ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΣ

«Παρουσιασθεῖσα εἰς τήν ἀστυνομίαν τοῦ χωριοῦ Τσενελῆ ἤ Τζεμιλέ Γιασάρ κατέθεσεν, ὅτι ὁ σύζυγος τῆς Βέλη ἐπώλησεν αὐτήν εἰς τόν Βέλη Καρακοῦς ἀντί δύο χιλιάδων τουρκικῶν λιρῶν (4.000 δραχμῶν!). Πωλητής καί ἀγοραστής συνελήφθησαν». Θά ἔπρεπε, αὐτούς τούς δύο Βελήδες, πού πωλοῦν καί ἀγοράζουν τάς γυναῖκας ἀντί 4. 000 δρχ. νά τούς παραδώσουν εἰς ἕνα τρίτον Βέλη πολύ διασημότερον –τόν Βεληγκέκαν τοῦ Καραγκιόζη, δηλαδή, διά νά τούς περιποιηθῇ καταλλήλως μέ τό ρόπαλόν του. Προφανῶς, ὅμως, ὁ ξυλοδαρμός, προβλέπεται ὑπό τοῦ Ὀθωμανικοῦ Δικαίου, μόνον διά τούς Ἕλληνας ἁλιεῖς!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΝ ΜΕΣΟΝ Η ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΟΥ

Τό Ποινικόν Τμῆμα τοῦ Ἀρείου Πάγου διά δημοσιευθείσης ἀποφάσεώς του ἐδέχθη ὅτι μεταξύ τῶν ἀποδεικτικῶν μέσων εἰς τήν ποινικήν δίκην, εἶναι καί ἡ ταινία μαγνητοφώνου, ἡ ὁποία ἀποτυπώνουσα τήν ἀνθρωπίνην φωνήν συντελεῖ εἰς τήν ἀποκάλυψιν τῆς ἀληθείας. Τό δικαστήριον τοῦ Ἀρείου Πάγου ἀνήρεσεν ἀντίθετον ἀπόφασιν τοῦ πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, ἀπορρίψαντος σχετικήν αἴτησιν κατηγορουμένου.

Απόψεις

Ἡ Ἑλλάς ἐπαινεῖ τήν Τουρκία καί ἐκείνη ἐπιτίθεται μέ συκοφαντίες

Εφημερίς Εστία
Ἐμεῖς ὀνειρευόμαστε ἑλληνο-τουρκικό σύμφωνο φιλίας ὅπως ἔκαναν τό 1930 οἱ Βενιζέλος – Κεμάλ καί διακηρύττουμε ὅτι ἡ γείτων εἶναι «σημαντική χώρα» – Αὐτοί μᾶς κατηγοροῦν γιατί θωρακίζουμε ἀμυντικῶς τά νησιά μας!

Τά Ἔθνη ἔχουν ἀξιοπρέπεια

Μανώλης Κοττάκης
(ἤ πῶς κερδίζεις τήν εἰρήνη)

Αὔξησις τελῶν διελεύσεως σέ Σουέζ καί Βόσπορο

Εφημερίς Εστία
ΑΥΞΗΣΗ τοῦ κόστους ταξιδίων στά πλοῖα…

Εὐτυχῶς ἡ Τρίπολη θυμᾶται καλύτερα…

Δημήτρης Καπράνος
Στόν ὑπολογιστή μου -καί ὄχι ἀπ’ εὐθείας σέ ἐθνικό δίκτυο- παρακολούθησα τήν χθεσινή παρέλαση στήν Τρίπολη…

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ