Τά ὑψηλότερα ἰδανικά

ΕΠΕΙΔΗ νιώθω ὅτι βρισκόμαστε πολύ κοντά στήν ἔναρξη ἑνός νέου μεγάλου γύρου σκανδαλολογίας –οἱ ὑποθέσεις μέ τά δάνεια τῶν κομμάτων καί ὁ Πετσίτης εἶναι ἁπλά ἡ προθέρμανση– νιώθω τήν ἀνάγκη νά ἀπευθυνθῶ σήμερα καί στούς ἀπό «ἐδῶ» καί στούς ἀπό «ἐκεῖ».

Νά ἀπευθυνθῶ καί νά ζητήσω ὡς ἁπλός πολίτης αὐτῆς τῆς χώρας σύνεση καί προσοχή γιά νά μήν «σκάσουν» ἀθῶοι ἄνθρωποι ἄδικα γιά νά χάσουν ἤ νά κερδίσουν ψήφους τά κόμματα στίς ἐκλογές. Ξέρω ὅτι πᾶμε σέ ἐκλογές, τίς πιό σκληρές ἀπό τό 1985, ὅπως ἔχω προβλέψει.

Θέλω ὅπως κάθε ὑγιής Ἕλληνας νά πληρώσει ἀκριβά κάθε «λαμόγιο» πού τυχόν διασπάθισε δημόσιο χρῆμα καί συνέπραξε στήν χρεοκοπία –τί σύμπτωσις, ἡ λιμανίσια αὐτή λέξη ἐπεκράτησε στό πολιτικό μας λεξιλόγιο ἐπί ἐκσυγχρονισμοῦ. Ὅμως μοῦ εἶναι ἀδύνατον νά βγάλω ἀπό τήν μνήμη μου ὁρισμένους ἀνθρώπους πού ὑπέστησαν ἄδικες διώξεις στό παρελθόν γιά τόν ἴδιο λόγο. Τίς ψήφους. Ἄλλοι ἄντεξαν στήν κρεατομηχανή τῆς σκανδαλολογίας τοῦ ΠΑΣΟΚ καί ἄλλων δυνάμεων καί ἄλλοι ὄχι.

Ὁ Γιάννης Ἀγγέλου στόν ὁποῖο ἐπέβαλαν ἕνα ἐξοντωτικό ποσό ὡς ἐγγύηση καί βεβαίως ἀπαγόρευση ἐξόδου ἀπό τήν χώρα δέν ζεῖ. Μαράζωσε. Τά «κρατοῦσε» μέσα του. Ἄνθρωπος σπάνιας ἀξιοπρέπειας δέν ζήτησε ποτέ μικρόφωνο γιά νά ἐπιτεθεῖ στούς διῶκτες του. Περίμενε καρτερικά τήν δικαστική δικαίωση ἡ ὁποία ὅμως ἦρθε ἀργά. Καί ἔπειτα ἀπό τρικλοποδιές πού ἔβαλαν καί κορυφαῖοι στήν κεντροδεξιά παράταξη. Θά τά γράψω κάποτε, ὅπως μοῦ τά ἐμπιστεύτηκε.

Ὁ Εὐάγγελος Μπασιάκος συμπεριφέρθηκε τό ἴδιο. Τά κράτησε μέσα του καί «ἔσκασε». Προσέβαλαν τήν ὑπερηφάνειά του καί τήν ἀρχοντιά του. Δέν ὑπῆρξε κορυφαῖο στέλεχος τῆς παράταξης, ἀλλά ὅπου πέρασε δέν ἄφησε τήν παραμικρή σκιά γιά τήν ἐντιμότητά του καί τήν τιμιότητά του. Λεβέντης. Καί ὅμως ἐπιχείρησαν νά τόν ἐμπλέξουν μέ ἀπαράδεκτες ὑπόνοιες. Τό ἐπιχείρησε στό παρασκήνιο ἕνα κάθαρμα πού κυκλοφορεῖ σήμερα στά κανάλια, παριστάνει τόν δικαιωμένο ἀπό τήν δικαιοσύνη, καί ζητᾶ τόν λόγο.

Ὁ Βασίλης Μαγγίνας στήν ἴδια κατηγορία ἀνήκει. Ἐπέμεινε νά νομιμοποιήσει τό σπίτι του γιά νά εἶναι ἐντάξει, πλήρωσε ἕνα σωρό λεφτά, τό νομιμοποίησε ὡς «ἀναψυκτήριο» –ἡ μόνη ὀδός– καί ἀντί μπράβο τόν διέσυραν. Θυμόμαστε ποιοί. Μέχρι τόν ἀδόκητο θάνατό του καθόταν κάθε βράδυ στόν καναπέ τῆς οἰκίας του καί παρακολουθοῦσε τηλεόραση σιωπηλός. Δέν ἐξωτερίκευε τά συναισθήματά του καί αὐτός. «Ἔσκασε».

Ὁ Χρῆστος Ζαχόπουλος (ἀρνήθηκε νά διορίσει στό Δημόσιο τήν γνωστή καί ἐκβιάστηκε μέ Dvd), ἐπέζησε μέν ἀλλά μετά ἀπό ἀπόπειρα αὐτοκτονίας. Κινεῖται μέ καροτσάκι καί ἀραιά καί πού πηγαίνει βόλτες μέ τήν σύζυγό του Πέρσα στήν παραλία Θεσσαλονίκης.

Θυμᾶμαι ὅλους αὐτούς τούς ἀνθρώπους πού γνώρισα ἀπό κοντά ἐκείνη τήν θυελλώδη πενταετία, θυμᾶμαι καί ἄλλους πού ντρέπονταν τήν κοινωνία καί κυκλοφοροῦσαν μέ μαῦρο γυαλί, καπέλλο καί μοῦσι (οἱ ὁποῖοι ἄντεξαν καί ἐπειδή διαθέτουν πολιτικό λόγο ἐπιστρέφουν), καί ζητῶ σήμερα κάτι ἁπλό: τά «λαμόγια» στήν πυρά, ἀλλά καί οἱ ἀθῶοι λευκοί στήν κοινωνία μέ μία συγγνώμη μαζί. Προσωπικά ἔχω ἀναπτύξει ἐνστικτώδεις μηχανισμούς πού μοῦ δίνουν τήν δυνατότητα νά διαισθάνομαι ποιοί εἶναι ἀθῶοι καί ποιοί ὄχι. Οἱ ἔνοχοι διακρίνονται γιά τήν σκληράδα τους καί οἱ ἀθῶοι γιά τήν ντροπή τους.

• Οἱ ἔνοχοι ἀπειλοῦν ὅτι θά συντρίψουν κάθε ἕναν πού τόλμησε νά τούς ἀγγίξει καί δέν κάμπτονται μέσα στήν φυλακή. Δέν μαραζώνουν, δέν ντρέπονται. Δεῖτε τούς ὑπουργούς τοῦ ΠΑΣΟΚ καί αὐτούς πού μπῆκαν καί αὐτούς πού βγῆκαν. Ἀναίσθητοι. Ἡ διαφθορά διαβρώνει τόν χαρακτῆρα καί ἐξουδετερώνει τά συναισθήματα.

• Οἱ ἀθῶοι πάλι μιλοῦν σιγά, μέ συστολή καί ντροπή. Τούς φαίνεται ἀδιανόητο πῶς βρέθηκαν σέ αὐτήν τήν θέση. Καί βεβαίως δέν ἐξωτερικεύουν.

Ἕναν χρόνο τώρα ἔχω μιλήσει μέ ὅλους σχεδόν τούς φερόμενους ὡς συμμετέχοντες στό σκάνδαλο τῆς Novartis καί ἔχω παρατηρήσει ποιοί μοῦ μίλησαν μέ θράσος καί ποιοί μέ τήν περηφάνεια τους προσβεβλημένη. Ποιοί δέν σήκωσαν μῦγα στό σπαθί τους καί ποιοί ἔσκυψαν ντροπιασμένοι τό κεφάλι γιά τήν προσβολή πού τούς ἔγινε. Ποιοί βγῆκαν στά κεραμίδια καί ποιοί ὑπέμειναν καρτερικά. Μερικῶν τά γραπτά μηνύματα ἤ τά e-mails τά κρατῶ στό ἀρχεῖο μου. Θέλω νά ἐλπίζω ὅτι ἡ δικαστική ἔρευνα σέ αὐτήν τήν ὑπόθεση θά ἀποδώσει δικαιοσύνη. Θά «πυροβολήσει» στήν βάση τῶν ἀποδείξεων αὐτούς πού τούς ἀξίζει νά πυροβοληθοῦν, ἀλλά καί θά ἀποδώσει λευκούς στήν κοινωνία τούς ἀδάμαντες. Γιά νά πᾶνε παρακάτω στήν ζωή τους καί νά κυκλοφοροῦν μέ τό κεφάλι ψηλά στό καφενεῖο. Δέν εἶναι ὅλα πολιτική σέ αὐτόν τόν τόπο, σέ τελική ἀνάλυση, γιά νά δολοφονοῦνται χαρακτῆρες. Ὑπάρχουν ἰδανικά ὑψηλότερα καί ἀπό τήν πολιτική. Ὅπως λόγου χάρη νά σέ ἔχουν ψηλά στήν ἐκτίμησή τους τά παιδιά σου. Ὁ Θόδωρος Ρουσόπουλος καί ὁ Γιῶργος Βουλγαράκης κάτι παραπάνω ξέρουν γι’ αὐτό…

Απόψεις

Δένδιας: «Ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς προδιαγράφει τό μέλλον τῆς ΝΔ»

Εφημερίς Εστία
Αἰχμές μέ νόημα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης – Κοινοβουλευτική ἀντιπαράθεσις γιά Σκόπια – Ἑλληνοτουρκικά μέ τόν πρόεδρο τῆς «Νίκης» γιά τήν πολιτική παρακαταθήκη τοῦ Ἐθνάρχη – Ἐπανέλαβε τά περί ὑπαρξιακῆς ἀπειλῆς

Πειθαρχημένη Δημοκρατία

Μανώλης Κοττάκης
Στήν νέα Δύση δέν ὑπάρχει χῶρος γιά ἐνοχλητικούς

Ἐγκληματική ὀργάνωσις στήν ΔΟΥ Χαλκίδος

Εφημερίς Εστία
Εγκληματική ὀργάνωση τῆς ὁποίας ἠγεῖτο προϊσταμένη στήν ΔΟΥ Χαλκίδος καί ἐκβίαζε πολῖτες λαμβάνοντας ποσά γιά νά «κλείσει» ὑποθέσεις ἐξάρθρωσαν στελέχη τοῦ τμήματος Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς ΕΛ.ΑΣ.

Ὅταν ὁ Ἐπίτροπος ζητᾶ νά… ὁρισθεῖ Ἐπίτροπος

Δημήτρης Καπράνος
Τήν οἰκουμενικότητα τῆς ἑλληνικῆς ἐμπορικῆς Ναυτιλίας καί τήν δυνατότητά της νά στέκεται ὑπεράνω κομμάτων, παρατάξεων καί συνόρων ἀπέδειξε τό χθεσινό γεῦμα ἐργασίας στήν Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιῶς.

Σάββατον, 23 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΒΟΥΝΙΣΙΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ