Τά μυστήρια τῆς διαρρήξεως καί ὁ πραγματικός ἔνοχος τῆς διαρροῆς 20.000 ἠλεκτρονικῶν διευθύνσεων

Η ΠΡΩΤΗ μας ἐντύπωσις, μόλις πληροφορηθήκαμε ὅτι ἔγινε διάρρηξις στό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν, ἦταν ὅτι ὁ νόμος καί ἡ τάξις ἔχουν τελείως καταλυθεῖ.

Δέν ἔχει ξανασυμβεῖ διάρρηξις σέ κυβερνητικό κτήριο. Καί συνέβη τώρα. Ἐπί τῶν ἡμερῶν μιᾶς Κυβερνήσεως πού ἐξελέγη μέ κεντρικό σύνθημα, ἀκριβῶς, τήν ἀποκατάσταση τοῦ νόμου καί τῆς τάξεως. Ὅσο ὅμως μελετᾶ κανείς τίς καταγγελίες καί τίς συνδέει μέ ἄλλα γεγονότα καί, συγκεκριμένα μέ τίς διαρροές προσωπικῶν στοιχείων Ἑλλήνων τῆς διασπορᾶς, διαπιστώνει ὅτι ἐδῶ ἀποκαλύπτεται μία βαθύτερη παθογένεια. Πρόκειται γιά τήν διαρροή 20.000 διευθύνσεων ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου Ἑλλήνων τοῦ ἐξωτερικοῦ πού εἶχαν ἐκδηλώσει ἐνδιαφέρον νά κάνουν χρήση τοῦ δικαιώματος νά ψηφίσουν δι’ ἐπιστολικῆς ψήφου στίς προσεχεῖς Εὐρωεκλογές.

  • Τοῦ Εὐθ. Π. Πέτρου

Εἶναι τυχαῖο ὅτι ἡ διάρρηξις ἔγινε στά γραφεῖα τῆς Διευθύνσεως Ἐκλογῶν τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν; Στά γραφεῖα ἀπό τά ὁποῖα ἔγινε ἡ διαρροή τῶν προαναφερθέντων προσωπικῶν στοιχείων;

Εἶναι τυχαῖο ὅτι ἀνεφέρθη ὅτι εὑρέθη σπασμένο τό λουκέτο τοῦ γραφείου τοῦ ἀνωτάτου δημοσίου ὑπαλλήλου τόν ὁποῖο «ἔδειχναν» κυβερνητικοί ἁρμόδιοι καί ἀναρμόδιοι ὡς ὑπαίτιο τῆς διαρροῆς; Δεδομένου ὅτι τά διαρρεύσαντα προσωπικά στοιχεῖα εὑρέθησαν εἰς χεῖρας πολιτικοῦ προσώπου (τῆς κ. Ἄννας Μισέλ Ἀσημακοπούλου), δικαιούμεθα νά θεωρήσουμε ὅτι τό ζήτημα εἶναι πολιτικό. Δέν εἶναι ἁπλῶς ὑπηρεσιακό. Ὑπάρχει δηλαδή πολιτική εὐθύνη γιά τήν διαρροή τῶν στοιχείων. Καί ὅμως διαφαινόταν ἡ πρόθεσις νά εὑρεθεῖ ἕνα ἐξιλαστήριο θῦμα. Καί ὡς τέτοιο εἶχε ἐπιλεγεῖ ὁ Διευθυντής Ἐκλογῶν, στό γραφεῖο τοῦ ὁποίου εἶναι καταγεγραμμένα τά στοιχεῖα τῶν ψηφοφόρων. Διότι στούς ἠλεκτρονικούς ὑπολογιστές αὐτοῦ τοῦ γραφείου φυλάσσονται τά ἀρχεῖα τῆς ἑταιρείας Singular ἐπί τῇ βάσει τῶν ὁποίων διεξάγονται οἱ ἐκλογικές διαδικασίες.

Σέ αὐτό τό γραφεῖο λοιπόν κατηγγέλθη ὅτι ἔγινε διάρρηξις. Καί ἀπό ἐκεῖ καί πέρα ἀρχίζει ἕνας χορός ἀνακοινώσεων. Ἐπισήμως τό ὑπουργεῖο, στήν ἀνακοίνωση πού ἐξέδωσε, κάνει λόγο γιά «καταγγελία ἡ ὁποία ἀφορᾶ σέ φερόμενη διάρρηξη», ἡ δέ ἁρμοδία ὑπουργός κ. Νίκη Κεραμέως ὁμιλεῖ γιά «ἀνεύθυνη λασπολογία» καί «ἐπιστημονική φαντασία», πρίν διαβεβαιώσει ὅτι «τό ΥΠΕΣ ἔχει χορηγήσει ὅλα τά στοιχεῖα πού ἔχει ζητήσει ἡ Ἀρχή Προστασίας Δεδομένου Προσωπικοῦ Χαρακτῆρα ἐδῶ καί πολύ καιρό.» Ἡ ὅλη φρασεολογία παραπέμπει σέ λογική Ποντίου Πιλάτου.

«Νίπτωμεν τάς χεῖρας μας» καί φορτώνουμε τίς εὐθῦνες σέ ἕναν δημόσιο λειτουργό. Ἄς εἶναι πολιτικές οἱ εὐθῦνες. Ἄς ἀντιμετωπίζει ὁ ἐν λόγῳ λειτουργός τοῦ Κράτους τό φάσμα ἀκόμη καί τῆς ἀπολύσεως. Δέν θά ἦταν ἡ πρώτη φορά πού γίνονται τέτοιες ὑπεκφυγές. Καί μάλιστα ὅταν γίνεται ἀναφορά σέ «φερόμενη διάρρηξη», δημιουργεῖται ἡ ἐντύπωσις ὅτι ἡ καταγγελία ἀμφισβητεῖται. Καί κάποιος τρίτος θά μποροῦσε νά ὑποθέσει ὅτι ἀφήνονται ὑπόνοιες πώς τήν σκηνοθέτησε ὁ ἐμπλεκόμενος. Γιά νά μήν ὑπάρξει ἔδαφος ὥστε νά κατηγορηθεῖ τελικῶς γιά τήν διαρροή.

Δέν εἶναι σοβαρά πράγματα αὐτά. Δέν συνάδουν πρός τήν λειτουργία εὐνομουμένου Κράτους. Φαίνονται ὡς ἑλιγμοί γιά τήν ἀπόσειση τῶν εὐθυνῶν τοῦ πραγματικοῦ ἐνόχου γιά τήν διαρροή τῶν 20.000 διευθύνσεων ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου τῶν Ἑλλήνων τοῦ ἐξωτερικοῦ. Οἱ εὐθῦνες γιά τήν ὁποία δέν μπορεῖ παρά νά εἶναι πολιτικές.

Απόψεις

21ο Διεθνές Συνέδριο Βιοϊατρικής Απεικόνισης (ISBI 2024)

Εφημερίς Εστία
Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη ενσωματώνεται υπεύθυνα και ανθρωποκεντρικά στη φροντίδα υγείας, με επίκεντρο τον καρκίνο και τις νευροεκφυλιστικές και νευροψυχιατρικές ασθένειες

Ἡ ΝΔ «προστάτης» τοῦ κ. Τσίπρα: Ἀπαγορεύει συγκέντρωση κατά τῶν Πρεσπῶν

Εφημερίς Εστία
Ἡ «φιλελεύθερη» Kυβέρνησις δέν ἐπιτρέπει μέ ἀπόφαση τῆς ΕΛ.ΑΣ. διαδήλωση κατά τῆς Συμφωνίας στήν ὁδό Ρηγίλλης καί γλυτώνει ἀπό τίς ἀποδοκιμασίες τῶν Παμμακεδονικῶν ὀργανώσεων τήν συνδιάσκεψη τοῦ τέως Προέδρου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μέ τόν Ζάεφ στό Ὠδεῖο Ἀθηνῶν – Τί ἀπέγινε ἡ ἐλευθερία τοῦ συνέρχεσθαι;

Ἀρνητής ἀποτελέσματος – Δέν ἀκούει τήν βοή τῆς σιωπῆς!

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε στό ὑπουργικό συμβούλιο τοῦ Σαββάτου ὑποκρισία τήν «δεξιά στροφή» πού τοῦ προτάθηκε ὡς ἀντίδοτο, μετά τό ποσοστό πού ἔλαβε ἡ Νέα Δημοκρατία στίς εὐρωεκλογές τῆς 9ης Ἰουνίου, καί προσέφυγε σέ μία παλαιά ἀδημοσίευτη συνέντευξη τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ στόν Βάσο Βασιλείου (καί ὄχι Βασίλη Βασιλικό, ὅπως λανθασμένα τόν ἐνημέρωσαν νά πεῖ οἱ ἄσχετοι μέ τήν παράταξη ἐκσυγχρονιστές συνεργάτες του) γιά νά ἀπαξιώσει τίς ἔννοιες δεξιός-ἀριστερός κ.λπ.

Στό Συμβούλιο Ἐπικρατείας οἱ ἐπαγγελματίες γιά τό φορολογικό

Εφημερίς Εστία
ΘΕΣΗ ΜΑΧΗΣ γιά τήν ἀκύρωση τοῦ νέου συστήματος φορολογήσεως τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν παίρνουν ὅλοι οἱ ἐκπρόσωποι τῶν πληττομένων κλάδων, καθώς σήμερα κατατίθεται προσφυγή στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ἐνῷ θά πραγματοποιηθεῖ συγκέντρωσις ἔξω ἀπό τό ἀνώτατο δικαστήριο.

Τριάντα χρόνια χωρίς τόν Μᾶνο Χατζιδάκι

Δημήτρης Καπράνος
Πέρασαν τριάντα χρόνια ἀπό τήν ἡμέρα πού ὁ Μᾶνος Χατζιδάκις πέταξε, γιά νά ἀνταμώσει τήν ἀπίθανη ἐκείνη παρέα τῆς ἀνεπανάληπτης γενιᾶς τοῦ «τριάντα».