Σάββατον, 27 Ἰανουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΙ 4 ΧΕΙΡΕΣ

«Ἡ 54ετίς Γκέρντα Ἄλμπεχτ κατεδικάσθη ἐνταῦθα εἰς δίμηνον φυλάκισιν, διότι εἶχεν εἰπεῖ ὅτι θά ἤθελε νά ἔχῃ τεσσάρας χεῖρας, ὥστε νά εἶχε βοηθήσει εἰς τήν ἐξόντωσιν περισσοτέρων Ἑβραίων». Ἀλλά, τί τῆς ἐχρειάζοντο τέσσαρες χεῖρες; Ὁ Ἄϊχμαν καί οἱ ὅμοιοί του, μέ δύο μόνον χέρια, ἐξώντωσαν ἑκατομμύρια Ἑβραίων! Ἄλλο ζήτημα ἄν καί αὐτός καί οἱ συνένοχοί του ἦσαν… τετράποδα!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Ὑπό τῆς ἁρμοδίας ὑπηρεσίας τοῦ ὑπ. Συγκοινωνιῶν ἐνεκρίθη σχέδιον περί ἀνεγέρσεως σταθμοῦ ὑπεραστικῶν καί φορτηγῶν αὐτοκινήτων. Τό ἐν λόγῳ σχέδιον προβλέπει, ἐκτός τῶν ἄλλων τήν ἀνέγερσιν τῶν σταθμῶν αὐτῶν πλησίον μεγάλων ὁδικῶν ἀρτηριῶν καί μακράν ἀπό ξενοδοχεῖα, νοσοκομεῖα καί ἀρχαιολογικούς χώρους.

Απόψεις

Την Κυριακή 28.07 με την Εστία: 50 χρόνια μεταπολίτευση

Εφημερίς Εστία
Στις 28.07 η Εστία της Κυριακής θυμάται: Πενήντα χρόνια μεταπολίτευση 1974 – 2004.

Τό λυκόφως τῆς ΕΕ σηματοδοτεῖ ἡ ἐπανεκλογή τῆς Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν

Εφημερίς Εστία
Ἀνατρέπει τίς θεμελιώδεις ἀρχές τοῦ κοινοβουλευτισμοῦ καί τοῦ Διαφωτισμοῦ ἡ καινοφανής θεωρία τῆς «δικτατορίας τῶν πλειοψηφιῶν» – «Φιλελεύθεροι» αὐτοί πού καθήλωσαν τήν Εὐρώπη – Τήν καταδικάζουν σέ «ἧττα ἐν ἀναμονῇ»

Ὄχι ἄλλα δάκρυα γιά τήν Κύπρο

Εφημερίς Εστία
Πενῆντα χρόνια μετά τήν μαύρη ἡμέρα τῆς εἰσβολῆς τῶν Τούρκων στήν Κύπρο, ἀκόμη ἡ Ἑλλάς δέν ἔχει συνειδητοποιήσει ὅτι μέ εὐχολόγια, δακρύβρεκτους λόγους καί ἐπικλήσεις τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου, ἡ Κύπρος δέν πρόκειται νά ἀπελευθερωθεῖ.

Ὁ ΟΗΕ πιέζει τήν Λευκωσία: Ξηλῶστε τά συρματοπλέγματα γιά τούς μετανάστες

Εφημερίς Εστία
Ο ΟΗΕ ὑποχρεώνει τήν Κυπριακή Κυβέρνηση νά ἀφαιρέσει τό συρματόπλεγμα μήκους 14 χιλιομέτρων πού εἶχε τοποθετηθεῖ τό 2021 στήν Πράσινη Γραμμή προκειμένου νά ἀνακοποῦν οἱ μεταναστευτικές ροές ἀπό τό κατεχόμενο τμῆμα τῆς Μεγαλονήσου.

Ἐκεῖνο τό ξημέρωμα τοῦ Προφήτη Ἠλία…

Δημήτρης Καπράνος
Ἀνήμερα τοῦ Προφήτη Ἠλία! Σφύριζαν οἱ βόμβες στήν Κύπρο κι ἐδῶ ἀκούγαμε «Ἐλαφρά ἑλληνική μουσική καί τραγούδια».