Τά… ἀπρόβλεπτα τῆς Σλοβακίας

ΣΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ἐξελίξεις μπορεῖ νά ὁδηγήσουν γεγονότα τά ὁποῖα φαινομενικῶς δέν συνδέονται μεταξύ τους.

Τί σχέση μπορεῖ νά ἔχει μέ τήν ἑλληνική ἀμυντική βιομηχανία μιά προεδρική ἐκλογή στήν Σλοβενία; Ὅταν Πρόεδρος τῆς Σλοβενίας ἀναδεικνύεται ὁ Πέτερ Πελεγκρίνι, ὑποστηριζόμενος ἀπό τήν ἐπίσης φιλορωσσική κυβέρνηση τῆς χώρας, εὐλόγως ὑποθέτει κανείς ὅτι ἡ χώρα αὐτή θά ἀναθεωρήσει τήν πολιτική της. «Θά εἴμαστε μέ τήν πλευρά τῆς εἰρήνης» ἐδήλωσε μέ νόημα ὁ Πελεγκρίνι στίς πρῶτες δηλώσεις μετά τήν ἐκλογή του.

  • Tοῦ Εὐθ. Π. Πέτρου

Τό ζήτημα ἔχει ἰδιαίτερη σημασία γιά τήν Ἑλλάδα κι ἰδιαίτερα γιά τήν ἑταιρεία Ἑλληνικά Ἀμυντικά Συστήματα (πρώην ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ), δεδομένου ὅτι στήν Σλοβακία ἑδρεύει ἡ ἑταιρεία MSM στήν κοινοπραξία τῆς ὁποίας ἔχουν περιέλθει τά ΕΑΣ γιά τήν κατασκευή πυρομαχικῶν πυροβολικοῦ τῶν 155 χιλ. τά ὁποῖα προορίζονται γιά τήν Οὐκρανία. Θά συνεχίσει ἡ Σλοβακία ὑπό τόν νέο Πρόεδρο νά ἐφοδιάζει τήν Οὐκρανία ἤ θά ἀκολουθήσει πολιτική ἀνάλογη μέ αὐτήν τοῦ Βίκτωρ Ὀρμπάν τῆς Οὑγγαρίας;

Ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει ἡ κοινοπραξία καί τά σχέδια τῶν ΕΑΣ γιά ἐξαγωγές τινάζονται στόν ἀέρα. Ἔχουν σκεφθεῖί αὐτήν τήν προοπτική οἱ «φωστῆρες» πού ἐφρόντισαν νά καταστρέψουν τήν δυνατότητα παραγωγῆς μεταλλικῶν μερῶν πυρομαχικῶν πού εἶχαν τά ΕΑΣ μέχρι πρίν ἀπό τρία χρόνια; Ἔχουν ἐναλλακτικό σχέδιο ἤ εὑρισκόμεθα καί πάλι πρό μίας τυπικῶς ἑλληνικῆς καταστάσεως ὅπου ὁ σχεδιασμός ἔχει γίνει «στό γόνατο», χωρίς νά ληφθοῦν ὑπ’ ὄψιν οἱ πιθανές περιπλοκές ἤ τό ἐνδεχόμενο ἡ ἱστορία «νά ἀλλάξει πλευρά».

Ὑπενθυμίζουμε ὅτι πρίν ἀπό τρία χρόνια ἡ Κυβέρνησις εἶχε ἀνακοινώσει τήν ἐκδίωξη τῶν ΕΑΣ ἀπό τήν παραδοσιακή τους ἕδρα στόν Ὑμηττό, προκειμένου ὁ χῶρος νά γίνει «Πάρκο» γιά τήν ἐγκατάσταση ἐννέα ὑπουργείων. Ἔτσι ἔκλεισε τό ὀβιδουργεῖο τῆς ἱστορικῆς βιομηχανίας. Καί ἀντί νά μετεγκατασταθεῖ στό Λαύριο, ὅπως εἶχε ἀνακοινωθεῖ, ἐπί τρία χρόνια δέν ἔγινε τίποτε. Πρό ὀλίγων ἡμερῶν ὑπεγράφη ἡ σύμβασις μέ τήν MSM πού σφραγίζει τό τέλος τῆς παραγωγῆς μεταλλικῶν μερῶν πυρομαχικῶν στήν Ἑλλάδα. Τά ΕΑΣ θά παράγουν μόνον τό ἐκρηκτικό γέμισμα, πού θά στέλλεται στήν Σλοβακία γιά τήν ὁλοκλήρωση τοῦ πυρομαχικοῦ. Αὐτό σημαίνει ὅτι θά περιέλθει σέ ἀδράνεια τό γομωτήριο πυρομαχικῶν τοῦ Λαυρίου καί σταδιακῶς θά ἀπολεσθεῖ μία ἀκόμη εἰδικότης τεχνιτῶν. Κάποιοι θεώρησαν ὅτι θά ἦταν ἀσύμφορο νά ἐπαναλειτουργήσει γραμμή μεταλλικῶν μερῶν στό Λαύριο, ὥστε νά μπορεῖ ἡ Ἑλλάς νά εἶναι παραγωγικῶς αὐτοδύναμη.

Κινδυνεύει ὅμως τώρα καί ἡ μικρή δυνατότης ἐξαγωγῶν ἐκρηκτικῶν γομώσεων, ἄν ἡ Σλοβακία ἀποφασίσει ὅτι ἡ τοποθέτησίς της στήν «πλευρά τῆς εἰρήνης» τήν ὁδηγήσει στήν ἀπόφαση ἀναστολῆς τῆς ἀποστολῆς πυρομαχικῶν στήν Οὐκρανία.

Καί ἐπειδή μποροῦμε νά φαντασθοῦμε ὅτι οἱ προαναφερθέντες «φωστῆρες» θά ἀντιδράσουν λέγοντας ὅτι δέν θά μποροῦσαν νά ἔχουν προβλέψει αὐτές τίς ἐξελίξεις, δίδουμε τήν ἀπάντηση: Διοικεῖν ἐστί προβλέπειν. Καί αὐτός πού ἀδυνατεῖ νά προβλέπει, καλόν εἶναι νά μήν διοικεῖ. Οὔτε βιομηχανίες οὔτε –ἀκόμη περισσότερο– χῶρες.

Δυστυχῶς, αὐτές οἱ ἐξελίξεις μᾶς κάνουν νά σκεφθοῦμε ὅτι μπορεῖ νά συμβοῦν ἀκόμη χειρότερα. Σήμερα ὁ κίνδυνος εἶναι νά ἀκυρωθεῖ μιά ἐξαγωγή. Αὔριο μπορεῖ νά μείνει ὁ ἑλληνικός Στρατός χωρίς πυρομαχικά, ἀφοῦ τά ΕΑΣ ἔχουν ἀπεμπολήσει τήν δυνατότητα αὐτόνομης παραγωγῆς καί ἐφ’ ἑξῆς θά ἐξαρτῶνται ἀπό τό ἐξωτερικό γιά τά μεταλλικά μέρη. Ἄν συμβεῖ κάτι ἄλλο πού δέν θά τό ἔχουν προβλέψει οἱ διοικοῦντες καί δέν ὑπάρχει (προσωρινά ἔστω) δυνατότης εἰσαγωγῆς; Πῶς θά ἀπολογηθοῦν τότε οἱ ἰθύνοντες; Καί νά σημειωθεῖ ὅτι εἶναι ἡ πρώτη φορά ἀπό καταβολῆς ἑλληνικοῦ Κράτους πού ἡ χώρα δέν ἔχει αὐτόνομη δυνατότητα παραγωγῆς πυρομαχικῶν… Τήν ἔχει ἀνεξηγήτως ἀπεμπολήσει.

Απόψεις

Δένδιας: «Ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς προδιαγράφει τό μέλλον τῆς ΝΔ»

Εφημερίς Εστία
Αἰχμές μέ νόημα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης – Κοινοβουλευτική ἀντιπαράθεσις γιά Σκόπια – Ἑλληνοτουρκικά μέ τόν πρόεδρο τῆς «Νίκης» γιά τήν πολιτική παρακαταθήκη τοῦ Ἐθνάρχη – Ἐπανέλαβε τά περί ὑπαρξιακῆς ἀπειλῆς

Πειθαρχημένη Δημοκρατία

Μανώλης Κοττάκης
Στήν νέα Δύση δέν ὑπάρχει χῶρος γιά ἐνοχλητικούς

Ἐγκληματική ὀργάνωσις στήν ΔΟΥ Χαλκίδος

Εφημερίς Εστία
Εγκληματική ὀργάνωση τῆς ὁποίας ἠγεῖτο προϊσταμένη στήν ΔΟΥ Χαλκίδος καί ἐκβίαζε πολῖτες λαμβάνοντας ποσά γιά νά «κλείσει» ὑποθέσεις ἐξάρθρωσαν στελέχη τοῦ τμήματος Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς ΕΛ.ΑΣ.

Ὅταν ὁ Ἐπίτροπος ζητᾶ νά… ὁρισθεῖ Ἐπίτροπος

Δημήτρης Καπράνος
Τήν οἰκουμενικότητα τῆς ἑλληνικῆς ἐμπορικῆς Ναυτιλίας καί τήν δυνατότητά της νά στέκεται ὑπεράνω κομμάτων, παρατάξεων καί συνόρων ἀπέδειξε τό χθεσινό γεῦμα ἐργασίας στήν Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιῶς.

Σάββατον, 23 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΒΟΥΝΙΣΙΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ