Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΟΙΚΤΡΟΣ ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ

«Εἰς τήν Πολιτικήν Ἐπιτροπήν ἐπανελήφθη ἡ συζήτησις διά τήν Ἀλγερίαν, ἡ ὁποία ἔληξε μέ ψηφοφορίαν ἐπί προτάσεως 31 Ἀφρικανοασιατικῶν κρατῶν, ὅπως ἀρχίσουν ἀμέσως αἱ διαπραγματεύσεις διά τήν αὐτοδιάθεσιν τῆς Ἀλγερίας. Ὑπέρ τῆς προτάσεως ἐψήφισαν 61 μέλη ἀπέσχον δέ, 34. Μεταξύ τῶν ἀποσχόντων ἦτο καί ἡ Ἑλλάς». Μετά τήν ὑπό τῆς Ἑλλάδος ὑπερψήφισιν τῆς προτάσεως τῶν Ἄγγλων καί Βέλγων ἀποικιοκρατῶν ὑπέρ τοῦ ἀχρείου Τσόμπε, ἡ ὑπέρ τῶν Γάλλων ἀποχή εἰς τό Ἀλγερινόν καταντᾷ δευτερεύουσα. Ἀποδεικνύει ὅτι ἡ κυβερνητική πολιτική ἔχει πάρει πλέον μονίμως τόν κατήφορον τῆς δουλικῆς ὑποστηρίξεως τῶν τελευταίων ὑπολειμμάτων τῆς Ἀποικιοκρατίας!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΑΤΑΤΟΣΠΟΡΟΣ ΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΑΣ

Ὑπό τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας ἐστάλη εἰς τά σποροπαραγωγικά κέντρα ποσότης ἐκλεκτῆς ποικιλίας πατατόσπορου πρός διανομήν εἰς τούς προοδευτικούς παραγωγούς διά τήν ἐαρινήν καλλιέργειαν. Ἡ ποικιλία αὐτή ἐδοκιμάσθη ἐπί σειράν ἐτῶν εἰς τό Πειραματικόν Ἰνστιτοῦτον καί ἀπέδωσεν ἱκανοποιητικά ἀποτελέσματα.

ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ 500 ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ

Εἰς τόν λιμένα τοῦ Πειραιῶς κατέπλευσε τήν 8ην π.μ., προερχόμενον ἐκ Ν. Ὑόρκης, τό ὑπερωκεάνειον «Βασίλισσα Φρειδερίκη», μέ τό ὁποῖον ἀφίχθησαν 500 ὁμογενεῖς καί ἄλλοι ἐπιβάται.

Απόψεις

«Ἀπεταξάμην» τήν δεξιά

Εφημερίς Εστία
Ἀπέρριψε τήν ἐπιστροφή στίς ρίζες τῆς παρατάξεως καί προανήγγειλε περικοπές στό κοινωνικό κράτος καί ἀλλαγές στήν φορολόγηση τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν – Ὑπαινίχθηκε τήν κατάργηση τοῦ ἐπιδόματος ἀνεργίας – Αὐτοκριτική γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, ὁ ὁποῖος «στεναχώρησε τόν κόσμο μας περισσότερο ἀπ’ ὅ,τι ἐκτιμήσαμε» – «Ἀνακουφισμένος» καί «λυτρωμένος» ἀπό τό 28% – Αἴσθησις ἀπό τούς συνεχεῖς ἀστεϊσμούς καί γέλωτες, πού πρόδιδαν ἀμηχανία

Τί δέν καταλάβατε;

Εφημερίς Εστία
ΑΠΟ ΠΡΟΧΘΕΣ τό βράδυ, ἀκούω καί βλέπω περισπούδαστες ἀναλύσεις διάφορων ἀνευθυνοϋπευθύνων, ὅσον ἀφορᾶ στά συμπεράσματα πού πρέπει νά ἐξαχθοῦν ἀπό τίς εὐρωεκλογές. Τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρώπη.

Ἀρχηγός ὅλης τῆς γαλλικῆς Δεξιᾶς ἡ Μαρίν Λέ Πέν

Εφημερίς Εστία
Παρίσι.– Ὁ Ἐθνικός Συναγερμός τῆς Μαρίν Λέ Πέν ὁδεύει πρός ἕνα δεύτερο ἐκλογικό θρίαμβο, λίγες μόλις ἑβδομάδες μετά τίς εὐρωεκλογές στίς ὁποῖες ἐπέβαλε ταπεινωτική ἧττα στό κόμμα τοῦ Προέδρου Ἐμμανυέλ Μακρόν.

Λιμνάζει ἐπικινδύνως τό πολιτικό σκηνικό

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι ἀναμφισβήτητο ὅτι τά τελευταῖα χρόνια ἔχει σημειωθεῖ σοβαρή μεταστροφή σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στήν διαστρωμάτωση τῶν προτιμήσεων τῶν πολιτῶν.

Παρασκευή, 12 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΦΙΛΟΔΟΞΑ ΣΧΕΔΙΑ