Τετάρτη, 31 Ἰουλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Α… ΑΝΟΙΚΤΑΙ ΠΥΛΑΙ

«Ὁ Τοῦρκος Ὑπουργός Τουρισμοῦ κ. Ἀρντίτσογλου ἐδήλωσεν εἰς τόν τουρκικόν Τύπον τά ἑξῆς: “Αἱ πύλαι τῆς Τουρκίας ἀνοίγουν εἰς τόν τουρισμόν. Οἱ ξένοι δικαιοῦνται νά ἀγοράσουν οἰκόπεδα πανταχοῦ τῆς Τουρκίας, αἱ τουριστικαί δέ ἐπενδύσεις ἀπαλλάσσονται παντός φόρου ἐπί μίαν δεκαετίαν”». Ἀλλά, ἐρωτᾶ ὁ Τοῦρκος Ὑπουργός, ἄν ἔχουν διάθεσιν οἱ ξένοι νά ἀγοράσουν οἰκόπεδα εἰς τήν Τουρκίαν; Ἀκόμη καί δωρεάν νά τούς τά δώσουν, εἶναι ζήτημα ἄν θά τά ἐδέχοντο, ἀφοῦ πᾶς μονίμως διαμένων εἰς τήν χώραν αὐτήν διατρέχει διαρκῶς τόν κίνδυνον νά κλαπῇ, νά κακοποιηθῇ, νά σφαγῇ ἤ καί νά πάθῃ ἀσφυξίαν ἀπό τόν παστουρμᾶν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ ΠΛΗΓΗ ΔΙΑ ΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

Ὁ βουλευτής Πέλλης κ. Ἀπ. Γρηγοριάδης, διά τηλεγραφήματός του, παρακαλεῖ ὅπως σταλοῦν συνεργεῖα καί ἀεροσκάφη τῆς ὑγειονομικῆς ὑπηρεσίας πρός καταπολέμησιν τῶν κωνώπων τῆς περιοχῆς τέως λίμνης Γιαννιτσῶν, διότι λυμαίνονται τήν περιφέρειαν καί συντελοῦν εἰς τήν μείωσιν τῆς ἀποδοτικότητος τῆς ἀγροτικῆς ἐργασίας. Ὁ ἴδιος ὁ βουλευτής Πέλλης, διά τηλεγραφήματός του, συνηγορεῖ ἐκθύμως ὑπέρ τῆς ἱκανοποιήσεως τῶν δικαίων αἰτημάτων τῶν ἐργατῶν τῆς «Ὑφανέτ».

Απόψεις

Τό Μαντεῖο δέν βγάζει πιά χρησμούς

Μανώλης Κοττάκης
ΕΔΩ καί ἐννέα χρόνια ὁ ἐπιχειρηματίας καί τέως ἐμπορικός ἀκόλουθος τῆς πρεσβείας τῶν ΗΠΑ στήν Ἀθήνα Συμεών Τσομῶκος συνέλαβε καί ἄρχισε νά ὑλοποιεῖ μιά ἐξαιρετική ἰδέα: νά διοργανώσει μιά ἀνάσα ἀπό τό Μαντεῖο τῶν Δελφῶν, στίς ἐγκαταστάσεις τοῦ Πολιτιστικοῦ Ἱδρύματος, τό «Ἑλληνικό Νταβός».

Ἀπών ὁ Μεϊμαράκης ἀπό τήν ἀνακοίνωση τοῦ ψηφοδελτίου

Εφημερίς Εστία
Δυσφορία γιά τήν σύνθεσή του

Εὐχαριστοῦμε, κύριε Νῖκο Πορτοκάλογλου

Δημήτρης Καπράνος
Τόν Νῖκο Πορτοκάλογλου τόν ξεχώρισα ἀπό τότε πού ἄκουσα τούς «Φατμέ».

Πέμπτη, 16 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΟΥΖΟΚΙΝΗΤΟΝ

«Γιαβόλ!» του Γιώργου Χαρβαλιά: Κυκλοφορεί η εμπλουτισμένη Δ’ έκδοση

Εφημερίς Εστία
Το βιβλίο-ορόσημο του Γιώργου Χαρβαλιά για τις ελληνογερμανικές σχέσεις, με τίτλο «Γιαβόλ! Αίμα, λήθη και υποτέλεια», επανακυκλοφορεί σε Δ’ έκδοση, εμπλουτισμένη με 150 επιπλέον σελίδες πολύτιμης τεκμηρίωσης.