Στόχος τῆς ΝΔ ὁ Βενιζέλος

Ἀποκαλύψεις Π. Καψῆ γιά τόν ρόλο τοῦ ΔΟΛ σέ ὀργανωμένα πραξικοπήματα μέ ἀπειλές ἐξόντωσης

ΘΑ ΕΧΕΙ καί τά ὡραῖα της ἡ προεκλογική ἐκστρατεία πού θά ζήσουμε. Δέν θά εἶναι μόνο τοξική ἀλλά καί ἀποκαλυπτική. Καθώς θά βγοῦν ὅλοι οἱ πολιτικοί σκελετοί τῶν κομμάτων ἀπό τήν ντουλάπα. Ὅλως συμπτωματικῶς, γιά παράδειγμα, μία μέρα μετά τήν δημοσίευση συνέντευξης τοῦ Εὐάγγελου Βενιζέλου στήν ἐφημερίδα τά «Νέα», τοῦ τέως συγκροτήματος Λαμπράκη (ΔΟΛ), κατά τήν ὁποία ὁ πρώην Πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ ἦταν ἐξαιρετικά ἐπιθετικός πρός τόν Πρωθυπουργό κύριο Μητσοτάκη καί ἔθεσε κατ’ οὐσίαν ζήτημα λειτουργίας τῆς Δημοκρατίας ἐπί τῶν ἡμερῶν του, ἡ «Καθημερινή», στίς πίσω σελίδες της, τοῦ Πολιτισμοῦ, δημοσίευσε ἀποσπάσματα ἀπό τό νέο βιβλίο τοῦ πρώην διευθυντῆ τῶν «Νέων» Παντελῆ Καψῆ Ἡ Πτώση. Ἀποσπάσματα, ἀπό τήν ἀνάγνωση τῶν ὁποίων προκύπτει σαφῶς, ὅτι στοχοποιεῖται ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος γιά ὀργανωμένο πραξικόπημα ἀνατροπῆς τοῦ Γιώργου Παπανδρέου μετά τίς ἐκλογές τοῦ 2007 ἀλλά καί γιά τήν ἀνατροπή του ἀπό τήν πρωθυπουργία τό 2011. Τό γεγονός ὅτι ὁ κύριος Καψῆς, ὁ ὁποῖος καταγγέλλει σήμερα τόν κύριο Βενιζέλο, ὑπῆρξε ὑποψήφιος εὐρωβουλευτής του μέ τήν «Ἐλιά» στίς εὐρωεκλογές τοῦ 2014 καί σημαῖνον στέλεχος τῆς κυβέρνησης τῶν Σαμαρᾶ – Βενιζέλου (Ὑφυπουργός ραδιοτηλεόρασης 2013-2014) καί βεβαίως ὑπουργός Ἐπικρατείας τῆς κυβερνήσεως Παπαδήμου πού διαδέχτηκε τήν κυβέρνηση Παπανδρέου, ἄς θεωρηθεῖ ἀσήμαντη λεπτομέρεια. Τό Κέντρο κάπως ἔτσι συμπεριφέρεται πάντα. Θά διαβάσουμε ἄλλως τε τό βιβλίο καί θά τοποθετηθοῦμε συνολικά μέ βάση ὅσα γράφει, γιά νά μήν τόν ἀδικήσουμε.

Σέ κάθε περίπτωση ὅμως ἡ διήγησή του ἡ ὁποία θά συνοδευτεῖ καί ἀπό ἐπίσημη παρουσίαση τοῦ βιβλίου του τήν Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου, εἶναι ἐξαιρετικά ἀποκαλυπτική, διότι στήν πραγματικότητα δέν φωτίζει ἁπλῶς τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖον κατά τήν ἄποψή του πολιτεύτηκε ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος σέ συγκεκριμένες στιγμές τῆς πρόσφατης ἱστορίας μας, ἀλλά κυρίως φωτίζει τό πῶς πολιτεύτηκαν τό Mega Channel, ὁ δημοσιογραφικός ὀργανισμός Λαμπράκη καί ὁ ἐκδότης του, Χρῆστος Λαμπράκης. Γιά νά δικαιωθεῖ γιά μία ἀκόμη φορά ὁ Κώστας Καραμανλῆς γιά τήν πρωτοβουλία του νά ψηφίσει τόν νόμο γιά τόν βασικό μέτοχο καί νά ἐπιχειρήσει νά βάλει μία τάξη στό ἄναρχο τηλεοπτικό τοπίο. Ἡ ἀνάγνωση αὐτοῦ τοῦ βιβλίου ἀποδεικνύει ὅτι ἡ ψήφιση τοῦ νόμου γιά τόν βασικό μέτοχο ἦταν κατ’ ἐξοχήν ζήτημα δημοκρατίας. Ζήτημα προστασίας τοῦ πολιτεύματος. Τό ὁμολογοῦν μέ τόν τρόπο τους πλέον καί αὐτοί πού τόν πολέμησαν μέ τά πρωτοσέλιδά τους. Ἀνάμεσα στά ὁποῖα καί τά «Νέα». Ὁ κύριος Καψῆς ἀποκαλύπτει ὅτι λίγες ἑβδομάδες πρίν ἀπό τίς ἐκλογές τοῦ 2007, δειπνῶντας μαζί μέ ἄλλους δύο συναδέλφους του ἀπό τό Mega καί ἀπό τήν ἐφημερίδα τό «Βῆμα», μαζί μέ ἕνα στενό συνεργάτη τοῦ Εὐάγγελου Βενιζέλου σέ μακαρονάδικο τοῦ Ψυχικοῦ, ἐνημερώθηκε ὅτι ἐπέκειτο ὀργανωμένο μετεκλογικό πραξικόπημα ἐναντίον τοῦ τότε ἀρχηγοῦ τοῦ ΠΑΣΟΚ Γιώργου Παπανδρέου. Καί ἔνοιωσε «ἄσχημα». Γράφει: «Μοῦ ἀνέπτυξαν μέ λεπτομέρειες οἱ ὁποῖες ἀποδείχθηκαν ἀπόλυτα ἀκριβεῖς ἕνα καλά ὀργανωμένο πραξικόπημα γιά νά ἀναλάβει ἀρχηγός τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ. ὁ Βενιζέλος. Ὅλα θά γίνονταν τό ἴδιο τό βράδυ τῶν ἐκλογῶν, ὥστε νά μήν προλάβει νά ἀντιδράσει ὁ Γιῶργος. Προεξοφλοῦσαν τήν ἐπιτυχία, καθώς, ὅπως ὑποστήριζαν, ὁ Βενιζέλος εἶχε ἐξασφαλίσει τήν στήριξη τοῦ καναλιοῦ, τῶν ἐκδοτῶν, τοῦ Χρήστου Λαμπράκη καί τοῦ Γιώργου Μπόμπολα, ἐνῷ στό ἐγχείρημα ἦταν μέσα καί ὁ Κώστας Σημίτης». Ὁ Καψῆς διαφωνῶντας γιά τήν συνωμοσία πού ἐξυφαίνετο ἐνώπιόν του, ὅπως γράφει, ἐπισκέφτηκε ἕνα πρωί τόν Χρῆστο Λαμπράκη καί τοῦ ζήτησε νά μήν ἐμπλακοῦν «Τά Νέα» στήν ὑπόθεση αὐτή, γιατί «εἶναι ἐφημερίδα ὅλης τῆς παράταξης.» Ἐκεῖνος τόν διέκοψε σέ μᾶλλον ψυχρό τόνο καί τοῦ εἶπε: «Τά Νέα μπορεῖ νά κρατήσουν αὐτή τή στάση, τό “Βῆμα” εἶναι ἄλλο θέμα.»

Ἦταν ἡ ἐποχή πού τό «Βῆμα» κυκλοφοροῦσε καθημερινά. Ὁ κύριος Καψῆς περιγράφει λοιπόν μία συμμαχία τῶν τεσσάρων –Σημίτη, Βενιζέλου, Λαμπράκη, Μπόμπολα. Πράγματι τό «Βῆμα» τήν ἑπομένη τῶν ἐκλογῶν κυκλοφόρησε μέ τόν τίτλο «παραιτηθεῖτε κύριε πρόεδρε». (Πρίν ἀπό τίς ἐκλογές, τόν Ἰούνιο τοῦ 2007, ἡ ἴδια ἐφημερίδα μέ πρωτοσέλιδό της ἀμέσως μετά τήν ὑπογραφή τῆς συμφωνίας Καραμανλῆ – Πούτιν στήν Κωσταντινούπολη γιά τόν ἀγωγό South Stream, εἶχε ἀπειλήσει εὐθέως τόν τότε Πρωθυπουργό ὅτι «τά συμφέροντα εἶναι μεγάλα καί ἡ χώρα μικρή» καί ὅτι «θά γίνει στόχος ἐκδικητικῆς μανίας». Τήν ἴδια μέρα ξεσποῦσαν οἱ πρῶτες ἀπό τίς 6.999 πυρκαγιές.)

Ὅπως ἀποκαλύπτει ὁ πρώην διευθυντής τῶν «Νέων», «λίγες μέρες μετά τό πρωτοσέλιδο τοῦ “Βήματος”, εἶχα τήν εὐκαιρία νά διαπιστώσω τόν βαθμό ἐμπλοκῆς τοῦ ἐκδότη του στήν διαδικασία. Μέ πῆρε τηλέφωνο, θορυβημένη, ἡ Ἄννα Διαμαντοπούλου, ἡ ὁποία σκεφτόταν νά θέσει καί αὐτή ὑποψηφιότητα. Μοῦ εἶπε πώς ἕνα διευθυντικό στέλεχος τοῦ “Βήματος”, οὔτε λίγο οὔτε πολύ, τήν εἶχε ἀπειλήσει ὅτι ἄν τό ἔκανε, ὁ ΔΟΛ θά τήν κατέστρεφε.»

Δέν χρειάζεται πολλή φιλοσοφία γιά νά σκεφτοῦμε ποιός ἦταν ὁ …νονός. Ἡ κυρία Διαμαντοπούλου θά βρίσκεται στό πάννελ τῆς παρουσίασης τοῦ βιβλίου τοῦ Παντελῆ Καψῆ καί θά ἔχει τήν εὐκαιρία νά ἀποκαλύψει, ἐάν ἐρωτηθεῖ ἤ ἄν ἐπιθυμεῖ, ποιός ἦταν αὐτός πού τήν ἀπείλησε, καί γιατί βεβαίως ὑπετάγη στήν ἀπειλή του. Καί βεβαίως θά ἔχει τήν εὐκαιρία νά ἐπιτεθεῖ ξανά στόν κύριο Βενιζέλο γιά λογαριασμό τοῦ κυρίου Μητσοτάκη. Ἐνδιαφέρον ἔχει ἐπίσης ἱστορικά ὁ τρόπος πού ἔβλεπε ὁ Κώστας Σημίτης τούς κυρίους Βενιζέλο καί Παπανδρέου. Ὅπως ἀποκάλυψε ὁ ἴδιος στόν κύριο Καψῆ, σέ τηλεφωνική ἐπικοινωνία τους, σύμφωνα μέ τήν ἄποψή του, «τό ἕνα ἄλογο εἶναι κουτσό, τό ἄλλο στραβό, σημασία ἔχει ποιός θά μᾶς πάει στή βρύση.» Ἀπό τήν προδημοσίευση τοῦ βιβλίου στήν «Καθημερινή» προκύπτει καταφανῶς ὅτι στόχος τοῦ Καψῆ εἶναι ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος, ἀλλά οἱ ἀποκαλύψεις πού θά γίνουν σέ προεκλογική περίοδο ἴσως ἔχουν μία ἀκόμη παρενέργεια πρός ὄφελος τῆς Νέας Δημοκρατίας ἤ καί τοῦ Σύριζα: θά προκαλέσουν ἀναστάτωση στό ΠΑΣΟΚ, τά ἱμάτια τοῦ ὁποίου θά ἐπιχειρηθεῖ νά διαμοιραστοῦν ξανά, ὅπως τό 2012, κατά τήν διάρκεια τῶν ἐκλογῶν. Δέν εἶναι πάντως συμπτωματικό ὅτι ἡ προδημοσίευση τοῦ βιβλίου τοῦ ἀγαπητοῦ συναδέλφου κυρίου Καψῆ (τόν ὁποῖο πολύ εὐχαριστοῦμε γιά τό φῶς πού θά ρίξει γιά τόν ρόλο τοῦ ΔΟΛ τόν ὁποῖο ὑπηρέτησε στά δημόσια πράγματα τῆς πατρίδας μας) γίνονται τήν ἑπόμενη μίας συνέντευξης τοῦ κυρίου Βενιζέλου στά «Νέα» τοῦ κυρίου Μαρινάκη, στήν ὁποία ἀπάντησε στά ἐξαιρετικά ἐνδιαφέροντα καί ἐπιθετικά ἐρωτήματα τοῦ Ἠλία Κανέλλη. Ὅταν ἐρωτήθηκε ἄν ὑπάρχει πρόβλημα Δημοκρατίας σήμερα, μέ ἀφορμή τίς ὑποκλοπές, ἐκεῖνος ἀπάντησε ὅτι «ὑπάρχει πρόβλημα νομιμότητας, πρόβλημα κράτους δικαίου, πρόβλημα ἔννομης τάξης», καί συμπλήρωσε ὅτι «ἡ δημοκρατία δέν εἶναι ἁπλῶς ἰδέα ἀλλά σύστημα νομικῶν θεσμῶν.»

Καί ἀφοῦ ἄφησε ὑπαινιγμούς γιά ποινικές εὐθῦνες τοῦ κυρίου Μητσοτάκη γιά τήν ὑπόθεση αὐτή, ἐπανέλαβε ὅτι «ἡ δημοκρατία ἐκτός ἀπό πλειοψηφική εἶναι καί φιλελεύθερη.» Προφανῶς ὁ ἄνθρωπος πού ἦταν ὁ ἐνορχηστρωτής τοῦ ἀντι-Σύριζα μετώπου καί διορίστηκε ἀπό τόν κύριο Μητσοτάκη ὡς μέλος ἐπιτροπῆς σοφῶν ἐκπρόσωπος τῆς Ἑλλάδος στό συμβούλιο τῆς Εὐρώπης, τώρα θά στοχοποιηθεῖ μέ τό ἴδιο ἐπιχείρημα: ὡς …ὑπονομευτής τῆς Δημοκρατίας. Οὐδέν κακόν ἀμιγές καλοῦ. Μαζί μέ τίς ἀποκαλύψεις γιά τίς ἐσωκομματικές ἐξελίξεις τοῦ ΠΑΣΟΚ τοῦ 2007 καί τοῦ 2011, οἱ ὁποῖες ὁδήγησαν στήν πτώση (ὅπως εἶναι καί ὁ τίτλος τοῦ βιβλίου) τοῦ Γιώργου Παπανδρέου, ὁ ἑλληνικός λαός θά πληροφορηθεῖ, γιά πρώτη φορά, μέ λεπτομέρειες, ἐκ τῶν ἔσω, ποιά ἦταν ἡ δράση τοῦ δημοσιογραφικοῦ ὀργανισμοῦ Λαμπράκη γιά τήν Δημοκρατία.

Ἀκριβέστερα, ἐναντίον τῆς Δημοκρατίας. Εἶναι μιά ἀρχή. Πρόβλεψη; Δέν θά μείνει τίποτα ὄρθιο μέχρι τίς ἐκλογές. Τό σύστημα θά ἀλληλοεξοντωθεῖ.

Απόψεις

Ποιός κυβερνᾶ αὐτόν τόν τόπο;

Εφημερίς Εστία
Ὁ ἀρχηγός τῆς ΕΛ.ΑΣ. καταγγέλλει ὅτι καρατομήθηκε ἀπό τό ΚΥΣΕΑ ἕναν μῆνα μετά τήν ἀνανέωση τῆς θητείας του, ἐπειδή τό ζήτησαν ἀπό τό Μαξίμου ἄγνωστα «κέντρα ἐξουσίας» – Ποιά εἶναι ἄραγε; – Πρωτοφανεῖς ἀποκαλύψεις – Τοῦ ζητοῦσαν νά ἀπογυμνώσει Τμήματα ἀπό ἄνδρες καί νά τούς διαθέσει ὡς φρουρούς σέ στελέχη σταθμῶν τῆς διαπλοκῆς – Δέν ἔλαβαν ὑπ’ ὄψιν τους τίς εἰσηγήσεις του γιά τίς κρίσεις – Ἐνταφιάζεται τό ἐπιτελικό κράτος

Κανείς δέν φταίει γιά τό χάλι μας

Μανώλης Κοττάκης
ΑΠΑΡΙΘΜΩ γεγονότα τοῦ τελευταίου τριημέρου. Μερικά εἶναι φαινομενικά ἄσχετα μεταξύ τους, ἀλλά στήν οὐσία δέν εἶναι. Εἶναι οἱ ὄψεις τῆς ἴδιας χώρας. Τῆς ἴδιας πατρίδας. Τῆς ἴδιας νοοτροπίας.

Ἀμετανόητος ἐπέστρεψε ὁ κ. Παῦλος Πολάκης

Εφημερίς Εστία
Η ΟΜΟΦΩΝΟΣ ἀπόφασις τῆς Πολιτικῆς Γραμματείας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ νά παραμείνει στά ψηφοδέλτια τοῦ κόμματος ὁ κ. Παῦλος Πολάκης, μετά τήν ἀπολογητική ἐπιστολή του πρός τόν Πρόεδρο, ἔδωσε τό δικαίωμα στόν βουλευτή Χανίων νά ἀπασφαλίσει ἀμέσως μετά καί νά ἀρχίσει νά κάνει αὐτό πού καλά γνωρίζει: λαϊκισμός μέσῳ κοινωνικῶν δικτύων καί λάσπη στόν ἀνεμιστῆρα.

Τιμή στόν ἄξιο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας

Δημήτρης Καπράνος
Τιμή στόν Ντάριο Ναρντέλλα, τόν 47χρονο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας, πού βούτηξε ἕναν ἀπό τούς σαχλαμαράκηδες ἀκτιβιστές, ὁ ὁποῖος πῆγε κι ἔρριξε πορτοκαλί μπογιά στό Παλάτσο Βέκιο, τό πλέον ἀξιόλογο ἀπό τά παλαιά κτήρια τῆς Φλωρεντίας, ὅπου στεγάζεται τό Δημαρχεῖο τῆς πανέμορφης πόλεως τῆς Τοσκάνης.

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ