Τά γεγονότα καί οἱ ἐκβιαστικές παρεμβάσεις…

Εἶναι βέβαιο ὅτι τήν ὥρα πού ἡ Νέα Δημοκρατία ἀποφάσιζε νά θεσπίσει τόν Νόμο τῆς ἐκλογῆς ἀπό τόν πρῶτο γῦρο, τῶν δημάρχων καί τῶν περιφερειαρχῶν μέ τό 43%, θεωροῦσε σχεδόν δεδομένο ὅτι θά κέρδιζε μέ ἄνεση τίς περιφέρειες καί τούς μεγάλους Δήμους ἀπό τήν πρώτη Κυριακή.

Δέν εἶχε, ὅμως, ἐξ ὅσων φαίνεται, ληφθεῖ ὑπ’ ὄψιν ἡ πάντα ἐπίκαιρη ρήση τοῦ Χάρολντ Μακμίλαν. «Τί φοβᾶστε τώρα, μετά τήν μεγάλη σας νίκη, κύριε πρωθυπουργέ;» τόν ρώτησε ὁ νεαρός δημοσιογράφος. «Events, my boy, events.» «Τά γεγονότα, παιδί μου, τά γεγονότα!» εἶχε ἀπαντήσει ὁ σοφός ἰδιοκτήτης τοῦ μεγάλου ἐκδοτικοῦ οἴκου τῆς οἰκογένειας Μακμίλαν.

Τά γεγονότα, λοιπόν, ἔστειλαν τόν ἀντικυβερνητικό ὑποψήφιο στήν Θεσσαλία στήν πρώτη θέση καί ἐκτόπισαν τόν ἐκλεκτό τῆς κυβερνήσεως (τόν ὁποῖο ὁ πρωθυπουργός δέν θεώρησε ἀπαραίτητο νά ἀποσύρει μετά τήν βιβλική καταστροφή πού ὑπέστη ἡ συγκεκριμένη Περιφέρεια, ἀλλά τόν στήριξε μέ ἐπιμονή), ὁ ὁποῖος, φυσιολογικά, ἐκρίθη ὡς ὁ κύριος ὑπεύθυνος γιά ὅσα συνέβησαν.

Τά γεγονότα εἶναι ἐκεῖνα πού ἔστειλαν τόν δήμαρχο Ἀθηναίων στήν μειοψηφία καί τόν ἐκλεκτό τοῦ ΠΑΣΟΚ στόν Δῆμο, γεγονότα στά ὁποῖα ὁ ἴδιος δέν ἔδωσε τήν πρέπουσα σημασία καί θεώρησε βέβαιο ὅτι «ἡ Ἀθήνα ψηφίζει δεξιά.» Νά, ὅμως, πού τό χάος, μακρᾶς διαρκείας, τοῦ «Μεγάλου περιπάτου», κατεγράφη, συνυπολογίσθηκε καί ὁδήγησε ἀρκετούς νεοδημοκράτες ψηφοφόρους, ἀπό τήν στιγμή πού εἶχε κριθεῖ ὑπέρ τοῦ κυβερνητικοῦ ὑποψηφίου ἡ μάχη τῆς Περιφέρειας, στήν ἀπόφαση νά ἀπολαύσουν τήν λιακάδα τῆς Κυριακῆς καί νά ποῦν «δέν βαρυέσαι, ἄς δώσουμε κι ἕνα μάθημα.» Ἀργά ἀντελήφθη τήν μεταστροφή τοῦ κλίματος ὁ Κ. Μπακογιάννης καί πρότεινε ὁ ἴδιος ἕνα «ντημπαίητ», πού τελικά δέν τόν βοήθησε…

Στήν Θεσσαλονίκη ὅλοι διερωτῶντο «μέ ποιά λογική ἡ ΝΔ ὑποστηρίζει τόν δήμαρχο κ. Ζέρβα.» Ἀναμενόμενη καί συντριπτική ἡ νίκη τοῦ κ. Ἀγγελούδη (ἀνθρώπου τοῦ Εὐάγγελου Βενιζέλου, ὁ ὁποῖος ἀποκτᾶ «στρατηγεῖο» στήν περιφέρειά του.) Στήν Ἀνατολική καί τήν Δυτική Μακεδονία ὁ κυβερνητικός ὑποψήφιος ἡττήθηκε κατά κράτος ἀπό τόν «ἀντάρτη», πού προέρχεται ἀπό τόν χῶρο τῆς Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή οἱ ψηφοφόροι στήριξαν στόν δεύτερο γῦρο τούς ὑποψηφίους πού δέν εἶχαν κυβρνητική στήριξη. Ὑπῆρξε, δηλαδή, ἀποδοκιμασία τῆς κυβερνητικῆς ἐπιλογῆς.

Φυσιολογική ἡ ἧττα Κασαπίδη, ἀπό τόν «ἀντάρτη» καί πρώην βουλευτή τοῦ κόμματος Ἀμανατίδη. Καί ἐδῶ ἡ κυβέρνηση πλήρωσε τήν ἐπιμονή νά χρίσει ὑποψήφιο ὁ ὁποῖος εἶχε χάσει μεγάλο μέρος τῆς ἀπηχήσεώς του στούς ὀπαδούς της. Τό ἴδιο –καί ἴσως τό πιό ἠχηρό– μήνυμα ἦλθε ἀπό τήν Περιφέρεια Βορείου Αἰγαίου. Ἐκεῖ, ὁ ἐκλεκτός τῆς κυβερνήσεως, στρατηγός Ἀλκιβιάδης Στεφανῆς, πρώην ὑφυπουργός Ἀμύνης καί Α/ΓΕΣ, ὑποστηρίχθηκε ἀπό τήν κυβέρνηση πολύ δυναμικά, κέρδισε μέ μεγάλο ποσοστό τόν πρῶτο γῦρο, ἀλλά ἔχασε στόν δεύτερο ἀπό τόν νῦν Περιφερειάρχη, φιλελεύθερο καθηγητή τοῦ Πολυτεχνείου Κώστα Μουτζούρη, ὁ ὁποῖος εἶχε συγκρουσθεῖ μέ τούς ὑπουργούς τῆς ΝΔ (πού τόν εἶχε στηρίξει στίς προηγούμενες ἐκλογές) γιά τήν πολιτική τους στό Μεταναστευτικό. Ἡ παρουσία τοῦ πρωθυπουργοῦ στό πλευρό τοῦ στρατηγοῦ ἀποδείχθηκε λάθος στρατηγική. Στά Ἰόνια Νησιά ἡ ἧττα τῆς Ρόδης Κράτσα ἦταν ἀπολύτως φυσιολογική καί ἀναμενόμενη. Τό γνώριζαν ὅλοι στήν Νέα Δημοκρατία, ἔγιναν προσπάθειες νά ὑποδειχθεῖ κάποιο ἄλλο πρόσωπο (ἐπικρατέστερος ἦταν ὁ ἐκ Κεφαλληνίας Γιάννης Βουτσινᾶς), ἀλλά τελικῶς ἀποφασίσθηκε μιά «ἐπιλογή ἥττας», ἡ ὁποία προκάλεσε δυσαρέσκεια στούς ὀπαδούς τῆς ΝΔ στήν περιφέρεια τοῦ Ἰονίου.

Τά χθεσινά ἀποτελέσματα εἶναι μία σοβαρή προειδοποίηση γιά τήν κυβέρνηση. Εἶναι ρῆγμα σημαντικό στήν εἰκόνα της καί ἀποδοκιμασία τῶν ἄστοχων, σχεδόν ἐκβιαστικῶν παρεμβάσεων (Αὐγενάκης, Γεωργιάδης) ὑψηλόβαθμων στελεχῶν της. Ἡ συνέχεια θά εἶναι –ἀναμφιβόλως– ἐνδιαφέρουσα…

Απόψεις

Στάς διαταγάς τῆς τουρκικῆς πρεσβείας ἑλληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἰθύνοντες τοῦ Παντείου ἔσπευσαν νά προσθέσουν τόν χάρτη τῆς γείτονος Τουρκίας στό λογότυπο συνεδρίου γιά τίς κρίσεις στήν Εὐρώπη μετά ἀπό δημόσια ἐπίπληξη πού τούς ἔκανε ὑψηλόβαθμος διπλωμάτης τῆς Ἀγκύρας! – Ἄφαντα τά νησιά τοῦ Αἰγαίου ἀπό τόν χάρτη ἐνῷ ἡ Κύπρος ὁμοιάζει νά εἶναι συνέχεια τοῦ τουρκικοῦ ἐδάφους! – Θερμά συγχαρητήρια! Τόση δουλικότης; – Ἀπό ποῦ καί ἕως ποῦ Εὐρώπη ἡ Τουρκία;

Οἱ μεγάλες ἀνατροπές τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου

Μανώλης Κοττάκης
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ σχόλιο πρίν εἰσέλθω στό κυρίως θέμα: πανηγυρίσαμε, καί δικαίως, πού ὁ Βασιλεύς Κάρολος φόρεσε γραβάττα μέ τά ἑλληνικά χρώματα στό Ντουμπάι.

Χαμένοι στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος

Εφημερίς Εστία
TON MITO τῆς Ἀριάδνης στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος ἀναζητοῦν οἱ καταναλωτές, μετά καί τίς πρῶτες ἀνακοινώσεις σχετικῶς πρός τό «πράσινο» τιμολόγιο.

Ναπολέων Βοναπάρτης, Καλόμερος, ἀλλά λίγος…

Δημήτρης Καπράνος
Νά δηλώσω εὐθαρσῶς ὅτι εἶμαι θαυμαστής τοῦ Ρίντλεϋ Σκόττ. Τοῦ πολύ καλοῦ σκηνοθέτη, ὁ ὁποῖος ἔχει ὑπογράψει τεράστιες ἐπιτυχίες.

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις