ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2023

Σάββατον, 9 Ἰουνίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ

«Ἡ Χίλντα Ντίλλον ἐπεσκέφθη διά πρώτην φοράν εἰς τήν ζωήν ψυχίατρον, ἐπέστρεψεν, ἐν συνεχείᾳ, εἰς τήν οἰκογένειά της καί τά τρία τέκνα της καί ηὐτοκτόνησεν. Ἐκ τῶν τριῶν τέκνων της, τά δύο ἀπέθανον διά στραγγαλισμοῦ καί τό τρίτον διά σφαιρῶν περιστρόφου. Ἡ γυναικαδέλφη της ἐδήλωσεν, ὅτι ὅταν ἐπέστρεψεν ἀπό τόν ψυχίατρον ἐφαίνετο εὐδιάθετος.» Βέβαια, διά νά πάῃ νά ἐξετασθῇ, κάτι θά ᾐσθάνετο· δέν ἀποκλείεται, ὅμως, νά τήν ἐτρέλλανε καί ὁ ψυχίατρος. Ἐάν, μάλιστα, τῆς ἔκαμε καί ψυχανάλυσιν, ὅπως συνηθίζουν μερικοί Ἀμερικανοί ἀπατεῶνες, εἶναι περίεργον, πώς δέν τόν ἐξέκαμε καί τόν ἴδιον!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ἐπιτροπή πληγέντων ἐκ φυλλοξήρας ἀμπελουργῶν τῆς Ἀττικῆς ἀποτελούμενη ἀπό ἐκπροσώπους τῆς Ἑνώσεως Γεωργικῶν Συνεταιρισμῶν καί τῆς Ἑνώσεως Ἀμπελουργῶν Ἀττικῆς ἐπεσκέφθη τόν ἀντιπρόεδρον τῆς Κυβερνήσεως πρός τόν ὁποῖον ἐξέθεσε τά ἀνακύψαντα οἰκονομικά προβλήματα ἐξ αἰτίας τῆς καταστροφῆς τῶν ἀμπέλων. Ἡ ἐπιτροπή ἐζήτησε ἀναστολήν τῶν πρός τήν Α.Τ.Ε. χρεῶν καί ἐπιδότησιν κατά 50% τῶν ἐξόδων ἀναμπελώσεως. Ὁ κ. ἀντιπρόεδρος ἐβεβαίωσεν ὅτι θά φέρῃ τό θέμα εἰς τήν ἐξ ὑπουργῶν οἰκονομικήν ἐπιτροπήν μέ εἰσήγησιν τοῦ παρισταμένου ὑπουργοῦ τῆς Γεωργίας, ἵνα ληφθοῦν ὡρισμένα μέτρα.

Απόψεις

Την Κυριακή 05.02 με την Εστία: Τζορτζ Όργουελ & ΕΣΤΙΑζω

Εφημερίς Εστία
Στις 05.02 με την Εστία της Κυριακής: Τα γνωστότερα έργα του Τζορτζ Όργουελ σε σκληρόδετη αυθεντική έκδοση!

Δέν ἔχουμε δικαίωμα νά τούς προδώσουμε!

Εφημερίς Εστία
Τό χρέος τοῦ πολιτικοῦ κόσμου πρός τούς πεσόντες Ἀεροπόρους – Τά ἔδιναν «ὅλα» στίς ἀερομαχίες γιά τήν ὑπεράσπιση τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας μέ τήν ἐλπίδα, ὅτι οἱ ἡγεσίες δέν θα ὑποκύψουν σέ πιέσεις γιά συμβιβασμό στά ἐθνικά θέματα – Τί περιμένουμε ἀπό τούς ταγούς τῆς χώρας

Πολιτική: Ὑπόθεση ποινικοῦ δικαίου

Μανώλης Κοττάκης
ΧΘΕΣ ὁ Ὑπουργός Προστασίας τοῦ Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος ἐπισκέφθηκε τόν Ἄρειο Πάγο καί «κατέθεσε» μήνυση κατά ἀνώτατου ἀξιωματικοῦ τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, μόλις ἀποστρατευθέντος, ἐπειδή αὐτός κατήγγειλε ὅτι πιέστηκε νά θάψει ὑπόθεση ναρκωτικῶν μέ πρωταγωνιστή τόν υἱό του.

Ὑψηλά οἱ τιμές τῶν τροφίμων ἄν καί πέφτει ὁ πληθωρισμός

Εφημερίς Εστία
ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ στόν ρυθμό ἀνόδου τοῦ ἐναρμονισμένου πληθωρισμοῦ καταγράφεται στήν Ἑλλάδα καί τήν Εὐρωζώνη γιά τόν Ἰανουάριο, ὅπως ἔδειξαν τά στοιχεῖα τῆς Eurostat, ἀπόρροια τῆς ἀποκλιμακώσεως τῶν ἐνεργειακῶν τιμῶν.

Διακοπές στήν Γαῦδο καί τά Κουφονήσια…

Δημήτρης Καπράνος
Τό μόνο πού δέν χρειάζεται αὐτήν τήν ὥρα ἡ Ἑλλάς, εἶναι ὁ κοινοβουλευτικός ἀκτιβισμός.