Τά ὑπόγεια ρεύματα τῶν ἐκλογῶν

ΜΕ ΡΩΤΟΥΝ συνεχῶς ποιό θά εἶναι τό ἀποτέλεσμα τῶν ἐκλογῶν δεδομένης τῆς δύσκολα ἀναστρέψιμης πρωτιᾶς τῆς ΝΔ. Ἡ ἀπάντηση εἶναι σταθερή: Τά γεγονότα θά ὁρίσουν τήν διαφορά μεταξύ τοῦ πρώτου καί τοῦ δεύτερου.

Τά γεγονότα τήν ὅρισαν καί ἕως τώρα ἄλλως τε. Πρός τήν μία ἤ τήν ἄλλη κατεύθυνση. Διαβάζω μέ προσοχή τίς δημοσκοπήσεις, τίς μελετῶ, τίς σέβομαι, γιατί στήν πρόθεση ψήφου χωρίς τίς οἰωνοσκοπίες τῆς ἀναγωγῆς λένε τήν ἀλήθεια (μόλις 27,8% ἔδωσε στήν ΝΔ ὁ Στρᾶτος Φαναρᾶς στήν τελευταία του), ἀλλά ἄς μήν τό ξεχνᾶμε: Οἱ δημοσκοπήσεις καταγράφουν τόν συσχετισμό σέ χρόνο παρόντα. Ὄχι σέ χρόνο μέλλοντα. Γιά νά ἰχνηλατήσεις τό μέλλον, πρέπει, θαρρῶ, νά παρατηρεῖς τόν διεθνῆ ὁρίζοντα καί πῶς αὐτός ἐπιδρᾶ στήν ἐσωτερική πολιτική ἀτμόσφαιρα, νά μετρᾶς πόσο ἐπηρέασαν ἤ δέν ἐπηρέασαν τά γεγονότα ἕως τώρα (δικαιώνεται αὐτό πού ὀνομάζουμε συμβατική σοφία ἤ εἴμαστε μπροστά σέ νέα φαινόμενα;), νά σταθμίζεις τήν ἐπίδραση πού θά ἔχουν στό ἀποτέλεσμα μέτωπα πού ἐκ πρώτης ὄψεως δέν παράγουν πολιτική ἐπιρροή (κοινωνική ἔνταση στό ποδόσφαιρο), νά ἀξιολογεῖς τίς καμπάνιες τῶν κομμάτων καί στό μέτρο τοῦ δυνατοῦ νά ψυχανεμίζεσαι (πάντα βάσει πληροφόρησης) πῶς μποροῦν νά ἀναμιχθοῦν μακρόθεν ἀοράτως γνωστές δυνάμεις στό ἀποτέλεσμα. Καθώς, ὅπως καί ἄλλη φορά ἔχουμε ἐπισημάνει ἀπό αὐτήν ἐδῶ τήν θέση, ἄλλα εἶναι γιά τόν ξένο παράγοντα σέ Ἀνατολή καί Δύση τά διακυβεύματα σέ αὐτές τίς ἐκλογές (μαζί μέ τίς τουρκικές) καί ἄλλα γιά ἐμᾶς, τόν κυρίαρχο λαό. Γιά τίς ΗΠΑ εἶναι ἡ μεγάλη συμφωνία Ἑλλάδος – Τουρκίας, γιά τούς Ρώσσους ὁ διάπλους τῶν πλοίων τους στά Στενά τοῦ Βοσπόρου.

Ξεκινῶ ἀπό τό τελευταῖο, τόν ξένο παράγοντα: ὁ ἐντοπισμός 850 κιλῶν ναρκωτικῶν σέ πλοῖο συμφερόντων ἐφοπλιστικῆς οἰκογενείας φιλικῆς κατά τό ἥμισυ στόν Πρωθυπουργό, κατέστη δυνατός ὅπως ὁμολόγησε ὁ ὑπεύθυνος τῶν διωκτικῶν ἀρχῶν τῆς Ἰταλίας σέ συνέντευξή του (στόν Alpha παρακαλῶ) μετά ἀπό πληροφορίες πού τούς ἔδωσαν ἀρχές τρίτων δυνάμεων. Στοιχηματίζω, τῆς DEA. Τήν ἴδια περίοδο ἀποχώρησε αἰφνιδίως ἀπό ἰσχυρή δημόσια ἐκκλησιαστική θέση πού συνδέεται εὐθέως μέ τήν ἄσκηση τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῆς χώρας ἰσχυρός ἐφοπλιστής, τόν ὁποῖον χῶρες τῆς Δύσεως κατηγοροῦν ὅτι μεταφέρει ρωσσικό πετρέλαιο καί σπάει τό ἐμπάργκο. Ὅλως τυχαίως ἐπίσης οἰκεῖά του πρόσωπα ἀποσύρθηκαν ἀπό τήν πολιτική.

Πλέον αὐτῶν: ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ Μπλίνκεν χρέωσε στήν Κυβέρνηση ὅτι δέν χειρίστηκε ὅπως θά ἔπρεπε τό ζήτημα τῆς μεταφορᾶς ρωσσικοῦ πετρελαίου ἀπό ἰρανικό δεξαμενόπλοιο τῆς Εὔβοιας, καί ἄς εἶχε δίκιο ἡ Ἑλλάς. Τέλος, ἀναταράξεις καταγράφονται στίς σχέσεις τῆς Κυβέρνησης μέ ἄλλον ἰσχυρό τῆς ναυτιλίας καί τοῦ ποδοσφαίρου, ὁ ὁποῖος ἐνοχληθείς ἀπό τήν κατάσταση πού ἐπικρατεῖ στόν χῶρο τῆς διαιτησίας, ἀρνεῖται μέχρις στιγμῆς νά παραχωρήσει τηλεοπτικό βῆμα στόν Πρωθυπουργό μέ τούς ὅρους πού θέτει ὁ τελευταῖος.

Ὑπάρχει λοιπόν μία γενικώτερη ἀνατάραξη στίς σχέσεις μέ τόν ἐξωτερικό παράγοντα, ὅπως αὐτή καθρεφτίζεται στά παράπονα γιά τήν ἀνοχή πού ἐπιδεικνύει ἡ Κυβέρνηση σέ «ρωσσόφιλους» ἐφοπλιστές. Θά ἐκφραστεῖ αὐτή καί μέ ἄλλους τρόπους; Ἴδωμεν. Οἱ «Δημοκρατικοί» ἔχουν ἐγκαταστήσει ἕνα εὐρύτερο σύστημα ἐξουσίας στήν Εὐρώπη, καί μολονότι οἱ σχέσεις τους μέ τήν ἀτλαντική ἀριστερά τοῦ κυρίου Τσίπρα εἶναι ἄριστες (ὅπως τονίζει σέ κάθε ἰδιωτική του ἐπαφή ὁ ἐδῶ διπλωματικός τους ἐκπρόσωπος), τίποτε δέν προμηνύει αὐτήν τήν στιγμή ρήξη καί ἀμφισβήτηση μέ τήν ΝΔ. Γραντζούνισμα βαρύ ναί, ρήξη ὄχι.

Στούς ἴδιους ὑπολογισμούς γιά τό πῶς θά διαμορφωθεῖ τελικῶς ὁ συσχετισμός στό ἐκλογικό σῶμα ἀλλά καί σέ ὁρισμένα κρίσιμα ΜΜΕ, πρέπει νά προστεθεῖ ἡ ἔκβαση τοῦ πρωταθλήματος ποδοσφαίρου πού λήγει μία ἑβδομάδα πρίν ἀπό τίς ἐκλογές. Δεδομένου ὅτι ἰσορροπίες τῆς δεκαετίας ἔχουν διαταραχθεῖ, ἄς μήν ἐκπλαγοῦμε στό τέλος σέ περίπτωση πού δοῦμε ἀντισυστημικές συμπεριφορές ὀπαδῶν. Εὐχόμαστε ὄχι καί αἱματηρά ἐπεισόδια. Ἡ κατάσταση μυρίζει μπαροῦτι.

Ἐπειδή ἀντιλαμβάνομαι πώς μιά ἀνάλυση γιά τήν συμπεριφορά καί ἐπίδραση τῶν ἁρμῶν τῆς ἐξουσίας στήν προεκλογική ἐκστρατεία εἶναι ἴσως δυσνόητη, ἐπανέρχομαι στήν κλασσική ἀνάλυση γιά νά ἐπισημάνω ὅτι:

– Ἡ διεθνής ἀτμόσφαιρα λίγο πρίν ἀπό τίς ἑλληνικές ἐκλογές θά εἶναι ἀντισυστημική. Πηγές μου στό Παρίσι ὑποστηρίζουν ὅτι οἱ συγκεντρώσεις τῆς Πρωτομαγιᾶς στό Παρίσι θά θυμίζουν νέο 1968. Τήν ἴδια ὥρα σέ δεκάδες πόλεις τῆς Γερμανίας γίνονται σταθερά διαδηλώσεις μέ οἰκονομικές διεκδικήσεις ἀλλά, ἔκπληξη, καί μέ φιλορωσσικό περιεχόμενο. Τό δεξιό AFD ἀνεβαίνει. Τό ἀεράκι θά φυσήξει μέχρι τήν Ἀθήνα;

– Ἡ περιφερειακή ἀτμόσφαιρα εἶναι περίεργη. Οἱ Ἀμερικανοί κάνουν ἔξυπνο screaning στόν Ἐρντογάν (τό ὁποῖο αὐτός δέν ἐκτιμᾶ καί ἐπιτίθεται στόν Μπάιντεν), ἐνῶ ἀποστέλλει τό ἑλικοπτεροφόρο Anadolu στό λιμάνι τῆς Σμύρνης δέκα μέρες πρίν ἀπό τίς ἐκλογές.

– Ἡ τοπική ἑλληνική ἀτμόσφαιρα εἶναι ἐξ ἰσου περίεργη: ἡ συμβατική σοφία, ὅτι οἱ ἄνθρωποι ἐπί ὁμοίων καταστάσεων λειτουργοῦν ὁμοίως, δέν ἐπιβεβαιώνεται ἀκόμη. Ἡ καταδίκη τοῦ Νίκου Παππᾶ ἀπό τό Εἰδικό Δικαστήριο αὔξησε (!!) προσκαίρως κατά τί τήν συσπείρωση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Δέν τήν μείωσε. Ἡ ὑπόθεση Γεωργούλη ἐπίσης δέν φαίνεται νά κάνει ζημιά στόν ΣΥΡΙΖΑ. Ὁ Φαναρᾶς ἔδωσε τά ποσοστά του αὐξημένα (!!). Τά σχόλια πολιτῶν πού ἦταν γραμμένα κάτω ἀπό τήν εἴδηση στήν ἱστοσελίδα τοῦ «Πρώτου Θέματος» ἦταν 70-30 ὑπέρ τοῦ ἠθοποιοῦ καί κατά τοῦ ΠΑΣΟΚ (!!) μέ τήν θεωρία τοῦ «στημένου». Τάση πού συλλαμβάνω καί ὁ ἴδιος σέ ἐπαφές κυρίως στόν ἀνδρικό πληθυσμό ὅπου τό #metoo δέν εἶναι πολύ δημοφιλές.

Σέ μιά Ἑλλάδα, ὅπου σύμφωνα μέ τίς διαθέσιμες μετρήσεις, ἡ δραχμή συγκεντρώνει ποσοστό ἀποδοχῆς 30%, τό ἴδιο πιθανολογῶ ὅτι θά συμβεῖ καί μέ τίς καταγγελίες τῆς ΝΔ γιά τό νόμισμα «Δήμητρα» τοῦ Βαρουφάκη. Αὐτή ἡ ἱστορία ἁπλῶς αὐξάνει τήν ἔνταση στήν ἀντισυστημική ἀτμόσφαιρα. Δέν νομίζω ὅτι κανείς σοβαρός δεξιός θά ψήφιζε τό κόμμα τοῦ Γιάνη. Ἀκροδεξιός ναί, δεξιός ὄχι.

Ἐμπειρικῶς, τέλος, πιάνω στόν ἀέρα πολύ κοινωνικό θυμό. Προχθές σέ πτήση τῆς Aegean ἐπιβάτης καθύβρισε ἀεροσυνοδό, ὅτι δῆθεν ἔδινε προτεραιότητα στήν ἔξοδο κατά τήν ἄφιξη στούς …πλουσίους πού πληρώνουν περισσότερα γιά τήν πρώτη θέση. Κάτω ἀπό τήν πολιτική ἔνταση ὑπάρχει πολύ ἀθέατο κοινωνικό μῖσος. Τό ὁποῖο πυροδοτεῖται ἀπό συστημικά ἐπεισόδια ὅπως φουσκωμένες μετρήσεις ὑπέρ ΝΔ (πού ἀπενοχοποιοῦν ὅμως τήν ψῆφο διαμαρτυρίας), νόμους γιά τόν ἀποκλεισμό κομμάτων ἀπό τό Κοινοβούλιο, σχέδια ἀποστασιῶν σέ μικρά κόμματα καί τυχόν νέο γῦρο ἀποκαλύψεων γιά τά Τέμπη καί τίς ὑποκλοπές. Ἡ ἀτμόσφαιρα λοιπόν στήν πρώτη κάλπη μοιάζει τιμωρητική ἐνῷ στήν δεύτερη (πού ρόλο θά παίξουν οἱ δεξαμενές πού θά ἔχουν τά κόμματα στά δεξιά καί τά ἀριστερά τους) θά εἶναι δημοψηφισματική. Ἐάν φθάσουμε ἐκεῖ.

Κάτι τελευταῖο! Ἡ καμπάνια τῆς ΝΔ μέ σπότ στό διαδίκτυο καί στήν τηλεόραση εἶναι μέχρι στιγμῆς πολύ καλύτερη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Τῆς ΝΔ εἶναι μοντέρνα καί μετριοπαθής, τοῦ ΣΥΡΙΖΑ «παλιακή» καί ἀπαρχαιωμένη. Τό πρόβλημα γιά τήν Κεντροδεξιά εἶναι ὅτι δέν ἀντιστοιχεῖται ὁ πολιτικός της λόγος μέ τήν καμπάνια. Ἡ καμπάνια της ἐκπέμπει ἀσφάλεια καί μετριοπάθεια ἐνῷ ὁ πολιτικός της λόγος ἀνασφάλεια καί τοξικότητα. Τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μέ τίς «πλάτες» καί τίς τηλεοπτικές ὀθόνες τοῦ …1821 παράγει ἀναχρονισμό. Ἀντί νά ἀκοῦς τό μήνυμα παρατηρεῖς …τήν ντεκαντάνς τοῦ σπότ.

Φαντασία μηδέν…

Υ.Γ.: Καλά, πῆγε ὁ Σκέρτσος στήν πρεμιέρα του…

Απόψεις

«Ἀξιοπρεπής στάση» γιά τούς βουλευτές ἡ ἀποχή «ἐπικίνδυνη γιά τήν Δημοκρατία» γιά τούς πολῖτες

Εφημερίς Εστία
Δύο μέτρα καί δύο σταθμά ἀπό τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη – Εἶχε δώσει «πράσινο φῶς» στούς βουλευτές τῆς ΝΔ νά ἀπέχουν ἀπό τήν ψηφοφορία γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, ἀλλά κατηγορεῖ τούς πολῖτες ὅτι θά πλήξουν τό πολίτευμα ἄν δέν ψηφίσουν! – Τί εἶπε στήν Κοζάνη, τί εἶχε πεῖ στήν ΕΡΤ

Παλάτια στήν ἄμμο

Μανώλης Κοττάκης
ΠΡΟΚΑΛΕΙ εὔλογη ἀπορία ἡ ἄρνηση τοῦ ἐκλογοδικείου νά ἀποφανθεῖ γιά τό ζήτημα τῆς ἔκπτωσης τῶν δώδεκα βουλευτῶν τῶν Σπαρτιατῶν ἀπό τό ἀξίωμά τους, μέ βάση τήν δίωξη τῆς εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου Γεωργίας Ἀδειλίνη γιά «ἐξαπάτηση ἐκλογέων».

Διάβημα τῆς Λιβύης στήν Ἑλλάδα γιατί κάνει ἔρευνες στήν Κρήτη!

Εφημερίς Εστία
ΜΕΤΩΠΟ μέ τήν Ἑλλάδα ἄνοιξε ἡ προσωρινή Κυβέρνησις τῆς Λιβύης ἀνάγοντας σέ μεῖζον ζήτημα πολιτικῆς τό δικαίωμα τῆς χώρας μας νά διενεργήσει ἔρευνες σέ θαλάσσιο οἰκόπεδο νοτίως τῆς Κρήτης.

Δέν εἶναι ὅλα «μαῦρα» σ’ αὐτόν τόν τόπο

Δημήτρης Καπράνος
Ἀχρείαστα νά εἶναι τά νοσοκομεῖα, μακάρι νά μᾶς ἀξιώσει ὁ Θεός νά μήν πατήσουμε ποτέ ἐκεῖ τό πόδι μας.

Παρασκευή, 22 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΧΑΡΙΝ ΦΙΛΙΑΣ!