Τετάρτη, 21 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΣ

«Παρουσιασθεῖσα εἰς τήν ἀστυνομίαν τοῦ χωριοῦ Τσενελῆ ἤ Τζεμιλέ Γιασάρ κατέθεσεν, ὅτι ὁ σύζυγος τῆς Βέλη ἐπώλησεν αὐτήν εἰς τόν Βέλη Καρακοῦς ἀντί δύο χιλιάδων τουρκικῶν λιρῶν (4.000 δραχμῶν!). Πωλητής καί ἀγοραστής συνελήφθησαν». Θά ἔπρεπε, αὐτούς τούς δύο Βελήδες, πού πωλοῦν καί ἀγοράζουν τάς γυναῖκας ἀντί 4. 000 δρχ. νά τούς παραδώσουν εἰς ἕνα τρίτον Βέλη πολύ διασημότερον –τόν Βεληγκέκαν τοῦ Καραγκιόζη, δηλαδή, διά νά τούς περιποιηθῇ καταλλήλως μέ τό ρόπαλόν του. Προφανῶς, ὅμως, ὁ ξυλοδαρμός, προβλέπεται ὑπό τοῦ Ὀθωμανικοῦ Δικαίου, μόνον διά τούς Ἕλληνας ἁλιεῖς!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΝ ΜΕΣΟΝ Η ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΟΥ

Τό Ποινικόν Τμῆμα τοῦ Ἀρείου Πάγου διά δημοσιευθείσης ἀποφάσεώς του ἐδέχθη ὅτι μεταξύ τῶν ἀποδεικτικῶν μέσων εἰς τήν ποινικήν δίκην, εἶναι καί ἡ ταινία μαγνητοφώνου, ἡ ὁποία ἀποτυπώνουσα τήν ἀνθρωπίνην φωνήν συντελεῖ εἰς τήν ἀποκάλυψιν τῆς ἀληθείας. Τό δικαστήριον τοῦ Ἀρείου Πάγου ἀνήρεσεν ἀντίθετον ἀπόφασιν τοῦ πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, ἀπορρίψαντος σχετικήν αἴτησιν κατηγορουμένου.

Απόψεις

Ἐπιρρεπής στήν …ἀνοησία

Εφημερίς Εστία
Ὀξεῖα ἐπίθεσις τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως κ. Στέφανου Κασσελάκη κατά τῆς «Ἑστίας» μέ ἀπρεπεῖς χαρακτηρισμούς, γιατί ἀναδείξαμε τίς παλινωδίες του γιά τήν «Χαμάς»

Ὁ ἀντιαεροπορικός «θόλος»

Εφημερίς Εστία
ΜΕΡΙΚΕΣ πολιτικές κινήσεις θά μποροῦσαν νά χαρακτηρισθοῦν ὡς «κινήσεις πλακάτ».

Ὁ Κυρ. Μητσοτάκης ἀπαντᾶ γιά τήν ἀκρίβεια μέσῳ τοῦ Κων. Καραμανλῆ

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΥΨΗΛΟΥΣ τόνους πού σέ κάποιο σημεῖο ὁδήγησαν τόν Πρωθυπουργό νά ἀποχωρήσει ἀπό τήν αἴθουσα τῆς Ὁλομελείας διεξήχθη χθές ἡ πρό ἡμερησίας διατάξεως συζήτησις γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἀκρίβειας στήν Βουλή.

Εὐτυχῶς πού ὑπάρχει ὁ ἀθλητισμός καί τά σπόρ…

Δημήτρης Καπράνος
«Μά, καλά, θά αἰσθανθεῖς ἐθνικά ὑπερήφανος ἐάν μιά ἑλληνική ὁμάδα κατακτήσει τό πρωτάθλημα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ μπάσκετ στό Βερολῖνο ἤ ἐάν μιά ἄλλη ἑλληνική ὁμάδα κερδίσει τό “Κόνφερενς λήγκ” στό ποδόσφαιρο;» μέ ρώτησε ὁ καλός φίλος.

ΜΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 27 Μαΐου 1924