Τετάρτη, 6 Μαρτίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΡΩΣΣΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ!

Ἐκ Μόσχας τηλεγραφοῦν, σχετικῶς μέ τάς διεξαχθείσας τήν Κυριακήν σοβιετικάς ἐκλογάς: «Ὁ πρωθυπουργός κ. Κροῦστσεφ ἐξελέγη ὁμοφώνως μέλος τοῦ Ἀνωτάτου Σοβιέτ εἰς τήν περιφέρειαν τοῦ Καλίνιν. Ἡ σύζυγός του Νίνα ἐψήφισεν μίαν ὥραν ἐνωρίτερον τοῦ συζύγου της, διότι ὁ κ. Κροῦστεφ εἶχε λησμονήσει τήν ταυτότητά του καί ἐπέστρεψε νά τήν παραλάβῃ». Πρέπει, δηλαδή, νά πιστεύσωμεν, ὅτι οἱ ἁρμόδιοι τοῦ ἐκλογικοῦ κέντρου ἤ δέν ἀνεγνώρισαν τόν Κροῦστσεφ, ἤ τόν… ἐμάλωσαν διότι δέν εἶχε ταυτότητα! Ἴσως, μάλιστα, νά τοῦ ἐζήτησαν καί πιστοποιητικόν κοινωνικῶν φρονημάτων.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
ΤΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ὑπό τῆς ἁρμοδίας ὑπηρεσίας τοῦ Ὑπ. Συγκοινωνιῶν κατηρτίσθησαν δύο νομοσχέδια περί ὀργανώσεως τῶν χερσαίων μεταφορῶν καί «πειρατείας». Τά ἐν λόγῳ νομοσχέδια, ἀφοῦ ὑποστοῦν τήν σχετικήν ἐπεξεργασίαν, θά ὑποβληθοῦν εἰς τήν Βουλήν πρός ψήφισιν. Διά τοῦ πρώτου νομοσχεδίου προβλέπεται ἡ λῆψις διαφόρων μέτρων, διά τήν ἄρσιν τοῦ συναγωνισμοῦ μεταξύ αὐτοκινήτου καί σιδηροδρόμων, διά δέ τοῦ δευτέρου λαμβάνονται μέτρα, πρός περιορισμόν τῆς κυκλοφορίας πειρατικῶν αὐτοκινήτων.

Απόψεις

Ποιός κυβερνᾶ αὐτόν τόν τόπο;

Εφημερίς Εστία
Ὁ ἀρχηγός τῆς ΕΛ.ΑΣ. καταγγέλλει ὅτι καρατομήθηκε ἀπό τό ΚΥΣΕΑ ἕναν μῆνα μετά τήν ἀνανέωση τῆς θητείας του, ἐπειδή τό ζήτησαν ἀπό τό Μαξίμου ἄγνωστα «κέντρα ἐξουσίας» – Ποιά εἶναι ἄραγε; – Πρωτοφανεῖς ἀποκαλύψεις – Τοῦ ζητοῦσαν νά ἀπογυμνώσει Τμήματα ἀπό ἄνδρες καί νά τούς διαθέσει ὡς φρουρούς σέ στελέχη σταθμῶν τῆς διαπλοκῆς – Δέν ἔλαβαν ὑπ’ ὄψιν τους τίς εἰσηγήσεις του γιά τίς κρίσεις – Ἐνταφιάζεται τό ἐπιτελικό κράτος

Κανείς δέν φταίει γιά τό χάλι μας

Μανώλης Κοττάκης
ΑΠΑΡΙΘΜΩ γεγονότα τοῦ τελευταίου τριημέρου. Μερικά εἶναι φαινομενικά ἄσχετα μεταξύ τους, ἀλλά στήν οὐσία δέν εἶναι. Εἶναι οἱ ὄψεις τῆς ἴδιας χώρας. Τῆς ἴδιας πατρίδας. Τῆς ἴδιας νοοτροπίας.

Ἀμετανόητος ἐπέστρεψε ὁ κ. Παῦλος Πολάκης

Εφημερίς Εστία
Η ΟΜΟΦΩΝΟΣ ἀπόφασις τῆς Πολιτικῆς Γραμματείας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ νά παραμείνει στά ψηφοδέλτια τοῦ κόμματος ὁ κ. Παῦλος Πολάκης, μετά τήν ἀπολογητική ἐπιστολή του πρός τόν Πρόεδρο, ἔδωσε τό δικαίωμα στόν βουλευτή Χανίων νά ἀπασφαλίσει ἀμέσως μετά καί νά ἀρχίσει νά κάνει αὐτό πού καλά γνωρίζει: λαϊκισμός μέσῳ κοινωνικῶν δικτύων καί λάσπη στόν ἀνεμιστῆρα.

Τιμή στόν ἄξιο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας

Δημήτρης Καπράνος
Τιμή στόν Ντάριο Ναρντέλλα, τόν 47χρονο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας, πού βούτηξε ἕναν ἀπό τούς σαχλαμαράκηδες ἀκτιβιστές, ὁ ὁποῖος πῆγε κι ἔρριξε πορτοκαλί μπογιά στό Παλάτσο Βέκιο, τό πλέον ἀξιόλογο ἀπό τά παλαιά κτήρια τῆς Φλωρεντίας, ὅπου στεγάζεται τό Δημαρχεῖο τῆς πανέμορφης πόλεως τῆς Τοσκάνης.

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ