Σάββατον, 27 Ἰανουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΙ 4 ΧΕΙΡΕΣ

«Ἡ 54ετίς Γκέρντα Ἄλμπεχτ κατεδικάσθη ἐνταῦθα εἰς δίμηνον φυλάκισιν, διότι εἶχεν εἰπεῖ ὅτι θά ἤθελε νά ἔχῃ τεσσάρας χεῖρας, ὥστε νά εἶχε βοηθήσει εἰς τήν ἐξόντωσιν περισσοτέρων Ἑβραίων». Ἀλλά, τί τῆς ἐχρειάζοντο τέσσαρες χεῖρες; Ὁ Ἄϊχμαν καί οἱ ὅμοιοί του, μέ δύο μόνον χέρια, ἐξώντωσαν ἑκατομμύρια Ἑβραίων! Ἄλλο ζήτημα ἄν καί αὐτός καί οἱ συνένοχοί του ἦσαν… τετράποδα!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Ὑπό τῆς ἁρμοδίας ὑπηρεσίας τοῦ ὑπ. Συγκοινωνιῶν ἐνεκρίθη σχέδιον περί ἀνεγέρσεως σταθμοῦ ὑπεραστικῶν καί φορτηγῶν αὐτοκινήτων. Τό ἐν λόγῳ σχέδιον προβλέπει, ἐκτός τῶν ἄλλων τήν ἀνέγερσιν τῶν σταθμῶν αὐτῶν πλησίον μεγάλων ὁδικῶν ἀρτηριῶν καί μακράν ἀπό ξενοδοχεῖα, νοσοκομεῖα καί ἀρχαιολογικούς χώρους.

Απόψεις

Μπρά-ντέ-φέρ στόν Λευκό Οἶκο γιά φυσικό ἀέριο καί μαχητικά ἀεροσκάφη

Εφημερίς Εστία
Ὠμή παρέμβασις Ἐρντογάν γιά τά F-16 μέ βέτο στό ΝΑΤΟ – Σφήνα Καλίν γιά μεταφορά ἀερίου τοῦ Ἰσραήλ μέσῳ Τουρκίας

Ἡ κοινή βάση μελῶν ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ

Μανώλης Κοττάκης
Ἐπάγγελμα ἡ ἐγγραφή στά κομματικά μητρῶα!

Ἀστυνομική ἐπιχείρησις σκούπα στό Κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

Εφημερίς Εστία
Μπακογιάννης: Χρειάζεται διαρκής ἀστυνόμευσις καί στίς 129 γειτονιές

Μέ τήν ἄνεση, κι ἐφέτος, μιᾶς παλαιᾶς μπερζέρας

Δημήτρης Καπράνος
Πολλοί θά μᾶς ποῦν: «Μά, καλά, χάνετε τόν καιρό σας παρακολουθῶντας τήν “Γιουροβίζιον”;»

Πέμπτη, 17 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ