Τά πάντα, ὡς συνήθως, θά κριθοῦν ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος

Γιά νά ἐξηγούμεθα. Δέν εἶναι «ἀλλοδαπός» οὔτε «ξένος» ὁ Χρῆστος Στυλιανίδης

Εἶναι Κύπριος. Καί στήν Κύπρο ἐπίσημη γλῶσσα εἶναι ἡ ἑλληνική καί Ἐθνικός Ὕμνος τῆς χώρας εἶναι ὁ Ὕμνος εἰς τήν Ἐλευθερίαν τοῦ Διονυσίου Σολωμοῦ. Οὔτε εἶναι ὁ Στυλιανίδης ὁ πρῶτος «Ρήγας» πού μετέχει σέ κυβέρνηση τῆς Νέας Δημοκρατίας… Εἶναι λυπηρό, τό πόσο εὔκολα, κάποιοι ἐπιμένουν ἀκόμη στόν μικροκομματισμό, ὅταν σέ ὅλο τόν κόσμο, ἐπικρατεῖ ἡ ἄποψη πού θέλει τίς διαχωριστικές γραμμές νά ξεθωριάζουν καί οἱ ὅποιες κομματικές καί ἰδεολογικές ἀγκυλώσεις νά παραμερίζονται.Βεβαίως, γιά νά λέμε καί «τοῦ στραβοῦ τό δίκαιο» πού λέει ὁ λαός, ὑπῆρχε καί ἄλλος Ἐπίτροπος, ἐπιτυχημένος καί αὐτός, μέ ἐμπειρία καί ὑψηλές ἐπαφές στό «Μεταναστευτικό» καί μάλιστα «τῆς παρατάξεως», ἀλλά δέν ἐκλήθη ἀπό τόν πρωθυπουργό. Θά πεῖτε «πρωθυπουργός εἶναι –ἐκεῖνος ἀποφασίζει». Καί …ἀρχηγοῦ παρόντος πᾶσα ἀρχή παυσάτω! Ἀπό ἐκεῖ καί πέρα, ὅλα θά κριθοῦν –καί κυρίως ὁ ἀρχηγός– ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος. Ἀλλά νά ἀκούγεται καί νά γράφεται ἡ λέξη ξένος γιά ἕναν Ἕλληνα τῆς Κύπρου, εἶναι κάτι πού δέν χωνεύεται εὔκολα. Τεχνοκράτης-ξετεχνοκράτης, ἐκσυγχρονιστής-ξεκσυγχρονιστής, φιλοπασόκος-ξεφιλοπασόκος, ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, ἐπέλεξε ἕναν ἐπιτυχημένο (αὐτό μοῦ λένε ὅλες οἱ πηγές μου ἀπό τίς Βρυξέλλες) Εὐρωπαῖο Ἐπίτροπο, μέ θητεία γόνιμη στήν διαχείριση τῶν κρίσεων, γιά νά τοῦ ἀναθέσει –μαζί μέ ἕναν ἱκανό ἀνώτατο ἀξιωματικό τῆς Ἑλληνικῆς Ἀεροπορίας– ἕνα νεοσυσταθέν ὑπουργεῖο, τό ὁποῖο –ἄν καταλαβαίνω καλά– θά ἀσχοληθεῖ μέ τήν ὅσο τό δυνατόν συντομότερη ἐπούλωση τῶν πληγῶν πού προκάλεσαν οἱ καταστροφικές μεγάλες πυρκαϊές τοῦ καλοκαιριοῦ ἀλλά καί τήν θωράκιση τῆς χώρας, ὥστε νά ἀποφύγουμε παρόμοιες καταστάσεις στό μέλλον.

Ὁ λαός λέει Κυριακή-κοντή γιορτή. Λέει ἐπίσης «Εἶναι ἀλάργα τό χωριό; Πᾶμε καί τό βλέπουμε». Κι ἀκόμη λέει «Στό τέλος ξυρίζουν τόν γαμπρό». Ὁ λαός, λοιπόν, βλέπει καί κρίνει. Καί, φυσικά, κρίνει ἀναλόγως μέ τό τί βλέπει, προκειμένου νά δώσει τήν ψῆφο του. Ἄς ἀφήσουμε, λοιπόν, τόν πρώην Ἐπίτροπο νά κάνει τήν δουλειά του καί θά τόν κρίνουμε «ἐν καιρῷ τῷ δέοντι», πού ἔλεγαν οἱ παλαιότεροι, οἱ ὁποῖοι εἶχαν τήν κακή συνήθεια νά ὁμιλοῦν σωστά ἑλληνικά! Καί καθώς ἀναφέρθηκα στά σωστά ἑλληνικά, ἄς προσφύγω στήν ἐπιστολή τῆς φίλης τῆς στήλης Χρυσούλας Πετίνη-Πηνιώτη, δικηγόρου, ἡ ὁποία, στό πρόσφατο «Δελτίον Ἐργατικῆς Νομοθεσίας», ἔκδοση καθαρῶς Ἐργατικοῦ Δικαίου πού ἐκδίδεται ἀπό τό 1945, ἀναφέρεται στά «μαργαριτάρια» τῶν ἐφημερίδων καί τῶν ἠλεκτρονικῶν μέσων ἐνημερώσεως, τά ὁποῖα, τά τελευταῖα χρόνια, πληθαίνουν ἐπικινδύνως! Ἀναφέρεται, λοιπόν, στήν κακή χρήση τοῦ ρήματος «ἐπιδέχομαι», τό ὁποῖο συντάσσεται μέ αἰτιατική καί ὄχι μέ γενική (ἐπιδέχομαι βελτίωση καί ὄχι «βελτιώσεως»), τονίζει ὅτι τό ρῆμα εἶναι «ἀντιτίθεμαι» καί ὄχι «ἀντιτίθομαι», ὅτι ἄλλο «δεικτικός» καί ἄλλο «δηκτικός», ἄλλο «λῆμμα» καί ἄλλο «λύμα». Τονίζει ἐπίσης ὅτι ἡ φράση «ἔχει νά κάνει» εἶναι ξενικῆς προελεύσεως καί εἶναι σωστότερο νά χρησιμοποιοῦμε τό ἑλληνικό «ἀφορᾶ σε» ἤ «σχετίζεται μέ» ἤ «ἔχει σχέση μέ»… Δυστυχῶς, ἀγαπητή φίλη, ἡ ἑλληνική γλῶσσα, πού εἶναι γένους θηλυκοῦ, θά ἔπρεπε νά εἶναι πρώτη στόν κατάλογο τοῦ “me too”, μέ τόσες κακοποιήσεις πού ὑφίσταται σέ καθημερινή βάση!

Απόψεις

Την Κυριακή 03.03 με την Εστία: Οδηγός επιβίωσης σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε στις 03.03 με την Εστία της Κυριακής: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ & ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΕΩΝ! 

Βόμβα Τσακαλώτου: Ἡ τρόικα μᾶς πίεζε νά παρέμβουμε στήν δίκη γιά τό ἔλλειμμα!

Εφημερίς Εστία
Στό «φῶς» οἱ μεθοδεύσεις γιά τήν ἀθώωση τοῦ πρώην Διοικητοῦ τῆς ΕΛΣΤΑΤ Ἀνδρέα Γεωργίου, ὁ ὁποῖος κατηγορεῖται ὅτι «φούσκωσε» τό ἔλλειμμα τοῦ 2009 γιά νά ὁδηγηθεῖ ἡ χώρα στό δεύτερο μνημόνιο καί στό κούρεμα τῶν ὁμολόγων (PSI) – Παυλόπουλος γιά Δεκέμβριο 2008: Κάποιοι ἤθελαν δεύτερο νεκρό γιά νά χρησιμοποιήσουμε «δικτατορικά μέσα» καί νά ὁδηγηθοῦμε σέ «οἱονεί ἐμφύλιο» – Ἡ Δημοκρατία ὑπονομεύεται ἐκ τῶν ἔσω

Νηστεία στά Πάθη Τόπο στήν Ὀργή

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΑΡΘΡΟ τοῦ ἀρχιδιακόνου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν πατέρα Ἰωάννη Μπούτση στήν «Ἑστία», μέ τό ὁποῖο ἄσκησε κριτική στήν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας γιά τήν ἀντιθεσμική στάση της στό ζήτημα τοῦ γάμου τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, προκάλεσε μεγάλη αἴσθηση καί ἀνάγκασε τόν Ἀρχιεπίσκοπο νά λάβει μερικές ἐσωτερικές ἀποφάσεις γιά νά κρατήσει τίς ἰσορροπίες καί νά διαχειριστεῖ τήν σοβοῦσα θεσμική κρίση μεταξύ Ἐκκλησίας καί Πολιτείας.

Διαγραφές φοιτητῶν γιά τίς καταλήψεις ζητεῖ ὁ Πρωθυπουργός

Εφημερίς Εστία
ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ φοιτητῶν ἀπό τά μητρῶα τῶν πανεπιστημίων ὅταν συμμετέχουν σέ καταλήψεις ζήτησε ὁ Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλῶντας στό συνέδριο τῆς «Καθημερινῆς» «Μεταπολίτευση: 50 χρόνια μετά» τόνισε μέ ἔμφαση ὅτι ἔχει φθάσει ἡ ὥρα νά ἀλλάξει ὁ πειθαρχικός κανονισμός τῶν ΑΕΙ, ὁ ὁποῖος πρέπει νά προβλέπει τήν διαγραφή ἐκείνων πού ἐμποδίζουν τήν ὁμαλή λειτουργία τοῦ Ἱδρύματος.

Ὑπανάπτυκτη σιδηροδρομικῶς χώρα τῆς Εὐρώπης

Δημήτρης Καπράνος
Δέν θά ὑπεισέλθουμε στά θέματα τά ὁποῖα ἅπτοναι τῶν ἐρευνῶν τίς ὁποῖες καθοδηγεῖ ἡ Ἑλληνική Δικαιοσύνη.