Τετάρτη, 21 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΣ

«Παρουσιασθεῖσα εἰς τήν ἀστυνομίαν τοῦ χωριοῦ Τσενελῆ ἤ Τζεμιλέ Γιασάρ κατέθεσεν, ὅτι ὁ σύζυγος τῆς Βέλη ἐπώλησεν αὐτήν εἰς τόν Βέλη Καρακοῦς ἀντί δύο χιλιάδων τουρκικῶν λιρῶν (4.000 δραχμῶν!). Πωλητής καί ἀγοραστής συνελήφθησαν». Θά ἔπρεπε, αὐτούς τούς δύο Βελήδες, πού πωλοῦν καί ἀγοράζουν τάς γυναῖκας ἀντί 4. 000 δρχ. νά τούς παραδώσουν εἰς ἕνα τρίτον Βέλη πολύ διασημότερον –τόν Βεληγκέκαν τοῦ Καραγκιόζη, δηλαδή, διά νά τούς περιποιηθῇ καταλλήλως μέ τό ρόπαλόν του. Προφανῶς, ὅμως, ὁ ξυλοδαρμός, προβλέπεται ὑπό τοῦ Ὀθωμανικοῦ Δικαίου, μόνον διά τούς Ἕλληνας ἁλιεῖς!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΝ ΜΕΣΟΝ Η ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΟΥ

Τό Ποινικόν Τμῆμα τοῦ Ἀρείου Πάγου διά δημοσιευθείσης ἀποφάσεώς του ἐδέχθη ὅτι μεταξύ τῶν ἀποδεικτικῶν μέσων εἰς τήν ποινικήν δίκην, εἶναι καί ἡ ταινία μαγνητοφώνου, ἡ ὁποία ἀποτυπώνουσα τήν ἀνθρωπίνην φωνήν συντελεῖ εἰς τήν ἀποκάλυψιν τῆς ἀληθείας. Τό δικαστήριον τοῦ Ἀρείου Πάγου ἀνήρεσεν ἀντίθετον ἀπόφασιν τοῦ πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, ἀπορρίψαντος σχετικήν αἴτησιν κατηγορουμένου.

Απόψεις

Ὁ Ἐρντογάν ἐκβιάζει τίς ΗΠΑ: Δῶστε μου τά F-16 καί τά F-35 γιά νά ἄρω τό βέτο στό ΝΑΤΟ

Εφημερίς Εστία
Μήπως πρέπει καί ἐμεῖς νά ἐπαναδιαπραγματευθοῦμε τήν 25ετῆ σύμβαση δανεισμοῦ μέ τό Ἑλσίνκι, πού τό 2011 ζητοῦσε ἐμπράγματες ἐγγυήσεις γιά τά μνημόνια;

Τό ἄτομο καί ἡ κοινωνία: Τί προηγεῖται;

Μανώλης Κοττάκης
ΦΙΛΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ μέ προέτρεψε ἐχθές τό πρωί νά μελετήσω τό…

Θά πληρώσει καί τά δικαστικά ἔξοδα ἡ 24χρονη πού κατήγγειλε βιασμό

Εφημερίς Εστία
ΤΕΛΟΣ στήν ὑπόθεση τοῦ δῆθεν βιασμοῦ τῆς 24χρονης Γεωργίας Μπίκα…

Ἡ χώρα τῆς ὑποτροπῆς, στό κατακάθι τοῦ καφέ

Δημήτρης Καπράνος
«Ἡ ὁλοκλήρωση τοῦ ἐπετειακοῦ ἔτους βρῆκε τήν Ἐπιτροπή μέ ἕνα σημαντικό οἰκονομικό πλεόνασμα.»

Τετάρτη, 16 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ