ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022

Τετάρτη, 23 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΣΟΡΑΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΝΕΦΑ

Εἰς δηλώσεις της πρός δημοσιογράφον, ἡ ποιοῦσα τάς διατριβάς της εἰς Μύκονον τέως Αὐτοκράτειρα Σοράγια εἶπε τά ἑξῆς ποιητικότατα: «Πρέπει κάποτε νά ἀποφασίζῃ κανείς νά πατᾷ καί μέ τά δύο του πόδια στήν γῆ. Κάποτε κουράζεται κυνηγῶντας τά σύννεφα. Ἡ Ἑλλάς μοῦ ἀρέσει γιατί δέν ἔχει σύννεφα». Κάποιο λάθος, ὅμως, πρέπει νά κάμνῃ ἡ μελαγχολική βασίλισσα. Διότι, ἀντιθέτως, ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως κ. Κανελλόπουλος, μέ τόν ὁποῖον ἐχόρευσε πέρυσι τόσον μελαγχολικά –ἦτο πραγματικῶς, ἀξιοθρήνητον τό θέαμα!– εὑρίσκεται, μονίμως, εἰς τά σύννεφα!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΙΣ ΔΙΑ ΠΡΟΣΕΧΗ ΑΝΑΔΑΣΜΟΝ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ ὑπουργείου Γεωργίας, ἐντός τῶν ἡμερῶν, ἀναχωροῦν εἰς τάς ἐπαρχίας 170 τοπογραφικά συνεργεῖα, τά ὁποῖα κατά τήν διάρκειαν τοῦ θέρους, θά ἀσχοληθοῦν μέ τήν τοπογράφησιν τῶν γεωργικῶν κλήρων ὡρισμένων περιοχῶν, προκειμένου νά γίνῃ ἀναδασμός καί παραχώρησις τῶν ὁριστικῶν τίτλων ἰδιοκτησίας. Ἐκ τῶν ἐν λόγῳ συνεργείων 40 θά ἐργασθοῦν εἰς Θράκην, 50 εἰς Κεντρικήν Μακεδονίαν, 26 εἰς Δυτικήν Μακεδονίαν, 13 εἰς Ἤπειρον, 26 εἰς Θεσσαλίαν, 6 εἰς Πελοπόννησον καί τά ὑπόλοιπα εἰς ἄλλας περιοχάς τῆς χώρας.

Απόψεις

Περιοδεία πρόκλησις τοῦ Προέδρου τῆς τουρκικῆς Ἐθνοσυνελεύσεως στήν Θράκη

Εφημερίς Εστία
Ὁ Μουσταφᾶ Σεντόπ συνάντησε τόν νέο ψευδομουφτῆ συνοδευόμενος ἀπό δέκα Τούρκους βουλευτές καί τόν βουλευτή τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Ζεϊμπέκ – Ἀμφισβητεῖ τήν κυριαρχία τήν στιγμή πού περιοδεύουν στήν περιοχή ὁ ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ καί ὁ Ἀμερικανός πρέσβυς

Γιατί ἡ Ἑλλάς εἶναι ἀντίθετη μέ τά δημοψηφίσματα τοῦ Πούτιν

Μανώλης Κοττάκης
Ἀλλά καί γιατί αὐτά μπορεῖ νά εἶναι ὁ καταλύτης γιά τήν τελική ἔκβαση τοῦ πολέμου

Ἀνταλλαγή ἀξιωματικῶν τοῦ «Ἀζοφστάλ» μέ τόν Βίκτωρ Μεντβέντσουκ

Εφημερίς Εστία
Εν μέσῳ τῆς παγκοσμίας κατακραυγῆς γιά τό διάγγελμα Πούτιν…

Εἴμαστε δίπλα στίς ἡρωικές γυναῖκες τοῦ Ἰράν

Δημήτρης Καπράνος
Ἑνώνουμε τήν φωνή καί τήν ψυχή μας μέ τίς γυναῖκες τοῦ Ἰράν…

Σάββατον, 22 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ