Τετάρτη, 31 Ἰανουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΓΑΜΟΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ

Ἐξ Ἄγκυρας τηλεγραφοῦν: «Εἰς τό συνελθόν ἐν Κων/πόλει συνέδριον τῆς Ἑνώσεως Γυναικῶν τῆς Τουρκίας, ἐνεκρίθη διά μεγάλης πλειοψηφίας, πρότασις, ὅπως ζητηθῇ ἀπό τήν Τουρκικήν Κυβέρνησιν, ἡ ψήφισις νόμου, διά τοῦ ὁποίου θά ὑποχρεοῦνται οἱ νέοι τῆς Τουρκίας, προτοῦ στρατολογηθοῦν, νά νυμφεύωνται. Διά τοῦ τρόπου αὐτοῦ πιστεύεται ὅτι θά περιορισθῇ ὁ ἀριθμός τῶν ἀγάμων γυναικῶν». Πολύ φοβούμεθα, ὅτι τό μέτρον ἀκόμη καί ἄν ἐγκριθῇ, δέν θά πιάσῃ, διότι οἱ νεαροί Τοῦρκοι θά προτιμοῦν τή φυλακήν ἀπό τά διπλά δεσμά τοῦ γάμου καί τῆς στρατιωτικῆς θητείας…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΙΟΝ

Ὁ ὑπ. τῶν Συγκοινωνιῶν, ἀπαντῶν εἰς τήν ἐρώτησιν τοῦ κ. Ν. Ζορμπᾶ, κατατεθεῖσαν εἰς τήν Βουλήν, ἐν σχέσει μέ τήν κατασκευήν ἀεροδρομίου εἰς τήν Χίον, ἀναφέρει: «Κατόπιν τῆς δημιουργηθείσης ἐξετάσεως πρός ἐξεύρεσιν καταλλήλου τοποθεσίας, παρεσχέθησαν εἰς νομαρχίαν Χίου, τά ἀπαιτούμενα τεχνικά δεδομένα διά τόν καθορισμόν ἐπί σχεδίου τῆς ἀπαιτουμένης ἐκτάσεως προκειμένου ἐν συνεχείᾳ νά ἐκπονηθῇ τό λεπτομερές τοπογραφικόν διάγραμμα καί ἡ οἰκεία μελέτη τοῦ ἔργου. Μετά τήν ἐκπόνησιν τῆς μελέτης, ἡ ἐκτέλεσις τοῦ ἔργου θά ἐξαρτηθῇ ἀπό ὡρισμένας τεχνικάς καί οἰκονομικάς προϋποθέσεις».

Απόψεις

Υπογραφή MoU ΕΒΙΔΙΤΕ – OHB HELLAS: Η ΕΒΙΔΙΤΕ καλωσορίζει την OHB Hellas ως νέο μέλος

Εφημερίς Εστία
H ΟΗΒ Hellas, που δραστηριοποιείται εδώ και σχεδόν 5 έτη στον τομέα της Διαστημικής στην Ελλάδα.

Οἱ λύκοι ἔγιναν «ἀμνοερίφια»

Εφημερίς Εστία
Τί κρύβεται πίσω ἀπό τήν ἐπίθεση φιλίας πρός τήν Ἑλλάδα ἀπό τούς κ.κ. Τσαβούσογλου καί Ἐρντογάν ἀνήμερα τῆς 25ης Μαρτίου – Ἡ μεγάλη συνεννόησις γιά τό Αἰγαῖο καί στό βάθος τά ἐνεργειακά – Γιατί Κυβέρνησις καί ἀξιωματική Ἀντιπολίτευσις σιώπησαν γιά τίς ἀποκαλύψεις τῆς «Ἑστίας» γιά τήν ὑποβάθμιση τῆς Κύπρου ἀπό τόν Πρωθυπουργό στήν νέα γεωπολιτική ἐξίσωση – Μηνύματα Χριστοδουλίδη στήν Ἀθήνα, στήν σκιά τῶν ἀποκαλύψεων κατά τῆς διχόνοιας μέ τό ἐθνικό κέντρο

Ἡ πατρίδα εἶναι κάτι πολύ μεγαλύτερο ἀπό ἐμᾶς

Μανώλης Κοττάκης
Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ τοῦ ἀποκαλυπτικοῦ ρεπορτάζ μέ τίς συγκλονιστικές ἐξομολογήσεις τοῦ Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Νίκου Ἀναστασιάδη γιά τίς ἀπόψεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη περί τό Κυπριακό καί τίς ἀφόρητες πιέσεις πού τοῦ ἄσκησε νά διακοπεῖ τό πρόγραμμα γεωτρήσεων τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας χάριν τῆς ἑλληνοτουρκικῆς προσέγγισης, μέ βρῆκε στόν ἱερό ναό τῆς Ἁγίας Σοφίας στήν Θεσσαλονίκη.

Διάστασις ἀπόψεων Ἀθηνῶν – Λευκωσίας γιά τόν ΙΜΟ

Εφημερίς Εστία
ΛΙΓΕΣ ΩΡΕΣ μετά τήν ἀποκάλυψη τῆς «Ἑστίας» γιά τά ὅσα κατήγγειλε ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Κύπρου κ. Νῖκος Ἀναστασιάδης εἰς βάρος τοῦ Ἕλληνος Πρωθυπουργοῦ, ἦλθε ἡ ἐπιβεβαίωσις γιά τό σοβαρό χάσμα στήν ἐξωτερική πολιτική Ἀθηνῶν – Λευκωσίας, εἰδικῶς μετά τήν ἀνάληψη τῆς νέας Κυβερνήσεως.

Τό Ἑλληνικό Ἵδρυμα Πολιτισμοῦ καί ὁ πολιτισμός μας

Δημήτρης Καπράνος
Κάποια μεσημέρια, πρίν πάω στό γραφεῖό μου, στήν «Καθημερινή» τῆς Ἑλένης Βλάχου, ἐπισκεπτόμουν τόν καθηγητή μου στήν Πάντειο, Ἰωάννη Γεωργάκη, στό γραφεῖό του, στό «Ἵδρυμα Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ».