Σάββατον, 4 Μαΐου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ ΣΑΜΑΤΑΣ

«Τήν 2αν πρωινήν εἰς ἕνα κέντρον παρά τά Πηγαδάκια, Βουλιαγμένης, προεκλήθη συμπλοκή μεταξύ δύο ὁμάδων μεθυσμένων θαμώνων ἐξ ἀφορμῆς τοῦ δίσκου πού θά ἐπαίζετο εἰς τό “τζούκ-μπόξ” καί τῆς προτεραιότητος εἰς τόν χορόν. Μετά τήν ἀνταλλαγήν ὕβρεων, οἱ συμπλακέντες ἤρχισαν νά ἐκσφενδονίζουν ἐναντίον ἀλλήλων πιάτα, ποτήρια καί μπουκάλες καί κατόπιν ἀλληλοκτυποῦνται μέ καθίσματα». Ἄλλοτε αἱ «παρεξηγήσεις» καί αἱ καρεκλοσυμπλοκαί ἐπροκαλοῦντο ἀπό τούς βιολιτζῆδες: ποιός θά τούς πάρῃ πρῶτος νά παίξουν τά κομμάτια του. Ἀλλά τό «τζούκ-μπόξ» ἀπεδείχθη ἀνώτερον τῶν βιολιτζήδων.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

Ὁ κ. Ὑφυπ. Δημ. Τάξεως ἔδωσεν ἐντολήν εἰς ὅλας τάς ἀστυνομικάς ἀρχάς πρωτευούσης καί ἐπαρχιῶν νά ἐντείνουν, ἐν ὄψει τοῦ θέρους, τόν ὑγειονομικόν ἔλεγχον, ἐν συνεργασίᾳ μετά τῶν ἀστυατρικῶν ὑπηρεσιῶν, τῶν διαφόρων καταστημάτων τροφίμων, ἑστιατορίων, ζαχαροπλαστείων κ.λπ. πρός προστασίαν τῆς δημοσίας ὑγείας.

 

* Ἐπειδή ἡ 5η Μαΐου 1963 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 4ης Μαΐου 1963.

Απόψεις

Γιατί ἡ Ἑλλάς δέν καταγγέλλει τήν παραβίαση τῆς Διακηρύξεως τῶν Ἀθηνῶν;

Εφημερίς Εστία
Ὁ Ἐρντογάν τήν παρεβίασε δύο φορές: Μέ τίς προκλητικές δηλώσεις γιά τήν κατάληψη τῆς ἐλεύθερης Κύπρου καί μέ τό βέτο πού θέτει στήν ἄσκηση τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας μας στίς Ἀνατολικές Κυκλάδες – Θά νομιμοποιήσουμε διά τοῦ διαλόγου τίς γκρίζες ζῶνες;

Ροῦχα μαζί πού πλύθηκαν

Μανώλης Κοττάκης
ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΠΟΛΥ νά πάρω στά σοβαρά τόν Πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, κύριο Κασσελάκη, ἀλλά λυπᾶμαι. Δέν δύναμαι.

«Θαῦμα» Κασσελάκη: Διέγραψε τόν Παπανώτα

Εφημερίς Εστία
ΣΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ τῶν ὑποψήφιων εὐρωβουλευτῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ.κ. Σοφίας Μπεκατώρου καί Δώρας Τσαμπάζη, ὅπως καί τοῦ ὑπουργοῦ Ὑγείας κ. Ἄδωνι Γεωργιάδη, ὑπέκυψε ὁ κ. Στέφανος Κασσελάκης.

Στόν Ὑμηττό, στόν Ἰλισσό καί στόν ὑπέροχο Μᾶνο

Δημήτρης Καπράνος
Κι ἔχει ἀνάψει ἡ κουβέντα περί μουσικῆς κι ἔχουμε φθάσει στό κεφάλαιο «Μᾶνος Χατζιδάκις».

Σάββατον, 18 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΜΠΕΛΗΔΩΝ ΕΟΡΤΗ!