Σάββατον, 4 Μαΐου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ ΣΑΜΑΤΑΣ

«Τήν 2αν πρωινήν εἰς ἕνα κέντρον παρά τά Πηγαδάκια, Βουλιαγμένης, προεκλήθη συμπλοκή μεταξύ δύο ὁμάδων μεθυσμένων θαμώνων ἐξ ἀφορμῆς τοῦ δίσκου πού θά ἐπαίζετο εἰς τό “τζούκ-μπόξ” καί τῆς προτεραιότητος εἰς τόν χορόν. Μετά τήν ἀνταλλαγήν ὕβρεων, οἱ συμπλακέντες ἤρχισαν νά ἐκσφενδονίζουν ἐναντίον ἀλλήλων πιάτα, ποτήρια καί μπουκάλες καί κατόπιν ἀλληλοκτυποῦνται μέ καθίσματα». Ἄλλοτε αἱ «παρεξηγήσεις» καί αἱ καρεκλοσυμπλοκαί ἐπροκαλοῦντο ἀπό τούς βιολιτζῆδες: ποιός θά τούς πάρῃ πρῶτος νά παίξουν τά κομμάτια του. Ἀλλά τό «τζούκ-μπόξ» ἀπεδείχθη ἀνώτερον τῶν βιολιτζήδων.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

Ὁ κ. Ὑφυπ. Δημ. Τάξεως ἔδωσεν ἐντολήν εἰς ὅλας τάς ἀστυνομικάς ἀρχάς πρωτευούσης καί ἐπαρχιῶν νά ἐντείνουν, ἐν ὄψει τοῦ θέρους, τόν ὑγειονομικόν ἔλεγχον, ἐν συνεργασίᾳ μετά τῶν ἀστυατρικῶν ὑπηρεσιῶν, τῶν διαφόρων καταστημάτων τροφίμων, ἑστιατορίων, ζαχαροπλαστείων κ.λπ. πρός προστασίαν τῆς δημοσίας ὑγείας.

 

* Ἐπειδή ἡ 5η Μαΐου 1963 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 4ης Μαΐου 1963.

Απόψεις

Ἐθνική ἀλλοτρίωσις χωρίς ὅρια

Εφημερίς Εστία
Σιωπή στήν Ἀθήνα γιά τήν παράταση τῆς προφυλακίσεως Μπελέρη στά Τίρανα –  Παρουσιαστές τηλεοράσεως μέ τόν Μουσταφᾶ Κεμάλ στίς μπλοῦζες τους – Συνοριοφύλακες σέ κύκλωμα διακινήσεως παράνομων μεταναστῶν

Οἱ… φιλομαθεῖς κατάδικοι

Εφημερίς Εστία
ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΙ σέ ἰσόβιο κάθειρξη γιά φονική ἐπίθεση μέ τσεκούρι. Ἀπολογισμός, ἕνας νεκρός καί τρεῖς τραυματίες.

Στά ὕψη οἱ τιμές τῶν τροφίμων παρά τό φρένο στόν πληθωρισμό

Εφημερίς Εστία
ΦΡΕΝΟ τίθεται στόν πληθωρισμό, καθώς καί τόν Μάιο ἐσυνεχίσθη ἡ ἀποκλιμάκωσίς του τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρωζώνη, βάσει τῆς ἐκτιμήσεως γιά τόν Ἐναρμονισμένο Δείκτη Τιμῶν Καταναλωτοῦ πού δημοσιοποίησε ἡ Eurostat.

Κάτι δείχνει νά ἀλλάζει στό «κοσμοπολίτικο» Αἰγαῖο…

Δημήτρης Καπράνος
Διαβάσαμε ὅτι ἡ Μύκονος καί ἡ Σαντορίνη τόν Μάιο εἶχαν κατά 15-20% λιγώτερη κίνηση ἀπ’ ὅ,τι τόν ἀντίστοιχο περυσινό μῆνα.

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΠΑΘΗΜΑ