Στήν χώρα τῶν ὀνείρων καί τῆς ὑποκρισίας

Πολύ θά θέλαμε νά ἀντιληφθοῦμε σέ τί θά..

… βλάψουν τήν χώρα μας τά Μή κερδοσκοπικά Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα. Σέ τί θά ἔβλαπτε, δηλαδή, ἡ ἵδρυση ἑνός Πανεπιστημίου μέ αὐτά τά χαρακτηριστικά καί μέ ἀντικείμενο τίς θεωρητικές ἐπιστῆμες στούς Δελφούς. Ποιός ἀμφιβάλλει ὅτι κορυφαῖοι καθηγητές ἀπό ὅλο τόν κόσμο θά ἤθελαν νά διδάξουν ἐκεῖ, στόν Ὀμφαλό τῆς Γῆς;

Θά ἦταν κακό γιά τήν Ἑλλάδα νά ἱδρυθεῖ ἕνα ἀνάλογο Ἐκπαιδευτικό Ἵδρυμα μέ ἀντικείμενο τήν Ἰατρική στήν Κῶ, τήν πατρίδα τοῦ Ἱπποκράτους; Πόσοι κορυφαῖοι καθηγητές τῆς Ἰατρικῆς ἀπό κάθε γωνιά τῆς γῆς δέν θά ἐπεδίωκαν νά ἐντάξουν στό βιογραφικό τους τήν διδασκαλία στήν γενέτειρα τοῦ πατέρα τῆς Ἰατρικῆς Ἐπιστήμης; Καί πόσοι ἰατροί δέν θά αἰσθάνονταν ὅτι θά ἀποκτοῦσαν τό κάτι περισσότερο, ἄν τό δίπλωμα πού θά εἶχαν κρεμασμένο στόν τοῖχο τοῦ ἰατρείου τους θά προερχόταν ἀπό τό Ἱπποκράτειο Πανεπιστήμιο;

Δηλαδή θά ἦταν μεῖον γιά τήν Ἑλλάδα μιά Φιλοσοφική Σχολή στά Στάγειρα, τήν γενέθλιο πατρίδα τοῦ Ἀριστοτέλους; Ἕνα Μή κερδοσκοπικό ΑΕΙ στήν περιοχή τῆς Ἀκαδημίας Πλάτωνος;

Εἶναι βέβαιο ὅτι θά εἴχαμε ὄχι μόνο τεράστια ἔσοδα, ἀπό σπουδαστές τῆς ἀλλοδαπῆς, πού θά ἔσπευδαν στήν Ἑλλάδα, ἀλλά ἡ Ἑλλάς θά ἐξελισσόταν σέ ὑπερδύναμη στόν χῶρο τῆς ἐκπαιδεύσεως. Γιά νά λέμε τά πράγματα μέ τό ὄνομά τους, τό θέμα τῆς ἱδρύσεως τῶν Ἰδιωτικῶν Πανεπιστημίων, ὅπως ἀποκαλοῦμε τά μή κερδοσκοπικά ΑΕΙ (λειτουργοῦν ἤδη στήν Κύπρο καί φιλοξενοῦν ,μεγάλο ἀριθμό Ἑλλήνων φοιτητῶν), θά ἔπρεπε ἀπό χρόνια νά ἔχει λυθεῖ. Ἄν τό ἐπέτρεπε, φυσικά, ὁ ἐκπαιδευτικός συνδικαλισμός, ἄν τό ἐπέτρεπε ἡ πλήρης κομματοκρατία πού ἐπικρατεῖ σήμερα στά ΑΕΙ, ἄν τό ἐπέτρεπαν οἱ ἐπιτροπές νεολαιῶν, οἱ ὁποῖες καθορίζουν ἐν πολλοῖς τήν λειτουργία τῶν ΑΕΙ, ἄν τό ἐπέτρεπαν καί οἱ βουλευτές μας, οἱ ὁποῖοι σέ κατ’ ἰδίαν συζητήσεις ἀποδέχονται τήν ἀνάγκη τῆς δημιουργίας Ἰδιωτικῶν Πανεπιστημίων, ἀλλά ὅταν ἔρχεται τό θέμα πρός συζήτηση στό Κοινοβούλιο, κάνουν τόν Γερμανό…

Τό φαινόμενο ἀπαντᾶται καί στόν χῶρο τῆς Ναυτιλίας. Ἡ χώρα ἀπαγορεύει τήν λειτουργία τῆς Ἰδιωτικῆς Ναυτικῆς Ἐκπαιδεύσεως, μέ ἀποτέλεσμα πολλά Ἑλληνόπουλα νά πηγαίνουν νά σπουδάσουν (γιά νά γίνουν πλοίαρχοι καί μηχανικοί) σέ Ἰδιωτικές Σχολές τῆς Κύπρου, τῆς Αἰγύπτου, τῆς Ρουμανίας, τῆς Βουλγαρίας! Ἐδῶ, στήν Ἑλλάδα, προσέρχονται στίς ἐξετάσεις τῶν δημοσίων Ἀκαδημιῶν Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ περισσότερα ἀπό τρεῖς χιλιάδες παιδιά κάθε χρόνο. Οἱ Σχολές δέχονται τά μισά ἀπό αὐτά, καί τά ἄλλα ξενιτεύονται! Ἡ Ἑλλάδα, γιά νά ἱκανοποιήσει τό γινάτι κάποιων συνδικαλιστῶν, ἔκλεισε (τό 1982) τήν ἀκμάζουσα ἰδιωτική ναυτική ἐκπαίδευση, ἡ ὁποία τροφοδότησε μέ χιλιάδες ἀξιωματικούς τήν ἑλληνική Ναυτιλία, ἡ ὁποία σήμερα ψάχνει Ἕλληνες ναυτικούς μέ τό τηλεσκόπιο! Καί ὅμως, ὁ Νόμος γιά τήν ἐπαναλειτουργία τῆς Ἰδιωτικῆς Ναυτικῆς Ἐκπαιδεύσεως ὑπάρχει, ἀλλά μένει στά ἐρμάρια τοῦ ἑκάστοτε ὑπουργοῦ. Δυστυχῶς, ἡ χώρα μας ἐπιμένει νά κρατᾶ τήν ἀνώτατη ἐκπαίδευση δέσμια τῶν συνδικαλιστικῶν, κομματικῶν καί ἄλλων συμφερόντων. Τά ΑΕΙ παραμένουν προπύργια τῶν κομμάτων καί οἱ καθηγητές, πολέμιοι τῶν Ἰδιωτικῶν Πανεπιστημίων, πηγαίνουν καί διδάσκουν σέ… ἰδιωτικά πανεπιστήμια στήν Κύπρο! Ἑλλάς, ἡ χώρα τῶν ὀνείρων, ὅπως ἔλεγε ἡ παλαιά, καλή διαφήμιση τοῦ ΕΟΤ…

Απόψεις

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.

Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε» ἤ «Τά παράπονά σας στόν δήμαρχο».

ΚΑΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 12 Ἰουλίου 1924

Δευτέρα, 13 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΕΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τό τέλος τῆς ἐμπιστοσύνης πρός τό Κράτος γιά 1 ἑκατομμύριο ἑλληνικές ἐπιχειρήσεις

Εφημερίς Εστία
Πῶς ἡ Κυβέρνησις μέ ἐμπροσθοφυλακή τούς παρόχους ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας τούς ζητεῖ νά ἐπιστρέψουν ἐπιδοτήσεις γιά μειώσεις λογαριασμῶν τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος κατά τήν περίοδο τῆς κρίσεως • Ἡ χειρότερη μορφή λαϊκισμοῦ, ἡ ἐξαπάτησις τοῦ πολίτου