Σάββατον, 9 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΚΑΙ ΓΚΑΓΚΑΡΙΝΕΣ

Μεταδίδεται ἐκ Χαϊντεραμπάτ (Ἰνδίας): «Εὑρισκόμενος ἐνταῦθα Ρῶσσος ἐπιστήμων ἐκ τῶν συνοδευόντων τόν ἐπισμηναγόν Γκαγκάριν, ἐδήλωσεν ὅτι ἡ Ρωσσία θά ἐκτοξεύσῃ προσεχῶς εἰς τό διάστημα μίαν γυναῖκα καί ὅτι τό προσεχές Ρωσσικόν διαστημόπλοιον θά φέρῃ πλήρωμα περισσότερων τοῦ ἑνός ἀνδρῶν». Προφανῶς, τάς «συντρόφισσας» οὐκ ἐᾷ καθεύδειν τό τρόπαιον τοῦ Γκαγκάριν, ἐννοοῦν ν’ ἀναδείξουν καί Γκαγκαρίνες. Καιρός ἦτο πλέον νά αἰωρηθοῦν καί τά θηλυκά εἰς τό Διάστημα, διά νά περνᾷ κἄπως εὐχάριστα ἡ ὥρα τῶν ἀστροναυτῶν, καθώς θά φθάνουν εἰς τόν… ἕβδομον οὐρανόν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΑΥΞΗΣΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΩΝ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠ

Σχετικῶς μέ τό θέμα τῆς αὐξήσεως τῶν ὀργανικῶν θέσεων τῶν ἀντιστρατήγων, διά τήν διατήρησιν τοῦ νεοπροαχθέντος εἰς ἀντιστράτηγον διευθυντοῦ τῆς Κ.Υ.Π. κ. Νάτσινα, παρέχεται ἡ πληροφορία ὅτι, κατόπιν τῆς παραιτήσεως τούτου, δέν πρόκειται νά προαχθῇ ἄλλος ὑποστράτηγος πρός πλήρωσιν τῆς κενωθείσης θέσεως καί τοῦτο διότι ὁ κ. Νάτσινας ἀνεκλήθη εὐθύς μετά τήν παραίτησίν του εἰς τήν ἐνεργόν ὑπηρεσίαν ὡς ἔφεδρος ἐκ μονίμων.

 

Απόψεις

Ἡ ὑπονόμευσις τῆς ἀξιοκρατίας ἀπό τό ἀναξιόπιστο τέστ τῆς κ. Κεραμέως

Μανώλης Κοττάκης
Πῶς τό ΑΣΕΠ «ἐξευτέλισε» διοικητές νοσοκομείων μέ …μῆλα καί ἀχλάδια – Γιατί παρῃτήθη ὁ διοικητής τῆς 1ης ΥΠΕ – Πῶς οἱ ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες καί οἱ ἀσφαλισμένοι χρηματοδοτοῦν ἀπό τό ὑστέρημά τους τό ΕΣΥ, πού ἔπαυσε νά εἶναι δωρεάν

Ἡ Ἑλλάς «μάχεται» καί γιά τά δικαιώματα τῶν ὁμοφυλοφίλων στό Ἰράν καί τό Ἰράκ!

Εφημερίς Εστία
Ο ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ δέν ἔχει τέλος.

6 στούς 10 Νεοδημοκράτες τιμώρησαν τόν κ. Μητσοτάκη γιά τόν γάμο καί τήν ἀκρίβεια

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΧΑΜΗΛΟ ποσοστό πού συγκέντρωσε ἡ Νέα Δημοκρατία στίς εὐρωεκλογές ὀφείλεται κυρίως σέ δύο βασικά θέματα: τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν καί τήν ἀκρίβεια.

Ἔτσι, γιά ν’ ἀκούσουμε μιά ἀπάντηση…

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν ὁ Γιῶργος Τράπαλης, τῆς ἑταιρείας μετρήσεων Good affairs, μοῦ ἔλεγε ὅτι «Ὁ Δούκας εἶναι ὁ μόνος πού ἄν πάει σέ δεύτερο γῦρο μπορεῖ νά κερδίσει τόν Μπακογιάννη», πίστευα ὅτι μέ δουλεύει.

Παρασκευή, 19 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΗ