ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

Στήν χώρα τῶν ὀνείρων καί τῆς ὑποκρισίας

Πολύ θά θέλαμε νά ἀντιληφθοῦμε σέ τί θά..

… βλάψουν τήν χώρα μας τά Μή κερδοσκοπικά Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα. Σέ τί θά ἔβλαπτε, δηλαδή, ἡ ἵδρυση ἑνός Πανεπιστημίου μέ αὐτά τά χαρακτηριστικά καί μέ ἀντικείμενο τίς θεωρητικές ἐπιστῆμες στούς Δελφούς. Ποιός ἀμφιβάλλει ὅτι κορυφαῖοι καθηγητές ἀπό ὅλο τόν κόσμο θά ἤθελαν νά διδάξουν ἐκεῖ, στόν Ὀμφαλό τῆς Γῆς;

Θά ἦταν κακό γιά τήν Ἑλλάδα νά ἱδρυθεῖ ἕνα ἀνάλογο Ἐκπαιδευτικό Ἵδρυμα μέ ἀντικείμενο τήν Ἰατρική στήν Κῶ, τήν πατρίδα τοῦ Ἱπποκράτους; Πόσοι κορυφαῖοι καθηγητές τῆς Ἰατρικῆς ἀπό κάθε γωνιά τῆς γῆς δέν θά ἐπεδίωκαν νά ἐντάξουν στό βιογραφικό τους τήν διδασκαλία στήν γενέτειρα τοῦ πατέρα τῆς Ἰατρικῆς Ἐπιστήμης; Καί πόσοι ἰατροί δέν θά αἰσθάνονταν ὅτι θά ἀποκτοῦσαν τό κάτι περισσότερο, ἄν τό δίπλωμα πού θά εἶχαν κρεμασμένο στόν τοῖχο τοῦ ἰατρείου τους θά προερχόταν ἀπό τό Ἱπποκράτειο Πανεπιστήμιο;

Δηλαδή θά ἦταν μεῖον γιά τήν Ἑλλάδα μιά Φιλοσοφική Σχολή στά Στάγειρα, τήν γενέθλιο πατρίδα τοῦ Ἀριστοτέλους; Ἕνα Μή κερδοσκοπικό ΑΕΙ στήν περιοχή τῆς Ἀκαδημίας Πλάτωνος;

Εἶναι βέβαιο ὅτι θά εἴχαμε ὄχι μόνο τεράστια ἔσοδα, ἀπό σπουδαστές τῆς ἀλλοδαπῆς, πού θά ἔσπευδαν στήν Ἑλλάδα, ἀλλά ἡ Ἑλλάς θά ἐξελισσόταν σέ ὑπερδύναμη στόν χῶρο τῆς ἐκπαιδεύσεως. Γιά νά λέμε τά πράγματα μέ τό ὄνομά τους, τό θέμα τῆς ἱδρύσεως τῶν Ἰδιωτικῶν Πανεπιστημίων, ὅπως ἀποκαλοῦμε τά μή κερδοσκοπικά ΑΕΙ (λειτουργοῦν ἤδη στήν Κύπρο καί φιλοξενοῦν ,μεγάλο ἀριθμό Ἑλλήνων φοιτητῶν), θά ἔπρεπε ἀπό χρόνια νά ἔχει λυθεῖ. Ἄν τό ἐπέτρεπε, φυσικά, ὁ ἐκπαιδευτικός συνδικαλισμός, ἄν τό ἐπέτρεπε ἡ πλήρης κομματοκρατία πού ἐπικρατεῖ σήμερα στά ΑΕΙ, ἄν τό ἐπέτρεπαν οἱ ἐπιτροπές νεολαιῶν, οἱ ὁποῖες καθορίζουν ἐν πολλοῖς τήν λειτουργία τῶν ΑΕΙ, ἄν τό ἐπέτρεπαν καί οἱ βουλευτές μας, οἱ ὁποῖοι σέ κατ’ ἰδίαν συζητήσεις ἀποδέχονται τήν ἀνάγκη τῆς δημιουργίας Ἰδιωτικῶν Πανεπιστημίων, ἀλλά ὅταν ἔρχεται τό θέμα πρός συζήτηση στό Κοινοβούλιο, κάνουν τόν Γερμανό…

Τό φαινόμενο ἀπαντᾶται καί στόν χῶρο τῆς Ναυτιλίας. Ἡ χώρα ἀπαγορεύει τήν λειτουργία τῆς Ἰδιωτικῆς Ναυτικῆς Ἐκπαιδεύσεως, μέ ἀποτέλεσμα πολλά Ἑλληνόπουλα νά πηγαίνουν νά σπουδάσουν (γιά νά γίνουν πλοίαρχοι καί μηχανικοί) σέ Ἰδιωτικές Σχολές τῆς Κύπρου, τῆς Αἰγύπτου, τῆς Ρουμανίας, τῆς Βουλγαρίας! Ἐδῶ, στήν Ἑλλάδα, προσέρχονται στίς ἐξετάσεις τῶν δημοσίων Ἀκαδημιῶν Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ περισσότερα ἀπό τρεῖς χιλιάδες παιδιά κάθε χρόνο. Οἱ Σχολές δέχονται τά μισά ἀπό αὐτά, καί τά ἄλλα ξενιτεύονται! Ἡ Ἑλλάδα, γιά νά ἱκανοποιήσει τό γινάτι κάποιων συνδικαλιστῶν, ἔκλεισε (τό 1982) τήν ἀκμάζουσα ἰδιωτική ναυτική ἐκπαίδευση, ἡ ὁποία τροφοδότησε μέ χιλιάδες ἀξιωματικούς τήν ἑλληνική Ναυτιλία, ἡ ὁποία σήμερα ψάχνει Ἕλληνες ναυτικούς μέ τό τηλεσκόπιο! Καί ὅμως, ὁ Νόμος γιά τήν ἐπαναλειτουργία τῆς Ἰδιωτικῆς Ναυτικῆς Ἐκπαιδεύσεως ὑπάρχει, ἀλλά μένει στά ἐρμάρια τοῦ ἑκάστοτε ὑπουργοῦ. Δυστυχῶς, ἡ χώρα μας ἐπιμένει νά κρατᾶ τήν ἀνώτατη ἐκπαίδευση δέσμια τῶν συνδικαλιστικῶν, κομματικῶν καί ἄλλων συμφερόντων. Τά ΑΕΙ παραμένουν προπύργια τῶν κομμάτων καί οἱ καθηγητές, πολέμιοι τῶν Ἰδιωτικῶν Πανεπιστημίων, πηγαίνουν καί διδάσκουν σέ… ἰδιωτικά πανεπιστήμια στήν Κύπρο! Ἑλλάς, ἡ χώρα τῶν ὀνείρων, ὅπως ἔλεγε ἡ παλαιά, καλή διαφήμιση τοῦ ΕΟΤ…

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ