ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023

Στήν πρώτη γραμμή κινδύνου ἡ Ναυτιλία μας

Οὐδείς ἀμφιβάλλει γιά τό ὅτι ἡ τρομακτική ὑπόθεση τῶν Πατρῶν ἦταν…

… φυσικό νά σκεπάσει γιά κάποιες ἡμέρες ὅλα τά ἄλλα γεγονότα. Ἄν πράγματι ἔχουν διαπραχθεῖ τά (φερόμενα ὡς τελεσθέντα) ἐγκλήματα, τότε ἔχουμε νά κάνουμε μέ θέμα τό ὁποῖο θά ἀπασχολήσει ἐπί μακρόν ὅλον τόν κόσμο. Φυσικό εἶναι, ἐπίσης, ἡ φονική ρωσσική εἰσβολή καί ἡ συνεχιζόμενη ἰσοπέδωση τῆς Οὐκρανίας νά ἔχουν ἐκτοπίσει ἀπό πλευρᾶς ἐνδιαφέροντος τοῦ κοινοῦ τόν κορωνοϊό.

Ἐμεῖς, ὅμως, ὡς παρατηρητές τῶν τεκταινομένων καί ὡς ἔχοντες τήν ὑποχρέωση νά ἐνημερώνουμε τήν κοινή γνώμη, θά πρέπει νά ἑστιάσουμε στίς μαῦρες ἡμέρες πού ἔρχονται, καθώς ὁ πόλεμος στήν γειτονιά μας δέν φαίνεται νά τελειώνει σύντομα…

Ἔχει περάσει ἕνας μήνας καί κάτι ἀπό τήν ρωσσική εἰσβολή, καί τό διεθνές ἐμπόριο, ἡ ἐφοδιαστική ἁλυσίδα, κλονίζεται ἐκ θεμελίων! Τό κόστος τῶν ἀγαθῶν αὐξάνεται συνεχῶς, ἡ Ρωσσία ἀπειλεῖ τήν Εὐρώπη μέ τό πυρηνικό ὅπλο τοῦ Φυσικοῦ Ἀερίου (ἐγκληματική ἡ πολιτική Μέρκελ, ἡ ὁποία συμπαρέσυρε ὅλη τήν Εὐρώπη στό θανάσιμο ἐνεργειακό τανγκό μέ τήν Ρωσσία) καί ὑπερφαλαγγίζει καί τόν Ζελέσκυ, καθώς κάθε τηλεοπτική ἐμφάνιση τοῦ ἡγέτη τῆς Ρωσσίας τρελλαίνει τά Χρηματιστήρια… Καί, φυσικά, ὅλα αὐτά τά βλέπει πρώτη ἡ Ναυτιλία. Μειώνεται ἡ χωρητικότης, φουντώνουν συνεχῶς οἱ καθυστερήσεις στίς παραδόσεις τῶν ἀγαθῶν, ἀνεβαίνουν οἱ ναῦλοι καί, φυσικά, τό κλῖμα πού δημιουργεῖται κάθε ἄλλο παρά εὐνοϊκό γιά τήν ἀγορά εἶναι! Καί μήν σκέφτεστε ὅτι ὅλα διορθώνονται γιατί ἄν ἀναλογισθεῖ κανείς ὅτι τό 40% περίπου τῆς παραγωγῆς τοῦ σίτου παγκοσμίως προερχόταν μέχρι πρό τινος ἀπό Ρωσσία καί Οὐκρανία καί ὅτι τό 70% τῶν οὐκρανικῶν ἐξαγωγῶν πραγματοποιεῖται διά τῆς θαλασσίας ὁδοῦ, ἀρκεῖ γιά νά τόν πιάσει ἴλιγγος! Καί ὁ ἴλιγγος θά γίνει ἡμικρανία, ἄν σκεφθοῦμε ὅτι αὐτή τήν στιγμή δέν ὑπάρχει οὔτε ἕνα οὐκρανικό λιμάνι πού νά λειτουργεῖ!

Ὑπενθυμίζουμε ὅτι Ρωσσία καί Οὐκρανία δίνουν σχεδόν τό 30% τῆς παγκόσμιας παραγωγῆς σιταριοῦ καί ὅτι τό 70% τῶν ἐξαγωγῶν τῆς Οὐκρανίας πραγματοποιεῖται διά θαλάσσης, ἐνῶ ὅλα τά οὐκρανικά λιμάνια ἀκόμη παραμένουν κλειστά! Χωρίς νά κινδυνολογοῦμε, ἄς σημειώσουμε ὅτι τό Διεθνές Ναυτικό Ἐπιμελητήριο (ICS) ἔχει ἀναφερθεῖ σέ πολεμικές ἐπιθέσεις εἰς βάρος ἐμπορικῶν πλοίων καί σέ τραυματίες ναυτικούς στήν Μαύρη καί τήν Ἀζοφική Θάλασσα. Ἀξίζει ἐπίσης νά ἀναφερθεῖ ὅτι ὁ Διεθνής Ὀργανισμός τῶν Δεξαμενοπλοίων (Intertanko) ἔχει σημάνει ἀλάρμ καί ἀναφέρει τήν ναρκοθέτηση περιοχῶν στίς προαναφερθεῖσες περιοχές. Μιά, μάλιστα, ἀναφορά, κάνει λόγο γιά νάρκη ἡ ὁποία βρέθηκε νά πλέει ἀδέσποτη στόν Βόσπορο! Ἄς σημειώσουμε ἐπίσης ὅτι καί ὁ Διεθνής Ναυτιλιακός Ὀργανισμός (ΙΜΟ) μέ ἐπείγουσα ἀνακοίνωσή του ἀναφέρεται στήν ἐπικίνδυνη γιά τήν ἀσφάλεια τῶν πληρωμάτων κατάσταση λόγῳ τῶν ἐχθροπραξιῶν στήν Οὐκρανία ἀλλά καί γιά τήν ἀσφάλεια τῶν πλοίων πού ἐπιχειροῦν στήν περιοχή. Γιά μία ἀκόμη φορά ἡ Ναυτιλία στήν πρώτη γραμμή τοῦ κινδύνου. Καί ποιά εἶναι ἡ μεγαλύτερη Ναυτιλία στόν κόσμο καί συνεπῶς ἐκείνη πού εἶναι περισσότερο ἐκτεθειμένη στούς κινδύνους; Ἡ Ναυτιλία τῶν Ἑλλήνων! Ὁ Θεός κι ὁ Ἅγιος Νικόλαος ἄς εἶναι μαζί της!

Απόψεις

Ἐμφύλιος Μαξίμου -Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν γιά τήν τύχη τοῦ Φρέντη Μπελέρη

Εφημερίς Εστία
Δυναμική στάση προκρίνει ἐν ὄψει τῆς 27ης Σεπτεμβρίου ὁ ὑπουργός Ἐπικρατείας Σταῦρος Παπασταύρου – Σφοδρή σύγκρουσις μέ τήν ὑφυπουργό Ἐξωτερικῶν Ἀλεξάνδρα Παπαδοπούλου πού ἐπιθυμεῖ στό ὄνομα τῆς στρατηγικῆς φιλίας μέ τόν Ράμα τήν ἐγκατάλειψη τοῦ Βορειοηπειρώτου Δημάρχου ἀπό τό ἐθνικό κέντρο

«Τό φυλάξαι τἀγαθά χαλεπώτερον τοῦ κτήσασθαι»

Εφημερίς Εστία
«ΠΥΚΝΩΝΟΥΝ τόν τελευταῖο καιρό οἱ φωνές πού ἐπικαλοῦνται τήν “λογική” προτείνοντας διάφορους τρόπους συμβιβαστικῆς ἀντιμετωπίσεως τοῦ τουρκικοῦ ἐπεκτατισμοῦ.

Χατζηδάκης: Φόροι στούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες μέ εἰσόδημα κάτω ἀπό 10.000 εὐρώ

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΑΣΦΥΚΤΙΚΟ ἐλεγκτικό κλοιό θά βρεθοῦν ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 2025 ἕνα ἑκατομμύριο ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες καί αὐτοαπασχολούμενοι μέ τίς ἀλλαγές πού δρομολογοῦνται στό καθεστώς φορολογήσεώς τους.

Λεβεντόπαιδο Ἀρίστο, μπές στό μαγαζί καί κλεῖσ’ το

Δημήτρης Καπράνος
Εὐθύνη καί ὑποχρέωση τῆς δημοσιογραφίας ἀποτελεῖ ἡ κριτική καί ὁ σχολιασμός, μέ νηφαλιότητα καί χωρίς προκατάληψη, τῶν ἐνεργειῶν τῶν πολιτικῶν προσώπων.

ΕΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 25 Σεπτεμβρίου 1923