Τετάρτη, 10 Ἰουλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΑ ΡΑΒΑΣΑΚΙΑ

Ἐξ Οὐάσιγκτων τηλεγραφοῦν: «Κατά τάς ὑπαρχούσας πληροφορίας, μυστική ἀλληλογραφία μεταξύ τῶν κ.κ. Κροῦστσεφ καί Κέννεδυ, ἡ ὁποία ἤρχισε διαρκούσης τῆς κρίσεως τῆς Κούβας, συνεχίζεται. Μέχρις στιγμῆς ἔχουν ἀνταλλαγή, κατά πᾶσαν πιθανότητα, ἄνω τῶν 40 ἐπιστολῶν, αἱ ὁποῖαι ἀναφέρονται εἰς ὅλα τά μεγάλα διεθνῆ προβλήματα». Ἀλλά 40 ἐπιστολαί δέν εἶναι πλέον συνήθης ἀλληλογραφία: Εἶναι κάτι πού θά πρέπει νά κινήσῃ τήν ζήλειαν ταῶν… ἐραστῶν διά μέσου τῶν αἰώνων!… Φαντάζεται δέ κανείς τί ἔχει νά γίνῃ, ὅταν θά ἀρχίσουν καί τά ἀπ’ εὐθείας τηλεφωνήματα Κρεμλίνου – Λευκοῦ Οἴκου!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΙΣ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΑΖΙΣΜΟΥ

Τό Γενικόν Λογιστήριον ἐκοινοποίησε πρός τούς οἰκονομικούς ἐφόρους τόν νόμον, διά τοῦ ὁποίου παρέχεται τό δικαίωμα τόσον εἰς τόν Ὑπουργόν τῶν Οἰκονομικῶν ὅσον καί εἰς τούς ἐνδιαφερομένους, ὅπως δι’ αἰτήσεώς των ζητήσουν ἀναθεώρησιν τῶν ἀποφάσεων τῶν Προέδρων Πρωτοδικῶν τῶν σχετικῶν μέ τήν ἀποζημίωσιν τῶν θυμάτων τοῦ Ναζισμοῦ. Εἰς τήν ἐγκύκλιον, διά τῆς ὁποίας κοινοποιεῖται ὁ νόμος, τονίζεται ὅτι ἡ προθεσμία διά τήν ἄσκησιν τοῦ ἐν λόγῳ δικαιώματος λήγει τήν 26ην Αὐγούστου ἐ.ἔ.

Απόψεις

«Ἀξιοπρεπής στάση» γιά τούς βουλευτές ἡ ἀποχή «ἐπικίνδυνη γιά τήν Δημοκρατία» γιά τούς πολῖτες

Εφημερίς Εστία
Δύο μέτρα καί δύο σταθμά ἀπό τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη – Εἶχε δώσει «πράσινο φῶς» στούς βουλευτές τῆς ΝΔ νά ἀπέχουν ἀπό τήν ψηφοφορία γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, ἀλλά κατηγορεῖ τούς πολῖτες ὅτι θά πλήξουν τό πολίτευμα ἄν δέν ψηφίσουν! – Τί εἶπε στήν Κοζάνη, τί εἶχε πεῖ στήν ΕΡΤ

Παλάτια στήν ἄμμο

Μανώλης Κοττάκης
ΠΡΟΚΑΛΕΙ εὔλογη ἀπορία ἡ ἄρνηση τοῦ ἐκλογοδικείου νά ἀποφανθεῖ γιά τό ζήτημα τῆς ἔκπτωσης τῶν δώδεκα βουλευτῶν τῶν Σπαρτιατῶν ἀπό τό ἀξίωμά τους, μέ βάση τήν δίωξη τῆς εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου Γεωργίας Ἀδειλίνη γιά «ἐξαπάτηση ἐκλογέων».

Διάβημα τῆς Λιβύης στήν Ἑλλάδα γιατί κάνει ἔρευνες στήν Κρήτη!

Εφημερίς Εστία
ΜΕΤΩΠΟ μέ τήν Ἑλλάδα ἄνοιξε ἡ προσωρινή Κυβέρνησις τῆς Λιβύης ἀνάγοντας σέ μεῖζον ζήτημα πολιτικῆς τό δικαίωμα τῆς χώρας μας νά διενεργήσει ἔρευνες σέ θαλάσσιο οἰκόπεδο νοτίως τῆς Κρήτης.

Δέν εἶναι ὅλα «μαῦρα» σ’ αὐτόν τόν τόπο

Δημήτρης Καπράνος
Ἀχρείαστα νά εἶναι τά νοσοκομεῖα, μακάρι νά μᾶς ἀξιώσει ὁ Θεός νά μήν πατήσουμε ποτέ ἐκεῖ τό πόδι μας.

Παρασκευή, 22 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΧΑΡΙΝ ΦΙΛΙΑΣ!