Τά πικρά καλοκαίρια τῆς Ἀκτοπλοΐας

Καλά θά κάνει ἡ κυβέρνηση νά ἀκούσει μέ προσοχή τά αἰτήματα τῶν ἐκπροσώπων τῆς Ἑλληνικῆς Ἀκτοπλοΐας

Μπορεῖ νά μιλᾶμε μέ θαυμασμό γιά τήν ὑπέροχη ἑλληνική καί ἑλληνόκτητη Ποντοπόρο Ναυτιλία, ἀλλά ἡ Ἑλληνική Ἀκτοπλοΐα εἶναι ὁ κλάδος τῆς ναυτιλίας ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ τήν γέφυρα μεταξύ τῆς πολυ-νησιωτικῆς μας χώρας μέ τήν ἠπειρωτική Ἑλλάδα, ἀπασχολεῖ σχεδόν ἀποκλειστικῶς Ἕλληνες ναυτικούς καί κρατᾶ «ζωντανή» τήν ἐφοδιαστική ἁλυσίδα τῆς πατρίδας μας, ἐνῶ συμβάλλει ἀποφασιστικά στίς ἐξαγωγές τῶν ἑλληνικῶν προϊόντων πρός τήν Εὐρώπη.

Ἔχει κάνει πολλά καί τεράστια λάθη τό ἑλληνικό κράτος, τά ὁποῖα ἔχουν πλήξει τόν εὐαίσθητο κλάδο τῆς ἀκτοπλοΐας. Ἀρκεῖ νά θυμηθοῦμε τό πῶς ἔγινε πολιτικό θέμα, μέ μεγάλη δόση σπέκουλας ἀπό τίς πολιτικές δυνάμεις τῆς χώρας, ἡ περίπτωση τοῦ ναυαγίου τοῦ «Ἐξπρές Σαμίνα» καί πῶς ὁ ὅλος χειρισμός ἀπετέλεσε τροχοπέδη γιά τήν ἀκτοπλοϊκή βιομηχανία, ἡ ὁποία εἶχε –ἐκείνη τήν περίοδο– πάρει τά σκῆπτρα στήν Εὐρώπη. Καί ἄν δέν εἶχε βρεθεῖ λίγο ἀργότερα ἡ ὑπό τόν Πάνο Λασκαρίδη «ὁμάδα διασώσεως», ποιός ξέρει τί ἄλλο θά εἴχαμε δεῖ!

Σήμερα, λοιπόν, ἡ Ἑλληνική Ἀκτοπλοΐα βρίσκεται ἐπί ξυροῦ ἀκμῆς. Ἔπειτα ἀπό τήν λαίλαπα τῆς πανδημίας, ἡ ὁποία γονάτισε τήν ἀκτοπλοϊκή μας βιομηχανία, καθώς ἡ ἐπιβατική κίνηση ἔπεσε στό ναδίρ καί τά βαπόρια ταξίδευαν ἄδεια (ἀλλά ταξίδευαν), ἔρχεται ἡ τρελλή πορεία τῆς τιμῆς τῶν καυσίμων καί τό καλοκαίρι προβλέπεται «μαῦρο κι ἄραχλο» γιά τό ἐπιβατικό κοινό, πού ἔπειτα ἀπό δύο χρόνια ξηρασίας, ψάχνει γιά ἕνα παραθυράκι γιά διακοπές!

Πῆγαν, λοιπόν, οἱ ἀκτοπλόοι στόν ὑπουργό καί ζήτησαν (πάρτε βαθιά ἀναπνοή): Ἐπιβολή «ὀροφῆς» στίς τιμές τῶν ναυτιλιακῶν καυσίμων στή βάση τῆς μέσης τιμῆς τοῦ περασμένου Δεκεμβρίου. Προσωρινή μείωση τοῦ ΦΠΑ στά ἐπίπεδα τοῦ 6% καί ἐπιστροφή του στό 13%, ὅταν οἱ τιμές τῶν καυσίμων πέσουν στό ἐπίπεδο τοῦ περασμένου Δεκεμβρίου. Ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος μέ τήν ἄμεση καταβολή τοῦ μεγαλύτερου τῶν 42.000.000 εὐρώ πού ὀφείλει τό κράτος στίς ἀκτοπλοϊκές ἑταιρεῖες γιά δρομολόγια ἐπιδοτούμενων γραμμῶν τά ὁποῖα ἔχουν ἤδη ἐκτελεσθεῖ! Ἐπιδότηση τῶν ἐργοδοτικῶν εἰσφορῶν ὅπως ἔγινε καί στήν περίοδο τῆς ἔξαρσης τῆς πανδημίας Covid-19.

Προκήρυξη ἐπί πλέον γραμμῶν δημόσιας ὑπηρεσίας, ὅπως συνέβη καί στήν περίοδο τῆς πανδημίας. Αὔξηση κατά τοὐλάχιστον 30% τῶν μισθωμάτων γιά τίς ἄγονες γραμμές μονοετοῦς διαρκείας καί προσωρινή ἀναστολή τῶν ὑποχρεωτικῶν ἐκπτώσεων! Νά σημειώσουμε ἀκόμη ὅτι οἱ ἀκτοπλόοι μελετοῦν μείωση τῆς ταχύτητας, συνένωση δρομολογίων καί ἀραίωση τῆς συχνότητος τῶν δρομολογίων.

Καί ἐπειδή πολλοί νομίζουν ὅτι εἴμαστε μόνον ἐμεῖς ἐκεῖνοι πού ἀντιμετωπίζουν πρόβλημα μέ τήν ἀκτοπλοΐα, ἄς δοῦμε τί γίνεται στό Ἡνωμένο Βασίλειο. Ὀκτακόσιες (800) θέσεις ἐργασίας ἔκοψε διά μιᾶς ἡ βρεταννική ἀκτοπλοϊκή ἑταιρεία “P&O”, προκαλῶντας ἔντονες διαμαρτυρίες, οἱ ὁποῖες ὁδήγησαν σέ ἀποκλεισμούς πλοίων στά λιμάνια καί σέ διακοπές δρομολογίων στήν Θάλασσα τῆς Μάγχης. Οἱ ἐργαζόμενοι ἐνημερώθηκαν …μέσῳ βίντεο ὅτι στά πλοῖα τῆς ἑταιρείας, πού ἔχει τήν ἕδρα της στό Ντόβερ, «θά τοποθετηθοῦν νέα πληρώματα ἀπό ἐξωτερικό πρακτορεῖο»! Ὁ Θεός νά (ξανα)βάλει τό χέρι του…

Απόψεις

«Ἀπεταξάμην» τήν δεξιά

Εφημερίς Εστία
Ἀπέρριψε τήν ἐπιστροφή στίς ρίζες τῆς παρατάξεως καί προανήγγειλε περικοπές στό κοινωνικό κράτος καί ἀλλαγές στήν φορολόγηση τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν – Ὑπαινίχθηκε τήν κατάργηση τοῦ ἐπιδόματος ἀνεργίας – Αὐτοκριτική γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, ὁ ὁποῖος «στεναχώρησε τόν κόσμο μας περισσότερο ἀπ’ ὅ,τι ἐκτιμήσαμε» – «Ἀνακουφισμένος» καί «λυτρωμένος» ἀπό τό 28% – Αἴσθησις ἀπό τούς συνεχεῖς ἀστεϊσμούς καί γέλωτες, πού πρόδιδαν ἀμηχανία

Τί δέν καταλάβατε;

Εφημερίς Εστία
ΑΠΟ ΠΡΟΧΘΕΣ τό βράδυ, ἀκούω καί βλέπω περισπούδαστες ἀναλύσεις διάφορων ἀνευθυνοϋπευθύνων, ὅσον ἀφορᾶ στά συμπεράσματα πού πρέπει νά ἐξαχθοῦν ἀπό τίς εὐρωεκλογές. Τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρώπη.

Ἀρχηγός ὅλης τῆς γαλλικῆς Δεξιᾶς ἡ Μαρίν Λέ Πέν

Εφημερίς Εστία
Παρίσι.– Ὁ Ἐθνικός Συναγερμός τῆς Μαρίν Λέ Πέν ὁδεύει πρός ἕνα δεύτερο ἐκλογικό θρίαμβο, λίγες μόλις ἑβδομάδες μετά τίς εὐρωεκλογές στίς ὁποῖες ἐπέβαλε ταπεινωτική ἧττα στό κόμμα τοῦ Προέδρου Ἐμμανυέλ Μακρόν.

Λιμνάζει ἐπικινδύνως τό πολιτικό σκηνικό

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι ἀναμφισβήτητο ὅτι τά τελευταῖα χρόνια ἔχει σημειωθεῖ σοβαρή μεταστροφή σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στήν διαστρωμάτωση τῶν προτιμήσεων τῶν πολιτῶν.

Παρασκευή, 12 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΦΙΛΟΔΟΞΑ ΣΧΕΔΙΑ