Τί σχέση ἔχει τό Βουκουρέστι;

ΑΠΕΛΠΙΔΕΣ προσπάθειες νά πείσει τήν ἑλληνική κοινή γνώμη ὅτι ἡ στρατηγική πού ἀκολουθεῖ στό Σκοπιανό βασίζεται στό βέτο τοῦ Βουκουρεστίου κάνει ὁ πρωθυπουργός Ἀλέξης Τσίπρας σέ κάθε δημόσια τοποθέτησή του.

Μέ προφανῆ στόχο βεβαίως νά δημιουργήσει ἀμηχανία στή ΝΔ. Καί θά τό ἐπιτύγχανε ἄν πράγματι ἔλεγε τήν ἀλήθεια. Δυστυχῶς ὄχι μόνο δέν τήν λέει ἀλλά μέ τήν πολιτική του –τό ἴδιο ἀκριβῶς ἔκανε καί μέ τόν βασικό μέτοχο– διαστρέφει, παραβιάζει τό Βουκουρέστι. Ἐπιδιώκει νά τό φέρει στά μέτρα του. Τό Βουκουρέστι κατ’ ἀρχάς ὁμιλεῖ εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τήν ὀνομασία τῶν Σκοπίων γιά «γεωγραφικό προσδιορισμό». Ὄχι γιά χρονικό προσδιορισμό, ὅπως τό ὄνομα «Μακεδονία τοῦ Ἤλιντεν», ὁ ὁποῖος (σωστά εἶπε ὁ Κουτσούμπας) εἶναι ἐθνοτικός προσδιορισμός. Ἐθνοτικός. Οὔτε κἄν χρονικός ὅπως ὑποστήριξε ὁ Πρωθυπουργός.

Καί βεβαίως τί εἴδους ἐθνοτικός παρέλκει νά τό ἐπισημάνω! Οἱ μνῆμες τῶν κομμιτατζήδων Βουλγάρων καί Σλαβομακεδόνων πού κάνουν ὄρεξη ὅλη τήν Αἰγαιατική Μακεδονία εἶναι ἰσχυρότατες στόν πληθυσμό τῆς Βορείου Ἑλλάδος ἀκόμη. Ὅλα ὅσα συνέβησαν στόν Μακεδονικό Ἀγῶνα στήν περίοδο τῆς Κατοχῆς τά θυμοῦνται οἱ Ἕλληνες Μακεδόνες. Στήν τελευταία συνάντηση Τσίπρα – Μπορίσωφ στήν Καβάλα ἡ ὁποία φιλοξενήθηκε σέ γνωστό ξενοδοχεῖο τῆς πόλης ἡ ἰδιοκτήτρια ἀρνήθηκε νά ἱκανοποιήσει τό αἴτημα τοῦ Βουλγάρου Πρωθυπουργοῦ νά ὑψώσει τήν σημαία τῆς χώρας του στόν ἱστό. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά τῆς Μακεδονίας, στήν Φλώρινα, τήν Καστοριά, γνωρίζουν τί σημαίνει νά εἶσαι υἱός Σλαβομακεδόνα κομμιτατζῆ ὅπως ὁ Δημητρώφ. Ἐάν ἀπέφυγα νά τόν πλησιάσω καί νά φωτογραφηθῶ μαζί του στό κτίριο τοῦ ἑλληνικοῦ συνδέσμου στά Σκόπια στίς 21 Μαρτίου 2018, ὅπως ἔκαναν ἄλλοι Ἕλληνες δημοσιογράφοι, ἦταν γιατί ἔχω/ἔχουμε μνήμη.

Ἀντί λοιπόν πράγματι μέ τό ὄνομα νά λυθοῦν προβλήματα πού ταλανίζουν τίς σχέσεις τῶν δύο χωρῶν, δεχόμαστε νά συζητήσουμε ὄνομα μέ ἀλυτρωτικό χαρακτῆρα;

Εἰλικρινά δέν καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω ἄριστα τόν Ζάεφ ὁ ὁποῖος τό διέρρευσε γιά νά δείξει στούς ξένους ὅτι προσπαθεῖ, ἀλλά πάλι αὐτοί οἱ Ἕλληνες ἀρνοῦνται. Δέν καταλαβαίνω ὅμως γιατί ἐμεῖς δεχτήκαμε νά μποῦμε ἐπί τῆς ἀρχῆς σέ αὐτή τήν συζήτηση σέ σημεῖο πού τώρα νά ἀποτελοῦμε «φόντο» τῆς τακτικῆς τοῦ Ζάεφ! Ἡ πολιτική τοῦ Βουκουρεστίου ὅμως παραβιάζεται καί σέ δεύτερο σημεῖο. Στό erga omnes. Ὁ Ζάεφ ἔκανε ἕναν ἔξυπνο ἑλιγμό γιά τίς δικές του ἀνάγκες. Συνέδεσε τήν νέα σύνθετη ὀνομασία τῶν Σκοπίων μέ τήν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος καί τό erga omnes. Μέχρι τώρα ἡ συζήτηση ἦταν «πρῶτα ἀναθεωρεῖς τό Σύνταγμα, πρῶτα ἀφαιρεῖς τό ὄνομα “Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας” ἀπό τό προοίμιο καί τούς ἀλυτρωτισμούς γιά τίς μειονότητες καί μετά ἀφοῦ τό ἀφαιρέσεις συζητᾶμε γιά ἑνιαία ὀνομασία». Ὁ Σκοπιανός Πρωθυπουργός ὅμως ἀνέτρεψε τήν σκακιέρα. Μέ τό ὄνομα «Μακεδονία τοῦ Ἤλιντεν» λέει στήν διεθνῆ κοινότητα ὅτι «ναί, θά προσπαθήσω νά ἀλλάξω μέ μία κίνηση-πακέτο Σύνταγμα καί ὄνομα, καί προϋπόθεση γι’ αὐτό εἶναι τό ἀλυτρωτικό ὄνομα πού θά ἱκανοποιήσει τίς ἐπιθυμίες τοῦ ἐθνικιστικοῦ VMRO»! Ὄνομα πού ὅμως κρατᾶ σέ ἰσχύ τά ὑπό κατάργηση ἄρθρα 3-41 τοῦ Συντάγματός του σέ ἑνιαία συσκευασία!

Λυπᾶμαι πολύ, ἀλλά τό Βουκουρέστι δέν μιλᾶ γιά ἀλυτρωτικό erga omnes! Οἱ γείτονες ἐγκαταλείπουν τήν μάχη γιά τόν σφετερισμό τῆς Ἀρχαίας Μακεδονίας καί μεταφέρουν τήν μάχη στήν γένεση τοῦ νεομακεδονισμοῦ στόν 20ό αἰῶνα! Μεγάλη πρόοδος. Ἐξακολουθοῦν νά βλέπουν τήν ἱστορία ὡς «φυλακή» καί θέλουν νά φυλακίσουν καί ἐμᾶς! Ρωτῶ ξανά: Ἐμεῖς γιατί συζητᾶμε; Γιατί συζητᾶμε ὄνομα πρίν ἀλλάξουν Σύνταγμα; Καί τέλος: ἄν εἶναι κάπου σέ ἰσχύ σήμερα τό Βουκουρέστι, αὐτό βρίσκεται στό ἑξῆς: χωρίς τό βέτο Καραμανλῆ τό 2008, μέ 140 ἀναγνωρίσεις τῶν Σκοπίων, δέν θά εἴχαμε φθάσει ἐδῶ. Δέκα χρόνια ἀπομόνωσης ἐκτός ΕΕ – ΝΑΤΟ συνέτισαν κάπως τούς Σκοπιανούς. Αὐτό τό τεράστιο στρατηγικό πλεονέκτημα πού πέρασε ἀπό τά χέρια ὅλων τῶν πρωθυπουργῶν πρίν φθάσει στά χέρια τοῦ κ. Τσίπρα ἄς ἀξιοποιηθεῖ τουλάχιστον σωστά. Νά μήν χάσουμε καί ἀπό τά τσικό.

Ἐξ ὅσων ἔχουν γίνει γνωστά ἕως τώρα, ὁ κορυφαῖος Ἀμερικανός ἀξιωματοῦχος μέ τόν ὁποῖο ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργός συζήτησε ἀναλυτικῶς τό Σκοπιανό στόν Λευκό Οἶκο στήν πρόσφατη ἐπίσκεψή του ἐκεῖ (καί ἀναμένεται νά εἶναι τό τιμώμενο πρόσωπο στήν Διεθνῆ Ἔκθεση Θεσσαλονίκης τό προσεχές φθινόπωρο) σήκωσε τό τηλέφωνο καί ἀποτάθηκε μόνο στήν Ἀθήνα. Ἄσκησε πρός ἐμᾶς τήν ἐπιρροή του. Δέν ἔχει γίνει γνωστό μέχρι τήν στιγμή πού ἐγράφοντο αὐτές οἱ γραμμές ἄν οἱ ΗΠΑ ἀσκοῦν τήν αὐτή πίεση στόν πρωθυπουργό τῶν Σκοπίων Ζόραν Ζάεφ. Ἤ ἄν τήν ἄσκησαν στό πρῶτο στάδιο τῆς διαπραγματεύσεως καί τώρα τοῦ βάζουν πλάτη μέ ἰδέες τύπου «Μακεδονία τοῦ Ἤλιντεν». Εὐχόμαστε ὅτι ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Κοτζιᾶς ὁ ὁποῖος βρίσκεται ἀπό σήμερα στίς ΗΠΑ καί θά συναντηθεῖ μέ τόν ὑπουργό Ἐξωτερικῶν κ. Πομπέο καί τόν Σύμβουλο Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας κ. Τζών Μπόλτον θά τά ξεδιαλύνει αὐτά.

Υ.Γ. Ἤδη ἄν κρίνω ἀπό τήν κλήση τοῦ ἀντιπροέδρου τῶν ΗΠΑ Πένς ἡ πίεση μεταφέρεται καί σέ ἐμᾶς.

Απόψεις

Διαφωνία Δένδια – Μητσοτάκη γιά τό… Ἀζερμπαϊτζάν

Εφημερίς Εστία
Τί ἀναφέρει ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν σέ ἀνάρτησή του – Καί στό βάθος διένεξις γιά τήν χρήση τῶν ὅρων «κυριαρχία» καί «κυριαρχικά δικαιώματα» σέ Αἰγαῖο καί Μεσόγειο

Φίλοι «σας» οἱ Τοῦρκοι, κύριε Πρόεδρε, ὄχι ὅμως καί φίλοι «μας»!

Μανώλης Κοττάκης
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ ὑποστηρίζει ὅτι τό τουρκολιβυκό μνημόνιο εἶναι παράνομο…

«Μικρασία: ὅσο σέ θυμᾶμαι, ζεῖς!»

Εφημερίς Εστία
ΟΙ ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ πατρίδες τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας εἶναι…

Ἡ Νέα Δημοκρατία «ἔκλεισε» τά σαράντα ὀκτώ

Δημήτρης Καπράνος
Σάν χθές, τό 1974, ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς ἵδρυσε τήν Νέα Δημοκρατία…

Παρασκευή, 5 Ὀκτωβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ