ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023

Τά παράδοξα σέ ἕνα πόλεμο Ὁμοδόξων

Γιά νά λέμε τήν ἀλήθεια, ἐκείνη ἡ εἰκόνα τῶν θηριωδῶν μουσουλμάνων Τσετσένων…

… οἱ ὁποῖοι πυρoβολοῦν καί γαζώνουν ὀρθοδόξους χριστιανούς Οὐκρανούς ἀλαλάζοντες Ἀλλάχου-ἀκμπάρ, μᾶς ἔχει σοκάρει!

Δηλαδή ἡ Ρωσσία –ἡ ὁποία ἐπιθυμεῖ (διακαῶς) νά εἶναι ἐκείνη τό προπύργιο τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐκμισθώνει πιστούς τοῦ Ἰσλάμ καί τούς στέλνει νά μακελέψουν χριστιανούς ὀρθοδόξους;

Μᾶλλον κάπου βαίνουν λάθος οἱ Ρῶσσοι μέ τά θέματα τῆς θρησκείας. Πῶς ἀλλιῶς νά ἐξηγήσει κανείς τήν στάση τοῦ Ρώσσου βουλευτοῦ, ὁ ὁποῖος ἐμφανίσθηκε στήν συνεδρίαση τῆς Διακοινοβουλευτικῆς Συνελεύσεως Ὀρθοδοξίας (ΔΣΟ), ἡ ὁποία λαμβάνει χώρα στό Μιλᾶνο, φορῶντας μπλουζάκι πού ἔφερε τό χαρακτηρστικό Ζ, τό ὁποῖον κοσμεῖ τά ἅρματα μάχης τῶν Ρώσσων εἰσβολέων στήν Οὐκρανία;

Καί πολύ ὀρθῶς ἔπραξε ὁ βουλευτής τῆς Νέας Δημοκρατίας Μάξιμος Χαρακόπουλος, ὁ ὁποῖος προήδρευε τῆς διασκέψεως καί ζήτησε τήν διακοπή τῶν ἐργασιῶν μέχρι ὁ βουλευτής μέ τό Ζ στό στῆθος νά ἀλλάξει ἀμφίεση ἤ νά ἀποχωρήσει ἀπό τήν αἴθουσα! Καθῆκον ὅλων εἶναι ἡ προάσπιση τοῦ κύρους τοῦ διεθνοῦς θεσμοῦ τῶν ὀρθοδόξων, ἰδιαίτερα τώρα πού βρίσκονται σέ πόλεμο δύο ἱδρυτικά μέλη τῆς ΔΣΟ, Ρωσσία καί Οὐκρανία, δύο ὁμόδοξοι λαοί, εἶπε ὁ προεδρεύων καί, εὐτυχῶς, εἰσακούσθηκε. Σκεφθεῖτε ὅτι στήν συνεδρίαση τῆς Διεθνοῦς Γραμματείας συμμετεῖχαν μέ φυσική παρουσία βουλευτές ἀπό τά κοινοβούλια τῆς Ἑλλάδος, τῆς Αἰγύπτου, τῆς Ἀρμενίας, τῆς Βουλγαρίας, τῶν Σκοπίων, τῆς Ἰορδανίας, τῆς Κύπρου, τῆς Μολδαβίας, τῆς Πολωνίας καί τῆς Συρίας, ἐνῶ διαδικτυακῶς συμμετεῖχαν οἱ βουλευτές τῆς Ρωσσικῆς Δούμας, τῆς Λευκορρωσσίας καί τῆς Σερβίας. Ἔτσι, γιά νά τό ἐμπεδώσουμε, καλό εἶναι νά τό ἐπαναλάβουμε. Ἡ κυβέρνηση τῆς Ρωσσίας, ἔχει ἐπιστρατεύει –ἐπ’ ἀμοιβῇ, φυσικά– Τσετσένους μαχητές. Οἱ Τσετσένοι, πού εἶναι μουσουλμάνοι, λοιπόν, μετέχουν σέ ἐκκαθαριστικές ἐπιχειρήσεις στίς σχεδόν ὁλοσχερῶς κατεστραμμένες οὐκρανικές πόλεις καί γαζώνουν ὅ,τι κουνιέται, κραυγάζοντες Ἀλλάχου-ἀκμπάρ!

Αὐτά, γιά τούς ρομαντικούς, οἱ ὁποῖοι κάθε τόσο μᾶς μιλοῦν (ἀκόμη) γιά ὁμόδοξους φίλους καί διάφορες ἄλλες καταστάσεις, οἱ ὁποῖες οὐδεμία σχέση ἔχουν μέ τήν σημερινή –σκληρή– πραγματικότητα. Φυσικά, σέ κάποιες ἄλλες ἐποχές, ἡ Ρωσσία βρέθηκε στό πλευρό τῶν Ἑλλήνων, ἀλλά πάντοτε μέ γνώμονα τό δικό της συμφέρον. Βεβαίως καί ἡ συνθήκη τοῦ Κιουτσούκ Καναϊρτζῆ, ἔδωσε ἐλευθερία κινήσεων στήν ἑλληνική ναυτιλία, ἀλλά ποιός ἄλλος εἶχε τήν ἱκανότητα νά ἀνεβοκατεβαίνει τόν Δούναβη καί νά διασχίζει τήν Μαύρη Θάλασσα καί τήν Μεσόγειο καλύτερα ἀπό τούς, γεννημένους ναυτικούς, Ἕλληνες; Ὡς ἄξιοι τεχνῖτες, ἱκανότατοι στήν οἰκοδομή καί ἄριστοι ἔμποροι-νοικοκυραῖοι, ἐπελέγησαν ἀπό τήν τσαρική Ρωσσία οἱ ὑπόδουλοι στόν ὀθωμανικό ζυγό Ἕλληνες, καί τούς δόθηκε ἡ εὐκαιρία νά μετοικήσουν στήν χέρσα γῆ ὅπου σήμερα βρίσκεται ἡ πανέμορφη Ὀδησσός.

Κοινόν τό ὄφελος, ναί, ἀλλά ποιός ἦταν τό κράτος; Ποιά σημαία κυμάτιζε στά ἑλληνικῆς ἰδιοκτησίας βαπόρια; Ἡ ρωσσική, φυσικά! Ναί, λοιπόν, μᾶς ἐστήριξε στά δύσκολα ἡ τσαρική Ρωσσία, ἀλλά ἐκείνη ἦταν ἡ μεγάλη κερδισμένη. Καί οἱ Ἕλληνες καραβοκυραῖοι, φυσικά, ὅταν χρειάσθηκε ἡ πατρίδα χρῆμα, ἄνοιξαν τά σεντούκια τους καί ὁπλίσθηκε ὁ ἐπαναστατικός στρατός. Ὁμόδοξοι ναί, φίλοι ναί, ἀλλά πάντοτε μόνοι μας καί ἀνάδελφοι στά δύσκολα.

Απόψεις

Αὐξάνεται ἡ στρατιωτική παρουσία τῆς Ἑλλάδος στίς ἐμπόλεμες περιοχές!

Εφημερίς Εστία
Κατά 20% – Τί ἀπεφάσισε τό Συμβούλιο Ἀρχηγῶν Γενικῶν Ἐπιτελείων γιά τήν ἐμπλοκή στελεχῶν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων σέ ἀποστολές τῆς ΕΕ καί τοῦ ΝΑΤΟ – Σύστασις μισθοφορικοῦ ἐπαγγελματικοῦ στρατοῦ ἡ ἐπικρατοῦσα ἰδέα στό Πεντάγωνο – Ὁ Κασσελάκης ἐπηρεάζει τούς …στρατηγούς!

Ἡ περίληψη τοῦ ποιοί εἴμαστε

Μανώλης Κοττάκης
ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ πρίν ἀπό τήν ἐπέλαση τοῦ καταστροφικοῦ Daniel στήν Θεσσαλία ἡ ὁποία ὁδήγησε μεταξύ ἄλλων καί στήν μετάθεση τῶν ἐσωκομματικῶν ἐκλογῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κατά ἑπτά μέρες, εἶχα τήν εὐκαιρία νά συνομιλήσω μέ κορυφαῖο μέλος, στέλεχος τῆς ὁμάδας τῆς Ἔφης Ἀχτσιόγλου.

ΣΥΡΙΖΑ: Σκάβουν τόν λάκκο τοῦ νέου ἀρχηγοῦ μέ τό «καλημέρα»

Εφημερίς Εστία
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ὥρα μέ τήν ὥρα ὅτι ἡ διάσπασις στόν ΣΥΡΙΖΑ ἤ ἡ ἀπομάκρυνσις στελεχῶν πού ἐναντιώνονται στήν πιό κεντρώα πορεία πού θέλει νά χαράξει ὁ νέος Πρόεδρος τοῦ κόμματος, εἶναι προδιαγεγραμμένη.

Στήν πολιτική δέν ἰσχύει τό pacta sunt servanda

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι δά καί τόσο εὐχάριστο νά ἔχεις τό τραπέζι στρωμένο, νά ἔχεις ἑτοιμάσει τά πάντα, νά ἑτοιμάζεσαι νά σερβίρεις τούς καλεσμένους καί, ξαφνικά, νά ἔρχεται ἕνας ἄγνωστος καί νά σοῦ διαλύει τό σκηνικό.

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΙΑΤΩΝ ΕΚΑΤΟΜΒΗ