ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022

Σάββατον, 9 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΚΑΙ ΓΚΑΓΚΑΡΙΝΕΣ

Μεταδίδεται ἐκ Χαϊντεραμπάτ (Ἰνδίας): «Εὑρισκόμενος ἐνταῦθα Ρῶσσος ἐπιστήμων ἐκ τῶν συνοδευόντων τόν ἐπισμηναγόν Γκαγκάριν, ἐδήλωσεν ὅτι ἡ Ρωσσία θά ἐκτοξεύσῃ προσεχῶς εἰς τό διάστημα μίαν γυναῖκα καί ὅτι τό προσεχές Ρωσσικόν διαστημόπλοιον θά φέρῃ πλήρωμα περισσότερων τοῦ ἑνός ἀνδρῶν». Προφανῶς, τάς «συντρόφισσας» οὐκ ἐᾷ καθεύδειν τό τρόπαιον τοῦ Γκαγκάριν, ἐννοοῦν ν’ ἀναδείξουν καί Γκαγκαρίνες. Καιρός ἦτο πλέον νά αἰωρηθοῦν καί τά θηλυκά εἰς τό Διάστημα, διά νά περνᾷ κἄπως εὐχάριστα ἡ ὥρα τῶν ἀστροναυτῶν, καθώς θά φθάνουν εἰς τόν… ἕβδομον οὐρανόν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΑΥΞΗΣΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΩΝ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠ

Σχετικῶς μέ τό θέμα τῆς αὐξήσεως τῶν ὀργανικῶν θέσεων τῶν ἀντιστρατήγων, διά τήν διατήρησιν τοῦ νεοπροαχθέντος εἰς ἀντιστράτηγον διευθυντοῦ τῆς Κ.Υ.Π. κ. Νάτσινα, παρέχεται ἡ πληροφορία ὅτι, κατόπιν τῆς παραιτήσεως τούτου, δέν πρόκειται νά προαχθῇ ἄλλος ὑποστράτηγος πρός πλήρωσιν τῆς κενωθείσης θέσεως καί τοῦτο διότι ὁ κ. Νάτσινας ἀνεκλήθη εὐθύς μετά τήν παραίτησίν του εἰς τήν ἐνεργόν ὑπηρεσίαν ὡς ἔφεδρος ἐκ μονίμων.

 

Απόψεις

ΚΚΕ: Ἤθελε νά καταλάβει τήν B. Ἑλλάδα μέ «δανεικά» ὅπλα ἀπό τούς ναζί

Εφημερίς Εστία
Νέα στοιχεῖα γιά τόν Ἐμφύλιο – Στό φῶς ἀπόρρητα ἔγγραφα τῆς ΕΣΣΔ ἀπό τόν καθηγητή Ἱστορίας τοῦ «Τζών Χόπκινς» Σεργκέι Ραντσένκο

Ἄρρητα ρήματα

Μανώλης Κοττάκης
Ἀξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

Ὁ Ζερεφός προειδοποιεῖ γιά συχνές χιονοκαταιγίδες

Εφημερίς Εστία
«Κτυποῦσαν» κάθε 40 χρόνια, ἀλλά ἡ κλιματική ἀλλαγή τά ἀλλάζει ὅλα

Ἡ μόνη «ἐλπίδα» στόν χιονιᾶ ἦταν τό ρεπορτάζ

Δημήτρης Καπράνος
Ἐκεῖνο πού μέ ἐκνευρίζει στίς περιπτώσεις πού…

Σάββατον, 27 Ἰανουαρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ