ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023

Τετάρτη, 23 Ἰανουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ… ΣΑKKΟΥΛΕ!…

Τηλεγραφοῦν ἐξ Ἀγκύρας: «Ὁ πρωθυπουργός κ. Ἰνονού, δεχθείς τόν εἰς Ἄγκυραν πρεσβευτήν τῆς Δυτικῆς Γερμανίας φόν Βάλτερ διετύπωσε πρός αὐτόν τήν Τουρκικήν δυσαρέσκειαν διά τήν περιωρισμένην μέχρι τοῦδε οἰκονομικήν βοήθειαν τῆς χώρας του πρός τήν Τουρκίαν».

Μέ ἄλλους λόγους, οἱ Τοῦρκοι δέν ἐπαιτοῦν βοήθειαν, ἀλλά τήν ἀπαιτοῦν, ὡς …κεκτημένον δικαίωμα! Καί ἐπιτίθενται ἐναντίον παντός, ὁ ὁποῖος θά ἐτόλμα νά μή ἀνταποκριθῇ, πλήρως, εἰς τάς ἀπαιτήσεις των! Ἐφαρμόζουν, δηλαδή, τό σύστημα τοῦ Σακκουλέ, ὁ ὁποῖος, ὡς ἐνθυμοῦνται οἱ παλαιοί Ἀθηναῖοι, ἠξίου ἐλεημοσύνην ἀπαιτητικῶς, ὡς νά τοῦ ὠφείλετο: –Βρέ παλῃάνθρωπε, θά δώσῃς;
Ἄν συνέβαινε νά μή ἱκανοποιηθῇ ἐκ τῆς βοηθείας, ἐξερρηγνύετο: –Οὐ νά χαθῇς, γαϊδουρογάιδαρε!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΕΤΑΙ
ΕΙΣ ΚΛΙΝΙΚΗΝ
ΡΩΜΗ,

Τετάρτη μεσημβρία.– Ἡ διάσημος Ἑλληνίς ἀοιδός Μαρία Κάλλας εὑρίσκεται εἰς κλινικήν τοῦ Μιλάνου, ἀναρρωνύουσα ἐξ ἐγχειρήσεως κήλης.
Τήν ἀνωτέρω πληροφορίαν μετέδωσε χθές τήν νύκτα τό Ἰταλικόν Πρακτορεῖον Εἰδήσεων «Α.Σ.Ν.Α.»

Απόψεις

Ἐμφύλιος Μαξίμου -Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν γιά τήν τύχη τοῦ Φρέντη Μπελέρη

Εφημερίς Εστία
Δυναμική στάση προκρίνει ἐν ὄψει τῆς 27ης Σεπτεμβρίου ὁ ὑπουργός Ἐπικρατείας Σταῦρος Παπασταύρου – Σφοδρή σύγκρουσις μέ τήν ὑφυπουργό Ἐξωτερικῶν Ἀλεξάνδρα Παπαδοπούλου πού ἐπιθυμεῖ στό ὄνομα τῆς στρατηγικῆς φιλίας μέ τόν Ράμα τήν ἐγκατάλειψη τοῦ Βορειοηπειρώτου Δημάρχου ἀπό τό ἐθνικό κέντρο

«Τό φυλάξαι τἀγαθά χαλεπώτερον τοῦ κτήσασθαι»

Εφημερίς Εστία
«ΠΥΚΝΩΝΟΥΝ τόν τελευταῖο καιρό οἱ φωνές πού ἐπικαλοῦνται τήν “λογική” προτείνοντας διάφορους τρόπους συμβιβαστικῆς ἀντιμετωπίσεως τοῦ τουρκικοῦ ἐπεκτατισμοῦ.

Χατζηδάκης: Φόροι στούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες μέ εἰσόδημα κάτω ἀπό 10.000 εὐρώ

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΑΣΦΥΚΤΙΚΟ ἐλεγκτικό κλοιό θά βρεθοῦν ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 2025 ἕνα ἑκατομμύριο ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες καί αὐτοαπασχολούμενοι μέ τίς ἀλλαγές πού δρομολογοῦνται στό καθεστώς φορολογήσεώς τους.

Λεβεντόπαιδο Ἀρίστο, μπές στό μαγαζί καί κλεῖσ’ το

Δημήτρης Καπράνος
Εὐθύνη καί ὑποχρέωση τῆς δημοσιογραφίας ἀποτελεῖ ἡ κριτική καί ὁ σχολιασμός, μέ νηφαλιότητα καί χωρίς προκατάληψη, τῶν ἐνεργειῶν τῶν πολιτικῶν προσώπων.

ΕΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 25 Σεπτεμβρίου 1923