Τετάρτη, 15 Ἀπριλίου 1964

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Ο ΠΥΡΑΥΛΟΣ

«Οἱ κάτοικοι τῆς συνοικίας Κουκουβάουνες ἐθορυβήθησαν ἐξ αἰτίας πτώσεως ρουκέττας ἀπό ἀεριωθούμενον τῆς ΕΒΑ. Τό βλῆμα, μήκους ἑνός μέτρου, ἔπεσεν ἀπό ἀεροσκάφος τῆς βάσεως Τατοΐου, εἰς τήν ὁδόν Πευκῶν 35 τῶν Κουκουβαούνων. Μετά τήν πρώτην ἀναστάτωσιν, συνεκεντρώθη πλῆθος περιέργων, οἱ ὁποῖοι περιειργάζοντο ἀπό μακράν τόν “μικρόν πύραυλον”, ὁ ὁποῖος, ὡς ἐδηλώθη ὑπό τῶν ἁρμοδίων, ἐχρησιμοποιεῖτο δι’ ἐκπαιδευτικούς σκοπούς». Ἐκτός τῶν ἀεροπόρων, ἐξεπαιδεύθησαν καί… οἱ κάτοικοι Κουκουβαούνων, οἱ ὁποῖοι ἠμπόρεσαν νά περιεργασθοῦν τόν «πύραυλον» ἐκ τοῦ πλησίον! Ἴσως, μάλιστα, τροποποιηθῇ, διά μίαν εἰσέτι φοράν, τό ὄνομα τοῦ συμπαθοῦς προαστείου, καί βαπτισθῇ τούτο… Κουκουνάβεραλ!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΕΞΕΓΕΡΣΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΤΑΞΕΩΣ

Ὡς πληροφορούμεθα, ἀθρόα της τηλεγραφήματα ἀπευθύνονται πρός τόν ὑπουργόν Προεδρίας τῆς Κυβερνήσεως, ἐκ μέρους τῆς ξενοδοχειακῆς τάξεως, διότι κατά τήν ἀνασυγκρότησιν τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ε.Ο.Τ., ἠγνοήθη παντελῶς ἡ ἐκπροσώπησις, ὡς συνέβαινε πάντοτε μέχρι τοῦδε, τοῦ ξενοδοχειακοῦ ἐπιμελητηρίου. Εἰς τά τηλεγραφήματα τονίζεται τό γεγονός, ὅτι τό ξενοδοχειακόν ἐπιμελητήριον ἀποτελεῖ ΝΠΔΔ μέ ἀποστολήν παράλληλον πρός τήν τοῦ ΕΟΤ, ζητεῖται δέ ἡ ἄμεσος ἀναθεώρησις τῆς ἀποφάσεως περί συγκροτήσεως τοῦ συμβουλίου τοῦ ΕΟΤ, διότι δέν εἶναι δυνατόν νά ἐννοηθῇ τουριστικόν πρόγραμμα, ἄνευ τῆς συμβολῆς καί τοῦ ἐπισήμου ὀργάνου τῆς ξενοδοχειακῆς τάξεως.

Απόψεις

Δένδιας: «Ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς προδιαγράφει τό μέλλον τῆς ΝΔ»

Εφημερίς Εστία
Αἰχμές μέ νόημα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης – Κοινοβουλευτική ἀντιπαράθεσις γιά Σκόπια – Ἑλληνοτουρκικά μέ τόν πρόεδρο τῆς «Νίκης» γιά τήν πολιτική παρακαταθήκη τοῦ Ἐθνάρχη – Ἐπανέλαβε τά περί ὑπαρξιακῆς ἀπειλῆς

Πειθαρχημένη Δημοκρατία

Μανώλης Κοττάκης
Στήν νέα Δύση δέν ὑπάρχει χῶρος γιά ἐνοχλητικούς

Ἐγκληματική ὀργάνωσις στήν ΔΟΥ Χαλκίδος

Εφημερίς Εστία
Εγκληματική ὀργάνωση τῆς ὁποίας ἠγεῖτο προϊσταμένη στήν ΔΟΥ Χαλκίδος καί ἐκβίαζε πολῖτες λαμβάνοντας ποσά γιά νά «κλείσει» ὑποθέσεις ἐξάρθρωσαν στελέχη τοῦ τμήματος Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς ΕΛ.ΑΣ.

Ὅταν ὁ Ἐπίτροπος ζητᾶ νά… ὁρισθεῖ Ἐπίτροπος

Δημήτρης Καπράνος
Τήν οἰκουμενικότητα τῆς ἑλληνικῆς ἐμπορικῆς Ναυτιλίας καί τήν δυνατότητά της νά στέκεται ὑπεράνω κομμάτων, παρατάξεων καί συνόρων ἀπέδειξε τό χθεσινό γεῦμα ἐργασίας στήν Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιῶς.

Σάββατον, 23 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΒΟΥΝΙΣΙΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ