ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Τετάρτη, 31 Ἰουλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Α… ΑΝΟΙΚΤΑΙ ΠΥΛΑΙ

«Ὁ Τοῦρκος Ὑπουργός Τουρισμοῦ κ. Ἀρντίτσογλου ἐδήλωσεν εἰς τόν τουρκικόν Τύπον τά ἑξῆς: “Αἱ πύλαι τῆς Τουρκίας ἀνοίγουν εἰς τόν τουρισμόν. Οἱ ξένοι δικαιοῦνται νά ἀγοράσουν οἰκόπεδα πανταχοῦ τῆς Τουρκίας, αἱ τουριστικαί δέ ἐπενδύσεις ἀπαλλάσσονται παντός φόρου ἐπί μίαν δεκαετίαν”». Ἀλλά, ἐρωτᾶ ὁ Τοῦρκος Ὑπουργός, ἄν ἔχουν διάθεσιν οἱ ξένοι νά ἀγοράσουν οἰκόπεδα εἰς τήν Τουρκίαν; Ἀκόμη καί δωρεάν νά τούς τά δώσουν, εἶναι ζήτημα ἄν θά τά ἐδέχοντο, ἀφοῦ πᾶς μονίμως διαμένων εἰς τήν χώραν αὐτήν διατρέχει διαρκῶς τόν κίνδυνον νά κλαπῇ, νά κακοποιηθῇ, νά σφαγῇ ἤ καί νά πάθῃ ἀσφυξίαν ἀπό τόν παστουρμᾶν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ ΠΛΗΓΗ ΔΙΑ ΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

Ὁ βουλευτής Πέλλης κ. Ἀπ. Γρηγοριάδης, διά τηλεγραφήματός του, παρακαλεῖ ὅπως σταλοῦν συνεργεῖα καί ἀεροσκάφη τῆς ὑγειονομικῆς ὑπηρεσίας πρός καταπολέμησιν τῶν κωνώπων τῆς περιοχῆς τέως λίμνης Γιαννιτσῶν, διότι λυμαίνονται τήν περιφέρειαν καί συντελοῦν εἰς τήν μείωσιν τῆς ἀποδοτικότητος τῆς ἀγροτικῆς ἐργασίας. Ὁ ἴδιος ὁ βουλευτής Πέλλης, διά τηλεγραφήματός του, συνηγορεῖ ἐκθύμως ὑπέρ τῆς ἱκανοποιήσεως τῶν δικαίων αἰτημάτων τῶν ἐργατῶν τῆς «Ὑφανέτ».

Απόψεις

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ