ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023

Τετάρτη, 23 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΣΟΡΑΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΝΕΦΑ

Εἰς δηλώσεις της πρός δημοσιογράφον, ἡ ποιοῦσα τάς διατριβάς της εἰς Μύκονον τέως Αὐτοκράτειρα Σοράγια εἶπε τά ἑξῆς ποιητικότατα: «Πρέπει κάποτε νά ἀποφασίζῃ κανείς νά πατᾷ καί μέ τά δύο του πόδια στήν γῆ. Κάποτε κουράζεται κυνηγῶντας τά σύννεφα. Ἡ Ἑλλάς μοῦ ἀρέσει γιατί δέν ἔχει σύννεφα». Κάποιο λάθος, ὅμως, πρέπει νά κάμνῃ ἡ μελαγχολική βασίλισσα. Διότι, ἀντιθέτως, ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως κ. Κανελλόπουλος, μέ τόν ὁποῖον ἐχόρευσε πέρυσι τόσον μελαγχολικά –ἦτο πραγματικῶς, ἀξιοθρήνητον τό θέαμα!– εὑρίσκεται, μονίμως, εἰς τά σύννεφα!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΙΣ ΔΙΑ ΠΡΟΣΕΧΗ ΑΝΑΔΑΣΜΟΝ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ ὑπουργείου Γεωργίας, ἐντός τῶν ἡμερῶν, ἀναχωροῦν εἰς τάς ἐπαρχίας 170 τοπογραφικά συνεργεῖα, τά ὁποῖα κατά τήν διάρκειαν τοῦ θέρους, θά ἀσχοληθοῦν μέ τήν τοπογράφησιν τῶν γεωργικῶν κλήρων ὡρισμένων περιοχῶν, προκειμένου νά γίνῃ ἀναδασμός καί παραχώρησις τῶν ὁριστικῶν τίτλων ἰδιοκτησίας. Ἐκ τῶν ἐν λόγῳ συνεργείων 40 θά ἐργασθοῦν εἰς Θράκην, 50 εἰς Κεντρικήν Μακεδονίαν, 26 εἰς Δυτικήν Μακεδονίαν, 13 εἰς Ἤπειρον, 26 εἰς Θεσσαλίαν, 6 εἰς Πελοπόννησον καί τά ὑπόλοιπα εἰς ἄλλας περιοχάς τῆς χώρας.

Απόψεις

Ἐμφύλιος Μαξίμου -Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν γιά τήν τύχη τοῦ Φρέντη Μπελέρη

Εφημερίς Εστία
Δυναμική στάση προκρίνει ἐν ὄψει τῆς 27ης Σεπτεμβρίου ὁ ὑπουργός Ἐπικρατείας Σταῦρος Παπασταύρου – Σφοδρή σύγκρουσις μέ τήν ὑφυπουργό Ἐξωτερικῶν Ἀλεξάνδρα Παπαδοπούλου πού ἐπιθυμεῖ στό ὄνομα τῆς στρατηγικῆς φιλίας μέ τόν Ράμα τήν ἐγκατάλειψη τοῦ Βορειοηπειρώτου Δημάρχου ἀπό τό ἐθνικό κέντρο

«Τό φυλάξαι τἀγαθά χαλεπώτερον τοῦ κτήσασθαι»

Εφημερίς Εστία
«ΠΥΚΝΩΝΟΥΝ τόν τελευταῖο καιρό οἱ φωνές πού ἐπικαλοῦνται τήν “λογική” προτείνοντας διάφορους τρόπους συμβιβαστικῆς ἀντιμετωπίσεως τοῦ τουρκικοῦ ἐπεκτατισμοῦ.

Χατζηδάκης: Φόροι στούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες μέ εἰσόδημα κάτω ἀπό 10.000 εὐρώ

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΑΣΦΥΚΤΙΚΟ ἐλεγκτικό κλοιό θά βρεθοῦν ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 2025 ἕνα ἑκατομμύριο ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες καί αὐτοαπασχολούμενοι μέ τίς ἀλλαγές πού δρομολογοῦνται στό καθεστώς φορολογήσεώς τους.

Λεβεντόπαιδο Ἀρίστο, μπές στό μαγαζί καί κλεῖσ’ το

Δημήτρης Καπράνος
Εὐθύνη καί ὑποχρέωση τῆς δημοσιογραφίας ἀποτελεῖ ἡ κριτική καί ὁ σχολιασμός, μέ νηφαλιότητα καί χωρίς προκατάληψη, τῶν ἐνεργειῶν τῶν πολιτικῶν προσώπων.

ΕΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 25 Σεπτεμβρίου 1923