Τετάρτη, 23 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΣΟΡΑΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΝΕΦΑ

Εἰς δηλώσεις της πρός δημοσιογράφον, ἡ ποιοῦσα τάς διατριβάς της εἰς Μύκονον τέως Αὐτοκράτειρα Σοράγια εἶπε τά ἑξῆς ποιητικότατα: «Πρέπει κάποτε νά ἀποφασίζῃ κανείς νά πατᾷ καί μέ τά δύο του πόδια στήν γῆ. Κάποτε κουράζεται κυνηγῶντας τά σύννεφα. Ἡ Ἑλλάς μοῦ ἀρέσει γιατί δέν ἔχει σύννεφα». Κάποιο λάθος, ὅμως, πρέπει νά κάμνῃ ἡ μελαγχολική βασίλισσα. Διότι, ἀντιθέτως, ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως κ. Κανελλόπουλος, μέ τόν ὁποῖον ἐχόρευσε πέρυσι τόσον μελαγχολικά –ἦτο πραγματικῶς, ἀξιοθρήνητον τό θέαμα!– εὑρίσκεται, μονίμως, εἰς τά σύννεφα!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΙΣ ΔΙΑ ΠΡΟΣΕΧΗ ΑΝΑΔΑΣΜΟΝ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ ὑπουργείου Γεωργίας, ἐντός τῶν ἡμερῶν, ἀναχωροῦν εἰς τάς ἐπαρχίας 170 τοπογραφικά συνεργεῖα, τά ὁποῖα κατά τήν διάρκειαν τοῦ θέρους, θά ἀσχοληθοῦν μέ τήν τοπογράφησιν τῶν γεωργικῶν κλήρων ὡρισμένων περιοχῶν, προκειμένου νά γίνῃ ἀναδασμός καί παραχώρησις τῶν ὁριστικῶν τίτλων ἰδιοκτησίας. Ἐκ τῶν ἐν λόγῳ συνεργείων 40 θά ἐργασθοῦν εἰς Θράκην, 50 εἰς Κεντρικήν Μακεδονίαν, 26 εἰς Δυτικήν Μακεδονίαν, 13 εἰς Ἤπειρον, 26 εἰς Θεσσαλίαν, 6 εἰς Πελοπόννησον καί τά ὑπόλοιπα εἰς ἄλλας περιοχάς τῆς χώρας.

Απόψεις

Δένδιας: «Ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς προδιαγράφει τό μέλλον τῆς ΝΔ»

Εφημερίς Εστία
Αἰχμές μέ νόημα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης – Κοινοβουλευτική ἀντιπαράθεσις γιά Σκόπια – Ἑλληνοτουρκικά μέ τόν πρόεδρο τῆς «Νίκης» γιά τήν πολιτική παρακαταθήκη τοῦ Ἐθνάρχη – Ἐπανέλαβε τά περί ὑπαρξιακῆς ἀπειλῆς

Πειθαρχημένη Δημοκρατία

Μανώλης Κοττάκης
Στήν νέα Δύση δέν ὑπάρχει χῶρος γιά ἐνοχλητικούς

Ἐγκληματική ὀργάνωσις στήν ΔΟΥ Χαλκίδος

Εφημερίς Εστία
Εγκληματική ὀργάνωση τῆς ὁποίας ἠγεῖτο προϊσταμένη στήν ΔΟΥ Χαλκίδος καί ἐκβίαζε πολῖτες λαμβάνοντας ποσά γιά νά «κλείσει» ὑποθέσεις ἐξάρθρωσαν στελέχη τοῦ τμήματος Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς ΕΛ.ΑΣ.

Ὅταν ὁ Ἐπίτροπος ζητᾶ νά… ὁρισθεῖ Ἐπίτροπος

Δημήτρης Καπράνος
Τήν οἰκουμενικότητα τῆς ἑλληνικῆς ἐμπορικῆς Ναυτιλίας καί τήν δυνατότητά της νά στέκεται ὑπεράνω κομμάτων, παρατάξεων καί συνόρων ἀπέδειξε τό χθεσινό γεῦμα ἐργασίας στήν Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιῶς.

Σάββατον, 23 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΒΟΥΝΙΣΙΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ