ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023

Σάββατον, 28 Σεπτεμβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΑΛΓΕΡΙΝΟΙ!

«Γνωστή μεταλλευτική ἐπιχείρησις διαπραγματεύεται τήν μεταφοράν Ἀλγερινῶν, διά νά ἀντιμετωπίσῃ τάς ἀνάγκας της εἰς ἐργάτας». Μέ ἄλλας λέξεις, ἡ σπάνις ἐργατικῶν χειρῶν, ἡ ὁποία σημειοῦται εἰς τάς ἀγροτικάς περιοχάς λόγῳ τῆς ἀθρόας μεταναστεύσεως, ἐπεκτείνεται τώρα καί εἰς τάς βιομηχανίας· τό ἀποτέλεσμα δέ εἶναι νά χάνωμεν τούς ἰδικούς μας ἐργάτας καί νά φέρνωμεν ἄλλους ἀπό τήν Ἀλγερίαν, μέ ἀπροβλέπτους κοινωνικάς συνεπείας! Πῶς θά δυνηθῇ, ὅμως, ἡ Ἑλληνική οἰκονομία νά ἐπιζήσῃ ἑνός τοιούτου πίθου τῶν Δαναΐδων –ἤ μᾶλλον, τῶν Δαναῶν;…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΠΥΡΚΑΪΑ
ΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΧΡΩΤΕΞ

Περί τήν 5ην πρωινήν, σήμερον, ἐπετεύχθη ὑπό τῶν ἀνδρῶν τῆς Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας ἡ πλήρης κατάσβεσις τῆς πυρκαϊᾶς, ἡ ὁποία ἐξερράγη τήν 1.30 πρωινήν, εἰς τό ἐπί τῆς διασταυρώσεως τῶν ὁδῶν Κωνσταντινουπόλεως καί Βασιλέως Κωνσταντίνου ἐργοστάσιον χρωμάτων «Χρωματέξ» τῶν Β. Ν. καί Γ. Τ. Τό πῦρ, τό ὁποῖον, λόγῳ τῶν εὐφλέκτων ὑλῶν τοῦ ἐργοστασίου ἔλαβεν ἀμέσως μεγάλας διαστάσεις, ἠπείλησε καί τάς παρακειμένας οἰκίας, οἱ ἔνοικοι δέ αὐτῶν, πανικοβληθέντες διῆλθον τήν νύκτα εἰς τάς ὁδούς. Τό πῦρ ἐνετοπίσθη περί τήν 3ην πρωινήν καί τελικῶς, κατεσβέσθη, ἀφοῦ ἀπετέφρωσεν ὁλοσχερῶς τό ἐργοστάσιον.

Απόψεις

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις

Ἡ ἀπόρρητη μελέτη τοῦ Π.Ν. γιά τά 12 μίλια

Εφημερίς Εστία
ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ κατά καιρούς τό ζήτημα τῆς ἐπεκτάσεως ἤ μή τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων στό Αἰγαῖο, ἀπό τά 6 στά 12 μίλια. Ἀκούσαμε ἀκόμη ἀπό τόν κ. Ροζάκη ὅτι κάτι τέτοιο θά ἦταν παράνομο!

Ἐξυλοκόπησαν φοιτητή στήν ΑΣΟΕΕ ἐπειδή φοροῦσε σταυρό!

Εφημερίς Εστία
Η ΑΝΟΜΙΑ ἐξακολουθεῖ νά ἐπικρατεῖ στούς πανεπιστημιακούς χώρους. Οὔτε Ἀστυνομία οὔτε Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία ἔχουν κατορθώσει νά ἐλέγξουν τήν κατάσταση.

Μία ἑκατονταετία στά χρώματα τῆς σημαίας

Δημήτρης Καπράνος
Σήμερα, στό Δημοτικό Θέατρο Πειραιῶς, ἑορτάζει τά ἑκατό του χρόνια ἕνας ἱστορικός ἀθλητικός σύλλογος, ὁ γαλανόλευκος Ἐθνικός Πειραιῶς, ὁ σύλλογος τόν ὁποῖον ἵδρυσαν, τό 1923, οἱ ἀστοί τοῦ πρώτου λιμένος τῆς χώρας.

Η ΚΑΚΟΓΛΩΣΣΙΑ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 2 Δεκεμβρίου 1923