ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023

Τετάρτη, 31 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΥΡΑΥΛΟΙ ΤΗΣ ΥΕΜΕΝΗΣ

Ἐκ Καΐρου τηλεγραφοῦν: «Ὁ ραδιοσταθμός τῆς Σανάα, ἀνέφερεν ὅτι, ὡς ἐδήλωσεν ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς Ὑεμένης Ἐλ Μπαϊντανί, ἡ χώρα του διαθέτει ἀεροπορικήν δύναμιν, ἐξωπλισμένην διά πυραύλων, ἱκανήν νά συντρίψῃ οἱανδήποτε νέαν ἐπίθεσιν ἐναντίον της». Ἐκ πρώτης ὄψεως, φαίνεται παράδοξος αὐτή ἡ δήλωσις τῆς Ὑεμένης. Ἀλλά, προφανῶς, οἱ πύραυλοι τοῦ Μπαϊντανί θά ἔχουν μέ τούς ἄλλους πυραύλους τήν ἰδίαν σχέσιν, πού ἔχει μέ τούς συνήθεις στρατούς ὁ «στρατός τῶν ἀλητῶν» τοῦ Μακαρίου!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΙΝ ΛΙΜΝΩΝ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ Ὑπ. Δημ. Ἔργων, ἀφίχθησαν οἱ μετακληθέντες τεχνικοί, πρός μελέτην τοῦ θέματος τῆς στεγανοποιήσεως τῶν λιμνῶν Ὑλικῆς καί Παραλίμνης. Οἱ δύο εἰδικοί γεωλόγοι κ. κ. Μπαρμιέ, καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Τουλούζης καί Φαλκονιέ, καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Ζυρίχης, θά μελετήσουν τό θέμα τῆς στεγανοποιήσεως τῶν λιμνῶν λόγῳ καθόδου τῆς στάθμης των. Κατά τήν αὐτήν ἀνακοίνωσιν ἡ ἐπιστημονική ἔρευνα ἐνεργεῖται ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς καταβαλλομένης προσπαθείας διά τήν ἐξεύρεσιν νέων πηγῶν ὕδατος πρός ἐξασφάλισιν τῆς ὑδρεύσεως τῆς πρωτευούσης, εἰς τό ἀπώτερον μέλλον.

Απόψεις

Αὐξάνεται ἡ στρατιωτική παρουσία τῆς Ἑλλάδος στίς ἐμπόλεμες περιοχές!

Εφημερίς Εστία
Κατά 20% – Τί ἀπεφάσισε τό Συμβούλιο Ἀρχηγῶν Γενικῶν Ἐπιτελείων γιά τήν ἐμπλοκή στελεχῶν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων σέ ἀποστολές τῆς ΕΕ καί τοῦ ΝΑΤΟ – Σύστασις μισθοφορικοῦ ἐπαγγελματικοῦ στρατοῦ ἡ ἐπικρατοῦσα ἰδέα στό Πεντάγωνο – Ὁ Κασσελάκης ἐπηρεάζει τούς …στρατηγούς!

Ἡ περίληψη τοῦ ποιοί εἴμαστε

Μανώλης Κοττάκης
ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ πρίν ἀπό τήν ἐπέλαση τοῦ καταστροφικοῦ Daniel στήν Θεσσαλία ἡ ὁποία ὁδήγησε μεταξύ ἄλλων καί στήν μετάθεση τῶν ἐσωκομματικῶν ἐκλογῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κατά ἑπτά μέρες, εἶχα τήν εὐκαιρία νά συνομιλήσω μέ κορυφαῖο μέλος, στέλεχος τῆς ὁμάδας τῆς Ἔφης Ἀχτσιόγλου.

ΣΥΡΙΖΑ: Σκάβουν τόν λάκκο τοῦ νέου ἀρχηγοῦ μέ τό «καλημέρα»

Εφημερίς Εστία
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ὥρα μέ τήν ὥρα ὅτι ἡ διάσπασις στόν ΣΥΡΙΖΑ ἤ ἡ ἀπομάκρυνσις στελεχῶν πού ἐναντιώνονται στήν πιό κεντρώα πορεία πού θέλει νά χαράξει ὁ νέος Πρόεδρος τοῦ κόμματος, εἶναι προδιαγεγραμμένη.

Στήν πολιτική δέν ἰσχύει τό pacta sunt servanda

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι δά καί τόσο εὐχάριστο νά ἔχεις τό τραπέζι στρωμένο, νά ἔχεις ἑτοιμάσει τά πάντα, νά ἑτοιμάζεσαι νά σερβίρεις τούς καλεσμένους καί, ξαφνικά, νά ἔρχεται ἕνας ἄγνωστος καί νά σοῦ διαλύει τό σκηνικό.

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΙΑΤΩΝ ΕΚΑΤΟΜΒΗ