Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;

Εἰς τό Λονδῖνον ἐτιμωρήθη ὁ στρατάρχης Μοντγκόμερυ διά προστίμου δέκα λιρῶν, ἐπειδή ὡδήγει ἀπροσέκτως καί μέ ἐσφαλμένην διεύθυνσιν. Ὁ στρατάρχης εἰς ἐπιστολήν πρός τόν δικηγόρον του πού παρεστάθη ἀντ’ αὐτοῦ εἰς τήν δίκην, ἔγραψε μεταξύ ἄλλων: «Ὁδηγῶ ἐπί πενῆντα ὁλόκληρα χρόνια χωρίς νά ὑποπέσω εἰς παράβασιν. Ἔχω ὁδηγήσει παντός τύπου ὀχήματα ἀπό τό Ἐλ Ἀλαμέϊν, μέχρι τοῦ Βερολίνου χωρίς νά προξενήσω ποτέ κακόν εἰς οἱονδήποτε, πλήν ἴσως εἰς τούς Γερμανούς…». Καί ὅμως, παρ’ ὅλα ταῦτα, ἡ ἀδέκαστος Δικαιοσύνη τόν κατεδίκασεν εἰς πρόστιμον. Ἐνῷ, εἰς τήν Ἑλλάδα, θά ἐτιμωρεῖτο ἁπλῶς ὁ ἀστυφύλαξ πού θά ἐτόλμα «νά γράψῃ» παρόμοιον διαπρεπῆ παραβάτην!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, Τετάρτη.– Κατά τήν ἐκσκαφήν θεμελίων, πρός ἀνέγερσιν οἰκοδομῆς, ἐπί τῆς ὁδοῦ Πρίγκηπος Νικολάου, ἀνεκαλύφθη, παλαιοχριστιανικός ναός, μέρος τοῦ ὁποίου εἶναι κεκαλυμμένον, ὑπό τό ὁδόστρωμα, ἐνῷ ἕτερον τμῆμα αὐτοῦ εὑρίσκεται εἰς τό προαύλιον τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας. Κατά τήν ἄποψιν τῶν ἁρμοδίων οὐδεμία πρόνοια δύναται νά ληφθῇ, διά τήν διάσωσιν τοῦ μνημείου, διότι τοῦτο εὑρίσκεται εἰς διαμορφωθέν ἤδη κεντρικόν σημεῖον τῆς πόλεως.

Απόψεις

Κιβωτός της Ρωμιοσύνης: Νέο μουσείο του προσφυγικού ελληνισμού στην Αθήνα

Εφημερίς Εστία
Η διαδικασία συλλογής κειμηλίων για το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού συνεχίζεται.

Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 1961

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ

70.000 κοινά μέλη ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΚΙΝΑΛ ψήφισαν γιά ἀρχηγό τοῦ… ΠΑΣΟΚ!

Εφημερίς Εστία
Ὅπου «φυσάει» ὁ ἄνεμος – Δοξάζεται ὡς ἐσωκομματική δημοκρατία ἡ συναλλαγή καί ὁ καιροσκοπισμός

Ἕνα γεμᾶτο ἀπό γεγονότα Σαββατοκύριακο…

Δημήτρης Καπράνος
Παλαιότερα, στό σχολεῖο, ἕνα ἀπό τά πλέον δημοφιλῆ θέματα στήν ἔκθεση ἦταν «Πῶς πέρασα τήν Κυριακή μου». Τότε, δέν εἴχαμε «Σαββατοκύριακα» καθ’ ὅτι εἴχαμε καί τό Σάββατο σχολεῖο!

Ὁ ραγισμένος καθρέφτης τῆς χώρας

Μανώλης Κοττάκης
ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ γράφονταν αὐτές οἱ σκέψεις –ἀπόγευμα Κυριακῆς– δέν ἦταν ἀκόμη γνωστό ποιοί ἀπό τούς μονομάχους γιά τήν ἀρχηγία τοῦ ΠΑΣΟΚ «περνοῦσαν» στόν δεύτερο γῦρο.