ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023

Τετάρτη, 18 Ὀκτωβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

«Οἱ ἐκπρόσωποι τῆς ἀτμοπλοϊκῆς γραμμῆς, πού συνδέει διά τῶν ὑπερωκεανίων της τήν Ἑλλάδα μετά τῆς Αὐστραλίας ἀνεκοίνωσαν ὅτι ἡ ΔΕΜΕ (Διακυβερνητική Ἐπιτροπή Μεταναστεύσεως) ἀντιδρᾷ εἰς τήν μεταφορά τῶν Ἑλλήνων μεταναστῶν δι’ ἑλληνικῶν πλοίων εὐνοοῦσα τούς ξένους ἀνταγωνιστάς τῶν Ἑλληνικῶν ὑπερωκεανείων». Δέν φτάνει, δηλαδή, πού μᾶς παίρνουν τάς καλλιτέρας ἐργατικάς χεῖρας, θέλουν καί νά τάς μεταφέρουν μέ ἰδικά των πλοῖα, διά νά μή κερδίσῃ ἡ Ἑλλάς πεντάραν! Ἀλλ’ αὐτά ἔχει ἡ ὑποτέλεια: Ὅταν γίνεται κανείς δοῦλος τῶν ξένων, δέν τοῦ πέφτει λόγος καί, ἄν τολμήσῃ νά παραπονεθῇ δέχεται ἕνα κόλαφον καί ἡσυχάζει.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Τό Ὑπουργεῖον Γεωργίας, δι’ ἐγγράφου του πρός τάς ἁρμοδίας ὑπηρεσίας, ζητεῖ ὅπως οἱ γεωπόνοι ἀναλάβουν πρωτοβουλίαν διά τήν ὀργάνωσιν τῶν ἀγροτόπαιδων καί τῶν ἀγροτῶν καί τήν διδασκαλίαν μαθημάτων γεωργικῶν ἐφαρμογῶν καί νέων καλλιεργητικῶν μεθόδων. Ἐπίσης ζητεῖ, ὅπως ἀξιοποιηθοῦν ἡγετικά στελέχη ἐκ τῆς ἀγροτικῆς νεολαίας, ὥστε ταῦτα νά καταστοῦν ἱκανά νά μετέχουν εἰς τήν διαπίστωσιν τῶν τοπικῶν προβλημάτων καί ἐν συνεργασίᾳ μετά τῶν γεωργικῶν ἐφαρμογῶν νά ἀναλαμβάνουν τήν ἐκτέλεσιν ὡρισμένων ἔργων εἰς τήν περιφέρειάν των.

Απόψεις

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις

Ἡ ἀπόρρητη μελέτη τοῦ Π.Ν. γιά τά 12 μίλια

Εφημερίς Εστία
ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ κατά καιρούς τό ζήτημα τῆς ἐπεκτάσεως ἤ μή τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων στό Αἰγαῖο, ἀπό τά 6 στά 12 μίλια. Ἀκούσαμε ἀκόμη ἀπό τόν κ. Ροζάκη ὅτι κάτι τέτοιο θά ἦταν παράνομο!

Ἐξυλοκόπησαν φοιτητή στήν ΑΣΟΕΕ ἐπειδή φοροῦσε σταυρό!

Εφημερίς Εστία
Η ΑΝΟΜΙΑ ἐξακολουθεῖ νά ἐπικρατεῖ στούς πανεπιστημιακούς χώρους. Οὔτε Ἀστυνομία οὔτε Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία ἔχουν κατορθώσει νά ἐλέγξουν τήν κατάσταση.

Μία ἑκατονταετία στά χρώματα τῆς σημαίας

Δημήτρης Καπράνος
Σήμερα, στό Δημοτικό Θέατρο Πειραιῶς, ἑορτάζει τά ἑκατό του χρόνια ἕνας ἱστορικός ἀθλητικός σύλλογος, ὁ γαλανόλευκος Ἐθνικός Πειραιῶς, ὁ σύλλογος τόν ὁποῖον ἵδρυσαν, τό 1923, οἱ ἀστοί τοῦ πρώτου λιμένος τῆς χώρας.

Η ΚΑΚΟΓΛΩΣΣΙΑ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 2 Δεκεμβρίου 1923