ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2023

Σάββατον, 27 Ἰανουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΙ 4 ΧΕΙΡΕΣ

«Ἡ 54ετίς Γκέρντα Ἄλμπεχτ κατεδικάσθη ἐνταῦθα εἰς δίμηνον φυλάκισιν, διότι εἶχεν εἰπεῖ ὅτι θά ἤθελε νά ἔχῃ τεσσάρας χεῖρας, ὥστε νά εἶχε βοηθήσει εἰς τήν ἐξόντωσιν περισσοτέρων Ἑβραίων». Ἀλλά, τί τῆς ἐχρειάζοντο τέσσαρες χεῖρες; Ὁ Ἄϊχμαν καί οἱ ὅμοιοί του, μέ δύο μόνον χέρια, ἐξώντωσαν ἑκατομμύρια Ἑβραίων! Ἄλλο ζήτημα ἄν καί αὐτός καί οἱ συνένοχοί του ἦσαν… τετράποδα!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Ὑπό τῆς ἁρμοδίας ὑπηρεσίας τοῦ ὑπ. Συγκοινωνιῶν ἐνεκρίθη σχέδιον περί ἀνεγέρσεως σταθμοῦ ὑπεραστικῶν καί φορτηγῶν αὐτοκινήτων. Τό ἐν λόγῳ σχέδιον προβλέπει, ἐκτός τῶν ἄλλων τήν ἀνέγερσιν τῶν σταθμῶν αὐτῶν πλησίον μεγάλων ὁδικῶν ἀρτηριῶν καί μακράν ἀπό ξενοδοχεῖα, νοσοκομεῖα καί ἀρχαιολογικούς χώρους.

Απόψεις

Ἡ ἀντιφατική φυσιογνωμία τῆς ἱστορίας πού ἐζημίωσε δολίως τόν Ἑλληνισμό

Μανώλης Κοττάκης
Κίσσινγκερ: Διορατικός γιά τόν κόσμο, ἀποτελεσματικός γιά τήν χώρα του, «δολοφόνος», «χασάπης» καί «ἐγκληματίας» γιά τούς ἀδελφούς μας Κυπρίους

Ἐπιπολαιότητες…

Εφημερίς Εστία
MIA ΕΚΔΟΧΗ τῶν συγχρόνων μάνατζερς εἶναι, ὅταν ἀντιμετωπίζουν δυσκολίες, νά προχωροῦν στό ἑπόμενο βῆμα ἀφήνοντας ἄλυτο τό προηγηθέν ζήτημα.

Εὐρωεκλογές μέ ἑνιαία περιφέρεια καί ἐπιστολική ψῆφο!

Εφημερίς Εστία
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ἀσκήσεως τοῦ ἐκλογικοῦ δικαιώματός τους μέσῳ τῆς διαδικασίας τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου θά ἔχουν στίς Εὐρωεκλογές τοῦ Μαΐου οἱ Ἕλληνες ἐκλογεῖς.

Τά Γλυπτά καί ὁ Παρθενών ἀνήκουν στήν Ἑλλάδα

Δημήτρης Καπράνος
Ἡ ἀπαράδεκτη στάση τοῦ «μαχαραγιᾶ-πρωθυπουργοῦ» τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου ἔναντι τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας μας σχολιάσθηκε ποικιλοτρόπως στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως.

Σάββατον, 30 Νοεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ