ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΟΙ ΦΑΝΤΟΜΑΔΕΣ

Ἐκ Βελιγραδίου τηλεγραφοῦν: «Ἡ “Πολίτικα” γράφει ὅτι ὁ ἀρχηγός τῆς πενταμελοῦς συμμορίας προσωπιδοφόρων “Οἱ ὀπαδοί τοῦ Φαντομᾶ”, ἡ ὁποία, ὡς γνωστόν, κατά τήν διάρκειαν τοῦ παρελθόντος ἔτους διέπραξε 58 ἐνόπλους ληστείας καί διαρρήξεις εἰς τά Σκόπια, κατεδικάσθη ὑπό δικαστηρίου εἰς 14 ἐτῶν εἱρκτήν». Δέν εἶναι περίεργον, ὅτι ἡ ὁμάς αὐτή ἔχει ἕδρα εἰς τά Σκόπια: Μήπως καί οἱ ἰθύνοντες τοῦ κράτους τῶν Σκοπίων δέν ἔχουν ληστρικάς διαθέσεις κατά τῆς Ἑλληνικῆς Μακεδονίας, χρησιμοποιοῦντες ὡς «φαντομᾶδες» τούς ἀνυπάρκτους Σλαυομακεδόνας;

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

Τήν πρωίαν ἐξεδόθησαν τά ἀποτελέσματα τῶν χθεσινῶν ἀρχαιρεσιῶν διά τήν ἐκλογήν νέου Δοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συλλόγου Σπουδαστῶν τῆς Παντείου, τά ὁποῖα ἔχουν ὡς κάτωθι: Ἐψήφισαν 956. Ἔλαβον: ΕΚΑΠ (ΕΡΕ-ΕΚΟΦ) 501 ψήφους, ΝΙΚΗ 447 λευκά 7 καί ἄκυρον 1. Ὁ συνδυασμός «Νίκη» ὑπέβαλε 54 ἐνστάσεις κατά τοῦ κύρους τῆς ἐκλογῆς. Σημειωτέον ὅτι πέρυσιν ἐψήφισαν 750 καί τό 1961 μόνον 600.

Απόψεις

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ