Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΟΙ ΦΑΝΤΟΜΑΔΕΣ

Ἐκ Βελιγραδίου τηλεγραφοῦν: «Ἡ “Πολίτικα” γράφει ὅτι ὁ ἀρχηγός τῆς πενταμελοῦς συμμορίας προσωπιδοφόρων “Οἱ ὀπαδοί τοῦ Φαντομᾶ”, ἡ ὁποία, ὡς γνωστόν, κατά τήν διάρκειαν τοῦ παρελθόντος ἔτους διέπραξε 58 ἐνόπλους ληστείας καί διαρρήξεις εἰς τά Σκόπια, κατεδικάσθη ὑπό δικαστηρίου εἰς 14 ἐτῶν εἱρκτήν». Δέν εἶναι περίεργον, ὅτι ἡ ὁμάς αὐτή ἔχει ἕδρα εἰς τά Σκόπια: Μήπως καί οἱ ἰθύνοντες τοῦ κράτους τῶν Σκοπίων δέν ἔχουν ληστρικάς διαθέσεις κατά τῆς Ἑλληνικῆς Μακεδονίας, χρησιμοποιοῦντες ὡς «φαντομᾶδες» τούς ἀνυπάρκτους Σλαυομακεδόνας;

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

Τήν πρωίαν ἐξεδόθησαν τά ἀποτελέσματα τῶν χθεσινῶν ἀρχαιρεσιῶν διά τήν ἐκλογήν νέου Δοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συλλόγου Σπουδαστῶν τῆς Παντείου, τά ὁποῖα ἔχουν ὡς κάτωθι: Ἐψήφισαν 956. Ἔλαβον: ΕΚΑΠ (ΕΡΕ-ΕΚΟΦ) 501 ψήφους, ΝΙΚΗ 447 λευκά 7 καί ἄκυρον 1. Ὁ συνδυασμός «Νίκη» ὑπέβαλε 54 ἐνστάσεις κατά τοῦ κύρους τῆς ἐκλογῆς. Σημειωτέον ὅτι πέρυσιν ἐψήφισαν 750 καί τό 1961 μόνον 600.

Απόψεις

Ἡ Ἱσπανία «μηδενίζει» τό κοντέρ στόν ΦΠΑ, ἡ Ἑλλάς τό «τερματίζει»

Εφημερίς Εστία
Οἱ σοσιαλιστές τοῦ Σάντσεθ ἀνακουφίζουν τούς πολῖτες τους ἀπό τήν ἀκρίβεια, ἐνῷ ἡ φιλελεύθερη ΝΔ λέει πεισματικῶς «ὄχι» στά αἰτήματα Ἑλλήνων γιά φορολογικές ἐλαφρύνσεις

Ἡ νέα στρατηγική ἀσφαλείας καί τά πυρηνικά τῆς Ρωσσίας

Εφημερίς Εστία
ΜΕΓΑΛΟ προβληματισμό πρέπει νά δημιουργήσει ἡ ἀναθεώρησις τοῦ πυρηνικοῦ δόγματος τῆς Ρωσσίας, τήν ὁποία ἀνήγγειλε ἀπό τό Βιετνάμ ὁ Πρόεδρος Πούτιν. Κατ’ ἀρχήν, εἶναι μία κίνησις πολιτική.

Ντόμινο ἀποκαλύψεων γιά φοροδιαφυγή πολυεθνικῆς

Εφημερίς Εστία
ΟΣΜΗ σκανδάλου ἀναδύεται ἀπό τά ἀλλεπάλληλα κρούσματα φοροδιαφυγῆς τοῦ πολυεθνικοῦ ὁμίλου Η&M πού ἐντοπίζονται σέ καταστήματά του σέ ὅλη τήν χώρα, καθώς ἡ ἐπιχείρησις συστηματικά δέν διεβίβαζε πρός τήν ΑΑΔΕ τίς ἀποδείξεις πού ἔκοβε.

Ντόναλντ Σάδερλαντ, στήν ἐποχή τῆς ψυχεδέλειας

Δημήτρης Καπράνος
Ἡ ἐκδημία τοῦ σπουδαίου Καναδοῦ ἠθοποιοῦ Ντόναλντ Σάδερλαντ, τοῦ ἠθοποιοῦ, ὁ ὁποῖος ἔδινε κῦρος μέ τήν παρουσία του στίς ταινίες, μᾶς θύμισε τήν ἐποχή κατά τήν ὁποία πηγαίναμε στόν κινηματογράφο γιά νά διδαχθοῦμε, νά προβληματισθοῦμε καί, ἐκ παραλλήλου, νά διασκεδάσουμε…

Ο ΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 22 Ἰουνίου 1924