ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Σάββατον, 7 Μαρτίου 1964

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Η ΜΥΙΓΑ ΤΟΥ ΣΚΩΤΟΥ

«Συνελήφθησαν 4 ἰδιωτικοί ὑπάλληλοι ἐνῷ ἐξεβίαζαν τόν ἐπί τῆς ὁδοῦ Φωκίωνος Νέγρη ζαχαροπλάστην Α. Β. Τ., ζητοῦντες παρ’ αὐτοῦ 7.000 δραχμάς διά νά μή τόν καταγγείλουν, ἰσχυριζόμενοι ὅτι δῆθεν εὗρον ἕνα ἀποτσίγαρον εἰς παγωτόν πού ἐσερβιρίσθη εἰς ἕνα ἐξ αὐτῶν». Εἶναι γνωστόν τό τέχνασμα!… Ὅπως γνωστόν, ἐπίσης, εἶναι τό ἀνέκδοτον τοῦ Σκωτσέζου, ὁ ὁποῖος ὅταν εἶδεν ὅτι ἕνας πελάτης, πού εὕρηκε μίαν μυῖγα στήν μπύρα του, ἀπεζημιώθη μέ ἄλλες δύο μπύρες διά νά μή φωνάξῃ, ἐψιθύρισεν ἐμπιστευτικῶς εἰς τόν «εὑρόντα» τήν μυῖγα: «Μοῦ ἀφήνετε, σᾶς παρακαλῶ, καί μένα αὐτήν τήν μυῖγα;».

TΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ ΕΙΣ ΝΕΑΝ ΥΟΡΚΗΝ

Ἡ μεσόφωνος Γιαννούλα Παππᾶ, ἡ ὁποία ἐγεννήθη εἰς τήν Ἑλλάδα καί ἔλαβε μαθήματα μουσικῆς εἰς τήν Ρουμανίαν, ἐνεφανίσθη διά πρώτην φοράν ἐνταῦθα. Ὁ κριτικός τῆς «Χέραλντ Τρίμπιουν» κ. Γουΐλλιαμ Μπέντερ, γράφει ὅτι «ἡ φωνή τῆς καλλιτέχνιδος ἐκάλυπτε μεγάλην μουσικήν κλίμακα καί ὅτι ἡ ἴδια ἐπέδειξε μέγα δραματικόν ταλέντον». Ἐξ ἄλλου, ὁ κριτικός Τέοντορ Στρόνγκις, τῆς «Νιοῦ Γιόρκ Τάιμς», γράφει ὅτι ἡ μεσόφωνος ἀπέδειξεν ὅτι κατέχει καλῶς τήν δραματικήν τέχνην. «Ἡ κ. Παππᾶ ἀπήγγειλε τούς στίχους μέ ἐξαιρετικήν διαύγειαν, πρᾶγμα εἰς τό ὁποῖον ὑστεροῦν ἄλλοι καλλιτέχναι, ἄν καί ἔχουν πλουσιωτέραν φωνήν».

Απόψεις

Ἐπικύψεις Γεραπετρίτη στό Αἰγαῖο: Γκρίζα ζώνη τό Ἀρχιπέλαγος

Εφημερίς Εστία
Ἡ Ἑλλάς πειθάρχησε στίς ἀπειλές τῆς Ἀγκύρας καί ἀνεκάλεσε μέ ἐπίσημη ἀνακοίνωση τήν δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων στό Ἰόνιο καί στό Αἰγαῖο – Οὔτε τίς χελῶνες δέν μποροῦμε νά προστατεύσουμε, ἄν δέν λάβουμε ἄδεια ἀπό τήν Τουρκία! – Καθεστώς συγκυριαρχίας – Ἡ φινλανδοποίησις προχωρεῖ ταχέως

Τά σφάλματά σας, πέλαγα!

Μανώλης Κοττάκης
ΤΗΝ ἑπομένη τῆς ὑπογραφῆς τῆς Συμφωνίας Φιλίας καί Εἰρήνης μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας στό Μέγαρο Μαξίμου μέ κάλεσε στό τηλέφωνο ἡ Ντόρα Μπακογιάννη.

Βολές Δένδια κατά τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν

Εφημερίς Εστία
Η ΝΕΑ πρόκλησις τῶν Τούρκων στό Αἰγαῖο καί εἰδικά ὁ ἄνευρος τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἀντέδρασε τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν δέν ἔμειναν ἀσχολίαστα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης.

Ἡ Ναυτιλία, ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς οἰκονομίας

Δημήτρης Καπράνος
Ὀφείλουμε, ἄν θέλουμε νά εἴμεθα εἰλικρινεῖς, νά παραδεχθοῦμε ὅτι ἡ Ναυτιλία ἀποτελεῖ σήμερα τόν ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Σάββατον, 11 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΥΧΗΡΑ ΚΑΙ ΑΤΥΧΙΑΙ