Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 1962

O ΚΟΣΜΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΓΥΝΑΙΚΟΠΟΛΕΩΣ

«Μιά Ἰνδή, μέλος φεμινιστικοῦ κόμματος, ἐδήλωσεν: “Εὑρῆκα τόν καλλίτερον τρόπον ν’ ἀπαλλάξω τάς γυναῖκας ἀπό τήν ἀνδρικήν τυραννίαν. Πρέπει νά ἱδρύσωμεν μίαν ἀποκλειστικῶς γυναικείαν πόλιν, ὅπου ἀπαγορεύεται ἡ εἴσοδος εἰς τούς ἄνδρας”». Διαμαρτυρίαι ἠγέρθησαν καί ὅταν αἱ κυρίαι ἀπεχώρουν, πολλαί ὡμολόγησαν: «Δέν νομίζω, ὅτι τό σχέδιον εἶναι πραγματοποιήσιμον». Ἄλλως τε καί αἱ Ἀμαζόνες τοῦ Πόντου ἔτρεξαν πρός συνάντησιν τῆς φάλλαγγος τοῦ Ἀλεξάνδρου μέ κάθε ἄλλο, παρά ἐχθρικούς σκοπούς. Ὅταν δέ ἠρωτήθησαν διατί, ἀπήντησαν, ὅτι ἐπῆγαν διά νά συναντήσουν τό στράτευμα… χάριν «εὐτεκνίας».

 

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΕΡΙ ΠΡΟΙΚΟΣ

Συνέρχεται τό ἀπόγευμα ἡ ἐπί τῶν οἰκονομικῶν κοινοβουλευτική ἐπιτροπή, ἡ ὁποία θά ἐπιληφθῇ τῆς ἐπεξεργασίας τοῦ νομοσχεδίου περί προικοδοτήσεως τῆς πριγκηπίσσης Σοφίας. Ὡς γνωστόν, ἡ Κυβέρνησις ἐπείγεται διά τήν ψήφισιν τοῦ νομοσχεδίου. Ἐπειδή δέ ἡ συζήτησις ἐπί τοῦ νομοσχεδίου περί Κοινῆς Ἀγορᾶς δέν πρόκειται ὡς φαίνεται νά περατωθῇ ταχέως, δέν ἀποκλείεται ἡ Κυβέρνησις νά ζητήσῃ νά συζητηθῇ τό νομοσχέδιον περί προικοδοτήσεως εἰς τακτήν ἡμέραν νομοθετικῆς ἐργασίας, διακοπτομένης τῆς συζητήσεως τοῦ νομοσχεδίου περί Κοινῆς Ἀγορᾶς.

 

Απόψεις

Στάς διαταγάς τῆς τουρκικῆς πρεσβείας ἑλληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἰθύνοντες τοῦ Παντείου ἔσπευσαν νά προσθέσουν τόν χάρτη τῆς γείτονος Τουρκίας στό λογότυπο συνεδρίου γιά τίς κρίσεις στήν Εὐρώπη μετά ἀπό δημόσια ἐπίπληξη πού τούς ἔκανε ὑψηλόβαθμος διπλωμάτης τῆς Ἀγκύρας! – Ἄφαντα τά νησιά τοῦ Αἰγαίου ἀπό τόν χάρτη ἐνῷ ἡ Κύπρος ὁμοιάζει νά εἶναι συνέχεια τοῦ τουρκικοῦ ἐδάφους! – Θερμά συγχαρητήρια! Τόση δουλικότης; – Ἀπό ποῦ καί ἕως ποῦ Εὐρώπη ἡ Τουρκία;

Οἱ μεγάλες ἀνατροπές τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου

Μανώλης Κοττάκης
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ σχόλιο πρίν εἰσέλθω στό κυρίως θέμα: πανηγυρίσαμε, καί δικαίως, πού ὁ Βασιλεύς Κάρολος φόρεσε γραβάττα μέ τά ἑλληνικά χρώματα στό Ντουμπάι.

Χαμένοι στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος

Εφημερίς Εστία
TON MITO τῆς Ἀριάδνης στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος ἀναζητοῦν οἱ καταναλωτές, μετά καί τίς πρῶτες ἀνακοινώσεις σχετικῶς πρός τό «πράσινο» τιμολόγιο.

Ναπολέων Βοναπάρτης, Καλόμερος, ἀλλά λίγος…

Δημήτρης Καπράνος
Νά δηλώσω εὐθαρσῶς ὅτι εἶμαι θαυμαστής τοῦ Ρίντλεϋ Σκόττ. Τοῦ πολύ καλοῦ σκηνοθέτη, ὁ ὁποῖος ἔχει ὑπογράψει τεράστιες ἐπιτυχίες.

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις