Τετάρτη, 23 Ἰανουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ… ΣΑKKΟΥΛΕ!…

Τηλεγραφοῦν ἐξ Ἀγκύρας: «Ὁ πρωθυπουργός κ. Ἰνονού, δεχθείς τόν εἰς Ἄγκυραν πρεσβευτήν τῆς Δυτικῆς Γερμανίας φόν Βάλτερ διετύπωσε πρός αὐτόν τήν Τουρκικήν δυσαρέσκειαν διά τήν περιωρισμένην μέχρι τοῦδε οἰκονομικήν βοήθειαν τῆς χώρας του πρός τήν Τουρκίαν».

Μέ ἄλλους λόγους, οἱ Τοῦρκοι δέν ἐπαιτοῦν βοήθειαν, ἀλλά τήν ἀπαιτοῦν, ὡς …κεκτημένον δικαίωμα! Καί ἐπιτίθενται ἐναντίον παντός, ὁ ὁποῖος θά ἐτόλμα νά μή ἀνταποκριθῇ, πλήρως, εἰς τάς ἀπαιτήσεις των! Ἐφαρμόζουν, δηλαδή, τό σύστημα τοῦ Σακκουλέ, ὁ ὁποῖος, ὡς ἐνθυμοῦνται οἱ παλαιοί Ἀθηναῖοι, ἠξίου ἐλεημοσύνην ἀπαιτητικῶς, ὡς νά τοῦ ὠφείλετο: –Βρέ παλῃάνθρωπε, θά δώσῃς;
Ἄν συνέβαινε νά μή ἱκανοποιηθῇ ἐκ τῆς βοηθείας, ἐξερρηγνύετο: –Οὐ νά χαθῇς, γαϊδουρογάιδαρε!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΕΤΑΙ
ΕΙΣ ΚΛΙΝΙΚΗΝ
ΡΩΜΗ,

Τετάρτη μεσημβρία.– Ἡ διάσημος Ἑλληνίς ἀοιδός Μαρία Κάλλας εὑρίσκεται εἰς κλινικήν τοῦ Μιλάνου, ἀναρρωνύουσα ἐξ ἐγχειρήσεως κήλης.
Τήν ἀνωτέρω πληροφορίαν μετέδωσε χθές τήν νύκτα τό Ἰταλικόν Πρακτορεῖον Εἰδήσεων «Α.Σ.Ν.Α.»

Απόψεις

Ἐπιρρεπής στήν …ἀνοησία

Εφημερίς Εστία
Ὀξεῖα ἐπίθεσις τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως κ. Στέφανου Κασσελάκη κατά τῆς «Ἑστίας» μέ ἀπρεπεῖς χαρακτηρισμούς, γιατί ἀναδείξαμε τίς παλινωδίες του γιά τήν «Χαμάς»

Ὁ ἀντιαεροπορικός «θόλος»

Εφημερίς Εστία
ΜΕΡΙΚΕΣ πολιτικές κινήσεις θά μποροῦσαν νά χαρακτηρισθοῦν ὡς «κινήσεις πλακάτ».

Ὁ Κυρ. Μητσοτάκης ἀπαντᾶ γιά τήν ἀκρίβεια μέσῳ τοῦ Κων. Καραμανλῆ

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΥΨΗΛΟΥΣ τόνους πού σέ κάποιο σημεῖο ὁδήγησαν τόν Πρωθυπουργό νά ἀποχωρήσει ἀπό τήν αἴθουσα τῆς Ὁλομελείας διεξήχθη χθές ἡ πρό ἡμερησίας διατάξεως συζήτησις γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἀκρίβειας στήν Βουλή.

Εὐτυχῶς πού ὑπάρχει ὁ ἀθλητισμός καί τά σπόρ…

Δημήτρης Καπράνος
«Μά, καλά, θά αἰσθανθεῖς ἐθνικά ὑπερήφανος ἐάν μιά ἑλληνική ὁμάδα κατακτήσει τό πρωτάθλημα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ μπάσκετ στό Βερολῖνο ἤ ἐάν μιά ἄλλη ἑλληνική ὁμάδα κερδίσει τό “Κόνφερενς λήγκ” στό ποδόσφαιρο;» μέ ρώτησε ὁ καλός φίλος.

ΜΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 27 Μαΐου 1924