ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023

Τετάρτη, 11 Ἀπριλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΑ ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΥΧΑ!

«Συνελήφθη ὁ ἐργοστασιάρχης ἀεριούχων ποτῶν Α.Κ., διότι ἐντός φιάλης λεμονάδας, τήν ὁποίαν εἶχε προμηθευθῇ μετ’ ἄλλων ἀεριούχων ποτῶν ἀπό τό πρατήριόν του ὁ μικροπωλητής Β. Βογιατζῆς, ἐτῶν 15, εὑρέθη μία κατσαρίδα». Τί παθαίνουν αὐτά τά ἔντομα, νά… αὐτοκτονοῦν, ριπτόμενα πότε εἰς τήν μαρμελάδαν τῶν ζαχαροπλαστῶν καί πότε εἰς τήν λεμονάδα, διά νά δυσφημοῦν καταστήματα καί ἐργοστάσια… ἀπαστράπτοντα ἐκ καθαριότητος; Βεβαίως, αὐτοῦ τοῦ εἴδους ὁ θάνατος εἶναι πολύ γλυκύς, ἀλλά ἔχει τό κακόν, ὅτι ἠμπορεῖ νά… συμπαρασύρῃ, ἀκουσίως των, καί ἐκείνους πού πίνουν αὐτά τά ἀεριοῦχα ἤ, μᾶλλον, κατσαριδοῦχα ποτά!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑ ΤΑ ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΚΑΠΝΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ.– Αἱ ἀγοραί καπνῶν, εἰς τάς περιοχάς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καί Θρᾴκης, ἐξακολουθοῦν νά εἶναι στάσιμοι αἱ παραμένουσαι δέ, εἰς χεῖρας τῶν παραγωγῶν ποσότητες ἀνέρχονται εἰς 15.000.000 κιλῶν. Ὡς παρατηρεῖται, εἰς περίπτωσιν κατά τήν ὁποίαν, δέν ἀπορροφηθοῦν μέχρι τέλους Ἀπριλίου τά ἀδιάθετα καπνά, ὑπάρχει κίνδυνος νά ὑποστοῦν ζυμώσεις, λόγῳ τῆς ἀνόδου τῆς θερμοκρασίας.

Απόψεις

Ἐμφύλιος Μαξίμου -Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν γιά τήν τύχη τοῦ Φρέντη Μπελέρη

Εφημερίς Εστία
Δυναμική στάση προκρίνει ἐν ὄψει τῆς 27ης Σεπτεμβρίου ὁ ὑπουργός Ἐπικρατείας Σταῦρος Παπασταύρου – Σφοδρή σύγκρουσις μέ τήν ὑφυπουργό Ἐξωτερικῶν Ἀλεξάνδρα Παπαδοπούλου πού ἐπιθυμεῖ στό ὄνομα τῆς στρατηγικῆς φιλίας μέ τόν Ράμα τήν ἐγκατάλειψη τοῦ Βορειοηπειρώτου Δημάρχου ἀπό τό ἐθνικό κέντρο

«Τό φυλάξαι τἀγαθά χαλεπώτερον τοῦ κτήσασθαι»

Εφημερίς Εστία
«ΠΥΚΝΩΝΟΥΝ τόν τελευταῖο καιρό οἱ φωνές πού ἐπικαλοῦνται τήν “λογική” προτείνοντας διάφορους τρόπους συμβιβαστικῆς ἀντιμετωπίσεως τοῦ τουρκικοῦ ἐπεκτατισμοῦ.

Χατζηδάκης: Φόροι στούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες μέ εἰσόδημα κάτω ἀπό 10.000 εὐρώ

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΑΣΦΥΚΤΙΚΟ ἐλεγκτικό κλοιό θά βρεθοῦν ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 2025 ἕνα ἑκατομμύριο ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες καί αὐτοαπασχολούμενοι μέ τίς ἀλλαγές πού δρομολογοῦνται στό καθεστώς φορολογήσεώς τους.

Λεβεντόπαιδο Ἀρίστο, μπές στό μαγαζί καί κλεῖσ’ το

Δημήτρης Καπράνος
Εὐθύνη καί ὑποχρέωση τῆς δημοσιογραφίας ἀποτελεῖ ἡ κριτική καί ὁ σχολιασμός, μέ νηφαλιότητα καί χωρίς προκατάληψη, τῶν ἐνεργειῶν τῶν πολιτικῶν προσώπων.

ΕΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 25 Σεπτεμβρίου 1923