ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023

Τετάρτη, 10 Ἰουλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΑ ΡΑΒΑΣΑΚΙΑ

Ἐξ Οὐάσιγκτων τηλεγραφοῦν: «Κατά τάς ὑπαρχούσας πληροφορίας, μυστική ἀλληλογραφία μεταξύ τῶν κ.κ. Κροῦστσεφ καί Κέννεδυ, ἡ ὁποία ἤρχισε διαρκούσης τῆς κρίσεως τῆς Κούβας, συνεχίζεται. Μέχρις στιγμῆς ἔχουν ἀνταλλαγή, κατά πᾶσαν πιθανότητα, ἄνω τῶν 40 ἐπιστολῶν, αἱ ὁποῖαι ἀναφέρονται εἰς ὅλα τά μεγάλα διεθνῆ προβλήματα». Ἀλλά 40 ἐπιστολαί δέν εἶναι πλέον συνήθης ἀλληλογραφία: Εἶναι κάτι πού θά πρέπει νά κινήσῃ τήν ζήλειαν ταῶν… ἐραστῶν διά μέσου τῶν αἰώνων!… Φαντάζεται δέ κανείς τί ἔχει νά γίνῃ, ὅταν θά ἀρχίσουν καί τά ἀπ’ εὐθείας τηλεφωνήματα Κρεμλίνου – Λευκοῦ Οἴκου!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΙΣ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΑΖΙΣΜΟΥ

Τό Γενικόν Λογιστήριον ἐκοινοποίησε πρός τούς οἰκονομικούς ἐφόρους τόν νόμον, διά τοῦ ὁποίου παρέχεται τό δικαίωμα τόσον εἰς τόν Ὑπουργόν τῶν Οἰκονομικῶν ὅσον καί εἰς τούς ἐνδιαφερομένους, ὅπως δι’ αἰτήσεώς των ζητήσουν ἀναθεώρησιν τῶν ἀποφάσεων τῶν Προέδρων Πρωτοδικῶν τῶν σχετικῶν μέ τήν ἀποζημίωσιν τῶν θυμάτων τοῦ Ναζισμοῦ. Εἰς τήν ἐγκύκλιον, διά τῆς ὁποίας κοινοποιεῖται ὁ νόμος, τονίζεται ὅτι ἡ προθεσμία διά τήν ἄσκησιν τοῦ ἐν λόγῳ δικαιώματος λήγει τήν 26ην Αὐγούστου ἐ.ἔ.

Απόψεις

Την Κυριακή 10.12 με την Εστία: Σύνταγμα Χωροφυλακής Αθηνών

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε στις 10.12 με την Εστία της Κυριακής: ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ • Το έπος της μάχης του Μακρυγιάννη!

Κυριάκο, χάσαμε

Εφημερίς Εστία
Ἡ Οὐάσιγκτων ἐγκαταλείπει τό Κίεβο ἀναγγέλλοντας ἐμμέσως τήν διακοπή τῆς χρηματοδοτήσεως, ἐνῷ τό ΝΑΤΟ προαναγγέλλει διά τοῦ Στόλτενμπεργκ τήν ἧττα τῆς Οὐκρανίας στό μέτωπο! – Τί ἐκέρδισε ἡ Ἑλλάς πού στάθηκε στήν σωστή πλευρά τῆς ἱστορίας;

Θά τά «δώσουμε», μιά μέρα, ξαφνικά

Μανώλης Κοττάκης
Διαπραγμάτευση κάτω ἀπό τό τραπέζι λόγῳ πολιτικοῦ κόστους

Πρεμιέρα τῆς «Νέας Ἀριστερᾶς» μέ ψῆφο πρός τούς τραπεζῖτες

Εφημερίς Εστία
ΟΙ 11 ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ βουλευτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀνεκοίνωσαν χθές τό ὄνομα τοῦ φορέως τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος πού συνεκρότησαν καί φέρει τήν ὀνομασία «Νέα Ἀριστερά».

Ἕνας ἀνήσυχος γεωπόνος τοῦ Μοντεβιδέο

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Ρομπέρτο Οὐάσιγκτων Καλκατέρα εἶναι γεωπόνος ἀπό τήν Οὐρουγουάη. Ὑπῆρξε διεθνής ποδοσφαιριστής, ἔπαιξε στήν Νασιονάλ τοῦ Μοντεβιδέο καί ὁ Δημήτριος Καρέλλας τόν ἔφερε νά παίξει, τό 1974, στήν «Νασιονάλ» (Ἐθνικός) τοῦ Πειραιῶς.