Σάββατον, 9 Ἰουνίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ

«Ἡ Χίλντα Ντίλλον ἐπεσκέφθη διά πρώτην φοράν εἰς τήν ζωήν ψυχίατρον, ἐπέστρεψεν, ἐν συνεχείᾳ, εἰς τήν οἰκογένειά της καί τά τρία τέκνα της καί ηὐτοκτόνησεν. Ἐκ τῶν τριῶν τέκνων της, τά δύο ἀπέθανον διά στραγγαλισμοῦ καί τό τρίτον διά σφαιρῶν περιστρόφου. Ἡ γυναικαδέλφη της ἐδήλωσεν, ὅτι ὅταν ἐπέστρεψεν ἀπό τόν ψυχίατρον ἐφαίνετο εὐδιάθετος.» Βέβαια, διά νά πάῃ νά ἐξετασθῇ, κάτι θά ᾐσθάνετο· δέν ἀποκλείεται, ὅμως, νά τήν ἐτρέλλανε καί ὁ ψυχίατρος. Ἐάν, μάλιστα, τῆς ἔκαμε καί ψυχανάλυσιν, ὅπως συνηθίζουν μερικοί Ἀμερικανοί ἀπατεῶνες, εἶναι περίεργον, πώς δέν τόν ἐξέκαμε καί τόν ἴδιον!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ἐπιτροπή πληγέντων ἐκ φυλλοξήρας ἀμπελουργῶν τῆς Ἀττικῆς ἀποτελούμενη ἀπό ἐκπροσώπους τῆς Ἑνώσεως Γεωργικῶν Συνεταιρισμῶν καί τῆς Ἑνώσεως Ἀμπελουργῶν Ἀττικῆς ἐπεσκέφθη τόν ἀντιπρόεδρον τῆς Κυβερνήσεως πρός τόν ὁποῖον ἐξέθεσε τά ἀνακύψαντα οἰκονομικά προβλήματα ἐξ αἰτίας τῆς καταστροφῆς τῶν ἀμπέλων. Ἡ ἐπιτροπή ἐζήτησε ἀναστολήν τῶν πρός τήν Α.Τ.Ε. χρεῶν καί ἐπιδότησιν κατά 50% τῶν ἐξόδων ἀναμπελώσεως. Ὁ κ. ἀντιπρόεδρος ἐβεβαίωσεν ὅτι θά φέρῃ τό θέμα εἰς τήν ἐξ ὑπουργῶν οἰκονομικήν ἐπιτροπήν μέ εἰσήγησιν τοῦ παρισταμένου ὑπουργοῦ τῆς Γεωργίας, ἵνα ληφθοῦν ὡρισμένα μέτρα.

Απόψεις

Τόν Νοέμβριο παραδίδεται στούς πιστούς ὁ νέος Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό Σημεῖο Μηδέν μετά 21 χρόνια

Εφημερίς Εστία
Ὁ Πρόεδρος τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀποπερατώσεως τοῦ Ναοῦ Ἄντριου Βενιόπουλος μίλησε στήν «ΕτΚ» γιά τό ὅραμά του νά γίνει ὁ ναός ὁ «Παρθενώνας τῆς Ὀρθοδοξίας», ἀπευθύνοντας πρόσκληση στούς πιστούς ὅλων τῶν θρησκειῶν νά προσευχηθοῦν καί νά διαλογισθοῦν ἐντός τῶν πυλῶν του.

Τζώρτζ Τζιτζίκος: Ὁ Ἑλληνοαμερικανός πού ἡγεῖται τῆς προσπάθειας διασώσεως τῶν Χριστιανῶν ἀνά τόν κόσμο

Εφημερίς Εστία
Ἡ «Ετκ» συνάντησε τόν πρόεδρο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐπιτροπῆς Δημοσίων Ὑποθέσεων (OPAC) Τζώρτζ Τζιτζίκο στήν Ἀθήνα καί συνωμίλησε μαζί του γιά τήν ἀνάγκη προστασίας τῶν χριστιανῶν πού εὑρίσκονται ὑπό διωγμόν, ἀλλά καί τήν διάδοση τῆς Ὀρθοδοξίας στά βάθη τῆς Ἀνατολῆς – Ὁ Ἑλληνοαμερικανός ἐπιχειρηματίας ὑπῆρξε στενός συνεργάτης τοῦ Ντόναλντ Τράμπ, τοῦ πατέρα καί υἱοῦ Μπούς καί ἄλλων Ρεπουμπλικανῶν ὑποψηφίων γιά τήν προεδρία.

Την Κυριακή 02.10 με την Εστία της Κυριακής: Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ • 1944

Εφημερίς Εστία
Όλη η ιστορική αλήθεια για  την Απελευθέρωση της Αθήνας από τους Γερμανούς κατακτητές, μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα.

Ὁ παραπαίων καί ὁ ἀδίστακτος

Εφημερίς Εστία
«Χαμένος στό διάστημα» μετά ἀπό κάθε ὁμιλία του ὁ Πρόεδρος Μπάιντεν, ἐνῶ ἡ Δύσις ἀναζητεῖ ἐναγωνίως ἡγεσία – Μέ τήν πλάτη στόν τοῖχο ὁ Πούτιν ἀπειλεῖ τόν πλανήτη μέ πυρηνικό ὁλοκαύτωμα καί ὑπόσχεται διαγραφές δανείων σέ ὅσους ἐπιστρατεύονται

Μητσοτάκης: Νά τά βροῦμε ὅπως ὁ Βενιζέλος μέ τόν Κεμάλ

Εφημερίς Εστία
ΧΕΙΡΑ φιλίας στόν τουρκικό λαό ἔτεινε χθές τό βράδυ ἀπό…