Τετάρτη, 31 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΥΡΑΥΛΟΙ ΤΗΣ ΥΕΜΕΝΗΣ

Ἐκ Καΐρου τηλεγραφοῦν: «Ὁ ραδιοσταθμός τῆς Σανάα, ἀνέφερεν ὅτι, ὡς ἐδήλωσεν ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς Ὑεμένης Ἐλ Μπαϊντανί, ἡ χώρα του διαθέτει ἀεροπορικήν δύναμιν, ἐξωπλισμένην διά πυραύλων, ἱκανήν νά συντρίψῃ οἱανδήποτε νέαν ἐπίθεσιν ἐναντίον της». Ἐκ πρώτης ὄψεως, φαίνεται παράδοξος αὐτή ἡ δήλωσις τῆς Ὑεμένης. Ἀλλά, προφανῶς, οἱ πύραυλοι τοῦ Μπαϊντανί θά ἔχουν μέ τούς ἄλλους πυραύλους τήν ἰδίαν σχέσιν, πού ἔχει μέ τούς συνήθεις στρατούς ὁ «στρατός τῶν ἀλητῶν» τοῦ Μακαρίου!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΙΝ ΛΙΜΝΩΝ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ Ὑπ. Δημ. Ἔργων, ἀφίχθησαν οἱ μετακληθέντες τεχνικοί, πρός μελέτην τοῦ θέματος τῆς στεγανοποιήσεως τῶν λιμνῶν Ὑλικῆς καί Παραλίμνης. Οἱ δύο εἰδικοί γεωλόγοι κ. κ. Μπαρμιέ, καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Τουλούζης καί Φαλκονιέ, καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Ζυρίχης, θά μελετήσουν τό θέμα τῆς στεγανοποιήσεως τῶν λιμνῶν λόγῳ καθόδου τῆς στάθμης των. Κατά τήν αὐτήν ἀνακοίνωσιν ἡ ἐπιστημονική ἔρευνα ἐνεργεῖται ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς καταβαλλομένης προσπαθείας διά τήν ἐξεύρεσιν νέων πηγῶν ὕδατος πρός ἐξασφάλισιν τῆς ὑδρεύσεως τῆς πρωτευούσης, εἰς τό ἀπώτερον μέλλον.

Απόψεις

Πολῖτες ἀπειλοῦν νά πυρπολήσουν τούς διαχειριστές τῶν κόκκινων δανείων!

Εφημερίς Εστία
Ὀργή καί ἀγανάκτησις γιά τίς αὐξήσεις 25% στίς μηνιαῖες δόσεις συμβάσεων τῆς τελευταίας πενταετίας – Ἀνησυχία στούς λεγόμενους “servicers” – Ζητοῦν προστασία ἀπό τήν Κυβέρνηση

Ὁ ἐπιδοματικός καπιταλισμός

Μανώλης Κοττάκης
ΑΚΟΥΓΑ χθές τό πρωί, στήν ἐκπομπή τοῦ Παύλου Τσίμα, στόν «Σκάι», τόν πρώην ὑπουργό Οἰκονομικῶν Νῖκο Χριστοδουλάκη μέ τόν ὁποῖο μᾶς δένουν σχέσεις ἀμοιβαίας ἐκτίμησης, νά ἀναλύει τά βασικά προβλήματα τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Ἧττα Πλεύρη γιά τούς ἀνεμβολίαστους

Εφημερίς Εστία
Τό ΣτΕ ἄναψε τό «πράσινο φῶς» γιά τήν ἐπιστροφή ἀνεμβολίαστων ὑγειονομικῶν

Πανικός στήν Ἄγκυρα: Τό «Ἀμπντουλχαμίντ Χάν» στό Αἰγαῖο μετά τό ἑλληνο-αιγυπτιακό μνημόνιο καί τήν καταδίκη τῆς Τουρκίας ἀπό τήν Εὐρωβουλή

Εφημερίς Εστία
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ πανικό ὑποδηλοῖ ἡ κίνησις τῆς Τουρκίας νά βγάλει στήν Μεσόγειο τό πλωτό γεωτρύπανο Ἀμπντουλχαμίντ Χάν, τό ὁποῖο ὅλο τό προηγούμενο διάστημα ἦταν ἀγκυροβολημένο λόγῳ ἐργασιῶν συντηρήσεως.

Ἕνα Παγκόσμιο Κύπελλο μέ καλοριφέρ!

Δημήτρης Καπράνος
Δέν θά μποροῦσα νά μείνω ἀδιάφορος ἀπέναντι στό Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου, ἀκόμη καί ἄν αὐτό διεξάγεται σέ μιά χώρα ἡ ὁποία δέν θέλει οὔτε νά ἀκούσει γιά ἀνθρώπινα δικαιώματα, ἀκόμη καί ἄν διεξάγεται χειμῶνα καί δέν μπορεῖς νά ἀπολαύσεις τό θέαμα στό μπαλκόνι ἤ τήν βεράντα, συντροφιά μέ τούς ντελιβεράδες τῆς περιοχῆς!