Θερμό ἐπεισόδιο σέ ἐξέλιξη

ΑΝΤΙ σημειώματος προτιμῶ νά σᾶς παρουσιάσω σήμερα τήν τελευταία εἰκόνα πού ἔχει ἡ Κυβέρνηση γιά τό μεταναστευτικό μέ ἀριθμούς…

… διευθύνσεις καί ὀνόματα, ὅπως μοῦ τήν παρουσίασε κορυφαῖος ἀξιωματοῦχος της. Καμμιά φορά τά νούμερα μιλοῦν ἀπό μόνα τους, τά λόγια εἶναι περιττά.

• Ἡ τελευταία ἔκθεση πού εἶχε ἀποστείλει ὁ ΣΥΡΙΖΑ ὡς κυβέρνηση στίς ὑπηρεσίες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς διατύπωνε τήν ἐκτίμηση, ὅτι οἱ μετανάστες πού θά φθάσουν στήν Ἑλλάδα μέσω Τουρκίας τό 2019 θά ἀνέλθουν σέ 35.000 ἄτομα. Αἴφνης ὅμως μετά τήν κυβερνητική μεταβολή τοῦ Ἰουλίου ἡ ροή ἄλλαξε. Τό 2019 «ἔκλεισε» μέ 79.000 παράνομες εἰσόδους.

• Ὁ Ἐρντογάν ἔχει «ἐργαλειοποιήσει» πλήρως τό μεταναστευτικό. Οἱ ροές πραγματοποιοῦνται μέ τό σύστημα «μονά-ζυγά». Τίς μονές μέρες στήν Σάμο, τίς ζυγές στήν Λέσβο, τίς μονές στήν Χίο, τίς ζυγές στό Φαρμακονήσι καί τό Ἀγαθονήσι. Λιγώτερες εἴσοδοι γίνονται ἀπό τόν Ἕβρο –οἱ ἔμποροι χρησιμοποιοῦν τήν Ἐγνατία γιά τήν πεζή μεταφορά τους στά ἀστικά κέντρα (μένουν τίς νύχτες σέ ἐγκαταλελειμμένα ἀγροτικά σπίτια πέριξ αὐτῆς ὅπου ὑπάρχει ἠλεκτρική σύνδεση γιά νά φορτίζουν τά κινητά τους!) Στήν Κύπρο ὁ Ἐρντογάν στέλνει Σομαλούς καί Γκανέζους μουσουλμάνους οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν πλέον τό 3% τοῦ πληθυσμοῦ (γιά τήν ἀποτροπή εἰσόδων, ἡ πράσινη γραμμή ἔχει μετατραπεῖ πλέον σέ σκληρό σύνορο ἀπό τήν κυπριακή κυβέρνηση, κάτι πού ὁδηγεῖ ὅμως σέ ντέ φάκτο διχοτόμηση τῆς Μεγαλονήσου.)

• Τό 75% τῶν ροῶν πού μᾶς στέλνει ὁ Ἐρντογάν ἀπό τήν Τουρκία εἶναι μουσουλμάνοι Ἀφγανοί ἀπό τό Ἰράν. Τούς διώχνει τό Ἰράν, ἐγκαθίστανται γιά ἕνα διάστημα στήν Τουρκία, ἐργάζονται, συγκεντρώνουν τά χρήματα γιά τούς ἐμπόρους καί νά ’τοι. Πρόκειται σύμφωνα μέ τόν Ἕλληνα ἀξιωματοῦχο πού μοῦ μίλησε γιά ἄτομα οὔτε κἄν τριτοκοσμικά, ἀλλά «ἐξωκοσμικά» πού ἀγνοοῦν τόν τρόπο λειτουργίας μιᾶς ὀργανωμένης δυτικῆς κοινωνίας ἀκόμη καί στίς βασικές της λεπτομέρειες. Ἀπό τούς Ἀφγανούς τοῦ Ἰράν πού στέλνει ὁ Ἐρντογάν στά νησιά τοῦ Αἰγαίου τό 30% εἶναι γυναῖκες, τό 20% εἶναι ἀνήλικα τέκνα, τό 25% ἀσυνόδευτα καί τό 25% ἄνδρες. Πρόκειται γιά κατανομή μεταξύ τους καί γιά ποσόστωση πού ὁδηγεῖ κατ’ εὐθεῖαν στήν ἐγκατάστασή τους στήν Ἑλλάδα.

• Οἱ ἑλληνικές ὑπηρεσίες ὑπολογίζουν ὅτι ἐφ’ ὅσον συνεχιστεῖ ἡ ροή μέ αὐτόν τόν ρυθμό ἡ Ἑλληνική Δημοκρατία θά δέχεται σέ ἐτήσια βάση 70.000 παράνομους μετανάστες.

• Ὁ ἀριθμός αὐτός θά σταθεροποιηθεῖ ἐναντίον ἡμῶν καθώς ὅλες οἱ χῶρες πού βρίσκονται στά βόρεια σύνορά μας εἶναι σέ ἀνοικτή γραμμή μέ τόν Ἐρντογάν καί ὁ βαλκανικός διάδρομος εἶναι κλειστός. Ὁ Βούλγαρος Μπορίσωφ ἀπό ἐκεῖ πού κάποτε μιλοῦσε σέ ἡμερήσια βάση στήν Μέρκελ καί στόν Ἀμερικανό πρεσβευτή στήν Σόφια, τώρα σύμφωνα μέ τόν ἀξιωματοῦχο «τηλεφωνεῖ κάθε πρωί στόν Πούτιν, στόν Ἐρντογάν καί στήν Μέρκελ». Μέ αὐτή τήν σειρά. Μέ ἀποτέλεσμα, ροές μηδέν. Ὁ Ἀλβανός Ράμα εἶναι κάθε τρεῖς καί λίγο στήν Ἀττάλεια γιά διακοπές. Ροές μηδέν καί πρός τά ἐκεῖ. Γιά τόν Σέρβο Βούτσιτς δέν συζητᾶμε. Ἀκόμη συζητοῦν στίς δυτικές πρεσβεῖες ὅτι ἔστρωσε πενῆντα μέτρα χαλί στό ἀεροδρόμιο τοῦ Βελιγραδίου γιά νά ὑποδεχθεῖ τόν Τοῦρκο Πρόεδρο. Στήν ἴδια κατηγορία καί οἱ Αὐστριακοί πού λόγω ἱστορίας ἔπρεπε νά λαμβάνουν ἀποστάσεις ἀπό τούς Τούρκους: Τεμενάδες!

• Πέραν αὐτῶν τῶν δεδομένων ἔχουμε ὅμως καί ἄλλα. Στήν Ἑλλάδα σήμερα ζοῦν καί ἐργάζονται πέραν τῶν νέων μεταναστευτικῶν ροῶν 60.000 παράνομοι μετανάστες. Ἀπό τίς παλαιές φουρνιές. Οἱ περισσότεροι ἀπασχολοῦνται σέ ἀγροτικές ἐργασίες στήν Πελοπόννησο. 3.000 ἐξ αὐτῶν ὅμως πρωταγωνιστοῦν σέ παράνομες δραστηριότητες: μπραβιλίκια, κλοπές, ναρκωτικά, ἐξαγορά ἐπιχειρήσεων γιά ξέπλυμα χρήματος, συμβόλαια θανάτου σέ συνεργασία μέ τό ἑλληνικό κοινό ἔγκλημα, τά πάντα. Δύο ἐθνότητες κυριαρχοῦν μεταξύ τῶν παρανόμων ἐγκληματιῶν: Ἀλγερινοί καί Ἀλβανοί. Οἱ ἁρμόδιες ἀρχές θεωροῦν αὐτούς τούς ἐγκληματίες «μάστιγα». Γιά τόν σκοπό αὐτό ἔχει τεθεῖ σέ ἐφαρμογή σχέδιο ἀπέλασής τους ἀπό τήν χώρα. Ὁ ἁρμόδιος ὑπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ἔχει δώσει ἐντολή, ὅπως μοῦ ἀνέφερε ὁ κορυφαῖος ἀξιωματοῦχος, νά ἐξετάζεται τό θέμα τῆς χορήγησης ἀσύλου τῶν ἐγκληματιῶν κατά προτεραιότητα, νά ἀπορρίπτεται καί νά προετοιμάζεται ἡ ἀπέλασή τους στίς χῶρες τους. Πρῶτο βῆμα εἶναι ἡ μετάβασή τους σέ προαναχωρησιακά κέντρα καί ὄχι στίς φυλακές. Ἡ ἔρευνα πού ἔκαναν οἱ ἁρμόδιες ὑπηρεσίες ἔδειξε ὅτι ἡ καταδίκη τους ἀπό τήν δικαιοσύνη εἶναι δῶρον ἄδωρον. Καί λόγω τοῦ νομικοῦ μας συστήματος (ἡ κλοπή στήν οὐσία δέν τιμωρεῖται) καί λόγω τῆς ἀπροθυμίας τῶν δικαστῶν νά τούς δικάσουν, καθώς καί αὐτοί διαπιστώνουν ὅτι παρά τίς ποινές οἱ ἐγκληματίες βρίσκουν ἀνοικτά παράθυρα καί ἀφήνονται ἐλεύθεροι. Διαπιστώθηκε προσφάτως ὅτι Ἀλγερινοί πού συνελήφθησαν νά κατακλέβουν τόν κόσμο εἶχαν συλληφθεῖ, εἶχαν καταδικαστεῖ καί εἶχαν ἀφεθεῖ ἐλεύθεροι ἑκατό φορές! Δῶρον ἄδωρον, λοιπόν, ἡ ποινική καταδίκη τους, προσφορότερο μέσο ἡ ἀπέλασή τους.

Ὅλα αὐτά μᾶς κάνουν ἕνα ταμεῖο πού μπορεῖ ἄνετα νά ὁδηγήσει σέ προβολές γιά τό μέλλον. Ἀντίστοιχες μέ αὐτές πού ἔκαναν οἱ Βρεταννοί γιά τό μεταναστευτικό ὅταν ἀποφάσισαν τό Βrexit. Ἄν σταθεροποιηθεῖ ἡ ροή σέ ἐπίπεδα «70.000 μετανάστες ἀπό τήν Τουρκία κάθε χρόνο», τό 2030 μαζί μέ τούς παλαιούς παράνομους καί τίς ἔκτακτες συμμετοχές ὁ ἀριθμός τῶν παράνομων μεταναστῶν πού θά ἔχει ἐγκατασταθεῖ στήν Ἑλλάδα θά ἀνέρχεται κοντά στό 1 ἑκατομμύριο. Καί μαζί μέ τούς νόμιμους πού πολιτογραφήθηκαν τήν δεκαετία τοῦ 1990 θά φθάνει τά 2 ἑκατομμύρια. Βάλτε κάτω μετά ταῦτα τά τεφτέρια, ὑπολογίστε πόσοι μᾶς λείπουν ἀπό τόν πληθυσμό ἐξ αἰτίας τῶν 500.000 Ἑλλήνων ἐπιστημόνων πού ἔφυγαν στά χρόνια τῆς κρίσης, προσθέστε τήν ὑστέρηση τοῦ δημογραφικοῦ, ἀναλογιστεῖτε μέ τί ρυθμούς γεννοῦν οἱ γυναῖκες τῶν μεταναστῶν (στό νοσοκομεῖο Μυτιλήνης γεννήθηκαν τό βράδυ τῆς Πρωτοχρονιᾶς ὀκτώ μουσουλμάνοι καί ἕνας χριστιανός), καί ἔχετε ὅλη τήν εἰκόνα. Ἡ Ἑλλάς τό 2030 θά ἔχει μετεξελιχθεῖ σέ χώρα ἡμι-χριστιανική, ἡμιμουσουλμανική. Καί αὐτός, ἡ δημογραφική ἀλλοίωση, εἶναι ὁ μακροπρόθεσμος κίνδυνος. Ἡ ἐθνική ἀσφάλεια στά νησιά τοῦ Αἰγαίου, ἡ ἔκρηξη τῆς ἐγκληματικότητας καί ἡ ἀπειλή στήν ἐθνική καί πολιτιστική ταυτότητα εἶναι ὁ ἄμεσος κίνδυνος. Ἄριστα πράττει τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ καί ἀνακατασκευάζει τά παλαιά ὀθωμανικά τζαμιά σέ διάφορες περιοχές τῆς χώρας (στήν Δράμα τό τελευταῖο) γιά νά δείξουμε ὅτι ἐμεῖς δέν ἔχουμε πρόβλημα μέ τό παρελθόν μας, ὡστόσο δεδομένης τῆς αὐξημένης παρουσίας μουσουλμάνων στήν Ἑλλάδα (ἔχουμε καί ἀναγνωρισμένη μειονότητα) σύντομα θά ἐγερθεῖ τό ζήτημα λειτουργίας τους ὡς κανονικῶν λατρευτικῶν χώρων καί ὄχι ὡς Μουσείων. Μέ ἐπί κεφαλῆς ἰμάμη ὁ ὁποῖος, ἕνας Θεός ξέρει, ἀπό πού θά κρατᾶ ἡ σκούφια του. Σέ νησί τοῦ Αἰγαίου ἐστάλη, ὅπως ἔμαθα, ἰμάμης πού διατηρεῖ σχέσεις μέ τούς ἀδελφούς μουσουλμάνους. Καί βεβαίως μήν ξεχνᾶμε τήν Κύπρο μας καί τήν ἔμμεση ἐπίθεση πού ἔχει ἐξαπολύσει ὁ Ἐρντογάν ἐναντίον της μέ μοχλό τούς μετανάστες.

Καταλήγω μετά τήν παρουσίαση σέ τρία βασικά συμπεράσματα.

1. Τό μεταναστευτικό μπορεῖ ἀνά πᾶσα στιγμή νά ὁδηγήσει σέ ἐθνική κρίση καί ἐσωτερικό διχασμό.

2. Τό μεταναστευτικό ἀπειλεῖ στήν ἐθνική ἀσφάλεια, τήν δημόσια ἀσφάλεια καί τήν ἐθνική ταυτότητα.

3. Τό μεταναστευτικό εἶναι θερμό ἐπεισόδιο σέ ἐξέλιξη. Ἀκριβέστερα: πολλά μικρά ἐπεισόδια διεξάγονται καθημερινά στήν ἐπικράτειά μας στό τόξο Ἕβρος-νησιά-Κύπρος, ὅπου ἡ Τουρκία στέλνει συνεχῶς παράνομους μετανάστες. Οἱ ἀνέστιοι τοῦ κόσμου δέν εἶναι βεβαίως εἰσβολεῖς. Καλύτερη ζωή ψάχνουν. Ἀλλά ἡ Ἄγκυρα ὡς τέτοιους τούς ἀξιοποιεῖ. Ἡ εἰσβολή κατά συνέπεια εἶναι ἤδη σέ πλήρη ἐξέλιξη. Ἄς μήν μᾶς πάρει ὁ ὕπνος ἐπειδή εἶναι ἀθόρυβη καί ἄοπλη.

Απόψεις

«Ἀπεταξάμην» τήν δεξιά

Εφημερίς Εστία
Ἀπέρριψε τήν ἐπιστροφή στίς ρίζες τῆς παρατάξεως καί προανήγγειλε περικοπές στό κοινωνικό κράτος καί ἀλλαγές στήν φορολόγηση τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν – Ὑπαινίχθηκε τήν κατάργηση τοῦ ἐπιδόματος ἀνεργίας – Αὐτοκριτική γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, ὁ ὁποῖος «στεναχώρησε τόν κόσμο μας περισσότερο ἀπ’ ὅ,τι ἐκτιμήσαμε» – «Ἀνακουφισμένος» καί «λυτρωμένος» ἀπό τό 28% – Αἴσθησις ἀπό τούς συνεχεῖς ἀστεϊσμούς καί γέλωτες, πού πρόδιδαν ἀμηχανία

Τί δέν καταλάβατε;

Εφημερίς Εστία
ΑΠΟ ΠΡΟΧΘΕΣ τό βράδυ, ἀκούω καί βλέπω περισπούδαστες ἀναλύσεις διάφορων ἀνευθυνοϋπευθύνων, ὅσον ἀφορᾶ στά συμπεράσματα πού πρέπει νά ἐξαχθοῦν ἀπό τίς εὐρωεκλογές. Τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρώπη.

Ἀρχηγός ὅλης τῆς γαλλικῆς Δεξιᾶς ἡ Μαρίν Λέ Πέν

Εφημερίς Εστία
Παρίσι.– Ὁ Ἐθνικός Συναγερμός τῆς Μαρίν Λέ Πέν ὁδεύει πρός ἕνα δεύτερο ἐκλογικό θρίαμβο, λίγες μόλις ἑβδομάδες μετά τίς εὐρωεκλογές στίς ὁποῖες ἐπέβαλε ταπεινωτική ἧττα στό κόμμα τοῦ Προέδρου Ἐμμανυέλ Μακρόν.

Λιμνάζει ἐπικινδύνως τό πολιτικό σκηνικό

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι ἀναμφισβήτητο ὅτι τά τελευταῖα χρόνια ἔχει σημειωθεῖ σοβαρή μεταστροφή σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στήν διαστρωμάτωση τῶν προτιμήσεων τῶν πολιτῶν.

Παρασκευή, 12 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΦΙΛΟΔΟΞΑ ΣΧΕΔΙΑ