Τιμή στήν Ναυτιλία ἀπό τό Πανεπιστήμιο Πειραιῶς

Ἡ ἀναγόρευση τοῦ Ἀθανασίου Μαρτίνου σέ ἐπίτιμο διδάκτορα τοῦ τμήματος Ναυτιλιακῶν Σπουδῶν τῆς Σχολῆς Ναυτιλίας καί Βιομηχανίας τοῦ Πανεπιστημίου Πειραιῶς εἶναι μία συμβολική ἐνέργεια ἀποδόσεως τῆς ἁρμόζουσας τιμῆς στήν Ἑλληνική Ναυτιλία.

Τό Πανεπιστήμιο πού φιλοξενεῖται στό μεγαλύτερο λιμάνι τῆς χώρας, τίμησε στό πρόσωπο τοῦ νέου διδάκτορος τήν δύναμη τῆς Ἑλληνικῆς Ναυτιλίας, τῆς Ἑλληνικῆς Οἰκονομίας ἀλλά καί τήν προσφορά του στά κοινά, σέ τομεῖς εὐαίσθητους, ὅπως ὁ Πολιτισμός, ἡ Ἐκπαίδευση καί ἡ Ἔρευνα. Σέ μία σεμνή καί ἀπέριττη ἐκδήλωση, στήν αἴθουσα τοῦ Δημοτικοῦ Θεάτρου τοῦ Πειραιῶς, ὁ νέος πρύτανις τοῦ Πανεπιστημίου τῆς πόλεως Μιχ. Σφακιανάκης χαρακτήρισε τόν τιμώμενο ἡγετική μορφή τῆς ναυτιλίας, σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο, ἀλλά καί ἄνθρωπο-πρότυπο. «Τό Πανεπιστήμιο Πειραιῶς τιμᾶ ἕναν ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος εἶναι πρότυπο ἐπιχειρηματικό, πρότυπο δημιουργίας καί κοινωνικῆς προσφορᾶς» ἀνέφερε χαρακτηριστικά.

«Παράδειγμα ὑπηρέτη καί λειτουργοῦ, μετριοπαθή, σεμνό καί ἔχοντα αἴσθηση τοῦ μέτρου» χαρακτήρισε τόν νέο διδάκτορα ὁ κοσμήτωρ τῆς Σχολῆς Ἄγγελος Παντουβάκης.

«Τόν διακρίνει ἡ μετριοπάθεια ὡς μέτρο τῆς ἀριστείας, τῆς ἀξίας ἀλλά καί τῆς ἀγάπης καί τῆς ἔγνοιας γιά τούς ἄλλους καί γιά τίς ἀνάγκες τους» ἀνέφερε.

Σεμνός καί χαμηλῶν τόνων, ὅπως πάντα, ὁ Ἀθανάσιος Μαρτῖνος χαρακτήρισε τό Πανεπιστήμιο Πειραιῶς ἀναπόσπαστο κομμάτι τοῦ ναυτιλιακοῦ κέντρου πού ἔχει ἀναπτυχθεῖ τά τελευταῖα 50 χρόνια στόν Πειραιᾶ καί στήν Ἀθήνα.

«Σέ ἑταιρεῖες ναυτιλιακῶν καί παραναυτιλιακῶν δραστηριοτήτων ἀπασχολοῦνται σήμερα ἄνω τῶν 30.000 ἐργαζομένων, ἐξαιρουμένης τῆς ἀκτοπλοΐας καί τῆς λιμενικῆς διαχείρισης. Τό Ναυτιλιακό Κέντρο ἀναπτύσσεται τά τελευταῖα χρόνια καί προσελκύει λόγῳ τοῦ ἑλληνικοῦ θεσμικοῦ πλαισίου καί μεγάλες ναυτιλιακές ἑταιρεῖες τῆς Εὐρώπης. Ἀρκετοί πτυχιοῦχοι τοῦ Ναυτιλιακοῦ Τμήματος τοῦ Πανεπιστημίου Πειραιᾶ ἀπασχολοῦνται σέ ἀναπτυσσόμενα ναυτιλιακά κέντρα τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὅπως ἡ Σιγκαπούρη καί τό Ντουμπάι. Τό συγκριτικό πλεονέκτημα τῶν Ἑλληνικῶν Ναυτιλιακῶν ἐπιχειρήσεων εἶναι τό DNA τῶν Ἑλλήνων. Τά στελέχη μας διακρίνονται γιά τήν εὐστροφία τους, τήν εὐελιξία τους καί τό φιλότιμό τους, ἑλληνική λέξη πού δέν ἀπαντᾶται σέ ἄλλες γλῶσσες», καί προσέθεσε ὁ τιμηθείς: «Οἱ ἑλληνικές ναυτιλιακές ἐπιχειρήσεις ἔχουν ὡς κορμό τήν οἰκογένεια, εἶναι προσωποπαγεῖς. Ἀκόμη καί στίς εἰσηγμένες στά ξένα χρηματιστήρια ἑταιρεῖες, ὁ ἐφοπλιστής διατηρεῖ τόν ἔλεγχο. Ὁ διευθύνων τήν ἐπιχείρηση πλοιοκτήτης διατηρεῖ συνεχῆ ἐπαφή μέ τά στελέχη της, ὥστε νά ἀξιολογοῦνται καί νά ἀμείβονται δίκαια. Στίς ἐπενδυτικές ἀποφάσεις πρέπει νά λαμβάνονται ὑπ’ ὄψιν οἱ ἔγκυρες μελέτες προοπτικῆς τῶν ναυλαγορῶν καί οἱ γεωπολιτικές ἐξελίξεις. Δέν ὑπάρχει στήν Ἑλλάδα διαχωρισμός ἰδιοκτησίας καί διοίκησης τῆς ἑταιρείας. Ἀσφαλῶς ὁ ἐφοπλιστής βασίζεται στά ἱκανά στελέχη του γιά τίς σημαντικές ἀποφάσεις του, κυρίως τίς ἐπενδύσεις σέ πλοῖα καί τίς ναυλώσεις».

Ὁ Ἀθ. Μαρτῖνος ἀνεφέρθη στήν ἵδρυση τῆς πρώτης ἑταιρείας τῆς οἰκογένειας, τήν «Θεναμάρις», πού ἵδρυσε ἡ μητέρα του, Ἀθηνᾶ «ἀλλά ἄφησε στά παιδιά της τίς ἀπαιτούμενες πρωτοβουλίες» καί στά ἀδέλφια του, πού ἐπίσης δραστηριοποιοῦνται στόν χῶρο τῆς ναυτιλίας.

Σωστή καί ἀξιέπαινη ἡ πρωτοβουλία τῆς Συγκλήτου τοῦ Πανεπιστημίου. Μήπως ἡ ἑπόμενη θά πρέπει νά εἶναι ἡ ὀνομασία τοῦ Πανεπιστημίου σέ «Θεμιστόκλειο»; Αὐτό τό «Πα.Πει» δέν εἶναι καί τόσο ἀντάξιο τῆς φήμης καί τοῦ τόπου στόν ὁποῖο φιλοξενεῖται τό Ἀνώτατο Ἐκπαιδευτικό Ἵδρυμα.

Απόψεις

Ἀσυλία καί ἀκαταδίωκτο γιά τραπεζῖτες πού «κουρεύουν» δάνεια

Εφημερίς Εστία
Καί γιά ἀξιωματούχους πού ὑπογράφουν ἰδιωτικοποιήσεις ἐκποιῶντας μετοχές ΔΕΚΟ μέ χαμηλό τίμημα – Μόνο μετά ἀπό ἄδεια εἰδικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἡ ἄσκησις ποινικῆς διώξεως ἐναντίον τους – Τί προβλέπει ἡ τροπολογία τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν πού κατετέθη στήν Βουλή

Οἱ ἰδέες ἔχουν δύναμη

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΒΡΑΔΥ τῶν ἐκλογῶν τῆς 9ης Ἰουνίου, οἱ ἄμεσοι συνεργάτες τοῦ Πρωθυπουργοῦ στό Μέγαρο Μαξίμου ἑτοίμασαν μία δήλωση πού ἀπεῖχε πάρα πολύ ἀπό τήν ἐπικρατοῦσα πολιτική ἀτμόσφαιρα στήν χώρα.

Καραμανλῆς -Σαμαρᾶς θά μιλήσουν σέ παρουσίαση βιβλίου

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ἀναμένεται ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου τοῦ Διευθυντοῦ τῆς «Ἑστίας» κ. Μανώλη Κοττάκη «Οἱ ἀπόρρητοι φάκελοι Καραμανλῆ», καθώς πρόκειται νά τοποθετηθοῦν δύο πρώην Πρωθυπουργοί.

Ὁ σπουδαῖος μουσικός Νῖκος Σαραγούδας

Δημήτρης Καπράνος
Ἔψαχνα στά σόσιαλ νά βρῶ τήν εἴδηση γιά τήν ἀπώλεια τοῦ σπουδαίου μουσικοῦ Νίκου Σαραγούδα, ἀλλά δέν τήν εὕρισκα…

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ!