Τετάρτη, 31 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΥΡΑΥΛΟΙ ΤΗΣ ΥΕΜΕΝΗΣ

Ἐκ Καΐρου τηλεγραφοῦν: «Ὁ ραδιοσταθμός τῆς Σανάα, ἀνέφερεν ὅτι, ὡς ἐδήλωσεν ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς Ὑεμένης Ἐλ Μπαϊντανί, ἡ χώρα του διαθέτει ἀεροπορικήν δύναμιν, ἐξωπλισμένην διά πυραύλων, ἱκανήν νά συντρίψῃ οἱανδήποτε νέαν ἐπίθεσιν ἐναντίον της». Ἐκ πρώτης ὄψεως, φαίνεται παράδοξος αὐτή ἡ δήλωσις τῆς Ὑεμένης. Ἀλλά, προφανῶς, οἱ πύραυλοι τοῦ Μπαϊντανί θά ἔχουν μέ τούς ἄλλους πυραύλους τήν ἰδίαν σχέσιν, πού ἔχει μέ τούς συνήθεις στρατούς ὁ «στρατός τῶν ἀλητῶν» τοῦ Μακαρίου!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΙΝ ΛΙΜΝΩΝ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ Ὑπ. Δημ. Ἔργων, ἀφίχθησαν οἱ μετακληθέντες τεχνικοί, πρός μελέτην τοῦ θέματος τῆς στεγανοποιήσεως τῶν λιμνῶν Ὑλικῆς καί Παραλίμνης. Οἱ δύο εἰδικοί γεωλόγοι κ. κ. Μπαρμιέ, καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Τουλούζης καί Φαλκονιέ, καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Ζυρίχης, θά μελετήσουν τό θέμα τῆς στεγανοποιήσεως τῶν λιμνῶν λόγῳ καθόδου τῆς στάθμης των. Κατά τήν αὐτήν ἀνακοίνωσιν ἡ ἐπιστημονική ἔρευνα ἐνεργεῖται ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς καταβαλλομένης προσπαθείας διά τήν ἐξεύρεσιν νέων πηγῶν ὕδατος πρός ἐξασφάλισιν τῆς ὑδρεύσεως τῆς πρωτευούσης, εἰς τό ἀπώτερον μέλλον.

Απόψεις

Tη Δευτέρα 20.05 με την Εστία: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη

Εφημερίς Εστία
Τη Δευτέρα 20.05 η Εστία τιμά την μάχη της Κρήτης: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη • 1941-1945

Ἄλλο ἡ «κυριαρχία» καί ἄλλο τά «κυριαρχικά δικαιώματα», κ. Πρωθυπουργέ!

Εφημερίς Εστία
Πῶς ὁ κ. Μητσοτάκης «παίζει» μέ τίς λέξεις γιά νά κρύβει τήν ὀπισθοχώρησή του στό θέμα τῶν θαλασσίων πάρκων στίς Κυκλάδες, στήν καρδιά τοῦ Αἰγαίου – Διαβεβαιώνει ὅτι δέν διαπραγματεύεται τήν «κυριαρχία» μας, ἀλλά θέματα πού ἀφοροῦν στήν ἁλιεία καί τό περιβάλλον συνδέονται μέ τήν ΑΟΖ καί τά κυριαρχικά δικαιώματα

Αὐτός θά γίνει ἡγέτης

Μανώλης Κοττάκης
Συνέβησαν καί τά δύο τήν ἴδια μέρα.

Προβοκάτσιες μέ ἑλληνικές σημαῖες στήν Κομοτηνή!

Εφημερίς Εστία
Νά προκαλέσουν ἐπεισόδιο μεταξύ χριστιανῶν καί μουσουλμάνων πού διαμένουν στήν Κομοτηνή ἐπιχειροῦν ὁρισμένα ἄτομα, τά ὁποῖα εὑρίσκονται στό στόχαστρο τῆς Ἀστυνομίας.

Ὅταν ἡ Ἀφρική «πασπαλίζει» τίς χῶρες τῆς Μεσογείου

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι πλέον παρατηρημένο. Ὅποτε πᾶς τό αὐτοκίνητό σου στό πλυντήριο, τήν ἑπομένη τό πρωί θά τό βρεῖς «στολισμένο» ἀπό τό μεῖγμα βροχῆς καί ἀφρικανικῆς σκόνης!