Τετάρτη, 23 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΣΟΡΑΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΝΕΦΑ

Εἰς δηλώσεις της πρός δημοσιογράφον, ἡ ποιοῦσα τάς διατριβάς της εἰς Μύκονον τέως Αὐτοκράτειρα Σοράγια εἶπε τά ἑξῆς ποιητικότατα: «Πρέπει κάποτε νά ἀποφασίζῃ κανείς νά πατᾷ καί μέ τά δύο του πόδια στήν γῆ. Κάποτε κουράζεται κυνηγῶντας τά σύννεφα. Ἡ Ἑλλάς μοῦ ἀρέσει γιατί δέν ἔχει σύννεφα». Κάποιο λάθος, ὅμως, πρέπει νά κάμνῃ ἡ μελαγχολική βασίλισσα. Διότι, ἀντιθέτως, ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως κ. Κανελλόπουλος, μέ τόν ὁποῖον ἐχόρευσε πέρυσι τόσον μελαγχολικά –ἦτο πραγματικῶς, ἀξιοθρήνητον τό θέαμα!– εὑρίσκεται, μονίμως, εἰς τά σύννεφα!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΙΣ ΔΙΑ ΠΡΟΣΕΧΗ ΑΝΑΔΑΣΜΟΝ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ ὑπουργείου Γεωργίας, ἐντός τῶν ἡμερῶν, ἀναχωροῦν εἰς τάς ἐπαρχίας 170 τοπογραφικά συνεργεῖα, τά ὁποῖα κατά τήν διάρκειαν τοῦ θέρους, θά ἀσχοληθοῦν μέ τήν τοπογράφησιν τῶν γεωργικῶν κλήρων ὡρισμένων περιοχῶν, προκειμένου νά γίνῃ ἀναδασμός καί παραχώρησις τῶν ὁριστικῶν τίτλων ἰδιοκτησίας. Ἐκ τῶν ἐν λόγῳ συνεργείων 40 θά ἐργασθοῦν εἰς Θράκην, 50 εἰς Κεντρικήν Μακεδονίαν, 26 εἰς Δυτικήν Μακεδονίαν, 13 εἰς Ἤπειρον, 26 εἰς Θεσσαλίαν, 6 εἰς Πελοπόννησον καί τά ὑπόλοιπα εἰς ἄλλας περιοχάς τῆς χώρας.

Απόψεις

Πρός κήρυξη καταστάσεως ἐκτάκτου ἀνάγκης ἡ Εὐρώπη

Μανώλης Κοττάκης
Λόγω τῆς διακοπῆς τοῦ ρωσσικοῦ ἀερίου – Ἕως τό φθινόπωρο – Ὁ Ντράγκι πιέζει, ἀλλά ἡ Γερμανία καθυστερεῖ τίς ἀποφάσεις γιά νά θωρακισθεῖ καί νά δανεισθεῖ λιγώτερα – Αὔξησις τῶν μελλοντικῶν ὑποχρεώσεων τῆς Ἑλλάδος

Σόφια: Κατέρρευσε ἡ κυβέρνησις τοῦ Harvard

Εφημερίς Εστία
Κατεψηφίσθη ἡ νέα βουλγαρική Κυβέρνησις ἀπό…

Μήπως νά τυπώσουμε καί τούς δικούς μας;

Δημήτρης Καπράνος
«Θέλει ὁ Ἐρντογάν νά κρυφτεῖ καί ἡ χαρά δέν τόν ἀφήνει»…

Σάββατον, 23 Ἰουνίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ὁ Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ἀποκαλύπτει: «Τυπικῶς ΝΔ» ἡ νέα κυβερνητική πλειοψηφία!

Εφημερίς Εστία
Τί δήλωσε σέ ἱστότοπο: Ἡ ἀποχή στίς γαλλικές ἐκλογές καί ἡ παραλυσία ἐπιταχύνουν τίς ἀποφάσεις – «Προσοχή στά τεκταινόμενα στήν Γαλλία» ἐτόνισε