Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;

Εἰς τό Λονδῖνον ἐτιμωρήθη ὁ στρατάρχης Μοντγκόμερυ διά προστίμου δέκα λιρῶν, ἐπειδή ὡδήγει ἀπροσέκτως καί μέ ἐσφαλμένην διεύθυνσιν. Ὁ στρατάρχης εἰς ἐπιστολήν πρός τόν δικηγόρον του πού παρεστάθη ἀντ’ αὐτοῦ εἰς τήν δίκην, ἔγραψε μεταξύ ἄλλων: «Ὁδηγῶ ἐπί πενῆντα ὁλόκληρα χρόνια χωρίς νά ὑποπέσω εἰς παράβασιν. Ἔχω ὁδηγήσει παντός τύπου ὀχήματα ἀπό τό Ἐλ Ἀλαμέϊν, μέχρι τοῦ Βερολίνου χωρίς νά προξενήσω ποτέ κακόν εἰς οἱονδήποτε, πλήν ἴσως εἰς τούς Γερμανούς…». Καί ὅμως, παρ’ ὅλα ταῦτα, ἡ ἀδέκαστος Δικαιοσύνη τόν κατεδίκασεν εἰς πρόστιμον. Ἐνῷ, εἰς τήν Ἑλλάδα, θά ἐτιμωρεῖτο ἁπλῶς ὁ ἀστυφύλαξ πού θά ἐτόλμα «νά γράψῃ» παρόμοιον διαπρεπῆ παραβάτην!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, Τετάρτη.– Κατά τήν ἐκσκαφήν θεμελίων, πρός ἀνέγερσιν οἰκοδομῆς, ἐπί τῆς ὁδοῦ Πρίγκηπος Νικολάου, ἀνεκαλύφθη, παλαιοχριστιανικός ναός, μέρος τοῦ ὁποίου εἶναι κεκαλυμμένον, ὑπό τό ὁδόστρωμα, ἐνῷ ἕτερον τμῆμα αὐτοῦ εὑρίσκεται εἰς τό προαύλιον τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας. Κατά τήν ἄποψιν τῶν ἁρμοδίων οὐδεμία πρόνοια δύναται νά ληφθῇ, διά τήν διάσωσιν τοῦ μνημείου, διότι τοῦτο εὑρίσκεται εἰς διαμορφωθέν ἤδη κεντρικόν σημεῖον τῆς πόλεως.

Απόψεις

Πρός κήρυξη καταστάσεως ἐκτάκτου ἀνάγκης ἡ Εὐρώπη

Μανώλης Κοττάκης
Λόγω τῆς διακοπῆς τοῦ ρωσσικοῦ ἀερίου – Ἕως τό φθινόπωρο – Ὁ Ντράγκι πιέζει, ἀλλά ἡ Γερμανία καθυστερεῖ τίς ἀποφάσεις γιά νά θωρακισθεῖ καί νά δανεισθεῖ λιγώτερα – Αὔξησις τῶν μελλοντικῶν ὑποχρεώσεων τῆς Ἑλλάδος

Σόφια: Κατέρρευσε ἡ κυβέρνησις τοῦ Harvard

Εφημερίς Εστία
Κατεψηφίσθη ἡ νέα βουλγαρική Κυβέρνησις ἀπό…

Μήπως νά τυπώσουμε καί τούς δικούς μας;

Δημήτρης Καπράνος
«Θέλει ὁ Ἐρντογάν νά κρυφτεῖ καί ἡ χαρά δέν τόν ἀφήνει»…

Σάββατον, 23 Ἰουνίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ὁ Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ἀποκαλύπτει: «Τυπικῶς ΝΔ» ἡ νέα κυβερνητική πλειοψηφία!

Εφημερίς Εστία
Τί δήλωσε σέ ἱστότοπο: Ἡ ἀποχή στίς γαλλικές ἐκλογές καί ἡ παραλυσία ἐπιταχύνουν τίς ἀποφάσεις – «Προσοχή στά τεκταινόμενα στήν Γαλλία» ἐτόνισε