ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

Συγκρίσεις ἀναγκαῖες ἀλλά καί ὀδυνηρές

Μπορεῖ νά ἀπεπέμφθη τελικά ἀπό τήν πρωθυπουργία…

…καί μάλιστα ἀπό τό ἴδιο της τό κόμμα ἡ Λίζ Τράςς. Ὡστόσο, θά γραφεῖ στήν ἱστορία τῆς ἀγγλικῆς πολιτικῆς ὡς ἡ πρωθυπουργός μέ τήν μικρότερη θητεία. Εἶναι καί αὐτό κάτι, ἄν σκεφθεῖ κανείς ὅτι ἡ Τράςς δέν ἔχει τίποτε ἄλλο νά παρουσιάσει στήν πολιτική της σταδιοδρομία.

Τό πρόβλημα βέβαια εἶναι τό πῶς καί γιατί ἐπελέγη γιά τό ἀξίωμα αὐτό ἀπό τούς συναδέλφους της. Ἴσως νά φταίει σέ αὐτό ὅτι ὁ ἀντίπαλός της ἦταν τό ἴδιο μικρῆς ἐμβελείας καί περιορισμένων δυνατοτήτων. Ἄν θέλουμε νά μιμηθοῦμε τούς Βρεταννούς στό χιοῦμορ, θά λέγαμε ὅτι εἶναι τελικά ἡ στιγμή πού παρουσιάζεται στό κόμμα τῶν Συντηρητικῶν ἡ μεγάλη εὐκαιρία! Ὑπάρχει στήν δύναμη τοῦ κόμματος, καί μάλιστα σέ θέση ἐξέχουσα, ἱκανή πολιτικός, ἡ ὁποία ἐκτός τῶν ἄλλων ἔχει χρηματίσει καί στή θέση «βοηθοῦ μάγου»! Δέ νομίζεται ὅτι εἶναι ἡ καταλληλότερη γιά νά ἀναλάβει τήν πρωθυπουργία σέ μιά χώρα τήν ὁποία ὅπως πᾶνε τά πράγματα, μόνον ἕνα θαῦμα μπορεῖ νά τήν σώσει;

Φυσικά, εἶναι εὔκολο νά διαπιστώσει κανείς ὅτι μετά τήν Μάργκαρετ Θάτσερ, ἡ ὁποία (τό θέλουμε ἤ ὄχι) ἄφησε τήν δική της ἐποχή στήν Γηραιά Ἀλβιῶνα, οἱ ἐπίγονοι ὑπῆρξαν πολύ μικρότερης ἐμβελείας.

Ὁ Τζών Μαίητζορ δέν κατέστη δυνατόν νά διατηρήσει τήν δύναμη τῶν «Τόρις».

Ὁ Τόνυ Μπλαίρ ἀπεδείχθη ἐπιτήδειος ψευταράκος. Καί ἐκεῖνοι πού τόν διαδέχθηκαν πέρασαν σχεδόν ἀπαρατήρητοι μέ τόν Κάμερον νά ὁδηγεῖ τό Ἡνωμένο Βασίλειο σέ ἕνα δημοψήφισμα-λαιμητόμο, τό ὁποῖο ἐκτός τοῦ ὅτι ἔθεσε τήν χώρα ἐκτός Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ἄνοιξε τόν ἀσκό τοῦ Αἰόλου καί τήν ὄρεξη τῆς Σκωτίας γιά ἀπόσχιση καί ἀνεξαρτησία ἐνῶ λέγεται ὅτι καί ἡ Οὐαλλία θερμαίνει τίς μηχανές της γιά τό ἴδιο θέμα. Νά μήν λησμονήσουμε ὅτι ἡ θητεία-ἀστραπή τῆς Λίζ Τράςς συνέπεσε μέ τό ἱστορικό γεγονός τοῦ θανάτου τῆς ἐπί 70 χρόνια βασίλισσας Ἐλισάβετ. Ὅπως δείχνουν τά πράγματα, ἡ Ἐλισάβετ χωρίς νά ἔχει διατελέσει «βοηθός μάγου» κρατοῦσε κάποιο… μαγικό ραβδάκι.

Ἄς ρίξουμε μιά ματιά στούς μετά τήν Ἐλισάβετ ἡγέτες στόν παγκόσμιο χάρτη.

Ὁ Πούτιν, ὁ Μπάιντεν, ὁ Τζόνσον, ὁ Μακρόν, ὁ Σόλτς, ἡ φόν ντέρ Λάυεν, ὁ Σάρλ Μισέλ, ὁ Ἐρντογάν καί ἄλλες ἐξ ἴσου πονεμένες ἱστορίες. Μέχρι πρό ὀλίγων ἐτῶν ἀρκοῦσε ἕνα τηλεφώνημα μεταξύ τῶν σοβαρῶν ἡγετῶν πού ὑπῆρχαν τότε γιά νά κοπάσουν πάθη καί νά ἀποσοβηθοῦν κίνδυνοι. Ἄς σκεφθοῦμε ὅτι κατέρρευσε ὁλόκληρη ἡ σοβιετική αὐτοκρατορία χωρίς νά πέσει ἕνας πυροβολισμός. Κάντε μιά σύγκριση ἐκείνου τοῦ γεγονότος μέ τίς διαφορές Ρωσσίας-Οὐκρανίας, οἱ ὁποῖες, ἄν ὑπῆρχαν ἡγεσίες μέ προσωπικότητα στόν παγκόσμιο χάρτη, θά εἶχαν λυθεῖ γύρω ἀπό ἕνα τραπέζι, ἐνῶ σήμερα ἀποτελοῦν ἀπειλή ἀκόμη καί παγκοσμίου πολέμου.

Ἡ Λίζ Τράςς δέν εἶναι παρά μία «χάντρα» στό κομπολόι μικρῶν στό μέγεθος ἡγετῶν τῶν πάλαι ποτέ μεγάλων δυνάμεων. Καί ὅσο σκέφτομαι ὅτι μπορεῖ νά ἐπανέλθει ὁ Μπόρις Τζόνσον, αἰσθάνομαι τόν κίνδυνο γιά παγκόσμια ἀνάφλεξη νά μεγαλώνει.

Απόψεις

Σύμφωνο ἐγκαταλείψεως ἐθνικῶν θέσεων!

Μανώλης Κοττάκης
Καί ἐπισήμως ἡ μειονότης τῆς Θράκης στήν ἀτζέντα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου! – Μαδρίτη 2: «Μονομερής ἐνέργεια» τά 12 μίλια καί ἡ στρατιωτικοποίησις τῶν νησιῶν – «Κίνδυνος» τά ὁπλισμένα μαχητικά ἀεροσκάφη μας – Κάθε «νέα διαφορά» ἐπιλύεται «μέ διάλογο, διαιτησία ἤ δικαστικό διακανονισμό»!

Μικρά ἀναστήματα καί νεοραγιαδισμός

Εφημερίς Εστία
ΣΕ μιά συνάντηση σάν τήν χθεσινή, δέν ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς προσεκτικά τά ἐπίσημα κείμενα.

Τί περιλαμβάνει ἡ «Διακήρυξις τῶν Ἀθηνῶν»

Εφημερίς Εστία
ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ἀπό κάθε δήλωση καί ἐνέργεια πού θέτει σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη καί σταθερότητα στήν περιοχή καί νά προσπαθήσουν τίς ὅποιες διαφορές νά τίς λύσουν μέσῳ ἀπ’ εὐθείας διαβουλεύσεων ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς συνεφώνησαν Ἑλλάς καί Τουρκία.

«Καζάν-καζάν», ἀλλά δῶστε καί σῶστε…

Δημήτρης Καπράνος
Στά ἑλληνικά, ἐδῶ καί πέντε χιλιάδες χρόνια, νησιά τοῦ Αἰγαίου, τήν Λέσβο, τήν Χίο, τήν Σάμο, τήν Κῶ, τήν Ρόδο, τά καλοκαίρια οἱ περισσότεροι ξένοι τουρίστες προέρχονται ἀπό τήν Τουρκία.

Σάββατον, 7 Δεκεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ;