ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΟΙΚΤΡΟΣ ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ

«Εἰς τήν Πολιτικήν Ἐπιτροπήν ἐπανελήφθη ἡ συζήτησις διά τήν Ἀλγερίαν, ἡ ὁποία ἔληξε μέ ψηφοφορίαν ἐπί προτάσεως 31 Ἀφρικανοασιατικῶν κρατῶν, ὅπως ἀρχίσουν ἀμέσως αἱ διαπραγματεύσεις διά τήν αὐτοδιάθεσιν τῆς Ἀλγερίας. Ὑπέρ τῆς προτάσεως ἐψήφισαν 61 μέλη ἀπέσχον δέ, 34. Μεταξύ τῶν ἀποσχόντων ἦτο καί ἡ Ἑλλάς». Μετά τήν ὑπό τῆς Ἑλλάδος ὑπερψήφισιν τῆς προτάσεως τῶν Ἄγγλων καί Βέλγων ἀποικιοκρατῶν ὑπέρ τοῦ ἀχρείου Τσόμπε, ἡ ὑπέρ τῶν Γάλλων ἀποχή εἰς τό Ἀλγερινόν καταντᾷ δευτερεύουσα. Ἀποδεικνύει ὅτι ἡ κυβερνητική πολιτική ἔχει πάρει πλέον μονίμως τόν κατήφορον τῆς δουλικῆς ὑποστηρίξεως τῶν τελευταίων ὑπολειμμάτων τῆς Ἀποικιοκρατίας!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΑΤΑΤΟΣΠΟΡΟΣ ΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΑΣ

Ὑπό τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας ἐστάλη εἰς τά σποροπαραγωγικά κέντρα ποσότης ἐκλεκτῆς ποικιλίας πατατόσπορου πρός διανομήν εἰς τούς προοδευτικούς παραγωγούς διά τήν ἐαρινήν καλλιέργειαν. Ἡ ποικιλία αὐτή ἐδοκιμάσθη ἐπί σειράν ἐτῶν εἰς τό Πειραματικόν Ἰνστιτοῦτον καί ἀπέδωσεν ἱκανοποιητικά ἀποτελέσματα.

ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ 500 ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ

Εἰς τόν λιμένα τοῦ Πειραιῶς κατέπλευσε τήν 8ην π.μ., προερχόμενον ἐκ Ν. Ὑόρκης, τό ὑπερωκεάνειον «Βασίλισσα Φρειδερίκη», μέ τό ὁποῖον ἀφίχθησαν 500 ὁμογενεῖς καί ἄλλοι ἐπιβάται.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ