ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023

Τό λησμονημένο, πολύτιμο δημοτικό τραγούδι

Παρακολουθῶ μέ ἐνδιαφέρον τήν ἀδιαφορία μέ τήν ὁποία ἀντιμετωπίζεται ἀπό τά μέσα ἐνημερώσεως τό ἑλληνικό δημοτικό τραγούδι.

Παρακολουθῶ ἐπίσης τήν ἐναγώνιο προσπάθεια τοῦ Λάμπρου Λιάβα νά διασώσει ὅ,τι μπορεῖ, μέ τήν ἐξαιρετική ἐκπομπή «Τό Ἁλάτι τῆς Γῆς», ἀπό τήν δημόσια τηλεόραση. Ἀλλά μία ὥρα, μία φορά τήν ἑβδομάδα γιά ἕναν ἀτελείωτο πλοῦτο, γιά τήν ἴδια τήν παράδοση μιᾶς χώρας πού προσπαθεῖ, μέ κάθε τρόπο, νά ἀλλάξει τήν ταυτότητά της (λές καί εἶναι «ντροπῆς πράματα» τό κλαρῖνο, τό σαντούρι, τό κανονάκι, ἡ τσαμπούνα, τό νησιώτικο βιολί, τό νταούλι) καί παραδίνεται σέ ἕνα μουσικό «τουρλουμπούκι», γιά νά χρησιμοποιήσω τήν γλῶσσα τῶν μουσικῶν…

Παρακολουθῶ καί τήν ἐκπομπή τοῦ Νίκου Πορτοκάλογλου, ἡ ὁποία ἄρχισε μέ τούς καλύτερους οἰωνούς, ἀλλά αὐτό τόν καιρό «κάνει νερά», παρουσιάζοντας «τούς ἴδιους καί τούς ἴδιους» καί ἀγνοῶντας συστηματικά τό δημοτικό τραγούδι, τόν ἦχο τῆς ἑλληνικῆς γῆς…

Θά μοῦ πεῖτε «μά, ποῦ ζεῖς; Ξέχασε ἐκεῖνα πού ἤξερες, δηλαδή τήν ἐποχή πού ἡ Μαρίζα Κώχ, ὁ Διονύσης Σαββόπουλος, τά “Ἀνάκαρα” καί ὁ Γκαϋφίλιας βουτοῦσαν τό κεφάλι στίς δροσερές πηγές τῆς παραδόσεως γιά νά δροσιστοῦν καί νά δροσίσουν κι ἐμᾶς. Ξέχασε τόν ἦχο τῆς τσαμπούνας μέ τόν ὁποῖο μᾶς ξεσήκωνε ὁ “Μπάλλος” ἤ τόν “Μέρμηγκα” μέ τήν Μαρίζα. Ξέχασε τό παραδοσιακό χρῶμα πού ἔδινε στήν μουσική του ὁ Γιάννης Μαρκόπουλος, προσπάθησε νά μήν θυμᾶσαι τόν Ξυλούρη καί τόν Γαργανουράκη»… Ἐν τάξει, νά τά ξεχάσω, ἀλλά εἶναι καί μερικές φορές πού βρίσκεται κάποιος –λές καί εἶναι «βαλτός»– νά μοῦ τά θυμίσει. Ὅπως προχθές, πού ἄκουσα κάποια «σύγχρονα» νησιώτικα τοῦ Νίκου Οἰκονομίδη καί διαπίστωσα ὅτι ὁ παραδοσιακός ἦχος ὑπάρχει ἀκόμη καί ἀναπαράγεται ἀπό σύγχρονους, νέους, δημιουργούς.

Κι ὕστερα ἦλθε νά ἐνισχύσει τήν ἄποψή μου αὐτή ἕνα σερφάρισμα στό διαδίκτυο, ὅπου μπορεῖτε νά ἀνακαλύψετε τήν Βασιλική Καρακώστα, μιά ἐπίμονη κηπουρό, ἡ ὁποία ἔχει βαλθεῖ (καί πολύ καλά κάνει) νά «παντρέψει» τήν παράδοση μέ τόν ἦχο τῶν κλασσικῶν ὀργάνων. Κι ἔτσι, μπορεῖς νά ἀκούσεις δημοτικά τραγούδια, μέ τήν συνοδεία μικρῶν μουσικῶν «κλασσικῶν» συνόλων. Ἕνα ὑπέροχο ἄκουσμα, πού μοῦ γαλήνεψε τήν ψυχή, ἀλλά συνάμα μέ ἔκανε νά ἀναρωτηθῶ τό «γιατί» δέν καλοῦνται αὐτοί οἱ θεράποντες τῶν Μουσῶν στίς ποιοτικές (δυό-τρεῖς ὅλες κι ὅλες) μουσικές ἐκπομπές τῆς ΕΡΤ. Δέν μπορῶ νά πῶ, πολύ καλή καί ἡ ἐκπομπή τῆς ΕΡΤ 2 «Ἡ αὐλή τῶν χρωμάτων» ὑπό τήν ὑψηλή ἐποπτεία τοῦ ἀειθαλοῦς Χρήστου Νικολόπουλου, ἡ ὁποία μᾶς θυμίζει ὅτι τό μπουζούκι εἶναι τό βασικό ὄργανο στό λαϊκό μας τραγούδι καί ὄχι οἱ σάχλες τῶν διαφόρων οἱ ὁποῖοι τραγουδοῦν καί ἀκούγονται «ὅλοι καί ὅλες τό ἴδιο». Ἀλλά εἶναι –πιστεύουμε– ἄδικη ἡ μεταχείριση τῶν πιστῶν στήν παράδοση καλλιτεχνῶν ἀπό τούς «ἐκπομπάρχες».

Φυσικά, δέν ἀναφέρομαι στό νοθευμένο δημοτικό οὔτε στά σύγχρονα «πανηγύρια», ἀπό τά ὁποῖα ἐλάχιστα θυμίζουν τίς ἐποχές τοῦ ἀλησμόνητου Τάκη Καρναβᾶ. Ἀλλά, ἄν ψάξουν λίγο οἱ «ἔχοντες τά γένια», εἶναι ἀπολύτως βέβαιο ὅτι θά βροῦν τά ἀπαραίτητα «χτένια». Δέν ψάχνουν, ὅμως. Προτιμοῦν τά «ἕτοιμα»…

Απόψεις

Σύμφωνο ἐγκαταλείψεως ἐθνικῶν θέσεων!

Μανώλης Κοττάκης
Καί ἐπισήμως ἡ μειονότης τῆς Θράκης στήν ἀτζέντα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου! – Μαδρίτη 2: «Μονομερής ἐνέργεια» τά 12 μίλια καί ἡ στρατιωτικοποίησις τῶν νησιῶν – «Κίνδυνος» τά ὁπλισμένα μαχητικά ἀεροσκάφη μας – Κάθε «νέα διαφορά» ἐπιλύεται «μέ διάλογο, διαιτησία ἤ δικαστικό διακανονισμό»!

Μικρά ἀναστήματα καί νεοραγιαδισμός

Εφημερίς Εστία
ΣΕ μιά συνάντηση σάν τήν χθεσινή, δέν ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς προσεκτικά τά ἐπίσημα κείμενα.

Τί περιλαμβάνει ἡ «Διακήρυξις τῶν Ἀθηνῶν»

Εφημερίς Εστία
ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ἀπό κάθε δήλωση καί ἐνέργεια πού θέτει σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη καί σταθερότητα στήν περιοχή καί νά προσπαθήσουν τίς ὅποιες διαφορές νά τίς λύσουν μέσῳ ἀπ’ εὐθείας διαβουλεύσεων ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς συνεφώνησαν Ἑλλάς καί Τουρκία.

«Καζάν-καζάν», ἀλλά δῶστε καί σῶστε…

Δημήτρης Καπράνος
Στά ἑλληνικά, ἐδῶ καί πέντε χιλιάδες χρόνια, νησιά τοῦ Αἰγαίου, τήν Λέσβο, τήν Χίο, τήν Σάμο, τήν Κῶ, τήν Ρόδο, τά καλοκαίρια οἱ περισσότεροι ξένοι τουρίστες προέρχονται ἀπό τήν Τουρκία.

Σάββατον, 7 Δεκεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ;