Στήν Ναυτιλιακή Λέσχη, ὀλίγον ἀπό Κίνα…

«Κιτρίνισε» χθές ἡ Ναυτιλιακή Λέσχη, καθώς ὁ Γιῶργος Ξηραδάκης, ψυχή τῆς Ἑνώσεως Τραπεζικῶν & Χρηματοοικονομικῶν Στελεχῶν Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας, σέ συνεργασία μέ τό Ἐμπορικό καί Βιομηχανικό Ἐπιμελητήριο Πειραιῶς καί τόν ἀεικίνητο πρόεδρό του Βασίλη Κορκίδη, ὀργάνωσαν ἕνα γεῦμα ἐργασίας στό πλαίσιο τῶν ἐκδηλώσεων, ὑπό τόν γενικό τίτλο «Διεθνοποιῶντας τό Ναυτιλιακό Κέντρο τοῦ Πειραιῶς».

Γιά νά εἴμεθα ἀπολύτως εἰλικρινεῖς, ὁ Πειραιᾶς, ὡς Διεθνές Ναυτιλιακό Κέντρο, βρίσκεται ἀκόμη στήν σφαῖρα τοῦ ἐπιθυμητοῦ. Διότι ὅταν μιά πόλη, μέσα στά τελευταῖα εἴκοσι χρόνια, ἔχει χάσει τρεῖς βουλευτικές ἕδρες (ἀπό ὀκτώ, τό 2000, ἐκλέγει σήμερα μόνο πέντε βουλευτές) ἐπειδή μειώνεται ὁ πληθυσμός της, φιλοδοξεῖ νά γίνει Ναυτιλιακό Κέντρο, μᾶλλον κάτι δέν ἔχει δουλέψει μέχρι τώρα καλά…

Ἀφῆστε δέ πού ἀναμένεται σέ λίγα χρόνια νά μετατραπεῖ καί ἡ πανέμορφη Πειραϊκή Χερσόνησος σέ βασίλειο τοῦ Rbnb, καθώς στά ριζά τῶν Θεμιστοκλείων Τειχῶν φυτεύονται νέοι προβλῆτες γιά κρουζιερόπλοια… Ὡστόσο, χθές, στήν Ναυτιλιακή Λέσχη, ἡ ὁποία ἐσχάτως ἔχει ἐντόνως δραστηριοποιηθεῖ (μέχρι καί πάρτυ ἄρχισαν νά [ξανα]γίνονται) συγκεντρώθηκαν, μεταξύ ἄλλων, καί κάποια ἀπό τά βαρειά ὀνόματα τῆς ἑλληνικῆς Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας.

Μέ φόντο τό κεντρικό ἐπιβατικό λιμάνι (ὑπέροχη θέα, ἀκόμη καί μέ μολυβί οὐρανό) ὁ πρέσβυς τή Κίνας στήν Ἀθήνα Xiao Junzheng ἀναφέρθηκε στήν σπουδαία καί ἐποικοδομητική συνεργασία μεταξύ τῶν δύο χωρῶν μέ τήν πλούσια Ἱστορία, ἐπιμένων στήν παλαιότητα τῶν πολιτισμῶν μας, οἱ οποίοι, ὅμως, γιά νά λέμε τήν ἀλήθεια, δέν ἐκσυγχρονίσθηκαν μέ τόν ἴδιο ρυθμό καί μέ τήν ἴδια μέθοδο… Οἱ δύο ἀρχαῖοι πολιτισμοί μας διδάσκονται ὁ ἕνας ἀπό τόν ἄλλο, δέν ὑπάρχει κανένα ἱστορικό βάρος μεταξύ τῶν δύο χωρῶν καί ἐπικρατεῖ φυσική καλή θέληση μεταξύ τῶν λαῶν μας.

Ἡ κινεζική κυβέρνηση στηρίζει τήν διαμόρφωση τοῦ Πειραιῶς ὡς διεθνοῦς ναυτιλιακοῦ κέντρου, προκειμένου νά στηρίξει τήν Ἑλλάδα ὥστε νά ὑλοποιήσει τήν δημιουργία ἑνός σημαντικοῦ διεθνοῦς κόμβου Logistics, ἀνέφερε ὁ Κινέζος διπλωμάτης… Παρόντες στήν ἐκδήλωση καί οἱ Γιῶργος Προκοπίου, Πάνος Λασκαρίδης, Χάρης Βαφειᾶς, Γιάννης Ξυλᾶς, Εὐθύμιος Μητρόπουλος.

Δέν εἴμεθα σέ θέση νά γνωρίζουμε πόσα καί ποιᾶς μορφῆς ἐπιφωνήματα ἀκούσθηκαν στήν αἴθουσα ὅταν ἤχησε ἡ μαγική λέξη Logistics, ἀλλά εἶναι βέβαιον ὅτι ὁ Κινέζος ἐπίσημος δέν τήν πέταξε τυχαίως στόν ἀέρα. Εἶναι γνωστή ἡ παλιά κινέζικη παροιμία πού λέει ἀγάλι-ἀγάλι, μπορεῖ νά φθάσουμε στό Σχιστό καί ἀπ’ ἐκεῖ καί πέρα δέν ξέρεις τί γίνεται μ’ αὐτά πού βλέπουμε νά συμβαίνουν σ’ αὐτή τήν ἀρχαία (ἀκόμη) χώρα!

Ὡστόσο, φαίνεται ὅτι ἡ ὡς ἄνω προοπτική κόλλησε, καί ἤδη κάποιοι στά μεγάλα γραφεῖα τοῦ ΟΛΠ ἔχουν ἀρχίσει νά αἰσθάνονται τά “made in China” κολλάρα τῶν ὑποκαμίσων τους, νά στενεύουν.

Ὁ Γ. Προκοπίου, πάντως, ἀναφέρθηκε στήν ἁλματώδη ἐξέλιξη τῆς Κίνας σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στήν σύγχρονη Τεχνολογία. Ἀπό τήν πλευρά του ὁ Πάνος Λασκαρίδης ἐπεσήμανε τά ἀρκετά προβλήματα πού παρουσιάζονται στά κινεζικά Ναυπηγεῖα, ἐνῷ ζήτησε σοβαρές ἐπενδύσεις καί ὄχι μόνον ἐλιές καί λάδι.

Ἦταν, γενικῶς, μία καλή εὐκαιρία γιά ἀνταλλαγή ἀπόψεων, ἔστω καί μέ μικρές δόσεις ὄξους. Ἐξ ἄλλου, οἱ καλές φιλίες οἰκοδομοῦνται σέ σταθερές βάσεις. Ἴσως γι’ αὐτό προτιμήθηκε ἄφθονο τσιμέντο στήν Πειραϊκή…

Απόψεις

Ἡ Ἱσπανία «μηδενίζει» τό κοντέρ στόν ΦΠΑ, ἡ Ἑλλάς τό «τερματίζει»

Εφημερίς Εστία
Οἱ σοσιαλιστές τοῦ Σάντσεθ ἀνακουφίζουν τούς πολῖτες τους ἀπό τήν ἀκρίβεια, ἐνῷ ἡ φιλελεύθερη ΝΔ λέει πεισματικῶς «ὄχι» στά αἰτήματα Ἑλλήνων γιά φορολογικές ἐλαφρύνσεις

Ἡ νέα στρατηγική ἀσφαλείας καί τά πυρηνικά τῆς Ρωσσίας

Εφημερίς Εστία
ΜΕΓΑΛΟ προβληματισμό πρέπει νά δημιουργήσει ἡ ἀναθεώρησις τοῦ πυρηνικοῦ δόγματος τῆς Ρωσσίας, τήν ὁποία ἀνήγγειλε ἀπό τό Βιετνάμ ὁ Πρόεδρος Πούτιν. Κατ’ ἀρχήν, εἶναι μία κίνησις πολιτική.

Ντόμινο ἀποκαλύψεων γιά φοροδιαφυγή πολυεθνικῆς

Εφημερίς Εστία
ΟΣΜΗ σκανδάλου ἀναδύεται ἀπό τά ἀλλεπάλληλα κρούσματα φοροδιαφυγῆς τοῦ πολυεθνικοῦ ὁμίλου Η&M πού ἐντοπίζονται σέ καταστήματά του σέ ὅλη τήν χώρα, καθώς ἡ ἐπιχείρησις συστηματικά δέν διεβίβαζε πρός τήν ΑΑΔΕ τίς ἀποδείξεις πού ἔκοβε.

Ντόναλντ Σάδερλαντ, στήν ἐποχή τῆς ψυχεδέλειας

Δημήτρης Καπράνος
Ἡ ἐκδημία τοῦ σπουδαίου Καναδοῦ ἠθοποιοῦ Ντόναλντ Σάδερλαντ, τοῦ ἠθοποιοῦ, ὁ ὁποῖος ἔδινε κῦρος μέ τήν παρουσία του στίς ταινίες, μᾶς θύμισε τήν ἐποχή κατά τήν ὁποία πηγαίναμε στόν κινηματογράφο γιά νά διδαχθοῦμε, νά προβληματισθοῦμε καί, ἐκ παραλλήλου, νά διασκεδάσουμε…

Ο ΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 22 Ἰουνίου 1924