Σάββατον, 28 Μαρτίου 1964

O ΚΟΣΜΟΣ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΣΩΤΩΝ

Κατά πληροφορίας ἐκ Λευκωσίας, εὐθύς ὡς ἀνέλαβον τά καθήκοντά των, ὡς εἰρηνευτῶν, οἱ Καναδοί, πλεῖστοι ὅσοι Τοῦρκοι κατέκλυσαν τό Ἑλληνικόν τμῆμα παρά τήν διαχωριστικήν γραμμήν μεταξύ τῶν δύο τομέων, ἐνῷ ἐξ ἄλλου, τό Τουρκικόν προσωπικόν τοῦ ξενοδοχείου «Λήδρα Παλᾶς» ἔσπευσεν νά ἐπανέλθῃ εἰς τήν ἐργασίαν του. Καί ἡ λεπτομέρεια τῆς ἐπανόδου ἦσαν οἱ ἀσπασμοί τῶν ἐπανερχομένων πρός τούς Ἕλληνας. Ἀλλ’ οὐδείς συγκινεῖται ἐξ αὐτοῦ. Διότι θυμούμεθα πόσοι ἄλλοι ἀσπασμοί ἐδόθησαν, χωρίς νά ἔχουν τήν παραμικράν συνέχειαν.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ
ΤΟΥΡΚΟΙ
ΑΓΚΥΡΑ

«Ποιός πρέπει νά κάμῃ τήν αἴτησιν γάμου. Ὁ νέος ἤ ἡ νεανίς». Τό ἐρώτημα αὐτό ὑπῆρξε τό ἀντικείμενο δημοσίας συζητήσεως, ἥτις διεξήχθη εἰς Προῦσαν καί κατά τήν ὁποίαν ἐπεκράτησεν ἡ ἄποψις τῶν νεανίδων: «Ἐάν ἡ Εὔα δέν εἶχε γοητεύσει τόν Ἀδάμ, τό ἀνθρώπινον γένος δέν θά ὑφίστατο σήμερον. Ὁ ἀριθμός τῶν ἀνδρῶν μειοῦται καί ἀπό τίς ἀπόψεως αὐτῆς, οὗτοι καθίστανται πολύτιμοι. Κατά συνέπειαν, ἡ νεανίς ὀφείλει νά εἶναι εὐφυής καί νά φροντίζῃ ἡ ἴδια διά τήν ἐξεύρεσιν ἀνδρός».

Απόψεις

Κάνει πίσω ὁ κ. Γιῶργος Γεραπετρίτης γιά πάρκα στό Αἰγαῖο καί Κοσσυφοπέδιο

Εφημερίς Εστία
«Δέν ἔχουν χωροθετηθεῖ, δέν συνδέονται μέ ἄσκηση κυριαρχίας-κυριαρχικῶν δικαιωμάτων, εἶναι… περιβαλλοντικό ζήτημα» – Ἀπόπειρα κατευνασμοῦ τοῦ Προέδρου Ἐρντογάν ἐν ὄψει τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στήν Ἄγκυρα – Ἄτακτος ὑποχώρησις στό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης – Θά ἀπόσχει ἡ Ἑλλάς, μετά τίς σφοδρές ἀντιδράσεις τῆς Σερβίας

Διακομματική κραυγή ἀγωνίας γιά τήν βιομηχανία μας

Εφημερίς Εστία
ΚΑΠΟΤΕ ἔλεγαν πώς εἶναι ζήτημα κύρους γιά μιά χώρα νά ἔχει δική της ἀμυντική βιομηχανία μέ αὐτόνομη παραγωγή πολεμικοῦ ὑλικοῦ.

Ἄνοιγμα Μητσοτάκη στόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου κ. Κ. Μουτζούρη

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ χθεσινή ἐπίσκεψη τοῦ Πρωθυπουργοῦ στήν Λέσβο, μέ ἀφορμή τήν ὁλοκλήρωση ἑνός νέου αὐτοκινητoδρ;oμου ἀπό τήν Καλλονή στό Σιγρί, τίς ἐντυπώσεις ἔκλεψαν οἱ φιλοφρονήσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ πρός τόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου.

Στίς πλαγιές τοῦ Παρνασσοῦ, στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

Δημήτρης Καπράνος
Τό διάβασα στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως. «Μόλις προχθές ἔλεγα σέ κάποιο φίλο, “δές τί ὡραῖα πού τά πάει ἡ ‘Ἀλεξάνδρα’ στήν Καλλιθέα, πόσο καλά δουλεύει τόν προγραμματισμό της, καί πόσο καλή εἶναι ἡ προβολή της.

Ο ΣΑΚΑΤΗΣ

Εφημερίς Εστία
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 25 Ἀπριλίου 1924