ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021

Τετάρτη, 18 Ὀκτωβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

«Οἱ ἐκπρόσωποι τῆς ἀτμοπλοϊκῆς γραμμῆς, πού συνδέει διά τῶν ὑπερωκεανίων της τήν Ἑλλάδα μετά τῆς Αὐστραλίας ἀνεκοίνωσαν ὅτι ἡ ΔΕΜΕ (Διακυβερνητική Ἐπιτροπή Μεταναστεύσεως) ἀντιδρᾷ εἰς τήν μεταφορά τῶν Ἑλλήνων μεταναστῶν δι’ ἑλληνικῶν πλοίων εὐνοοῦσα τούς ξένους ἀνταγωνιστάς τῶν Ἑλληνικῶν ὑπερωκεανείων». Δέν φτάνει, δηλαδή, πού μᾶς παίρνουν τάς καλλιτέρας ἐργατικάς χεῖρας, θέλουν καί νά τάς μεταφέρουν μέ ἰδικά των πλοῖα, διά νά μή κερδίσῃ ἡ Ἑλλάς πεντάραν! Ἀλλ’ αὐτά ἔχει ἡ ὑποτέλεια: Ὅταν γίνεται κανείς δοῦλος τῶν ξένων, δέν τοῦ πέφτει λόγος καί, ἄν τολμήσῃ νά παραπονεθῇ δέχεται ἕνα κόλαφον καί ἡσυχάζει.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Τό Ὑπουργεῖον Γεωργίας, δι’ ἐγγράφου του πρός τάς ἁρμοδίας ὑπηρεσίας, ζητεῖ ὅπως οἱ γεωπόνοι ἀναλάβουν πρωτοβουλίαν διά τήν ὀργάνωσιν τῶν ἀγροτόπαιδων καί τῶν ἀγροτῶν καί τήν διδασκαλίαν μαθημάτων γεωργικῶν ἐφαρμογῶν καί νέων καλλιεργητικῶν μεθόδων. Ἐπίσης ζητεῖ, ὅπως ἀξιοποιηθοῦν ἡγετικά στελέχη ἐκ τῆς ἀγροτικῆς νεολαίας, ὥστε ταῦτα νά καταστοῦν ἱκανά νά μετέχουν εἰς τήν διαπίστωσιν τῶν τοπικῶν προβλημάτων καί ἐν συνεργασίᾳ μετά τῶν γεωργικῶν ἐφαρμογῶν νά ἀναλαμβάνουν τήν ἐκτέλεσιν ὡρισμένων ἔργων εἰς τήν περιφέρειάν των.

Απόψεις

Κιβωτός της Ρωμιοσύνης: Νέο μουσείο του προσφυγικού ελληνισμού στην Αθήνα

Εφημερίς Εστία
Η διαδικασία συλλογής κειμηλίων για το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού συνεχίζεται.

Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 1961

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ

70.000 κοινά μέλη ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΚΙΝΑΛ ψήφισαν γιά ἀρχηγό τοῦ… ΠΑΣΟΚ!

Εφημερίς Εστία
Ὅπου «φυσάει» ὁ ἄνεμος – Δοξάζεται ὡς ἐσωκομματική δημοκρατία ἡ συναλλαγή καί ὁ καιροσκοπισμός

Ἕνα γεμᾶτο ἀπό γεγονότα Σαββατοκύριακο…

Δημήτρης Καπράνος
Παλαιότερα, στό σχολεῖο, ἕνα ἀπό τά πλέον δημοφιλῆ θέματα στήν ἔκθεση ἦταν «Πῶς πέρασα τήν Κυριακή μου». Τότε, δέν εἴχαμε «Σαββατοκύριακα» καθ’ ὅτι εἴχαμε καί τό Σάββατο σχολεῖο!

Ὁ ραγισμένος καθρέφτης τῆς χώρας

Μανώλης Κοττάκης
ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ γράφονταν αὐτές οἱ σκέψεις –ἀπόγευμα Κυριακῆς– δέν ἦταν ἀκόμη γνωστό ποιοί ἀπό τούς μονομάχους γιά τήν ἀρχηγία τοῦ ΠΑΣΟΚ «περνοῦσαν» στόν δεύτερο γῦρο.