ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Τετάρτη, 23 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΣΟΡΑΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΝΕΦΑ

Εἰς δηλώσεις της πρός δημοσιογράφον, ἡ ποιοῦσα τάς διατριβάς της εἰς Μύκονον τέως Αὐτοκράτειρα Σοράγια εἶπε τά ἑξῆς ποιητικότατα: «Πρέπει κάποτε νά ἀποφασίζῃ κανείς νά πατᾷ καί μέ τά δύο του πόδια στήν γῆ. Κάποτε κουράζεται κυνηγῶντας τά σύννεφα. Ἡ Ἑλλάς μοῦ ἀρέσει γιατί δέν ἔχει σύννεφα». Κάποιο λάθος, ὅμως, πρέπει νά κάμνῃ ἡ μελαγχολική βασίλισσα. Διότι, ἀντιθέτως, ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως κ. Κανελλόπουλος, μέ τόν ὁποῖον ἐχόρευσε πέρυσι τόσον μελαγχολικά –ἦτο πραγματικῶς, ἀξιοθρήνητον τό θέαμα!– εὑρίσκεται, μονίμως, εἰς τά σύννεφα!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΙΣ ΔΙΑ ΠΡΟΣΕΧΗ ΑΝΑΔΑΣΜΟΝ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ ὑπουργείου Γεωργίας, ἐντός τῶν ἡμερῶν, ἀναχωροῦν εἰς τάς ἐπαρχίας 170 τοπογραφικά συνεργεῖα, τά ὁποῖα κατά τήν διάρκειαν τοῦ θέρους, θά ἀσχοληθοῦν μέ τήν τοπογράφησιν τῶν γεωργικῶν κλήρων ὡρισμένων περιοχῶν, προκειμένου νά γίνῃ ἀναδασμός καί παραχώρησις τῶν ὁριστικῶν τίτλων ἰδιοκτησίας. Ἐκ τῶν ἐν λόγῳ συνεργείων 40 θά ἐργασθοῦν εἰς Θράκην, 50 εἰς Κεντρικήν Μακεδονίαν, 26 εἰς Δυτικήν Μακεδονίαν, 13 εἰς Ἤπειρον, 26 εἰς Θεσσαλίαν, 6 εἰς Πελοπόννησον καί τά ὑπόλοιπα εἰς ἄλλας περιοχάς τῆς χώρας.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ