ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024

Σάββατον, 7 Δεκεμβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΑΥΤΟ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ;

«Ἕνα χωριό τῆς Μυτιλήνης –ἡ Λεπέτυμνος– ρημαγμένο ἀπό τάς κατολισθήσεις τοῦ ἐδάφους, ἔχει φθάσει εἰς τό χεῖλος ἑνός βαράθρου. Καί οἱ κάτοικοι ζητοῦν νά μεταφερθοῦν ἐπειγόντως.»
Ἀλλά δι’ αὐτό ἀνησυχοῦν;… Ἐδῶ ἡ Ἑλλάς ὁλόκληρος «βαίνουσα κατά κρημνῶν», εὑρίσκεται ἀπό ἐτῶν εἰς τό χεῖλος τοῦ βαράθρου: Καί ὄχι μόνον δέν ἀνησυχεῖ, ἀλλά διασκεδάζει μέ τρελλά ἔξοδα, μυστικά κονδύλια καί τά τοιαῦτα!… Διότι, ὅπως ἔλεγε καί ὁ Κολοκοτρώνης, οἱ τρελλο-Ἕλληνες ἔχουν ἕνα γνωστικόν Θεό, πού τούς φυλάει!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ
ΣΗΜΑΣΙΑ ΠΥΡΑΥΛΩΝ

Τό πρακτορεῖον «Τάς» ἐχαρακτήρισε τήν προχθεσινήν ἐκτόξευσιν 4 μικρῶν πυραύλων ὑπό ἑταιρείας τῆς Δυτ. Γερμανίας, ὡς «ἔνδειξιν περί πυρετωδῶν προετοιμασιῶν διά παραγωγήν πυραύλων εἰς τήν Δυτικήν Γερμανίαν». Τό «Τάς» εἰς τηλεγράφημά του ἐκ Βόννης, προσθέτει ὅτι οἱ ὀργανώσαντες τά πειράματα, δέν ἀποκρύπτουν τήν στρατιωτικήν των σημασίαν.

* Ἐπειδή ἡ 8η Δεκεμβρίου 1963 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 7ης Δεκεμβρίου 1963.

Απόψεις

Σάββατον, 22 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΙΝΙΚΙΟΣ «ΣΕΡΕΝΑΤΑ»!

«Γκλίτσα πού σᾶς χρειάζεται!»

Εφημερίς Εστία
Οἱ …Βλάχοι «ξύπνησαν» μέ τά συνθήματα, τίς κόρνες τους καί τίς ἑλληνικές σημαῖες τούς Ἀθηναίους, οἱ ὁποῖοι τούς ὑπεδέχθησαν στούς δρόμους μέ χειροκροτήματα – Τό «Σύνταγμα» τῶν τρακτέρ ἔρριξε τόν σπόρο τῆς ἀμφισβητήσεως τοῦ πολιτικοῦ συστήματος – Ὄχι στήν Ἑλλάδα τῶν δύο ταχυτήτων – Συλλαλητήριο μέ Βαμβακάρη στήν Βουλή

«Μέ ποιό δικαίωμα Εὐρώπη;» ρωτᾶ ὁ …δικαιωματιστής!

Μανώλης Κοττάκης
ΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ εἶναι ἱκανός γιά ὅλα. Μπορεῖ νά λέει τήν μιά μέρα τά κανονικά καί τήν ἄλλη τά ἀντίθετα.

Ἐκβιασμός Κασσελάκη: Ἤ ἐγώ ἀρχηγός ἤ νέες ἐσωκομματικές ἐκλογές

Εφημερίς Εστία
ΤΑ ΠΑΝΤΑ ρεῖ στήν Κουμουνδούρου. Τό μέλλον τοῦ ΣΥΡΙΖΑ εἶναι ἀπρόβλεπτο, καθώς μόνο στήν χθεσινή ἡμέρα εἴχαμε σφοδρή ἐπίθεση καί εὐθεῖα ἀμφισβήτηση τοῦ ἡγετικοῦ ρόλου τοῦ κ. Κασσελάκη, ἐν συνεχείᾳ μιά ἐπίπλαστη ἠρεμία πού κατέληξε σέ ἕνα στυγνό ἐκβιασμό τοῦ Προέδρου πρός τά μέλη τῆς Πολιτικῆς Γραμματείας γιά τό ποιός καί μέ ποιόν τρόπο θά καθίσει στόν θρόνο τοῦ κόμματος.

Ἡ υἱοθεσία δέν εἶναι εὔκολη ὑπόθεση…

Δημήτρης Καπράνος
Ἡ υἱοθεσία ὡς κοινωνικός θεσμός ἔρχεται νά καλύψει τεχνητά τήν ἀνάγκη τοῦ ἀπροστάτευτου τέκνου, πού γιά κάποιο λόγο ἔμεινε μόνο του στόν κόσμο, νά ἔχει καί ἐκεῖνο μία οἰκογένεια, ὥστε νά μεγαλώσει μέ, κατά τό δυνατό, τούς ἴδιους ὅρους πού θά μεγάλωνε μέ τήν φυσική του οἰκογένεια.