Τετάρτη, 6 Μαρτίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΡΩΣΣΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ!

Ἐκ Μόσχας τηλεγραφοῦν, σχετικῶς μέ τάς διεξαχθείσας τήν Κυριακήν σοβιετικάς ἐκλογάς: «Ὁ πρωθυπουργός κ. Κροῦστσεφ ἐξελέγη ὁμοφώνως μέλος τοῦ Ἀνωτάτου Σοβιέτ εἰς τήν περιφέρειαν τοῦ Καλίνιν. Ἡ σύζυγός του Νίνα ἐψήφισεν μίαν ὥραν ἐνωρίτερον τοῦ συζύγου της, διότι ὁ κ. Κροῦστεφ εἶχε λησμονήσει τήν ταυτότητά του καί ἐπέστρεψε νά τήν παραλάβῃ». Πρέπει, δηλαδή, νά πιστεύσωμεν, ὅτι οἱ ἁρμόδιοι τοῦ ἐκλογικοῦ κέντρου ἤ δέν ἀνεγνώρισαν τόν Κροῦστσεφ, ἤ τόν… ἐμάλωσαν διότι δέν εἶχε ταυτότητα! Ἴσως, μάλιστα, νά τοῦ ἐζήτησαν καί πιστοποιητικόν κοινωνικῶν φρονημάτων.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
ΤΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ὑπό τῆς ἁρμοδίας ὑπηρεσίας τοῦ Ὑπ. Συγκοινωνιῶν κατηρτίσθησαν δύο νομοσχέδια περί ὀργανώσεως τῶν χερσαίων μεταφορῶν καί «πειρατείας». Τά ἐν λόγῳ νομοσχέδια, ἀφοῦ ὑποστοῦν τήν σχετικήν ἐπεξεργασίαν, θά ὑποβληθοῦν εἰς τήν Βουλήν πρός ψήφισιν. Διά τοῦ πρώτου νομοσχεδίου προβλέπεται ἡ λῆψις διαφόρων μέτρων, διά τήν ἄρσιν τοῦ συναγωνισμοῦ μεταξύ αὐτοκινήτου καί σιδηροδρόμων, διά δέ τοῦ δευτέρου λαμβάνονται μέτρα, πρός περιορισμόν τῆς κυκλοφορίας πειρατικῶν αὐτοκινήτων.

Απόψεις

«Φωτιά» στήν Εὐρωζώνη μέ νέα κρίση χρέους καί ὑπερβολικά ἐλλείμματα

Εφημερίς Εστία
Ἑπτά χῶρες τοῦ βορρᾶ καί τοῦ νότου, μέ πρῶτες τήν Γαλλία καί τήν Ἰταλία, σέ ἐπιτήρηση ἀπό τήν Κομμισσιόν, γιά τά δημοσιονομικά τους – Ἠχηρά προειδοποίησις γιά 12 ἀκόμη κράτη, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ Ἑλλάς, πού παρουσιάζουν «ἀνισορροπίες»

Χθεσινά συγχωρεμένα, σημερινά ἀσυγχώρητα

Μανώλης Κοττάκης
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ εἶναι ἕνα περίεργο σπόρ.

Ἀπολύσεις στόν ΣΥΡΙΖΑ, προγραφές στό ΠΑΣΟΚ

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ στελεχῶν πού πρόσκεινται στό στρατόπεδο τοῦ κ. Ἀλέξη Τσίπρα πορεύεται ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ἐνῷ στό ΠΑΣΟΚ ὁ Πρόεδρός του κατηγορεῖ εὐθέως βουλευτές καί μέλη τοῦ κόμματος ὅτι «βοήθησαν» μέ τόν τρόπο τους τόν κ. Μητσοτάκη.

Ἡ Κεντροαριστερά καί ὁ ταβλᾶς μέ τά κουλούρια

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι, πράγματι, τόσο σοβαρό τό θέμα τῆς «ἀναδιάταξης τῆς Κεντροαριστερᾶς» στήν Ἑλλάδα;

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΣ!