ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022

Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΟΙΚΤΡΟΣ ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ

«Εἰς τήν Πολιτικήν Ἐπιτροπήν ἐπανελήφθη ἡ συζήτησις διά τήν Ἀλγερίαν, ἡ ὁποία ἔληξε μέ ψηφοφορίαν ἐπί προτάσεως 31 Ἀφρικανοασιατικῶν κρατῶν, ὅπως ἀρχίσουν ἀμέσως αἱ διαπραγματεύσεις διά τήν αὐτοδιάθεσιν τῆς Ἀλγερίας. Ὑπέρ τῆς προτάσεως ἐψήφισαν 61 μέλη ἀπέσχον δέ, 34. Μεταξύ τῶν ἀποσχόντων ἦτο καί ἡ Ἑλλάς». Μετά τήν ὑπό τῆς Ἑλλάδος ὑπερψήφισιν τῆς προτάσεως τῶν Ἄγγλων καί Βέλγων ἀποικιοκρατῶν ὑπέρ τοῦ ἀχρείου Τσόμπε, ἡ ὑπέρ τῶν Γάλλων ἀποχή εἰς τό Ἀλγερινόν καταντᾷ δευτερεύουσα. Ἀποδεικνύει ὅτι ἡ κυβερνητική πολιτική ἔχει πάρει πλέον μονίμως τόν κατήφορον τῆς δουλικῆς ὑποστηρίξεως τῶν τελευταίων ὑπολειμμάτων τῆς Ἀποικιοκρατίας!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΑΤΑΤΟΣΠΟΡΟΣ ΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΑΣ

Ὑπό τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας ἐστάλη εἰς τά σποροπαραγωγικά κέντρα ποσότης ἐκλεκτῆς ποικιλίας πατατόσπορου πρός διανομήν εἰς τούς προοδευτικούς παραγωγούς διά τήν ἐαρινήν καλλιέργειαν. Ἡ ποικιλία αὐτή ἐδοκιμάσθη ἐπί σειράν ἐτῶν εἰς τό Πειραματικόν Ἰνστιτοῦτον καί ἀπέδωσεν ἱκανοποιητικά ἀποτελέσματα.

ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ 500 ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ

Εἰς τόν λιμένα τοῦ Πειραιῶς κατέπλευσε τήν 8ην π.μ., προερχόμενον ἐκ Ν. Ὑόρκης, τό ὑπερωκεάνειον «Βασίλισσα Φρειδερίκη», μέ τό ὁποῖον ἀφίχθησαν 500 ὁμογενεῖς καί ἄλλοι ἐπιβάται.

Απόψεις

ΚΚΕ: Ἤθελε νά καταλάβει τήν B. Ἑλλάδα μέ «δανεικά» ὅπλα ἀπό τούς ναζί

Εφημερίς Εστία
Νέα στοιχεῖα γιά τόν Ἐμφύλιο – Στό φῶς ἀπόρρητα ἔγγραφα τῆς ΕΣΣΔ ἀπό τόν καθηγητή Ἱστορίας τοῦ «Τζών Χόπκινς» Σεργκέι Ραντσένκο

Ἄρρητα ρήματα

Μανώλης Κοττάκης
Ἀξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

Ὁ Ζερεφός προειδοποιεῖ γιά συχνές χιονοκαταιγίδες

Εφημερίς Εστία
«Κτυποῦσαν» κάθε 40 χρόνια, ἀλλά ἡ κλιματική ἀλλαγή τά ἀλλάζει ὅλα

Ἡ μόνη «ἐλπίδα» στόν χιονιᾶ ἦταν τό ρεπορτάζ

Δημήτρης Καπράνος
Ἐκεῖνο πού μέ ἐκνευρίζει στίς περιπτώσεις πού…

Σάββατον, 27 Ἰανουαρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ