ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023

Τετάρτη, 23 Ἰανουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ… ΣΑKKΟΥΛΕ!…

Τηλεγραφοῦν ἐξ Ἀγκύρας: «Ὁ πρωθυπουργός κ. Ἰνονού, δεχθείς τόν εἰς Ἄγκυραν πρεσβευτήν τῆς Δυτικῆς Γερμανίας φόν Βάλτερ διετύπωσε πρός αὐτόν τήν Τουρκικήν δυσαρέσκειαν διά τήν περιωρισμένην μέχρι τοῦδε οἰκονομικήν βοήθειαν τῆς χώρας του πρός τήν Τουρκίαν».

Μέ ἄλλους λόγους, οἱ Τοῦρκοι δέν ἐπαιτοῦν βοήθειαν, ἀλλά τήν ἀπαιτοῦν, ὡς …κεκτημένον δικαίωμα! Καί ἐπιτίθενται ἐναντίον παντός, ὁ ὁποῖος θά ἐτόλμα νά μή ἀνταποκριθῇ, πλήρως, εἰς τάς ἀπαιτήσεις των! Ἐφαρμόζουν, δηλαδή, τό σύστημα τοῦ Σακκουλέ, ὁ ὁποῖος, ὡς ἐνθυμοῦνται οἱ παλαιοί Ἀθηναῖοι, ἠξίου ἐλεημοσύνην ἀπαιτητικῶς, ὡς νά τοῦ ὠφείλετο: –Βρέ παλῃάνθρωπε, θά δώσῃς;
Ἄν συνέβαινε νά μή ἱκανοποιηθῇ ἐκ τῆς βοηθείας, ἐξερρηγνύετο: –Οὐ νά χαθῇς, γαϊδουρογάιδαρε!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΕΤΑΙ
ΕΙΣ ΚΛΙΝΙΚΗΝ
ΡΩΜΗ,

Τετάρτη μεσημβρία.– Ἡ διάσημος Ἑλληνίς ἀοιδός Μαρία Κάλλας εὑρίσκεται εἰς κλινικήν τοῦ Μιλάνου, ἀναρρωνύουσα ἐξ ἐγχειρήσεως κήλης.
Τήν ἀνωτέρω πληροφορίαν μετέδωσε χθές τήν νύκτα τό Ἰταλικόν Πρακτορεῖον Εἰδήσεων «Α.Σ.Ν.Α.»

Απόψεις

Την Κυριακή 12.02 με την Εστία: Σημαία βασιλευόμενης δημοκρατίας

Εφημερίς Εστία
Στις 12.02 η Εστία της Κυριακής προσφέρει την Σημαία η οποία κυμάτιζε κατά την βασιλευόμενη δημοκρατία! 

Διγλωσσία ΗΠΑ γιά τά τουρκικά F-16

Εφημερίς Εστία
Τό State Department παρακάμπτει τό Κογκρέσσο καί ἐπιμένει στήν πώληση τῶν μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν πρός τήν Τουρκία, χωρίς τόν ὅρο νά μήν κάνουν ὑπερπτήσεις πάνω ἀπό τά νησιά τοῦ Αἰγαίου – Ἡ μετάθεσις τῆς συναντήσεως 3+1, γιά νά μήν ἐνοχληθεῖ ὁ Ἐρντογάν, καί ἡ ἀποχή Ἱερουσαλήμ ἀπό τήν πολυεθνική ἄσκηση «Ἡνίοχος»

Χρόνου φείδου

Εφημερίς Εστία
ΕΧΩ στό γραφεῖο μου μιά παλιά carte postal μέ θέμα τό (Δελφικό) γνωμικό τοῦ τίτλου –σέ ἐπεξεργασία– ὡς ἑξῆς: «Εἶναι πιό ἀργά ἀπό ὅσο νομίζεις».

Ὑπέρ τῶν ὑποκλοπῶν ὁ σύμβουλος τῆς ἀντιπροεδρίας κ. Ψαριανός

Εφημερίς Εστία
MIA ἀμφιλεγόμενη ἑρμηνεία τοῦ ρόλου πού πρέπει νά ἔχει ἡ ΕΥΠ ἔδωσε ὁ στενός συνεργάτης τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως Παναγιώτη Πικραμμένου καί πρώην βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τοῦ Ποταμιοῦ καί τῆς ΔΗΜΑΡ, Γρηγόρης Ψαριανός.

Ἡ Ναυτιλία στηρίζει τήν δημόσια Ὑγεία

Δημήτρης Καπράνος
Θά ἀσχοληθοῦμε σήμερα μέ τόν χῶρο τῆς Ναυτιλίας, τῆς μεγάλης δυνάμεως τῆς χώρας καί εἰδικότερα μέ τό κοινωνικό ἔργο, τό ὁποῖο προσφέρει στήν πατρίδα ὁ κόσμος, τοῦ κλάδου στόν ὁποῖο ἡ μικρή πατρίδα μας κατέχει τά πρωτεῖα παγκοσμίως, προκαλῶντας τόν θαυμασμό ἀλλά καί τόν ὑποβόσκοντα φθόνο σέ ὅσους προσπαθοῦν, ἀλλά δέν μποροῦν, νά τήν φθάσουν…