ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

Σάββατον, 9 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΚΑΙ ΓΚΑΓΚΑΡΙΝΕΣ

Μεταδίδεται ἐκ Χαϊντεραμπάτ (Ἰνδίας): «Εὑρισκόμενος ἐνταῦθα Ρῶσσος ἐπιστήμων ἐκ τῶν συνοδευόντων τόν ἐπισμηναγόν Γκαγκάριν, ἐδήλωσεν ὅτι ἡ Ρωσσία θά ἐκτοξεύσῃ προσεχῶς εἰς τό διάστημα μίαν γυναῖκα καί ὅτι τό προσεχές Ρωσσικόν διαστημόπλοιον θά φέρῃ πλήρωμα περισσότερων τοῦ ἑνός ἀνδρῶν». Προφανῶς, τάς «συντρόφισσας» οὐκ ἐᾷ καθεύδειν τό τρόπαιον τοῦ Γκαγκάριν, ἐννοοῦν ν’ ἀναδείξουν καί Γκαγκαρίνες. Καιρός ἦτο πλέον νά αἰωρηθοῦν καί τά θηλυκά εἰς τό Διάστημα, διά νά περνᾷ κἄπως εὐχάριστα ἡ ὥρα τῶν ἀστροναυτῶν, καθώς θά φθάνουν εἰς τόν… ἕβδομον οὐρανόν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΑΥΞΗΣΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΩΝ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠ

Σχετικῶς μέ τό θέμα τῆς αὐξήσεως τῶν ὀργανικῶν θέσεων τῶν ἀντιστρατήγων, διά τήν διατήρησιν τοῦ νεοπροαχθέντος εἰς ἀντιστράτηγον διευθυντοῦ τῆς Κ.Υ.Π. κ. Νάτσινα, παρέχεται ἡ πληροφορία ὅτι, κατόπιν τῆς παραιτήσεως τούτου, δέν πρόκειται νά προαχθῇ ἄλλος ὑποστράτηγος πρός πλήρωσιν τῆς κενωθείσης θέσεως καί τοῦτο διότι ὁ κ. Νάτσινας ἀνεκλήθη εὐθύς μετά τήν παραίτησίν του εἰς τήν ἐνεργόν ὑπηρεσίαν ὡς ἔφεδρος ἐκ μονίμων.

 

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ