Σάββατον, 9 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΚΑΙ ΓΚΑΓΚΑΡΙΝΕΣ

Μεταδίδεται ἐκ Χαϊντεραμπάτ (Ἰνδίας): «Εὑρισκόμενος ἐνταῦθα Ρῶσσος ἐπιστήμων ἐκ τῶν συνοδευόντων τόν ἐπισμηναγόν Γκαγκάριν, ἐδήλωσεν ὅτι ἡ Ρωσσία θά ἐκτοξεύσῃ προσεχῶς εἰς τό διάστημα μίαν γυναῖκα καί ὅτι τό προσεχές Ρωσσικόν διαστημόπλοιον θά φέρῃ πλήρωμα περισσότερων τοῦ ἑνός ἀνδρῶν». Προφανῶς, τάς «συντρόφισσας» οὐκ ἐᾷ καθεύδειν τό τρόπαιον τοῦ Γκαγκάριν, ἐννοοῦν ν’ ἀναδείξουν καί Γκαγκαρίνες. Καιρός ἦτο πλέον νά αἰωρηθοῦν καί τά θηλυκά εἰς τό Διάστημα, διά νά περνᾷ κἄπως εὐχάριστα ἡ ὥρα τῶν ἀστροναυτῶν, καθώς θά φθάνουν εἰς τόν… ἕβδομον οὐρανόν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΑΥΞΗΣΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΩΝ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠ

Σχετικῶς μέ τό θέμα τῆς αὐξήσεως τῶν ὀργανικῶν θέσεων τῶν ἀντιστρατήγων, διά τήν διατήρησιν τοῦ νεοπροαχθέντος εἰς ἀντιστράτηγον διευθυντοῦ τῆς Κ.Υ.Π. κ. Νάτσινα, παρέχεται ἡ πληροφορία ὅτι, κατόπιν τῆς παραιτήσεως τούτου, δέν πρόκειται νά προαχθῇ ἄλλος ὑποστράτηγος πρός πλήρωσιν τῆς κενωθείσης θέσεως καί τοῦτο διότι ὁ κ. Νάτσινας ἀνεκλήθη εὐθύς μετά τήν παραίτησίν του εἰς τήν ἐνεργόν ὑπηρεσίαν ὡς ἔφεδρος ἐκ μονίμων.

 

Απόψεις

Ἀπίστευτης ἰσχύος μήνυμα γιά τό ἐλεύθερο φρόνημα καί τήν ἀνεξαρτησία τῶν δικαστῶν ἀπό τίς ἐξουσίες

Εφημερίς Εστία
Ἡ Δικαιοσύνη βγαίνει πιό δυνατή μετά τήν ἀπόφαση τοῦ πενταμελοῦς δικαστικοῦ συμβουλίου γιά τήν ὑπόθεση τῆς Novartis

«Ἄν μᾶς δώσεις τόν Παπαγγελόπουλο…»

Μανώλης Κοττάκης
ΠΑΝΤΟΤΕ πίστευα ὅτι ἕνα ἀπό τά χαρακτηριστικά πού…

Φρένο στήν πρόωρη συνταξιοδότηση στό Δημόσιο

Εφημερίς Εστία
Στό Ὑπουργεῖο Ἐργασίας ἡ εὐθύνη τῆς τελικῆς ἀποφάσεως

Ἄς μήν ἀναμασᾶμε κάθε τουρκική «μπαλαφάρα»

Δημήτρης Καπράνος
Πόσο στά σοβαρά μπορεῖ νά παίρνει κανείς –ἄς ποῦμε– τόν Κιλιτσντάρογλου ἤ τόν Μπαχτσελί;

Τετάρτη, 4 Ἰουλίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ