ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

Τά πέντε τελευταῖα λεπτά, ὅπως στό μπάσκετ

Ἔπειτα ἀπ’ ἀρκετό καιρό, ἀποφάσισα νά…

… παρακολουθήσω ἀπό τήν τηλεόραση τήν συνεδρίαση τῆς Βουλῆς, μέ ἀντικείμενο τόν Προϋπολογισμό.

Βεβαίως, ἀπό τό 2010 κι ἐδῶθε, οἱ συζητήσεις περί Προϋπολογισμοῦ ἀπέκτησαν μᾶλλον μιά ἐξωπραγματική διάσταση, καθώς οἱ προϋπολογισμοί συντάσσονταν εἴτε μέ τήν θολή διευκρίνιση τοῦ «Κατά προεσέγγιση», εἴτε μέ τήν σκέψη τοῦ «Ὅ,τι βρέξει ἄς κατεβάσει», εἴτε μέ τήν εὐχή «Παναγία, βόηθα»…

Μέ τόν κορωνοϊό, οἱ προϋπολογισμοί συντάσσονται ὑπό τόν προσωρινό τίτλο «Ἐάν καί ἐφ’ ὅσον», καθώς ἕνας τόσος δά ἰός ἔχει φέρει «τά ἐπάνω-κάτω»… Καί, φυσικά, ὄχι μόνο στήν Ἑλλάδα, ἀλλά σέ ὅλο σχεδόν τόν κόσμο…

Γνωρίζοντας, λοιπόν, ὅτι στήν «περί Προϋπολογισμοῦ» συζήτηση θά ἀκούγαμε ὁτιδήποτε ἄλλο ἐκτός ἀπό τό κυρίως ἀντικείμενο, στήθηκα στήν τηλεόραση καί περίμενα. Μιά συζήτηση κατά τήν ὁποία ἀναμένεται νά τοποθετηθοῦν οἱ ἀρχηγοί τῶν κομμάτων καί ὁ πρωθυπουργός, μοιάζουν μέ ἕναν ἀγῶνα μπάσκετ. Δηλαδή ἐνδιαφέρον ἔχουν τά πέντε τελευταῖα λεπτά, ἤτοι –στήν δική μας περίπτωση– οἱ ὁμιλίες τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως καί τοῦ πρωθυπουργοῦ. Γιά νά εἴμεθα πιό ἀκριβεῖς, πολύ ἐνδιαφέρον θά εἶχε καί ἡ τοποθέτηση τοῦ νέου προέδρου τοῦ Κινάλ-Πασόκ, ἀλλά ὁ Νῖκος Ἀνδρουλάκης «λείπει ἔξω γιά δουλειές»…

Εἶδα, λοιπόν, ἕναν Ἀλέξη Τσίπρα ἐμφανῶς ἀλλαγμένο. Κατ’ ἀρχάς, ἔκανε πολλά «σαρδάμ». Προέφερε λάθος πολλές λέξεις. Καί ὄχι δύσκολες λέξεις. Αὐτό –γιά ἐμᾶς, πού ἔχουμε παρακολουθήσει ἑκατοντάδες τέτοιες «ἀναμετρήσεις» στήν Βουλή– δείχνει ἐκνευρισμό. Ἰδιαιτέρως ὅταν ὁ ὁμιλητής δέν ἔχει δώσει δείγματα τέτοια κατά τό παρελθόν. Ὁ πρόεδρος τοῦ Σύριζα μπορεῖ νά μήν εἶναι ρήτωρ, μπορεῖ νά μήν διαθέτει τό πλουσιότερο τῶν λεξιλογίων, ἀλλά στίς ὁμιλίες καί τίς παρεμβάσεις του ἔδειχνε –τά τελευταῖα χρόνια– νά εἶναι σταθερός καί «στακάτος» στίς ἐκφράσεις του. Προχθές, ἦταν ἐμφανῶς ἀλλαγμένος, ἐπηρεασμένος ἀπό κάτι.

Ἀκόμη καί ἡ –δικαιολογημένη– ἀντίδρασή του στήν ἀστοχία τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας, ἦταν «νευριασμένη» καί –κατά τό ἕνα μέρος– ἄστοχη. Διότι ναί μέν, ὁ ἀρχηγός τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως δέν εἶναι ὑποχρεωμένος νά ἀπαντήσει στόν ὑπουργό, ἀλλά ὁ Βουλευτής Ἐπικρατείας εἶναι ἐκλεγμένος ἀπό τόν ἑλληνικό λαό! Ἑπομένως, ἄστοχη ἡ τοποθέτηση Τσίπρα πρός Γεραπετρίτη, ὡς πρός τό «δέν εἶστε ἐκλεγμένος». Ἄστοχη καί ἡ ἀποχώρηση τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος τοῦ Σύριζα ἀπό τήν Βουλή.

Κάποια ἀλλαγή, ἀνάμικτη μέ ἀμηχανία, διέκρινα καί στόν πρωθυπουργό. Ὄχι τόσο ἐπειδή ὁ πρόεδρος τοῦ Σύριζα ζήτησε ἐκλογές καί εἶπε ἐκεῖνα τά περί «Νά ἀναλάβει ὁ λαός κ.λπ.», πού ἀκούστηκαν ἐλαφρῶς σάν συνθήματα ἐκείνων τῶν ἀλήστου μνήμης ἡμερῶν τῆς «πλατείας», ὅπου ὁ Σύριζα «καβάλησε τό κῦμα» καί ἀπό τό 4% πῆγε στό 32%! Ἡ ἀμηχανία προήρχετο, κυρίως, ἀπό τό ὅτι ἀλλάζει πλέον τό πολιτικό σκηνικό, καθώς ἡ Νέα Δημοκρατία ὀφείλει νά ἀντιμετωπίζει –πλήν τοῦ Τσίπρα, τόν ὁποῖο φαίνεται ὅτι τόν «κάνει ζάφτι– καί μιά νέα, ἀκαθορίστου διαμετρήματος καί ἰσχύος ἀπειλή, πού ἀκούει στό «καινούργιο» (πού δέν εἶναι καί τόσο καινούργιο) ὄνομα Ἀνδρουλάκης.

Φαίνεται, λοιπόν, ὅτι ὁδεύουμε πρός ἕνα νέο πεδίο στήν πολιτκή ἀντιπαράθεση τῶν μεγάλων κομμάτων, τά ὁποῖα (οὐδόλως ἀποκλείεται κάτι τέτοιο) μπορεῖ σέ λίγο καιρό νά εἶναι …τρία! Προσδεθεῖτε, λοιπόν, καί περιμένετε.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ