Στήν πρώτη γραμμή κινδύνου ἡ Ναυτιλία μας

Οὐδείς ἀμφιβάλλει γιά τό ὅτι ἡ τρομακτική ὑπόθεση τῶν Πατρῶν ἦταν…

… φυσικό νά σκεπάσει γιά κάποιες ἡμέρες ὅλα τά ἄλλα γεγονότα. Ἄν πράγματι ἔχουν διαπραχθεῖ τά (φερόμενα ὡς τελεσθέντα) ἐγκλήματα, τότε ἔχουμε νά κάνουμε μέ θέμα τό ὁποῖο θά ἀπασχολήσει ἐπί μακρόν ὅλον τόν κόσμο. Φυσικό εἶναι, ἐπίσης, ἡ φονική ρωσσική εἰσβολή καί ἡ συνεχιζόμενη ἰσοπέδωση τῆς Οὐκρανίας νά ἔχουν ἐκτοπίσει ἀπό πλευρᾶς ἐνδιαφέροντος τοῦ κοινοῦ τόν κορωνοϊό.

Ἐμεῖς, ὅμως, ὡς παρατηρητές τῶν τεκταινομένων καί ὡς ἔχοντες τήν ὑποχρέωση νά ἐνημερώνουμε τήν κοινή γνώμη, θά πρέπει νά ἑστιάσουμε στίς μαῦρες ἡμέρες πού ἔρχονται, καθώς ὁ πόλεμος στήν γειτονιά μας δέν φαίνεται νά τελειώνει σύντομα…

Ἔχει περάσει ἕνας μήνας καί κάτι ἀπό τήν ρωσσική εἰσβολή, καί τό διεθνές ἐμπόριο, ἡ ἐφοδιαστική ἁλυσίδα, κλονίζεται ἐκ θεμελίων! Τό κόστος τῶν ἀγαθῶν αὐξάνεται συνεχῶς, ἡ Ρωσσία ἀπειλεῖ τήν Εὐρώπη μέ τό πυρηνικό ὅπλο τοῦ Φυσικοῦ Ἀερίου (ἐγκληματική ἡ πολιτική Μέρκελ, ἡ ὁποία συμπαρέσυρε ὅλη τήν Εὐρώπη στό θανάσιμο ἐνεργειακό τανγκό μέ τήν Ρωσσία) καί ὑπερφαλαγγίζει καί τόν Ζελέσκυ, καθώς κάθε τηλεοπτική ἐμφάνιση τοῦ ἡγέτη τῆς Ρωσσίας τρελλαίνει τά Χρηματιστήρια… Καί, φυσικά, ὅλα αὐτά τά βλέπει πρώτη ἡ Ναυτιλία. Μειώνεται ἡ χωρητικότης, φουντώνουν συνεχῶς οἱ καθυστερήσεις στίς παραδόσεις τῶν ἀγαθῶν, ἀνεβαίνουν οἱ ναῦλοι καί, φυσικά, τό κλῖμα πού δημιουργεῖται κάθε ἄλλο παρά εὐνοϊκό γιά τήν ἀγορά εἶναι! Καί μήν σκέφτεστε ὅτι ὅλα διορθώνονται γιατί ἄν ἀναλογισθεῖ κανείς ὅτι τό 40% περίπου τῆς παραγωγῆς τοῦ σίτου παγκοσμίως προερχόταν μέχρι πρό τινος ἀπό Ρωσσία καί Οὐκρανία καί ὅτι τό 70% τῶν οὐκρανικῶν ἐξαγωγῶν πραγματοποιεῖται διά τῆς θαλασσίας ὁδοῦ, ἀρκεῖ γιά νά τόν πιάσει ἴλιγγος! Καί ὁ ἴλιγγος θά γίνει ἡμικρανία, ἄν σκεφθοῦμε ὅτι αὐτή τήν στιγμή δέν ὑπάρχει οὔτε ἕνα οὐκρανικό λιμάνι πού νά λειτουργεῖ!

Ὑπενθυμίζουμε ὅτι Ρωσσία καί Οὐκρανία δίνουν σχεδόν τό 30% τῆς παγκόσμιας παραγωγῆς σιταριοῦ καί ὅτι τό 70% τῶν ἐξαγωγῶν τῆς Οὐκρανίας πραγματοποιεῖται διά θαλάσσης, ἐνῶ ὅλα τά οὐκρανικά λιμάνια ἀκόμη παραμένουν κλειστά! Χωρίς νά κινδυνολογοῦμε, ἄς σημειώσουμε ὅτι τό Διεθνές Ναυτικό Ἐπιμελητήριο (ICS) ἔχει ἀναφερθεῖ σέ πολεμικές ἐπιθέσεις εἰς βάρος ἐμπορικῶν πλοίων καί σέ τραυματίες ναυτικούς στήν Μαύρη καί τήν Ἀζοφική Θάλασσα. Ἀξίζει ἐπίσης νά ἀναφερθεῖ ὅτι ὁ Διεθνής Ὀργανισμός τῶν Δεξαμενοπλοίων (Intertanko) ἔχει σημάνει ἀλάρμ καί ἀναφέρει τήν ναρκοθέτηση περιοχῶν στίς προαναφερθεῖσες περιοχές. Μιά, μάλιστα, ἀναφορά, κάνει λόγο γιά νάρκη ἡ ὁποία βρέθηκε νά πλέει ἀδέσποτη στόν Βόσπορο! Ἄς σημειώσουμε ἐπίσης ὅτι καί ὁ Διεθνής Ναυτιλιακός Ὀργανισμός (ΙΜΟ) μέ ἐπείγουσα ἀνακοίνωσή του ἀναφέρεται στήν ἐπικίνδυνη γιά τήν ἀσφάλεια τῶν πληρωμάτων κατάσταση λόγῳ τῶν ἐχθροπραξιῶν στήν Οὐκρανία ἀλλά καί γιά τήν ἀσφάλεια τῶν πλοίων πού ἐπιχειροῦν στήν περιοχή. Γιά μία ἀκόμη φορά ἡ Ναυτιλία στήν πρώτη γραμμή τοῦ κινδύνου. Καί ποιά εἶναι ἡ μεγαλύτερη Ναυτιλία στόν κόσμο καί συνεπῶς ἐκείνη πού εἶναι περισσότερο ἐκτεθειμένη στούς κινδύνους; Ἡ Ναυτιλία τῶν Ἑλλήνων! Ὁ Θεός κι ὁ Ἅγιος Νικόλαος ἄς εἶναι μαζί της!

Απόψεις

Σόκ: Ἡ εἰσηγήτρια τοῦ Ἀρείου Πάγου ὑπέρ τῶν funds καί κατά τῶν δανειοληπτῶν!

Εφημερίς Εστία
Διενεμήθη ἡ εἰσήγησίς της στά 66 μέλη τῆς Ὁλομελείας τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου – Οἱ servicers ἀποκτοῦν δικαίωμα νά εἶναι διάδικοι καί νά κάνουν πλειστηριασμούς βάσει νόμου τοῦ 2003 – 58 δισ. φόρους θά γλυτώσουν οἱ τράπεζες ἀπό τήν μεταβίβαση τῶν ἀπαιτήσεων – «Πράσινο φῶς» γιά 700.000 πλειστηριασμούς – Προσεχῶς ἡ διάσκεψις γιά τήν ἀπόφαση

Στόχος τῆς ΝΔ ὁ Βενιζέλος

Μανώλης Κοττάκης
Ἀποκαλύψεις Π. Καψῆ γιά τόν ρόλο τοῦ ΔΟΛ σέ ὀργανωμένα πραξικοπήματα μέ ἀπειλές ἐξόντωσης

Συνεδριάζει τό ΚΥΣΕΑ τήν Τετάρτη γιά κορβέττες καί πυραύλους

Εφημερίς Εστία
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ τοῦ ΚΥΣΕΑ μέ αἰχμή μεγάλα ἐξοπλιστικά προγράμματα ἀναμένεται νά συγκληθεῖ ἐκτός ἀπροόπτου, μεθαύριο, Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου.

Ἕνας Στέφανος μπορεῖ νά φέρει τήν ἄνοιξη

Δημήτρης Καπράνος
Ἀμφιβάλλουμε ἄν ὑπάρχει ἄλλος Ἕλληνας ἐπαγγελματίας ἀθλητής πού νά ἔχει δεχθεῖ περισσότερα κακεντρεχῆ σχόλια ἀπό ὅ,τι ὁ Στέφανος Τσιτσιπᾶς.

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΛΥΚΩΝ