Τελικῶς, κάθε λιμάνι καί καημός…

Ὑπάρχουν πράγματα τά ὁποῖα πρέπει νά…

… ἐπισημαίνονται, ὥστε νά διορθώνονται. Εἴμαστε ναυτική χώρα καί νησιωτική, ἡ ὁποία, φυσικά, διαθέτει μεγάλο ἀριθμό λιμένων. Μέ πολλά προβλήματα, τά ὁποῖα –δυστυχῶς– παραμένουν ἄλυτα ἐδῶ καί πολλά χρόνια.

Στήν Ἀττική ἔχουμε τό μεγάλο λιμάνι –τό μεγαλύτερο τῆς χώρας– στόν Πειραιᾶ, τό ὁποῖο ἔχει παραχωρηθεῖ γιά πενῆντα χρόνια στό Κομμουνιστικό Κόμμα τῆς Κίνας (σέ αὐτό ἀνήκει ἡ κρατική ἑταιρεία ἡ ὁποία διαφεντεύει τό λιμάνι, ὅπου ὑψώνει τήν κινεζική σημαία.) Ἔχουμε καί τά λιμάνια τῆς Ἐλευσίνας (σημαντικό καί μεγάλο) καί τοῦ Λαυρίου (ἐφέτος θά χρησιμοποιηθεῖ ὡς «Home Port» ἀπό μεγάλη ἑταιρεία κρουαζιέρας.)

Τά λιμάνια πού θέλουν νά λέγονται σοβαρά (πρέπει νά) ἐφαρμόζουν ὅλες τίς διατάξεις οἱ ὁποῖες ἀπορρέουν ἀπό τούς κανονισμούς τοῦ Διεθνοῦς Ναυτιλιακοῦ Ὀργανισμοῦ (ΙΜΟ), τῆς Κομμισσιόν καί ἄλλων διεθνῶν Ὀργανισμῶν, διατάξεις οἱ ὁποῖες (πρέπει νά) κυρώνονται ἀπό τό ἑλληνικό Κοινοβούλιο. Στίς ἐν λόγῳ διατάξεις περιλαμβάνεται καί ὁ Κώδικας Ἀσφαλείας τοῦ ΙΜΟ, ὁ ISPS (Διεθνής κώδικας γιά τήν Ἀσφάλεια Πλοίων καί Λιμενικῶν Ἐγκαταστάσεων), τόν ὁποῖον ὀφείλουν νά ἐφαρμόζουν τά λιμάνια πού σέβονται τόν ἑαυτό τους (καί τούς Νόμους). Συμμορφούμενα πρός τίς διατάξεις τοῦ ἐν λόγῳ κανονισμοῦ, τά λιμάνια, τά ὁποῖα εἰσπράττουν τέλη γιά τήν ἐφαρμογή του ἀπό τίς πλοιοκτήτριες ἑταιρεῖες τῶν πλοίων τά ὁποῖα προσεγγίζουν τίς ἐγκαταστάσεις τους, ὀφείλουν νά παρέχουν: α) Φύλαξη τῶν λιμενικῶν ἐγκαταστάσεων (στατική καί διά περιπολιῶν). β) Ἔλεγχο προσβάσεως προσώπων, ὀχημάτων, φορτηγῶν. γ) Ἔρευνες ἀσφαλείας ἀτόμων, χειραποσκευῶν, ἀποσκευῶν, ὀχημάτων καί φορτηγῶν. δ)Ἔλεγχο φορτίων, ταχυδρομείου, ἐφοδίων καί ἀποθεμάτων. ε) Ἐπιτήρηση ἀσφαλείας τῶν λιμενικῶν ἐγκαταστάσεων μέσῳ κλειστοῦ κυκλώματος CCTV. στ) Χρησιμοποίηση δύο κατάλληλα ἐκπαιδευμένων κυνοτεχνικῶν μονάδων βιοανιχνεύσεως (ἀστυνομικούς σκύλους Κ9) γιά τόν ἐντοπισμό ἐπίδοξων λαθρεπιβατῶν σέ εἰσερχόμενα φορτία (transit) καί ἐντός Λιμενικῆς Ἐγκαταστάσεως. ζ) Λειτουργία μαγνητικῶν πυλῶν ἐλέγχου ἐπιβατῶν καί ἀκτινοσκοπικῶν συσκευῶν (Χ-RΑΥ) ἐλέγχου ἀποσκευῶν στά σημεῖα εἰσόδου στή Λιμενική Ἐγκατάσταση.

Στό λιμάνι τῆς Ἐλευσίνας οἱ πράκτορες ἔλαβαν αὐτές τίς ἡμέρες κάποια «χαράτσια», τά ὁποῖα τούς ἔχουν ἀναστατώσει. Ἡ διοίκηση τοῦ Ὀργανισμοῦ Λιμένος τούς χρεώνει μέ τέλη γιά τόν κώδικα ISPS, πού ἀφοροῦν σέ πλοῖα τά ὁποῖα ἔχουν ἤδη φύγει ἀπό τό λιμάνι.

«Μᾶς αἰφνιδίασαν, ποτέ δέν μᾶς εἶχε πεῖ κανείς ὅτι ὑπάρχουν τέτοιες χρεώσεις! Αὐτές, ὅμως, ἀφοροῦν στά πλοῖα καί στούς πλοιοκτῆτες καί ὄχι σέ ἐμᾶς, τούς πράκτορες. Δηλαδή ἐμεῖς, πού καλούμεθα νά τά καταβάλουμε, ἀπό ποῦ θά τά πάρουμε; Γιατί δέν μᾶς ἔστελναν, τόσο καιρό, τίς χρεώσεις γιά νά τίς προσθέσουμε στά ἔξοδα τοῦ πλοίου; Τώρα ποιός πλοιοκτήτης θά πληρώσει ἀναδρομικά γιά χρέη πού ἀφοροῦν σέ παρελθοῦσες χρήσεις τῶν λιμενικῶν ἐγκαταστάσεων; Εἶναι λογική αὐτή; Ἐπειδή δέν ἔχουν τήν δυνατότητα ἤ τούς διέφευγε τόσο καιρό «νά βαρέσουν τόν γάιδαρο, βαρᾶνε τό σαμάρι;» μᾶς εἶπαν σοβαροί ἄνθρωποι, πράκτορες, πού μόλις εἶδαν νά κινεῖται κάπως ἡ ἀγορά μετά τόν κορωνοϊό, τώρα δέχονται νέο χτύπημα, λόγῳ τοῦ πολέμου! Ἄς τό δεῖ ἡ διοίκηση καί ἄς ἐπανορθώσει, ζητῶντας τά χρήματα ἀπό ἐκείνους πού πρέπει. Ἡ διοίκηση καί ὁ πρόεδρος εἶναι σοβαροί ἄνθρωποι. Δέν εἶναι καιρός γιά τέτοιες ἀστοχίες…

Απόψεις

Ἡ Ἑλλάς ἐπαινεῖ τήν Τουρκία καί ἐκείνη ἐπιτίθεται μέ συκοφαντίες

Εφημερίς Εστία
Ἐμεῖς ὀνειρευόμαστε ἑλληνο-τουρκικό σύμφωνο φιλίας ὅπως ἔκαναν τό 1930 οἱ Βενιζέλος – Κεμάλ καί διακηρύττουμε ὅτι ἡ γείτων εἶναι «σημαντική χώρα» – Αὐτοί μᾶς κατηγοροῦν γιατί θωρακίζουμε ἀμυντικῶς τά νησιά μας!

Τά Ἔθνη ἔχουν ἀξιοπρέπεια

Μανώλης Κοττάκης
(ἤ πῶς κερδίζεις τήν εἰρήνη)

Αὔξησις τελῶν διελεύσεως σέ Σουέζ καί Βόσπορο

Εφημερίς Εστία
ΑΥΞΗΣΗ τοῦ κόστους ταξιδίων στά πλοῖα…

Εὐτυχῶς ἡ Τρίπολη θυμᾶται καλύτερα…

Δημήτρης Καπράνος
Στόν ὑπολογιστή μου -καί ὄχι ἀπ’ εὐθείας σέ ἐθνικό δίκτυο- παρακολούθησα τήν χθεσινή παρέλαση στήν Τρίπολη…

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ