Συγκρίσεις ἀναγκαῖες ἀλλά καί ὀδυνηρές

Μπορεῖ νά ἀπεπέμφθη τελικά ἀπό τήν πρωθυπουργία…

…καί μάλιστα ἀπό τό ἴδιο της τό κόμμα ἡ Λίζ Τράςς. Ὡστόσο, θά γραφεῖ στήν ἱστορία τῆς ἀγγλικῆς πολιτικῆς ὡς ἡ πρωθυπουργός μέ τήν μικρότερη θητεία. Εἶναι καί αὐτό κάτι, ἄν σκεφθεῖ κανείς ὅτι ἡ Τράςς δέν ἔχει τίποτε ἄλλο νά παρουσιάσει στήν πολιτική της σταδιοδρομία.

Τό πρόβλημα βέβαια εἶναι τό πῶς καί γιατί ἐπελέγη γιά τό ἀξίωμα αὐτό ἀπό τούς συναδέλφους της. Ἴσως νά φταίει σέ αὐτό ὅτι ὁ ἀντίπαλός της ἦταν τό ἴδιο μικρῆς ἐμβελείας καί περιορισμένων δυνατοτήτων. Ἄν θέλουμε νά μιμηθοῦμε τούς Βρεταννούς στό χιοῦμορ, θά λέγαμε ὅτι εἶναι τελικά ἡ στιγμή πού παρουσιάζεται στό κόμμα τῶν Συντηρητικῶν ἡ μεγάλη εὐκαιρία! Ὑπάρχει στήν δύναμη τοῦ κόμματος, καί μάλιστα σέ θέση ἐξέχουσα, ἱκανή πολιτικός, ἡ ὁποία ἐκτός τῶν ἄλλων ἔχει χρηματίσει καί στή θέση «βοηθοῦ μάγου»! Δέ νομίζεται ὅτι εἶναι ἡ καταλληλότερη γιά νά ἀναλάβει τήν πρωθυπουργία σέ μιά χώρα τήν ὁποία ὅπως πᾶνε τά πράγματα, μόνον ἕνα θαῦμα μπορεῖ νά τήν σώσει;

Φυσικά, εἶναι εὔκολο νά διαπιστώσει κανείς ὅτι μετά τήν Μάργκαρετ Θάτσερ, ἡ ὁποία (τό θέλουμε ἤ ὄχι) ἄφησε τήν δική της ἐποχή στήν Γηραιά Ἀλβιῶνα, οἱ ἐπίγονοι ὑπῆρξαν πολύ μικρότερης ἐμβελείας.

Ὁ Τζών Μαίητζορ δέν κατέστη δυνατόν νά διατηρήσει τήν δύναμη τῶν «Τόρις».

Ὁ Τόνυ Μπλαίρ ἀπεδείχθη ἐπιτήδειος ψευταράκος. Καί ἐκεῖνοι πού τόν διαδέχθηκαν πέρασαν σχεδόν ἀπαρατήρητοι μέ τόν Κάμερον νά ὁδηγεῖ τό Ἡνωμένο Βασίλειο σέ ἕνα δημοψήφισμα-λαιμητόμο, τό ὁποῖο ἐκτός τοῦ ὅτι ἔθεσε τήν χώρα ἐκτός Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ἄνοιξε τόν ἀσκό τοῦ Αἰόλου καί τήν ὄρεξη τῆς Σκωτίας γιά ἀπόσχιση καί ἀνεξαρτησία ἐνῶ λέγεται ὅτι καί ἡ Οὐαλλία θερμαίνει τίς μηχανές της γιά τό ἴδιο θέμα. Νά μήν λησμονήσουμε ὅτι ἡ θητεία-ἀστραπή τῆς Λίζ Τράςς συνέπεσε μέ τό ἱστορικό γεγονός τοῦ θανάτου τῆς ἐπί 70 χρόνια βασίλισσας Ἐλισάβετ. Ὅπως δείχνουν τά πράγματα, ἡ Ἐλισάβετ χωρίς νά ἔχει διατελέσει «βοηθός μάγου» κρατοῦσε κάποιο… μαγικό ραβδάκι.

Ἄς ρίξουμε μιά ματιά στούς μετά τήν Ἐλισάβετ ἡγέτες στόν παγκόσμιο χάρτη.

Ὁ Πούτιν, ὁ Μπάιντεν, ὁ Τζόνσον, ὁ Μακρόν, ὁ Σόλτς, ἡ φόν ντέρ Λάυεν, ὁ Σάρλ Μισέλ, ὁ Ἐρντογάν καί ἄλλες ἐξ ἴσου πονεμένες ἱστορίες. Μέχρι πρό ὀλίγων ἐτῶν ἀρκοῦσε ἕνα τηλεφώνημα μεταξύ τῶν σοβαρῶν ἡγετῶν πού ὑπῆρχαν τότε γιά νά κοπάσουν πάθη καί νά ἀποσοβηθοῦν κίνδυνοι. Ἄς σκεφθοῦμε ὅτι κατέρρευσε ὁλόκληρη ἡ σοβιετική αὐτοκρατορία χωρίς νά πέσει ἕνας πυροβολισμός. Κάντε μιά σύγκριση ἐκείνου τοῦ γεγονότος μέ τίς διαφορές Ρωσσίας-Οὐκρανίας, οἱ ὁποῖες, ἄν ὑπῆρχαν ἡγεσίες μέ προσωπικότητα στόν παγκόσμιο χάρτη, θά εἶχαν λυθεῖ γύρω ἀπό ἕνα τραπέζι, ἐνῶ σήμερα ἀποτελοῦν ἀπειλή ἀκόμη καί παγκοσμίου πολέμου.

Ἡ Λίζ Τράςς δέν εἶναι παρά μία «χάντρα» στό κομπολόι μικρῶν στό μέγεθος ἡγετῶν τῶν πάλαι ποτέ μεγάλων δυνάμεων. Καί ὅσο σκέφτομαι ὅτι μπορεῖ νά ἐπανέλθει ὁ Μπόρις Τζόνσον, αἰσθάνομαι τόν κίνδυνο γιά παγκόσμια ἀνάφλεξη νά μεγαλώνει.

Απόψεις

Παγκρήτια Τράπεζα: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας»

Εφημερίς Εστία
Η Παγκρήτια Τράπεζα ανακοινώνει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας» με σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας συγχώνευσής τους με απορρόφηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας από την Παγκρήτια ή με όποιον άλλο τρόπο κριθεί κατάλληλος.

Θνῆσκε ὑπέρ Πατρίδος

Εφημερίς Εστία
110 χρόνια ἀπό τόν θάνατο τοῦ ποιητοῦ Λορέντζου Μαβίλη στό πεδίο τῆς μάχης «Ὁ πόλεμος μοῦ ἐπιφύλαξε τήν τιμή νά θυσιάσω τή ζωή μου γιά τήν Ἑλλάδα»

Δικαιοῦνται ἑλληνικό διαβατήριο οἱ μετανάστες, ἀλλά ὄχι ὁ Κωνσταντῖνος;

Μανώλης Κοττάκης
ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ θά πρέπει νά συμφιλιωθοῦμε μέ τήν ἱστορία μας

Συσκότισις στήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφανείας

Εφημερίς Εστία
Ἡ παρουσία Δημητριάδη καί τά γραπτά ὑπομνήματα

Κοινωνική δικτύωση καί σκληρή λογοκρισία

Δημήτρης Καπράνος
Τελικά, τί εἶναι τό “Facebook”; Τί σκοπούς ἐξυπηρετεῖ;