Στρατηγική μικρᾶς πνοῆς

Ἡ Νέα Δημοκρατία στήν ἐποχή τῆς ἁπλῆς ἀναλογικῆς

ΠΑΛΙΑ, στήν δεκαετία τοῦ 1990, συζητούσαμε γιά τό τέλος τῶν δεινοσαύρων.Ἦταν ἡ ἐποχή πού ἡ ἑλληνική πολιτική σκηνή ἀσφυκτιοῦσε ὑπό τήν σκιά μεγάλων καί ἰσχυρῶν προσωπικοτήτων, οἱ ὁποῖες εἶχαν μέν ἀφήσει ἰσχυρό τό ἀποτύπωμά τους στόν δημόσιο βίο, ὡστόσο ἡ ἀντοχή τους ἦταν τέτοια ὥστε παρέμειναν ἐπί πολλά χρόνια στήν πρώτη γραμμή. Δέν ἔλεγαν νά φύγουν. Μέ τήν συζήτηση αὐτή ὁ πολιτικός κόσμος ἐξέπεμπε τήν δυσφορία του γιά τήν κλειστή ἐπετηρίδα τῆς κορυφῆς χωρίς ὅμως νά προετοιμάζεται γιά τήν ἑπόμενη ἡμέρα τῆς ἀποχώρησης αὐτῶν τῶν προσωπικοτήτων. Ἔτσι ὅταν ἀποχώρησαν σιγά-σιγά μέ τόν ἕνα ἤ μέ τόν ἄλλο τρόπο ἀπό τόν δημόσιο βίο ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς, ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου, ὁ Εὐάγγελος Ἀβέρωφ καί ὁ Γεώργιος Ράλλης (τούς ὁποίους ξέχασε νά ἀναφέρει ὁ Πρωθυπουργός στήν ὁμιλία του στήν Κεντρική Ἐπιτροπή τῆς Νέας Δημοκρατίας), ὁ Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης, ὁ Χαρίλαος Φλωράκης, ὁ Λεωνίδας Κύρκος καί ἄλλοι, τό κενό φάνηκε σέ ὅλο του τό βάθος.

Σήμερα, ζοῦμε σέ μία διαφορετική ἐποχή. Ἀπό τήν ἐποχή τῶν δεινοσαύρων ὁδηγηθήκαμε στήν ἐποχή τῶν τεράτων.

Προσοχή, ὄχι τήν τερατογένεση πού πρόκειται νά ὑπάρξει στό μέλλον μέ τήν κυβέρνηση τῶν ἡττημένων, ὅπως ὑποστηρίζει ὁ Πρωθυπουργός. «Τῶν τεράτων.» Διότι ἀπό τερατογενέσεις καλά πήγαμε καί κατά τήν διάρκεια τῆς προηγούμενης τετραετίας. Δέν θά πρωτοτυπήσουμε. Τώρα δέν μιλᾶμε πλέον γιά τήν γένεση τῶν τεράτων, μιλοῦμε γιά τά τέρατα πού κυκλοφοροῦν ἤδη γύρω μας. Τέρατα μέ ἀξιώματα!

Ὀφείλω εἰσαγωγικά νά ἐπισημάνω τό ἑξῆς: ἡ συζήτηση τήν ὁποία ἔχει προκαλέσει ἡ ἁπλή ἀναλογική γιά τήν διάταξη τῶν συνεργασιῶν καί τῶν συμμαχιῶν τήν ἑπόμενη μέρα τῶν ἐκλογῶν εἶναι ἀπό μόνη της τερατώδης.

Τερατώδης, διότι ὁ ἀρχηγός στόν ὁποῖο οἱ φιλικές του δημοσκοπήσεις τό Σαββατοκύριακο δίνουν διαφορά 6,7 μονάδων ἀπό τόν δεύτερο ΣΥΡΙΖΑ καί ποσοστό 34%, κλαυθμυρίζει κάθε μέρα στά κανάλια, ὅτι στίς ἐκλογές αὐτές θά τοῦ….κλέψουν τήν καρέκλα, ὁ δεύτερος, ὁ τρίτος καί ὁ πέμπτος. Οἱ ἡττημένοι. Πρόκειται γιά τόν ἴδιο ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος εἰρωνεύετο πρό ἔτους ἀπό τό βῆμα τῆς Βουλῆς τόν ἀρχηγό τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης Ἀλέξη Τσίπρα, ὅτι φοβᾶται πώς θά ἔρθει τρίτος πίσω ἀπό τό ΠΑΣΟΚ τοῦ Νίκου Ἀνδρουλάκη. Αὐτός ὁ ἴδιος ἄνθρωπος λοιπόν κάθε μέρα σέ μιά ἐπίδειξη «αὐτοπεποίθησης» τρομοκρατεῖ τούς Ἕλληνες ὅτι θά τοῦ πάρουν τήν καρέκλα, βάσκανος μοῖρα, ὁ Τσίπρας, ὁ Ἀνδρουλάκης καί ὁ Βαρουφάκης.

Τί μᾶς λέει αὐτό; Ὅτι ἡ ἁπλή ἀναλογική ἤδη μικραίνει, κονταίνει, τήν Νέα Δημοκρατία. Κάνει τήν ἡγεσία της νά συμπεριφέρεται σάν ἕνα κακομαθημένο παιδί τό ὁποῖο ἐπί μία τετραετία κρατοῦσε μέ ἄνεση τήν μπαγκέττα, ἀλλά τώρα στήν τελική εὐθεῖα πρίν ἀπό τίς ἐκλογές διαμαρτύρεται ὅτι θά ἔρθουν τά «κολλητήρια» καί θά τοῦ πάρουν τό γλειφιτζούρι.

Ἡ συζήτηση εἶναι τερατώδης ὅμως καί γιά μερικούς ἀκόμη λόγους. Γιά μᾶς πού ξέρουμε, αὐτό πού παρατηροῦμε εἶναι ὅτι ἡ Κεντροδεξιά διεκδικεῖ τήν ἐξουσία ὄχι μέ βάση τά συναισθήματα (δέν ἐπιδιώκει νά ἀγαπηθεῖ) ἀλλά μέ βάση τόν φόβο, τό συμφέρον, καί τήν προσφυγή στήν πολιτική ἀνωμαλία. Διεκδικεῖ τήν ἐξουσία μέ τόν φόβο, ὅτι θά ἔρθουνε οἱ ἄλλοι. Διεκδικεῖ τήν ἐξουσία μέ τό συμφέρον προβάλλοντας ὑλικές ἀλλά ὄχι ἠθικές ἀξίες. Αὐτό τό ὁποῖο κάνει μάλιστα εἶναι νά προσπαθεῖ νά ἀποδείξει μέσῳ Γεωργούλη, Ραγκούση, Παππᾶ, ὅτι εἴμαστε ὅλοι ἴδιοι.

Ὄχι ὅτι εἴμαστε καλύτεροι ἀπό τούς ἄλλους. Ἁπλῶς ὅτι εἴμαστε ὅλοι ἴδιοι.

Καί βεβαίως ἡ ΝΔ διεκδικεῖ τήν ἐξουσία μέ βάση τήν πολιτική ἀνωμαλία. Ἀντί δηλαδή νά ἐπιχειρεῖ νά ἀναπτύξει τό δικό της παιχνίδι, προσπαθεῖ νά χαλάσει τό παιχνίδι τῶν ἄλλων. Προσπαθεῖ νά χαλάσει ὅποιο παιχνίδι τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀναμειγνυόμενη παρασκηνιακῶς στά ἐσωτερικά του. Προσπαθεῖ νά χαλάσει τό παιχνίδι τοῦ ΠΑΣΟΚ ἀναμειγνυόμενη στά ἐσωτερικά του μέ ἐκβιασμούς καί πιέσεις (εἶναι σέ ἀνοικτή γραμμή μέ τέσσερεις βουλευτές του γιά νά συνεργαστοῦν μαζί της τήν ἑπόμενη μέρα.) Προσπαθεῖ νά χαλάσει τό παιχνίδι τοῦ Βελόπουλου ἀναγκάζοντάς τον νά διαγράψει τρεῖς βουλευτές του πού ἦταν σέ ἀνοικτή γραμμή μαζί της. Προσπαθεῖ νά χαλάσει τό παιχνίδι τοῦ Κασιδιάρη ἀποκλείοντας τό κόμμα «Ἕλληνες» ἀπό τίς ἐκλογές. Προσπαθεῖ νά χαλάσει τό παιχνίδι τοῦ ΜέΡΑ25 ἐπικαλούμενη κάτι ἀπίθανους τύπους μέ γερμανικά ἐπώνυμα πού διορίστηκαν τήν τελευταία στιγμή ἐκπρόσωποι Τύπου καί λένε ὅτι θά …κλείσουν τίς τράπεζες. (Χωρίς νά ὑποψιάζεται ὅτι 700.000 Ἕλληνες δανειολῆπτες τῶν ὁποίων τό σπίτι θέλουν νά πάρουν οἱ τράπεζες μᾶλλον θά πανηγυρίσουν ἄν αὐτές κλείσουν!)

Ἄν δέν εἶναι παιχνίδι ἀπελπισίας ὅλο αὐτό, διερωτᾶται κανείς, τί εἶναι;

Ἡ πλέον προφανής ἀπάντηση εἶναι ἡ ἑξῆς: ἀκόμα καί ὑπό τίς καλύτερες δυνατές πολιτικές συνθῆκες, τό ὁποῖον σημαίνει ὅτι ἡ Νέα Δημοκρατία θά κερδίσει πλειοψηφία 151 ἑδρῶν, πρόκειται γιά μία στρατηγική μικρᾶς πνοῆς.

Προσοχή: Μικρᾶς, ὄχι μακρᾶς πνοῆς. Στρατηγική, πού κοιτᾶ μόνο ἕνα βῆμα παρακάτω, πῶς θά ξανακερδίσει πάσῃ θυσίᾳ μέ ἀποστασίες τήν καρέκλα τοῦ Πρωθυπουργοῦ ὁ κύριος Μητσοτάκης. Στρατηγική ὅμως πού δέν κοιτᾶ τρία βήματα παρακάτω. Διότι τήν καρέκλα μπορεῖ νά τήν κερδίσει –ἔχει καλές πιθανότητες ὅπως εἶναι διαμορφωμένη σήμερα ἡ πολιτική μας ζωή. Οἱ Ἕλληνες καλοῦνται νά ψηφίσουν τόν καλύτερο χειρότερο καί ὁ Πρωθυπουργός εἶναι ὁ καλύτερος ἀπό τούς χειρότερους. Πράγματι. Μετά ὅμως; Ποιό θά εἶναι τό ἑπόμενο βῆμα; Τί θά τούς κάνει τούς 151 ὅταν τήν ἑπόμενη γιά νά κυβερνήσει τήν χώρα, θά χρειάζονται εὐρεῖες συναινέσεις τίς ὁποῖες θά ἔχει καταστρέψει μέ τήν συμπεριφορά του κατά τήν διάρκεια τῆς προεκλογικῆς ἐκστρατείας; Ἔχει ἐναλλακτικό σχέδιο ὁ Πρωθυπουργός ἤ μήπως θά μετανοιώνει καί ἡ χώρα καί ὁ ἴδιος κάθε μέρα γιά τό γεγονός ὅτι διεκδίκησε τήν αὐτοδυναμία πάσῃ θυσίᾳ πατῶντας ἐπί πτωμάτων καί ἐπί τεράτων;

Τό γεγονός, ὅτι ἡ δημόσια συζήτηση εἶναι ἐγκλωβισμένη στίς καταγγελίες Βελόπουλου γιά ἐξαγορά βουλευτῶν του ἀπό τήν ΝΔ, στήν ἀντίστοιχη κινητικότητα πού παρατηρεῖται στήν κοινοβουλευτική ὁμάδα τοῦ ΠΑΣΟΚ ὅπου ὑπάρχουν ἐπίσης ὑποψήφιοι πρός ἀποστασία, στήν συμπαράσταση πού ἐπιδεικνύει ὑπέρ τῆς ΝΔ ἡ πέμπτη φάλαγγα πού λειτουργεῖ κατά Τσίπρα ἐντός τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί στήν μέ τό ζόρι ἐπιβεβαίωση τῆς θεωρίας, ὅτι ὁ Βαρουφάκης θά κλείσει πάλι τίς τράπεζες, δείχνει ὅτι καί τά πτώματα εἶναι ἐδῶ καί τά τέρατα εἶναι ἐδῶ. Καί θά μᾶς στοιχειώσουν.

Μόνο πού δυστυχῶς τέρατα αὐτήν τήν φορά ὑπάρχουν παντοῦ! Ὄχι μόνο στόν ΣΥΡΙΖΑ!

Απόψεις

«Ἀξιοπρεπής στάση» γιά τούς βουλευτές ἡ ἀποχή «ἐπικίνδυνη γιά τήν Δημοκρατία» γιά τούς πολῖτες

Εφημερίς Εστία
Δύο μέτρα καί δύο σταθμά ἀπό τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη – Εἶχε δώσει «πράσινο φῶς» στούς βουλευτές τῆς ΝΔ νά ἀπέχουν ἀπό τήν ψηφοφορία γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, ἀλλά κατηγορεῖ τούς πολῖτες ὅτι θά πλήξουν τό πολίτευμα ἄν δέν ψηφίσουν! – Τί εἶπε στήν Κοζάνη, τί εἶχε πεῖ στήν ΕΡΤ

Παλάτια στήν ἄμμο

Μανώλης Κοττάκης
ΠΡΟΚΑΛΕΙ εὔλογη ἀπορία ἡ ἄρνηση τοῦ ἐκλογοδικείου νά ἀποφανθεῖ γιά τό ζήτημα τῆς ἔκπτωσης τῶν δώδεκα βουλευτῶν τῶν Σπαρτιατῶν ἀπό τό ἀξίωμά τους, μέ βάση τήν δίωξη τῆς εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου Γεωργίας Ἀδειλίνη γιά «ἐξαπάτηση ἐκλογέων».

Διάβημα τῆς Λιβύης στήν Ἑλλάδα γιατί κάνει ἔρευνες στήν Κρήτη!

Εφημερίς Εστία
ΜΕΤΩΠΟ μέ τήν Ἑλλάδα ἄνοιξε ἡ προσωρινή Κυβέρνησις τῆς Λιβύης ἀνάγοντας σέ μεῖζον ζήτημα πολιτικῆς τό δικαίωμα τῆς χώρας μας νά διενεργήσει ἔρευνες σέ θαλάσσιο οἰκόπεδο νοτίως τῆς Κρήτης.

Δέν εἶναι ὅλα «μαῦρα» σ’ αὐτόν τόν τόπο

Δημήτρης Καπράνος
Ἀχρείαστα νά εἶναι τά νοσοκομεῖα, μακάρι νά μᾶς ἀξιώσει ὁ Θεός νά μήν πατήσουμε ποτέ ἐκεῖ τό πόδι μας.

Παρασκευή, 22 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΧΑΡΙΝ ΦΙΛΙΑΣ!