Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΟΙΚΤΡΟΣ ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ

«Εἰς τήν Πολιτικήν Ἐπιτροπήν ἐπανελήφθη ἡ συζήτησις διά τήν Ἀλγερίαν, ἡ ὁποία ἔληξε μέ ψηφοφορίαν ἐπί προτάσεως 31 Ἀφρικανοασιατικῶν κρατῶν, ὅπως ἀρχίσουν ἀμέσως αἱ διαπραγματεύσεις διά τήν αὐτοδιάθεσιν τῆς Ἀλγερίας. Ὑπέρ τῆς προτάσεως ἐψήφισαν 61 μέλη ἀπέσχον δέ, 34. Μεταξύ τῶν ἀποσχόντων ἦτο καί ἡ Ἑλλάς». Μετά τήν ὑπό τῆς Ἑλλάδος ὑπερψήφισιν τῆς προτάσεως τῶν Ἄγγλων καί Βέλγων ἀποικιοκρατῶν ὑπέρ τοῦ ἀχρείου Τσόμπε, ἡ ὑπέρ τῶν Γάλλων ἀποχή εἰς τό Ἀλγερινόν καταντᾷ δευτερεύουσα. Ἀποδεικνύει ὅτι ἡ κυβερνητική πολιτική ἔχει πάρει πλέον μονίμως τόν κατήφορον τῆς δουλικῆς ὑποστηρίξεως τῶν τελευταίων ὑπολειμμάτων τῆς Ἀποικιοκρατίας!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΑΤΑΤΟΣΠΟΡΟΣ ΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΑΣ

Ὑπό τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας ἐστάλη εἰς τά σποροπαραγωγικά κέντρα ποσότης ἐκλεκτῆς ποικιλίας πατατόσπορου πρός διανομήν εἰς τούς προοδευτικούς παραγωγούς διά τήν ἐαρινήν καλλιέργειαν. Ἡ ποικιλία αὐτή ἐδοκιμάσθη ἐπί σειράν ἐτῶν εἰς τό Πειραματικόν Ἰνστιτοῦτον καί ἀπέδωσεν ἱκανοποιητικά ἀποτελέσματα.

ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ 500 ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ

Εἰς τόν λιμένα τοῦ Πειραιῶς κατέπλευσε τήν 8ην π.μ., προερχόμενον ἐκ Ν. Ὑόρκης, τό ὑπερωκεάνειον «Βασίλισσα Φρειδερίκη», μέ τό ὁποῖον ἀφίχθησαν 500 ὁμογενεῖς καί ἄλλοι ἐπιβάται.

Απόψεις

Ἀπίστευτης ἰσχύος μήνυμα γιά τό ἐλεύθερο φρόνημα καί τήν ἀνεξαρτησία τῶν δικαστῶν ἀπό τίς ἐξουσίες

Εφημερίς Εστία
Ἡ Δικαιοσύνη βγαίνει πιό δυνατή μετά τήν ἀπόφαση τοῦ πενταμελοῦς δικαστικοῦ συμβουλίου γιά τήν ὑπόθεση τῆς Novartis

«Ἄν μᾶς δώσεις τόν Παπαγγελόπουλο…»

Μανώλης Κοττάκης
ΠΑΝΤΟΤΕ πίστευα ὅτι ἕνα ἀπό τά χαρακτηριστικά πού…

Φρένο στήν πρόωρη συνταξιοδότηση στό Δημόσιο

Εφημερίς Εστία
Στό Ὑπουργεῖο Ἐργασίας ἡ εὐθύνη τῆς τελικῆς ἀποφάσεως

Ἄς μήν ἀναμασᾶμε κάθε τουρκική «μπαλαφάρα»

Δημήτρης Καπράνος
Πόσο στά σοβαρά μπορεῖ νά παίρνει κανείς –ἄς ποῦμε– τόν Κιλιτσντάρογλου ἤ τόν Μπαχτσελί;

Τετάρτη, 4 Ἰουλίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ