ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023

Σάββατον, 9 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΚΑΙ ΓΚΑΓΚΑΡΙΝΕΣ

Μεταδίδεται ἐκ Χαϊντεραμπάτ (Ἰνδίας): «Εὑρισκόμενος ἐνταῦθα Ρῶσσος ἐπιστήμων ἐκ τῶν συνοδευόντων τόν ἐπισμηναγόν Γκαγκάριν, ἐδήλωσεν ὅτι ἡ Ρωσσία θά ἐκτοξεύσῃ προσεχῶς εἰς τό διάστημα μίαν γυναῖκα καί ὅτι τό προσεχές Ρωσσικόν διαστημόπλοιον θά φέρῃ πλήρωμα περισσότερων τοῦ ἑνός ἀνδρῶν». Προφανῶς, τάς «συντρόφισσας» οὐκ ἐᾷ καθεύδειν τό τρόπαιον τοῦ Γκαγκάριν, ἐννοοῦν ν’ ἀναδείξουν καί Γκαγκαρίνες. Καιρός ἦτο πλέον νά αἰωρηθοῦν καί τά θηλυκά εἰς τό Διάστημα, διά νά περνᾷ κἄπως εὐχάριστα ἡ ὥρα τῶν ἀστροναυτῶν, καθώς θά φθάνουν εἰς τόν… ἕβδομον οὐρανόν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΑΥΞΗΣΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΩΝ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠ

Σχετικῶς μέ τό θέμα τῆς αὐξήσεως τῶν ὀργανικῶν θέσεων τῶν ἀντιστρατήγων, διά τήν διατήρησιν τοῦ νεοπροαχθέντος εἰς ἀντιστράτηγον διευθυντοῦ τῆς Κ.Υ.Π. κ. Νάτσινα, παρέχεται ἡ πληροφορία ὅτι, κατόπιν τῆς παραιτήσεως τούτου, δέν πρόκειται νά προαχθῇ ἄλλος ὑποστράτηγος πρός πλήρωσιν τῆς κενωθείσης θέσεως καί τοῦτο διότι ὁ κ. Νάτσινας ἀνεκλήθη εὐθύς μετά τήν παραίτησίν του εἰς τήν ἐνεργόν ὑπηρεσίαν ὡς ἔφεδρος ἐκ μονίμων.

 

Απόψεις

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ

Faux στά δεξιά

Μανώλης Κοττάκης
Η ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ἐκλογή τοῦ Στέφανου Κασσελάκη στήν Προεδρία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει κάνει τά μέλη τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος τῆς ΝΔ νά ἀναθαρρήσουν!

Ὑπό αἵρεσιν ἡ ἰσχύς τῆς ρυθμίσεως γιά τίς τριετίες

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΠΟΛΥΔΙΑΦΗΜΙΣΜΕΝΟ ξεπάγωμα τῶν τριετιῶν δέν εἶναι μόνιμο, ὅπως προκύπτει ἀπό τήν τροπολογία-προσθήκη πού κατέθεσε ὁ ὑπουργός Ἐργασίας, Ἄδωνις Γεωργιάδης, στό ὑπό συζήτησιν, στήν ἁρμόδια Ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς, ἐργασιακό νομοσχέδιο.

Λιγώτερο φῶς, λιγώτερες παρέες, λιγώτερα ὅλα…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ παλιός φίλος καί συνεργάτης στήν ΕΡΤ μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς, πού κατοικεῖ τόν τελευταῖο καιρό μονίμως στήν Πάτρα, δημοσίευσε μιά φωτογραφία τῆς ὁδοῦ Πανεπιστημίου, στήν περιοχή τῶν Σινεμά καί τοῦ θεάτρου Rex.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ