ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023

Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΟΥ

«Ἡ ἀπεργία πείνης τοῦ Ἰταλοῦ συγγραφέως Ντανίλο Ντόλτσι καί τῶν 100 κατοίκων τοῦ χωριοῦ Ροκαμέντο, ἐτερματίσθη χθές. Ὁ Ντόλτσι, νηστεύω ἀπό 26ης Ὀκτωβρίου, ἐξηνάγκασε τήν Κυβέρνησιν νά ὑποσχεθῇ ὅτι θά κατασκευάσῃ ὑδατοφράκτην ἐπί τοῦ χειμάρρου Μπρούκα. Τά ἔργα θ’ ἀρχίσουν ἐντός τοῦ ἔτους». Ὁ Ντανίλο Ντόλτσι ἠγωνίζετο ἐπί μῆνες διά ν’ ἀποσπάσῃ τήν ἀπόφασιν αὐτήν τῆς κυβερνήσεως. Ἔφθασαν, ὅμως, ὀλίγαι ἡμέραι ἀπεργίας πείνης, διά νά ἐπιτύχῃ ὅ,τι ἐπόθει τό χωριό του. Τό συμπέρασμα θά τό ἔβγαλεν ὁ ποιητής διά τήν δύναμιν τῆς λογοτεχνίας: Καλλίτερα… νά πεινᾷς, παρά νά γράφεις!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ
ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΤΗΣ ΕΛΑΤΗΣ

Τό ὑπ. Γεωργίας, δι’ ἐγγράφου του πρός τά δασαρχεῖα, ζητεῖ τήν λῆψιν μέτρων, ὅπως προστατευθοῦν τά δάση ἐλάτης ἐκ τῆς λαθροϋλοτομίας. Ἐπίσης ζητεῖ, ὅπως ἀπό τώρα ἐγκατασταθοῦν φυλάκια πρός φύλαξιν τῶν διαβάσεων, ἐκ τῶν ὁποίων, κατά τόν προσεχῆ μῆνα, δυνατόν νά διοχετεύωνται εἰς τήν περιοχήν πρωτευούσης καί τά μεγάλα ἀστικά κέντρα, κορυφαί ἐλάτης. Τέλος, ζητεῖ ὅπως τά μέτρα τῆς προστασίας τῶν δασῶν ἐλάτης κατά τῆς λαθροϋλοτομίας, ἐνταθοῦν κατά τάς ἡμέρας τῶν Χριστουγέννων. Ἰδιαιτέρως, τό ὑπουργεῖον Γεωργίας ἐφιστᾷ τήν προσοχήν τοῦ δασαρχείου Ἀττικῆς, διά τήν φύλαξιν τοῦ ἐλατοδάσους τῆς Πάρνηθος καί τῆς Πεντέλης.

Απόψεις

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις

Ἡ ἀπόρρητη μελέτη τοῦ Π.Ν. γιά τά 12 μίλια

Εφημερίς Εστία
ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ κατά καιρούς τό ζήτημα τῆς ἐπεκτάσεως ἤ μή τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων στό Αἰγαῖο, ἀπό τά 6 στά 12 μίλια. Ἀκούσαμε ἀκόμη ἀπό τόν κ. Ροζάκη ὅτι κάτι τέτοιο θά ἦταν παράνομο!

Ἐξυλοκόπησαν φοιτητή στήν ΑΣΟΕΕ ἐπειδή φοροῦσε σταυρό!

Εφημερίς Εστία
Η ΑΝΟΜΙΑ ἐξακολουθεῖ νά ἐπικρατεῖ στούς πανεπιστημιακούς χώρους. Οὔτε Ἀστυνομία οὔτε Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία ἔχουν κατορθώσει νά ἐλέγξουν τήν κατάσταση.

Μία ἑκατονταετία στά χρώματα τῆς σημαίας

Δημήτρης Καπράνος
Σήμερα, στό Δημοτικό Θέατρο Πειραιῶς, ἑορτάζει τά ἑκατό του χρόνια ἕνας ἱστορικός ἀθλητικός σύλλογος, ὁ γαλανόλευκος Ἐθνικός Πειραιῶς, ὁ σύλλογος τόν ὁποῖον ἵδρυσαν, τό 1923, οἱ ἀστοί τοῦ πρώτου λιμένος τῆς χώρας.

Η ΚΑΚΟΓΛΩΣΣΙΑ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 2 Δεκεμβρίου 1923