ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021

Τά «ὀχτάρια», τά «ἑφτάρια» καί τό μέλλον

Παλαιομοδίτη καί «σκουριασμένο» δέν μέ λές

Συντηρητικός εἶμαι, καί καμάρι μου. Ἀλλά ὅσο καί νά θές νά μοῦ περάσεις τόν «νέο τρόπο ἐκπαίδευσης», μέ ἑπτά καί μέ ὀκτώ (καί, ἄριστα τό εἴκοσι) στά πανεπιστήμια, δέν τό χωνεύω! Δηλαδή νά εἰσάγεσαι στήν Φιλοσοφική Σχολή μέ μέσο ὅρο βαθμολογίας ὀκτώ (8) στίς Εἰσαγωγικές, δέν τό καταλαβαίνω! Ὅπως δέν καταλαβαίνω καί τό πῶς μπορεῖς νά εἰσαχθεῖς μέ βαθμολογία «ἑπτά» στήν Μαθηματική.

Θά μοῦ πεῖς τώρα, μά, «ἄν δέν εἰσάγονταν μέ “ἑπτά” στήν Φιλοσοφική καί ἄν δέν ἀποφοιτοῦσαν πολλοί μέ “πεντάρια” λόγω πολιτικῆς καί κομματικῆς ἰδιότητος, πῶς θά εἴχαμε τά “στουρνάρια” πού κάθε τόσο ἀκοῦμε νά πετοῦν “μαργαριτάρια” ἀπό τήν τηλεόραση, τό ραδιόφωνο ἤ ἀκόμη καί ἀπό τό βῆμα τῆς Βουλῆς»;

Εὕρισκες ἐπιτυχόντα στά Πανεπιστήμια μέ μέσο ὅρο βαθμολογίας κάτω ἀπό δεκαπέντε; Μποροῦσες νά διανοηθεῖς ὅτι θά εἰσαχθεῖς σέ Ἀνώτατο Ἐκπαιδευτικό Ἵδρυμα τῆς χώρας ἄν δέν ἔγραφες καλά σέ ὅλα τά μαθήματα ἤ πολύ καλά σέ ὅλα καί καλά σέ ἕνα; Καί πάλι θά μοῦ πεῖς, «καί μποροῦσες ποτέ νά διανοηθεῖς ὅτι θά ἔκανες μάθημα σέ μιά αἴθουσα-ἀχοῦρι ἤ ὅτι ἐκεῖ πού θά γινόταν μάθημα στό ἀμφιθέατρο θά εἰσέβαλε μιά ὁμάδα “μπαχαλάκηδων” καί θά περιέλουε τόν καθηγητή μέ σκουπίδια»; Πεῖτε με «ὀπισθοδρομικό», ἀλλά ὁ λαός λέει «τό ἕνα φέρνει τό ἄλλο». Καί αὐτή ἡ ὑποβάθμιση τῶν ΑΕΙ ἔχει ἄμεση σχέση καί μέ τό σύστημα καί μέ τόν τρόπο εἰσαγωγῆς τῶν νέων σέ αὐτά. Μήπως εἶναι ἄδικο τό σύστημα τῶν εἰσαγωγικῶν; Νά τό ξανασκεφτοῦμε καί νά τό ἀλλάξουμε. Ἀλλά νά διασφαλίσουμε ὅτι δέν θά εἶναι σύστημα «ὅλοι μαζί στόν Ἅγιο Παντελεήμονα». Οὐδείς μᾶς λέει ὅτι πρέπει ὅλοι οἱ νέοι μας νά γίνουν ἐπιστήμονες.

Νά γίνουν, ἄν ἔχουν τά προσόντα. Ἀλλά μέ «ἑφτάρια» νά εἰσάγεσαι καί νά φοιτᾶς στά Πανεπιστήμια, τό βλέπω ὀλίγον παράδοξο…

Καί μήν μέ ρωτᾶτε τί γινόταν παλαιότερα. Ὑπῆρχαν οἱ Τεχνικές Σχολές, ὑπῆρχαν οἱ Ἰδιωτικές Σχολές Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ, πού ἔβγαλαν ἱκανότατους Πλοιάρχους καί Μηχανικούς, πολλοί ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι σήμερα ἐπιτυχημένοι πλοιοκτῆτες, ὑπῆρχε ἡ «Σιβιτανίδειος», ὑπῆρχε τό «Μικρό Πολυτεχνεῖο», ὑπῆρχε ἡ ΣΕΛΕΤΕ, κι ὕστερα ὑπῆρξαν τά ΤΕΙ. Ἀλλά μέ «ἑφτάρια» δέν ἔμπαινες σέ ΑΕΙ, πού νά εἶχες τόν Θεό μπάρμπα!

Καί μέ τίς ὡς ἄνω σχολές εἴχαμε καί ἄξιους ὑπεργολάβους, εἴχαμε ὑπομηχανικούς, ἀλλά εἴχαμε καί ἄριστους τεχνῖτες, ἠλεκτρολόγους, μηχανικούς αὐτοκινήτων, ὑδραυλικούς. Αὐτούς πού δέν ἔχουμε τώρα καί πού ἔχουν ἀφήσει τά ὑψηλά μεροκάματα στούς ἀνθρώπους πού μᾶς ἦλθαν ἀπό τό πρώην «ἀνατολικό μπλόκ»…

Δέν ξέρω τί σκέπτεται τό Ὑπουργεῖο Παιδείας. Μπορεῖ ἐγώ τελικά νά κάνω λάθος καί τά νέα συστήματα νά θεωροῦν τίς βαθμολογικές ἐπιδόσεις «δευτερεῦον θέμα». Ἀλλά ἀκόμη δέν μπορῶ νά καταλάβω πῶς ἕνας μαθητής πού δέν μπορεῖ νά γράψει ἐπάνω ἀπό τήν «βάση» μπορεῖ νά ἀναλάβει αὔριο τό βάρος τῆς μορφώσεως τῶν νεοτέρων.

Μακάρι νά κάνω λάθος, μακάρι νά εἶναι ἀλλοιῶς τά πράγματα. Ἀλλά ἡ μέχρι τώρα ἐμπειρία ἄλλα λέει…

Απόψεις

Ἑλλάς ἐπεκτείνουσα μέ νέα σύνορα καί 12 μίλια ἐναέριο χῶρο σέ Ἰόνιο – Κρήτη

Εφημερίς Εστία
Αὐξάνεται ἡ ἐπικράτεια κατά 13.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα

Τά σύμβολα δέν εἶναι ἐθνικισμός

Μανώλης Κοττάκης
ΕΧΩ σήμερα ἐνδιαφέροντα νέα γιά τήν ἀξιότιμη Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας Αἰκατερίνη Σακελλαροπούλου

Μειώνεται τό ὅριο τοῦ 30% γιά ἀποδείξεις

Εφημερίς Εστία
Ὠφελημένοι οἱ πληγέντες ἀπό τήν πανδημία πού δέν συνεκέντρωσαν τό ποσόν

Περί τοῦ «ἀενάως καί ἐλευθέρως ἐγκληματεῖν»

Δημήτρης Καπράνος
Πολύς ἦταν ὁ θόρυβος πού ἔγινε γύρω ἀπό τήν νομική πλευρά τοῦ θέματος τοῦ ξυλοδαρμοῦ τοῦ σταθμάρχη στόν σταθμό τοῦ μετρό

Σάββατον, 21 Ἰανουαρίου 1961

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ