Τά πλοῖα-γίγαντες ἐξώκειλαν στό Ἡράκλειο

Ἡ περίπτωση τοῦ γερμανικοῦ κρουαζιεροπλοίου ἔφερε πάλι στήν ἐπικαιρότητα τό θέμα τῶν…

… προβληματικῶν πλοίων-γιγάντων, τά ὁποῖα ἔχει θέσει ἐκτός μάχης ὁ κορωνοϊός!

Τό ἐάν τά ἐλεγχθέντα μέλη τοῦ πληρώματος ἦταν ἤ ὄχι θετικά στόν ἰό, εἶναι κάτι τό ὁποῖο πλέον περνᾶ σέ δεύτερη μοῖρα. Τό θέμα πού προέκυψε –ἀπό τόν θόρυβο, τόν πανικό, εἶναι ἡ ὁλική «καταστροφή» τῆς κρουαζιέρας τήν ὁποία –ἀντιθέτως πρός ὅλες τίς ἐνδείξεις– ἐπιχείρησαν οἱ Γερμανοί μέ ἕνα πλοῖο αὐτοῦ τοῦ μεγέθους. Στό Ἡράκλειο δόθηκε τό τελειωτικό χτύπημα στήν κρουαζιέρα μέ πλοῖα-πλωτές πόλεις!

Μόλις πρό διμήνου, ὁ «πατριάρχης» τῆς ἑλληνικῆς κρουαζιέρας Ἀνδρέας Ποταμιᾶνος εἶχε προειδοποιήσει τόσο τούς ἔχοντες τήν εὐθύνη τῶν ἑταιρειῶν ὅσο καί τήν κυβέρνησή μας, ὅτι τά πλοῖα-γίγαντες εἶναι πλέον ἐπικίνδυνα καί πρόκειται νά ἀποσυρθοῦν ἀπό τήν ἐνεργό δράση. Μερικά ἔχουν ἤδη πωληθεῖ γιά «σκράπ» ἤ θά μετατραποῦν σέ πλωτά ξενοδοχεῖα ἤ νοσοκομεῖα…

Ἔγραφε μεταξύ ἄλλων στήν ἐπιστολή του ὁ Α. Ποταμιᾶνος. «Ἀπεδείχθη ὅτι ἕνας «κορωνοϊός μεταδιδόμενος ἀπό τά κανάλια τοῦ ἀερισμοῦ μπορεῖ νά ἀφανίσει μία πλωτή πολιτεία πέντε χιλιάδων ἀνθρώπων!

Εἶναι εὐκαιρία γιά ἑλληνική πρωτοβουλία στόν τομέα τῶν ἐπιβατηγῶν πλοίων στά διεθνῆ φόρα καί στόν ΙΜΟ (International Maritime Organization) ὥστε νά ναυπηγοῦνται πλοῖα ἀνθρωπίνων διαστάσεων μέ ὅλα τά μέσα ἀσφαλείας. Ἴσως νά ξανασκεφθοῦμε ἄν καλῶς ξεπουλᾶμε τά λιμάνια μας σέ ξένα κράτη, σέ ξένα οἰκονομικά συμφέροντα, ὅπως τήν πληθώρα τῶν μαρινῶν πού πουλήσαμε σέ τρίτους.

Ἀσφαλῶς πολλοί ξένοι ἐνδιαφέρονται νά ἀποκτήσουν αὐτόν τόν μοναδικό γεωγραφικό χῶρο τῆς ὑφηλίου, τίς θάλασσές μας καί τά νησιά μας. Ἡ οἰκονομία μας ἴσως μέ τήν πώληση βελτιωθεῖ προσωρινά. Ἄς σκεφτοῦμε ὅμως τά ἐγγόνια μας καί τίς μελλοντικές γενεές καί ἄς ἀναρωτηθοῦμε τί θά τούς ἔχει ἀπομείνει! Ἡ Εὐρώπη μέ τόν “ἰό” κατακερματίστηκε. Ἀκόμη καί τό ἀνθρώπινο εἶδος ἀπειλεῖται.».

Τώρα, λοιπόν, ἤρκεσε ἕνα λανθασμένο «τέστ» γιά τόν ἰό γιά νά προκαλέσει ἕναν νέο «σεισμό» στόν χῶρο τῆς κρουαζιέρας, τήν ὁποία, τά τελευταῖα χρόνια, οἱ μεγάλες –ἀπρόσωπες– πολυεθνικές ἑταιρεῖες –οἱ ἴδιες οἱ ὁποῖες στά τελευταῖα εἴκοσι χρόνια ἐξαφάνισαν τήν ἑλληνική κορυαζιέρα καί σήμερα δέν ὑπάρχει ἑλληνική σημαία σέ πρύμνη κρουαζιεροπλοίου– μετέτρεψαν σέ χῶρο «μαζικοῦ τουρισμοῦ», φορτώνοντας ἕως καί πέντε χιλιάδες (!) ἐπιβάτες σέ πλοῖα-πολιτεῖες, χωρίς νά σκεφθοῦν ὅτι ἀκόμη καί μία τόση δά «σαλμονέλα» μεσοπέλαγα θά μποροῦσε νά μετατρέψει τό ταξίδι σέ ἐφιάλτη!

Καί κατέληγε, στήν ἐπιστολή του πρός τόν πρωθυπουργό καί τόν ὑπουργό Ναυτιλίας ὁ Ἀνδρέας Ποταμιᾶνος: «Εἶναι λοιπόν εὐκαιρία τήν ὥρα πού βαλλόμεθα ἀπό ἕνα “ἀόρατο” ἐχθρό νά σκεφτοῦμε μήπως κάνουμε κάτι λάθος ἐνάντια στή φύση καί τά ἀνθρώπινα μεγέθη καί νά χαράξει ἡ Ἑλλάδα τό μέλλον της μέ λίγους, ἐλάχιστους ἀνθρώπους τῆς κυβερνήσεως καί εἰδικούς μακριά ἀπό συμφέροντα, μέ ἀνθρώπους ἐγνωσμένης εὐαισθησίας, ὅπως μᾶς ἀποδεικνύει ὁ κ. Τσιόδρας στό θέμα τοῦ κορωνοϊοῦ.».

Εἶναι βέβαιο ὅτι ἡ κρουαζιέρα θά ἐπιστρέψει στά πλοῖα «ἀνθρωπίνου» μεγέθους, γιά 400-500 ἐπιβάτες. Καί ἄλλο τόσο βέβαιο εἶναι ὅτι ἡ χώρα μας μπορεῖ νά παίξει πάλι σημαντικό ρόλο. Δέν ἔχουν πολλές χῶρες «Ποταμιάνους», γιά νά ἐξηγούμεθα…

Απόψεις

Υπογραφή MoU ΕΒΙΔΙΤΕ – OHB HELLAS: Η ΕΒΙΔΙΤΕ καλωσορίζει την OHB Hellas ως νέο μέλος

Εφημερίς Εστία
H ΟΗΒ Hellas, που δραστηριοποιείται εδώ και σχεδόν 5 έτη στον τομέα της Διαστημικής στην Ελλάδα.

Οἱ λύκοι ἔγιναν «ἀμνοερίφια»

Εφημερίς Εστία
Τί κρύβεται πίσω ἀπό τήν ἐπίθεση φιλίας πρός τήν Ἑλλάδα ἀπό τούς κ.κ. Τσαβούσογλου καί Ἐρντογάν ἀνήμερα τῆς 25ης Μαρτίου – Ἡ μεγάλη συνεννόησις γιά τό Αἰγαῖο καί στό βάθος τά ἐνεργειακά – Γιατί Κυβέρνησις καί ἀξιωματική Ἀντιπολίτευσις σιώπησαν γιά τίς ἀποκαλύψεις τῆς «Ἑστίας» γιά τήν ὑποβάθμιση τῆς Κύπρου ἀπό τόν Πρωθυπουργό στήν νέα γεωπολιτική ἐξίσωση – Μηνύματα Χριστοδουλίδη στήν Ἀθήνα, στήν σκιά τῶν ἀποκαλύψεων κατά τῆς διχόνοιας μέ τό ἐθνικό κέντρο

Ἡ πατρίδα εἶναι κάτι πολύ μεγαλύτερο ἀπό ἐμᾶς

Μανώλης Κοττάκης
Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ τοῦ ἀποκαλυπτικοῦ ρεπορτάζ μέ τίς συγκλονιστικές ἐξομολογήσεις τοῦ Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Νίκου Ἀναστασιάδη γιά τίς ἀπόψεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη περί τό Κυπριακό καί τίς ἀφόρητες πιέσεις πού τοῦ ἄσκησε νά διακοπεῖ τό πρόγραμμα γεωτρήσεων τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας χάριν τῆς ἑλληνοτουρκικῆς προσέγγισης, μέ βρῆκε στόν ἱερό ναό τῆς Ἁγίας Σοφίας στήν Θεσσαλονίκη.

Διάστασις ἀπόψεων Ἀθηνῶν – Λευκωσίας γιά τόν ΙΜΟ

Εφημερίς Εστία
ΛΙΓΕΣ ΩΡΕΣ μετά τήν ἀποκάλυψη τῆς «Ἑστίας» γιά τά ὅσα κατήγγειλε ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Κύπρου κ. Νῖκος Ἀναστασιάδης εἰς βάρος τοῦ Ἕλληνος Πρωθυπουργοῦ, ἦλθε ἡ ἐπιβεβαίωσις γιά τό σοβαρό χάσμα στήν ἐξωτερική πολιτική Ἀθηνῶν – Λευκωσίας, εἰδικῶς μετά τήν ἀνάληψη τῆς νέας Κυβερνήσεως.

Τό Ἑλληνικό Ἵδρυμα Πολιτισμοῦ καί ὁ πολιτισμός μας

Δημήτρης Καπράνος
Κάποια μεσημέρια, πρίν πάω στό γραφεῖό μου, στήν «Καθημερινή» τῆς Ἑλένης Βλάχου, ἐπισκεπτόμουν τόν καθηγητή μου στήν Πάντειο, Ἰωάννη Γεωργάκη, στό γραφεῖό του, στό «Ἵδρυμα Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ».