Τετάρτη, 18 Ὀκτωβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

«Οἱ ἐκπρόσωποι τῆς ἀτμοπλοϊκῆς γραμμῆς, πού συνδέει διά τῶν ὑπερωκεανίων της τήν Ἑλλάδα μετά τῆς Αὐστραλίας ἀνεκοίνωσαν ὅτι ἡ ΔΕΜΕ (Διακυβερνητική Ἐπιτροπή Μεταναστεύσεως) ἀντιδρᾷ εἰς τήν μεταφορά τῶν Ἑλλήνων μεταναστῶν δι’ ἑλληνικῶν πλοίων εὐνοοῦσα τούς ξένους ἀνταγωνιστάς τῶν Ἑλληνικῶν ὑπερωκεανείων». Δέν φτάνει, δηλαδή, πού μᾶς παίρνουν τάς καλλιτέρας ἐργατικάς χεῖρας, θέλουν καί νά τάς μεταφέρουν μέ ἰδικά των πλοῖα, διά νά μή κερδίσῃ ἡ Ἑλλάς πεντάραν! Ἀλλ’ αὐτά ἔχει ἡ ὑποτέλεια: Ὅταν γίνεται κανείς δοῦλος τῶν ξένων, δέν τοῦ πέφτει λόγος καί, ἄν τολμήσῃ νά παραπονεθῇ δέχεται ἕνα κόλαφον καί ἡσυχάζει.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Τό Ὑπουργεῖον Γεωργίας, δι’ ἐγγράφου του πρός τάς ἁρμοδίας ὑπηρεσίας, ζητεῖ ὅπως οἱ γεωπόνοι ἀναλάβουν πρωτοβουλίαν διά τήν ὀργάνωσιν τῶν ἀγροτόπαιδων καί τῶν ἀγροτῶν καί τήν διδασκαλίαν μαθημάτων γεωργικῶν ἐφαρμογῶν καί νέων καλλιεργητικῶν μεθόδων. Ἐπίσης ζητεῖ, ὅπως ἀξιοποιηθοῦν ἡγετικά στελέχη ἐκ τῆς ἀγροτικῆς νεολαίας, ὥστε ταῦτα νά καταστοῦν ἱκανά νά μετέχουν εἰς τήν διαπίστωσιν τῶν τοπικῶν προβλημάτων καί ἐν συνεργασίᾳ μετά τῶν γεωργικῶν ἐφαρμογῶν νά ἀναλαμβάνουν τήν ἐκτέλεσιν ὡρισμένων ἔργων εἰς τήν περιφέρειάν των.

Απόψεις

Την Κυριακή 12.02 με την Εστία: Σημαία βασιλευόμενης δημοκρατίας

Εφημερίς Εστία
Στις 12.02 η Εστία της Κυριακής προσφέρει την Σημαία η οποία κυμάτιζε κατά την βασιλευόμενη δημοκρατία! 

Διγλωσσία ΗΠΑ γιά τά τουρκικά F-16

Εφημερίς Εστία
Τό State Department παρακάμπτει τό Κογκρέσσο καί ἐπιμένει στήν πώληση τῶν μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν πρός τήν Τουρκία, χωρίς τόν ὅρο νά μήν κάνουν ὑπερπτήσεις πάνω ἀπό τά νησιά τοῦ Αἰγαίου – Ἡ μετάθεσις τῆς συναντήσεως 3+1, γιά νά μήν ἐνοχληθεῖ ὁ Ἐρντογάν, καί ἡ ἀποχή Ἱερουσαλήμ ἀπό τήν πολυεθνική ἄσκηση «Ἡνίοχος»

Χρόνου φείδου

Εφημερίς Εστία
ΕΧΩ στό γραφεῖο μου μιά παλιά carte postal μέ θέμα τό (Δελφικό) γνωμικό τοῦ τίτλου –σέ ἐπεξεργασία– ὡς ἑξῆς: «Εἶναι πιό ἀργά ἀπό ὅσο νομίζεις».

Ὑπέρ τῶν ὑποκλοπῶν ὁ σύμβουλος τῆς ἀντιπροεδρίας κ. Ψαριανός

Εφημερίς Εστία
MIA ἀμφιλεγόμενη ἑρμηνεία τοῦ ρόλου πού πρέπει νά ἔχει ἡ ΕΥΠ ἔδωσε ὁ στενός συνεργάτης τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως Παναγιώτη Πικραμμένου καί πρώην βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τοῦ Ποταμιοῦ καί τῆς ΔΗΜΑΡ, Γρηγόρης Ψαριανός.

Ἡ Ναυτιλία στηρίζει τήν δημόσια Ὑγεία

Δημήτρης Καπράνος
Θά ἀσχοληθοῦμε σήμερα μέ τόν χῶρο τῆς Ναυτιλίας, τῆς μεγάλης δυνάμεως τῆς χώρας καί εἰδικότερα μέ τό κοινωνικό ἔργο, τό ὁποῖο προσφέρει στήν πατρίδα ὁ κόσμος, τοῦ κλάδου στόν ὁποῖο ἡ μικρή πατρίδα μας κατέχει τά πρωτεῖα παγκοσμίως, προκαλῶντας τόν θαυμασμό ἀλλά καί τόν ὑποβόσκοντα φθόνο σέ ὅσους προσπαθοῦν, ἀλλά δέν μποροῦν, νά τήν φθάσουν…