Τετάρτη, 18 Ὀκτωβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

«Οἱ ἐκπρόσωποι τῆς ἀτμοπλοϊκῆς γραμμῆς, πού συνδέει διά τῶν ὑπερωκεανίων της τήν Ἑλλάδα μετά τῆς Αὐστραλίας ἀνεκοίνωσαν ὅτι ἡ ΔΕΜΕ (Διακυβερνητική Ἐπιτροπή Μεταναστεύσεως) ἀντιδρᾷ εἰς τήν μεταφορά τῶν Ἑλλήνων μεταναστῶν δι’ ἑλληνικῶν πλοίων εὐνοοῦσα τούς ξένους ἀνταγωνιστάς τῶν Ἑλληνικῶν ὑπερωκεανείων». Δέν φτάνει, δηλαδή, πού μᾶς παίρνουν τάς καλλιτέρας ἐργατικάς χεῖρας, θέλουν καί νά τάς μεταφέρουν μέ ἰδικά των πλοῖα, διά νά μή κερδίσῃ ἡ Ἑλλάς πεντάραν! Ἀλλ’ αὐτά ἔχει ἡ ὑποτέλεια: Ὅταν γίνεται κανείς δοῦλος τῶν ξένων, δέν τοῦ πέφτει λόγος καί, ἄν τολμήσῃ νά παραπονεθῇ δέχεται ἕνα κόλαφον καί ἡσυχάζει.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Τό Ὑπουργεῖον Γεωργίας, δι’ ἐγγράφου του πρός τάς ἁρμοδίας ὑπηρεσίας, ζητεῖ ὅπως οἱ γεωπόνοι ἀναλάβουν πρωτοβουλίαν διά τήν ὀργάνωσιν τῶν ἀγροτόπαιδων καί τῶν ἀγροτῶν καί τήν διδασκαλίαν μαθημάτων γεωργικῶν ἐφαρμογῶν καί νέων καλλιεργητικῶν μεθόδων. Ἐπίσης ζητεῖ, ὅπως ἀξιοποιηθοῦν ἡγετικά στελέχη ἐκ τῆς ἀγροτικῆς νεολαίας, ὥστε ταῦτα νά καταστοῦν ἱκανά νά μετέχουν εἰς τήν διαπίστωσιν τῶν τοπικῶν προβλημάτων καί ἐν συνεργασίᾳ μετά τῶν γεωργικῶν ἐφαρμογῶν νά ἀναλαμβάνουν τήν ἐκτέλεσιν ὡρισμένων ἔργων εἰς τήν περιφέρειάν των.

Απόψεις

«Φωτιά» στήν Εὐρωζώνη μέ νέα κρίση χρέους καί ὑπερβολικά ἐλλείμματα

Εφημερίς Εστία
Ἑπτά χῶρες τοῦ βορρᾶ καί τοῦ νότου, μέ πρῶτες τήν Γαλλία καί τήν Ἰταλία, σέ ἐπιτήρηση ἀπό τήν Κομμισσιόν, γιά τά δημοσιονομικά τους – Ἠχηρά προειδοποίησις γιά 12 ἀκόμη κράτη, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ Ἑλλάς, πού παρουσιάζουν «ἀνισορροπίες»

Χθεσινά συγχωρεμένα, σημερινά ἀσυγχώρητα

Μανώλης Κοττάκης
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ εἶναι ἕνα περίεργο σπόρ.

Ἀπολύσεις στόν ΣΥΡΙΖΑ, προγραφές στό ΠΑΣΟΚ

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ στελεχῶν πού πρόσκεινται στό στρατόπεδο τοῦ κ. Ἀλέξη Τσίπρα πορεύεται ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ἐνῷ στό ΠΑΣΟΚ ὁ Πρόεδρός του κατηγορεῖ εὐθέως βουλευτές καί μέλη τοῦ κόμματος ὅτι «βοήθησαν» μέ τόν τρόπο τους τόν κ. Μητσοτάκη.

Ἡ Κεντροαριστερά καί ὁ ταβλᾶς μέ τά κουλούρια

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι, πράγματι, τόσο σοβαρό τό θέμα τῆς «ἀναδιάταξης τῆς Κεντροαριστερᾶς» στήν Ἑλλάδα;

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΣ!