Σάββατον, 9 Ἰουνίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ

«Ἡ Χίλντα Ντίλλον ἐπεσκέφθη διά πρώτην φοράν εἰς τήν ζωήν ψυχίατρον, ἐπέστρεψεν, ἐν συνεχείᾳ, εἰς τήν οἰκογένειά της καί τά τρία τέκνα της καί ηὐτοκτόνησεν. Ἐκ τῶν τριῶν τέκνων της, τά δύο ἀπέθανον διά στραγγαλισμοῦ καί τό τρίτον διά σφαιρῶν περιστρόφου. Ἡ γυναικαδέλφη της ἐδήλωσεν, ὅτι ὅταν ἐπέστρεψεν ἀπό τόν ψυχίατρον ἐφαίνετο εὐδιάθετος.» Βέβαια, διά νά πάῃ νά ἐξετασθῇ, κάτι θά ᾐσθάνετο· δέν ἀποκλείεται, ὅμως, νά τήν ἐτρέλλανε καί ὁ ψυχίατρος. Ἐάν, μάλιστα, τῆς ἔκαμε καί ψυχανάλυσιν, ὅπως συνηθίζουν μερικοί Ἀμερικανοί ἀπατεῶνες, εἶναι περίεργον, πώς δέν τόν ἐξέκαμε καί τόν ἴδιον!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ἐπιτροπή πληγέντων ἐκ φυλλοξήρας ἀμπελουργῶν τῆς Ἀττικῆς ἀποτελούμενη ἀπό ἐκπροσώπους τῆς Ἑνώσεως Γεωργικῶν Συνεταιρισμῶν καί τῆς Ἑνώσεως Ἀμπελουργῶν Ἀττικῆς ἐπεσκέφθη τόν ἀντιπρόεδρον τῆς Κυβερνήσεως πρός τόν ὁποῖον ἐξέθεσε τά ἀνακύψαντα οἰκονομικά προβλήματα ἐξ αἰτίας τῆς καταστροφῆς τῶν ἀμπέλων. Ἡ ἐπιτροπή ἐζήτησε ἀναστολήν τῶν πρός τήν Α.Τ.Ε. χρεῶν καί ἐπιδότησιν κατά 50% τῶν ἐξόδων ἀναμπελώσεως. Ὁ κ. ἀντιπρόεδρος ἐβεβαίωσεν ὅτι θά φέρῃ τό θέμα εἰς τήν ἐξ ὑπουργῶν οἰκονομικήν ἐπιτροπήν μέ εἰσήγησιν τοῦ παρισταμένου ὑπουργοῦ τῆς Γεωργίας, ἵνα ληφθοῦν ὡρισμένα μέτρα.

Απόψεις

Την Κυριακή 26.05 με την Εστία της Κυριακής: Διπλή προσφορά!

Εφημερίς Εστία
Στις 26.05 η Εστία της Κυριακής παρουσιάζει: Αφιέρωμα στον ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ!

Το Σάββατο 25.05 με την Εστία: Eνα αριστούργημα της λογοτεχνίας για να επιλέξεις

Εφημερίς Εστία
Το Σάββατο 25.05 και κάθε Σάββατο με την Εστία: Τα πολύτιμα αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, σε σκληρόδετες πολυτελείς εκδόσεις!

Tην Παρασκευή 24.05 με την Εστία: Nέα σειρά – Ψυχολογία

Εφημερίς Εστία
Την Παρασκευή 24.05 και κάθε Παρασκευή με την Εστία η νέα εκδοτική σειρά «ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ»

Ἐννέα σοβαρά λάθη στήν σύνταξη τῶν φορολογικῶν δηλώσεων ἀπό τό Κράτος!

Εφημερίς Εστία
Χάος μέ τόκους, βεβαιώσεις ἀποδοχῶν, ἐπιδόματα, παρακρατήσεις ἐλευθέρων ἐπαγγελματιῶν, ΙΧ, ζημίες – Πόλεμος ἀνακοινώσεων καί ἀντεγκλήσεις Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, ΑΑΔΕ καί φοροτεχνικῶν – Ἀποφεύγει νά ἀναφερθεῖ στήν οὐσία τῶν προβλημάτων ὁ κ. Χατζηδάκης

Σέ διεθνῆ ἀνυποληψία…

Εφημερίς Εστία
ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ συμβαίνει αὐτό πού βλέπουμε καί στήν καθημερινή ζωή.