ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020

Στήν μέση ὁ κοσμήτωρ

ΕΙΣΕΡΧΟΜΑΣΤΕ σέ ἰδιαιτέρως κρίσιμη περίοδο, γι’ αὐτό καί κωδικοποιῶ πληροφορίες, ἐκτιμήσεις, ἀναλύσεις γιά τόν περίφημο προστατευόμενο μάρτυρα «Ἰωάννη Ἀναστασίου»…

… ὁ ὁποῖος φέρεται πώς ἀποτελεῖ τό αὐτό πρόσωπο μέ τόν ἄτυπο σύμβουλο τῶν Ὑπουργῶν Ὑγείας τῆς περιόδου 2010-2014, καθηγητή Νῖκο Μανιαδάκη. Καθηγητή ὁ ὁποῖος διετέλεσε καί κοσμήτωρ τῆς Ἐθνικῆς Σχολῆς Δημοσίας Ὑγείας. Περιττεύει, βεβαίως, νά ἀναφέρω πόσο μεγάλη τιμή περιποιεῖ στόν ὅρο «κοσμήτωρ» ἡ ποινική δίωξη πού τοῦ ἀσκήθηκε γιά παθητική δωροδοκία στήν ὑπόθεση τῆς Novartis. Καί, βεβαίως, πόσο μεγάλη τιμή περιποιεῖ στό ἑλληνικό κράτος νά διαθέτει «ἄτυπους συμβούλους» ὑπουργῶν! Τί σημαίνει «ἄτυπος σύμβουλος» ὑπουργοῦ στήν Ἑλληνική Δημοκρατία πρέπει κάποιος κάποια στιγμή νά μᾶς τό ἐξηγήσει. Ἡ περίπτωσή του προφανῶς καί πρέπει νά ἐνταχθεῖ στήν κλασσική μελέτη τοῦ Ντάρον Ἀτζέμογλου «Γιατί ἀποτυγχάνουν τά Ἔθνη». Ἐκεῖ πού δέν ὑπάρχουν θεσμοί, δροῦν παραθεσμοί. Ἀτύπως. Ὡστόσο, ἄς μήν πλανώμεθα: αὐτά εἶναι λεπτομέρειες. Ἄλλα εἶναι τά σοβαρά. Ἄς τά δοῦμε:

– Τό πρῶτο εἶναι πώς ὁ κ. Μανιαδάκης, πλήν τῆς παροχῆς τοῦ καθεστῶτος προστατευομένου μάρτυρα στήν Ἑλλάδα, εἶχε δώσει κατάθεση καί στό FBI. Ἦταν προστατευόμενος μάρτυς καί ἐκεῖ. Πέραν αὐτοῦ ὅμως, ἔδωσε κατάθεση ἐπωνύμως καί στήν ἐξεταστική ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς γιά τήν Ὑγεία! Τό ὑπενθύμισε χθές σέ συνέντευξή του στήν ΕΡΑ ὁ βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Σάκης Παπαδόπουλος, μέ τήν προσθήκη ὅτι οἱ βουλευτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ δέν ἤξεραν ὅτι εἶναι προστατευόμενος μάρτυς ὅταν κατέθετε. Πρωτοφανής ἡ ἄνεσή του νά κυκλοφορεῖ μεταξύ Ἀμερικῆς καί Ἑλλάδος, καί ἀπό ἄλλες ἀρχές νά γίνεται δεκτός μέ κουκοῦλα καί ἀπό ἄλλες χωρίς κουκοῦλα. Ἡ Κυβέρνησις ἔχει πολιτική εὐθύνη γι’ αὐτό.

– Τό δεύτερο εἶναι πώς στήν κατάθεσή του ὡς «Ἰωάννης Ἀναστασίου» ἐνώπιον τῶν ἀνακριτικῶν ἀρχῶν, τήν μία καί μοναδική, διετύπωσε ἰσχυρισμούς γιά δωροδοκία κατά τοῦ ἀναπληρωτοῦ ὑπουργοῦ Ὑγείας Μάριου Σαλμᾶ (ἴσως γιατί ἐπί τῶν ἡμερῶν του δέν μετεῖχε στίς διαπραγματεύσεις) καί ἀναιμικές ἀναφορές, ἀδύνατες νομικά ἀλλά πυρηνικές πολιτικά, κατά τοῦ Ἄδωνι Γεωργιάδη.

– Τό τρίτο εἶναι πώς ὁ συγκεκριμένος μάρτυς ἔχει πεῖ ἄλλα στό FBI καί ἄλλα στήν Ἑλληνική Δικαιοσύνη, στήν ποινική δικαιοδοσία τῆς ὁποίας ἀνήκει ὡς μή στέλεχος τῆς Novartis. Στήν Ἀμερική λέγεται πώς ἔχει πεῖ βαρειές κουβέντες γιά πολιτικά πρόσωπα, στήν Ἑλλάδα ὄχι. Φέρεται, μάλιστα, νά ἔχει συνδέσει τάχα τό μέτρο τῆς μείωσης τῶν συντάξεων μέ τήν ἐξόφληση τῆς Novartis. Ὅτι δῆθεν στό δίλημμα «νά μειώσουμε τίς συντάξεις καί νά πληρώσουμε τήν Novartis» ἤ «νά μήν πληρώσουμε τήν Novartis, μά νά κρατήσουμε ὄρθιες τίς συντάξεις», ἡ ἀπάντηση ἦταν τό πρῶτο: νά μειώσουμε τίς συντάξεις. Λυπηρόν νά ἁλωνίζουν σέ πολιτικά γραφεῖα ὑπουργῶν τέτοιοι τύποι καί νά λένε τέτοια ἀσύστολα ψέματα.

– Τό τέταρτο εἶναι πώς ὁ συγκεκριμένος μάρτυς ταξίδευε συχνότατα στό ἐξωτερικό μέ ἄδεια τῶν οἰκείων ἀρχῶν. Τόσο συχνά ὥστε κάποιοι νά ἐκτιμοῦν ὅτι τοῦ «στήθηκε» παγίδα στό ἀεροδρόμιο. Νά ἰσχυρίζονται πώς εἶχε ἐνημερώσει γιά τήν «φυγή» του τίς ἀρχές.

– Τό πέμπτο καί σημαντικώτερο ἀπό ὅλα, ὅμως, εἶναι τί θά πεῖ στήν ἀπολογία του. Εἶναι μέν κατηγορούμενος καί οἱ ἰσχυρισμοί του εἶναι ἰσχυρισμοί κατηγορουμένου, ὡστόσο στήν πολιτική οἱ ἐντυπώσεις δέν διαμορφώνονται μέ νομικά κριτήρια. Ὁ κόσμος στέκεται στά πραγματικά περιστατικά. Μαθαίνω ὅτι δίδεται μάχη στό παρασκήνιο γιά τό τί θά πεῖ. Ρώτησα δύο σοβαρούς ἀνθρώπους, ἕναν ἀπό τήν Κυβέρνηση καί ἕναν ἀπό τήν Ἀντιπολίτευση, νά προβοῦν σέ ἐκτιμήσεις. Ὁ κυβερνητικός μοῦ ἰσχυρίστηκε πώς ὁ Μανιαδάκης, μετά τήν ἄσκηση τῆς ποινικῆς δίωξης ἐναντίον του, θά ἀναγκαστεῖ νά μιλήσει, ἐκμεταλλευόμενος εὐεργετήματα τοῦ νόμου Καστανίδη. Πιθανή ἐξέλιξη; Wishfull thinks; Θά κριθεῖ! Οἱ συριζαῖοι, πάντως, χτίζουν μία γραμμή ἄμυνας, ὅτι ὁ μάρτυς ἦταν δικός τους, «τῶν ὑπουργῶν τῆς ΝΔ, ὄχι δικός μας». Ὁ συνομιλητής μου ἀπό τήν ΝΔ, ἐξαιρετικά σοβαρός καί μετρημένος, μέ καλές προβλέψεις κατά τεκμήριο, ἐκτιμᾶ μέ νομική ἐπιχειρηματολογία καί ὄχι ἐπειδή γνωρίζει κάτι τό ἀκριβῶς ἀντίθετο: πώς, ἐπειδή μετά τήν ἄσκηση τῆς ποινικῆς δίωξης ἐναντίον του ὁ Μανιαδάκης δέν ἔχει ὁδό διαφυγῆς, τό πιθανώτερο εἶναι πώς θά καταγγείλει δικαστικούς λειτουργούς ὅτι τόν πίεσαν νά πεῖ καί ἄλλα, πέραν τῆς πρώτης κατάθεσής του ἐναντίον πολιτικῶν προσώπων. Καί καταγγέλλοντας τήν Δικαιοσύνη, θά φέρει σέ ἐξαιρετικά δύσκολη θέση τόν ΣΥΡΙΖΑ. Τό ἐρώτημα εἶναι σέ αὐτή τήν βερσιόν τί εἴδους πιέσεις θά καταγγείλει! Πιέσεις γιά νά πεῖ ὅσα εἶπε στίς ΗΠΑ καί γνωρίζουν οἱ ἑλληνικές ἀρχές ἀνεπισήμως ἤ πιέσεις καί πέραν αὐτῶν, ἄλλου τύπου;

Ἡ χθεσινοβραδινή ἐξέλιξη –ὁ Μανιαδάκης δήλωσε σέ διαδικτυακό τόπο πώς τοῦ ἀσκήθηκαν πιέσεις νά καταθέσει ὅτι χρηματίστηκαν οἱ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, Ἄδωνις Γεωργιάδης, Γιάννης Στουρνάρας– ἀποδεικνύει ὅτι ἡ ἀντιπολίτευση ἔχει ἐσχάτως καλύτερη εἰκόνα τῶν ἐξελίξεων. Ὁ λόγος τώρα στούς εἰσαγγελεῖς. Πρέπει νά ἀπαντήσουν.

Απόψεις

Εστία Επενδυτική: Ασφαλιστικά μέτρα για τον τρόπο που επελέγησαν τα Μ.Μ.Ε. της «λίστας Πέτσα»

Εφημερίς Εστία
Kαταθέσαμε σήμερα ασφαλιστικά μέτρα για τον τρόπο που επελέγησαν  τα Μ.Μ.Ε.,  στα οποία διανεμήθηκε το περίφημο κονδύλι των 20 εκ. (διαδικασίες, κριτήρια κλπ.)

Ανεύθυνοι στρέφουν τις μαθητικές καταλήψεις εναντίον της αμύνης της χώρας

Εφημερίς Εστία
Ὕποπτα παιγνίδια καί ρεσιτάλ λαϊκισμοῦ σέ δύσκολους καιρούς

Τῶν ἀχράντων μυστηρίων

Μανώλης Κοττάκης
EXEI KANEI ἡ Κυβέρνηση λάθη στήν διαχείριση τῆς πανδημίας; Προφανῶς καί σοβαρά

Κλείνουν τά περίπτερα, μίνι μάρκετ καί κάβες ἀπό τά μεσάνυκτα

Εφημερίς Εστία
Γιά νά περιορισθεῖ ἡ συγκέντρωσις τῶν νέων στίς πλατεῖες

Ἡ φτώχεια θέλει καλοπέραση καί χιοῦμορ!

Δημήτρης Καπράνος
Ἄν τά πράγματα εἶναι ὅπως τά φαντάζομαι, δέν πρέπει νά ὑπάρχει Ἕλληνας ὁ ὁποῖος δέν ὀφείλει χρήματα