Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;

Εἰς τό Λονδῖνον ἐτιμωρήθη ὁ στρατάρχης Μοντγκόμερυ διά προστίμου δέκα λιρῶν, ἐπειδή ὡδήγει ἀπροσέκτως καί μέ ἐσφαλμένην διεύθυνσιν. Ὁ στρατάρχης εἰς ἐπιστολήν πρός τόν δικηγόρον του πού παρεστάθη ἀντ’ αὐτοῦ εἰς τήν δίκην, ἔγραψε μεταξύ ἄλλων: «Ὁδηγῶ ἐπί πενῆντα ὁλόκληρα χρόνια χωρίς νά ὑποπέσω εἰς παράβασιν. Ἔχω ὁδηγήσει παντός τύπου ὀχήματα ἀπό τό Ἐλ Ἀλαμέϊν, μέχρι τοῦ Βερολίνου χωρίς νά προξενήσω ποτέ κακόν εἰς οἱονδήποτε, πλήν ἴσως εἰς τούς Γερμανούς…». Καί ὅμως, παρ’ ὅλα ταῦτα, ἡ ἀδέκαστος Δικαιοσύνη τόν κατεδίκασεν εἰς πρόστιμον. Ἐνῷ, εἰς τήν Ἑλλάδα, θά ἐτιμωρεῖτο ἁπλῶς ὁ ἀστυφύλαξ πού θά ἐτόλμα «νά γράψῃ» παρόμοιον διαπρεπῆ παραβάτην!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, Τετάρτη.– Κατά τήν ἐκσκαφήν θεμελίων, πρός ἀνέγερσιν οἰκοδομῆς, ἐπί τῆς ὁδοῦ Πρίγκηπος Νικολάου, ἀνεκαλύφθη, παλαιοχριστιανικός ναός, μέρος τοῦ ὁποίου εἶναι κεκαλυμμένον, ὑπό τό ὁδόστρωμα, ἐνῷ ἕτερον τμῆμα αὐτοῦ εὑρίσκεται εἰς τό προαύλιον τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας. Κατά τήν ἄποψιν τῶν ἁρμοδίων οὐδεμία πρόνοια δύναται νά ληφθῇ, διά τήν διάσωσιν τοῦ μνημείου, διότι τοῦτο εὑρίσκεται εἰς διαμορφωθέν ἤδη κεντρικόν σημεῖον τῆς πόλεως.

Απόψεις

Γιατί ἡ Ἑλλάς δέν καταγγέλλει τήν παραβίαση τῆς Διακηρύξεως τῶν Ἀθηνῶν;

Εφημερίς Εστία
Ὁ Ἐρντογάν τήν παρεβίασε δύο φορές: Μέ τίς προκλητικές δηλώσεις γιά τήν κατάληψη τῆς ἐλεύθερης Κύπρου καί μέ τό βέτο πού θέτει στήν ἄσκηση τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας μας στίς Ἀνατολικές Κυκλάδες – Θά νομιμοποιήσουμε διά τοῦ διαλόγου τίς γκρίζες ζῶνες;

Ροῦχα μαζί πού πλύθηκαν

Μανώλης Κοττάκης
ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΠΟΛΥ νά πάρω στά σοβαρά τόν Πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, κύριο Κασσελάκη, ἀλλά λυπᾶμαι. Δέν δύναμαι.

«Θαῦμα» Κασσελάκη: Διέγραψε τόν Παπανώτα

Εφημερίς Εστία
ΣΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ τῶν ὑποψήφιων εὐρωβουλευτῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ.κ. Σοφίας Μπεκατώρου καί Δώρας Τσαμπάζη, ὅπως καί τοῦ ὑπουργοῦ Ὑγείας κ. Ἄδωνι Γεωργιάδη, ὑπέκυψε ὁ κ. Στέφανος Κασσελάκης.

Στόν Ὑμηττό, στόν Ἰλισσό καί στόν ὑπέροχο Μᾶνο

Δημήτρης Καπράνος
Κι ἔχει ἀνάψει ἡ κουβέντα περί μουσικῆς κι ἔχουμε φθάσει στό κεφάλαιο «Μᾶνος Χατζιδάκις».

Σάββατον, 18 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΜΠΕΛΗΔΩΝ ΕΟΡΤΗ!