ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023

Τιμή στήν Ναυτιλία ἀπό τό Πανεπιστήμιο Πειραιῶς

Ἡ ἀναγόρευση τοῦ Ἀθανασίου Μαρτίνου σέ ἐπίτιμο διδάκτορα τοῦ τμήματος Ναυτιλιακῶν Σπουδῶν τῆς Σχολῆς Ναυτιλίας καί Βιομηχανίας τοῦ Πανεπιστημίου Πειραιῶς εἶναι μία συμβολική ἐνέργεια ἀποδόσεως τῆς ἁρμόζουσας τιμῆς στήν Ἑλληνική Ναυτιλία.

Τό Πανεπιστήμιο πού φιλοξενεῖται στό μεγαλύτερο λιμάνι τῆς χώρας, τίμησε στό πρόσωπο τοῦ νέου διδάκτορος τήν δύναμη τῆς Ἑλληνικῆς Ναυτιλίας, τῆς Ἑλληνικῆς Οἰκονομίας ἀλλά καί τήν προσφορά του στά κοινά, σέ τομεῖς εὐαίσθητους, ὅπως ὁ Πολιτισμός, ἡ Ἐκπαίδευση καί ἡ Ἔρευνα. Σέ μία σεμνή καί ἀπέριττη ἐκδήλωση, στήν αἴθουσα τοῦ Δημοτικοῦ Θεάτρου τοῦ Πειραιῶς, ὁ νέος πρύτανις τοῦ Πανεπιστημίου τῆς πόλεως Μιχ. Σφακιανάκης χαρακτήρισε τόν τιμώμενο ἡγετική μορφή τῆς ναυτιλίας, σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο, ἀλλά καί ἄνθρωπο-πρότυπο. «Τό Πανεπιστήμιο Πειραιῶς τιμᾶ ἕναν ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος εἶναι πρότυπο ἐπιχειρηματικό, πρότυπο δημιουργίας καί κοινωνικῆς προσφορᾶς» ἀνέφερε χαρακτηριστικά.

«Παράδειγμα ὑπηρέτη καί λειτουργοῦ, μετριοπαθή, σεμνό καί ἔχοντα αἴσθηση τοῦ μέτρου» χαρακτήρισε τόν νέο διδάκτορα ὁ κοσμήτωρ τῆς Σχολῆς Ἄγγελος Παντουβάκης.

«Τόν διακρίνει ἡ μετριοπάθεια ὡς μέτρο τῆς ἀριστείας, τῆς ἀξίας ἀλλά καί τῆς ἀγάπης καί τῆς ἔγνοιας γιά τούς ἄλλους καί γιά τίς ἀνάγκες τους» ἀνέφερε.

Σεμνός καί χαμηλῶν τόνων, ὅπως πάντα, ὁ Ἀθανάσιος Μαρτῖνος χαρακτήρισε τό Πανεπιστήμιο Πειραιῶς ἀναπόσπαστο κομμάτι τοῦ ναυτιλιακοῦ κέντρου πού ἔχει ἀναπτυχθεῖ τά τελευταῖα 50 χρόνια στόν Πειραιᾶ καί στήν Ἀθήνα.

«Σέ ἑταιρεῖες ναυτιλιακῶν καί παραναυτιλιακῶν δραστηριοτήτων ἀπασχολοῦνται σήμερα ἄνω τῶν 30.000 ἐργαζομένων, ἐξαιρουμένης τῆς ἀκτοπλοΐας καί τῆς λιμενικῆς διαχείρισης. Τό Ναυτιλιακό Κέντρο ἀναπτύσσεται τά τελευταῖα χρόνια καί προσελκύει λόγῳ τοῦ ἑλληνικοῦ θεσμικοῦ πλαισίου καί μεγάλες ναυτιλιακές ἑταιρεῖες τῆς Εὐρώπης. Ἀρκετοί πτυχιοῦχοι τοῦ Ναυτιλιακοῦ Τμήματος τοῦ Πανεπιστημίου Πειραιᾶ ἀπασχολοῦνται σέ ἀναπτυσσόμενα ναυτιλιακά κέντρα τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὅπως ἡ Σιγκαπούρη καί τό Ντουμπάι. Τό συγκριτικό πλεονέκτημα τῶν Ἑλληνικῶν Ναυτιλιακῶν ἐπιχειρήσεων εἶναι τό DNA τῶν Ἑλλήνων. Τά στελέχη μας διακρίνονται γιά τήν εὐστροφία τους, τήν εὐελιξία τους καί τό φιλότιμό τους, ἑλληνική λέξη πού δέν ἀπαντᾶται σέ ἄλλες γλῶσσες», καί προσέθεσε ὁ τιμηθείς: «Οἱ ἑλληνικές ναυτιλιακές ἐπιχειρήσεις ἔχουν ὡς κορμό τήν οἰκογένεια, εἶναι προσωποπαγεῖς. Ἀκόμη καί στίς εἰσηγμένες στά ξένα χρηματιστήρια ἑταιρεῖες, ὁ ἐφοπλιστής διατηρεῖ τόν ἔλεγχο. Ὁ διευθύνων τήν ἐπιχείρηση πλοιοκτήτης διατηρεῖ συνεχῆ ἐπαφή μέ τά στελέχη της, ὥστε νά ἀξιολογοῦνται καί νά ἀμείβονται δίκαια. Στίς ἐπενδυτικές ἀποφάσεις πρέπει νά λαμβάνονται ὑπ’ ὄψιν οἱ ἔγκυρες μελέτες προοπτικῆς τῶν ναυλαγορῶν καί οἱ γεωπολιτικές ἐξελίξεις. Δέν ὑπάρχει στήν Ἑλλάδα διαχωρισμός ἰδιοκτησίας καί διοίκησης τῆς ἑταιρείας. Ἀσφαλῶς ὁ ἐφοπλιστής βασίζεται στά ἱκανά στελέχη του γιά τίς σημαντικές ἀποφάσεις του, κυρίως τίς ἐπενδύσεις σέ πλοῖα καί τίς ναυλώσεις».

Ὁ Ἀθ. Μαρτῖνος ἀνεφέρθη στήν ἵδρυση τῆς πρώτης ἑταιρείας τῆς οἰκογένειας, τήν «Θεναμάρις», πού ἵδρυσε ἡ μητέρα του, Ἀθηνᾶ «ἀλλά ἄφησε στά παιδιά της τίς ἀπαιτούμενες πρωτοβουλίες» καί στά ἀδέλφια του, πού ἐπίσης δραστηριοποιοῦνται στόν χῶρο τῆς ναυτιλίας.

Σωστή καί ἀξιέπαινη ἡ πρωτοβουλία τῆς Συγκλήτου τοῦ Πανεπιστημίου. Μήπως ἡ ἑπόμενη θά πρέπει νά εἶναι ἡ ὀνομασία τοῦ Πανεπιστημίου σέ «Θεμιστόκλειο»; Αὐτό τό «Πα.Πει» δέν εἶναι καί τόσο ἀντάξιο τῆς φήμης καί τοῦ τόπου στόν ὁποῖο φιλοξενεῖται τό Ἀνώτατο Ἐκπαιδευτικό Ἵδρυμα.

Απόψεις

Σύμφωνο ἐγκαταλείψεως ἐθνικῶν θέσεων!

Μανώλης Κοττάκης
Καί ἐπισήμως ἡ μειονότης τῆς Θράκης στήν ἀτζέντα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου! – Μαδρίτη 2: «Μονομερής ἐνέργεια» τά 12 μίλια καί ἡ στρατιωτικοποίησις τῶν νησιῶν – «Κίνδυνος» τά ὁπλισμένα μαχητικά ἀεροσκάφη μας – Κάθε «νέα διαφορά» ἐπιλύεται «μέ διάλογο, διαιτησία ἤ δικαστικό διακανονισμό»!

Μικρά ἀναστήματα καί νεοραγιαδισμός

Εφημερίς Εστία
ΣΕ μιά συνάντηση σάν τήν χθεσινή, δέν ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς προσεκτικά τά ἐπίσημα κείμενα.

Τί περιλαμβάνει ἡ «Διακήρυξις τῶν Ἀθηνῶν»

Εφημερίς Εστία
ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ἀπό κάθε δήλωση καί ἐνέργεια πού θέτει σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη καί σταθερότητα στήν περιοχή καί νά προσπαθήσουν τίς ὅποιες διαφορές νά τίς λύσουν μέσῳ ἀπ’ εὐθείας διαβουλεύσεων ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς συνεφώνησαν Ἑλλάς καί Τουρκία.

«Καζάν-καζάν», ἀλλά δῶστε καί σῶστε…

Δημήτρης Καπράνος
Στά ἑλληνικά, ἐδῶ καί πέντε χιλιάδες χρόνια, νησιά τοῦ Αἰγαίου, τήν Λέσβο, τήν Χίο, τήν Σάμο, τήν Κῶ, τήν Ρόδο, τά καλοκαίρια οἱ περισσότεροι ξένοι τουρίστες προέρχονται ἀπό τήν Τουρκία.

Σάββατον, 7 Δεκεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ;