ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024

Σάββατον, 27 Ἀπριλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΣ

«Ὁ Ἀλγερινός πρωθυπουργός κ. Μπέν Μπελλά ἀπηύθυνεν ἔκκλησιν πρός τούς Ἀλγερινούς, ὅπως μή προβοῦν εἰς τήν σφαγήν ἀρνιῶν κατά τήν διάρκειαν τῆς μουσουλμανικῆς ἑορτῆς Μπαϊραμιοῦ, τόν προσεχῆ μῆνα· καί τοῦτο χάριν τῆς ἐθνικῆς οἰκονομίας τῆς Ἀλγερίας». Ἀλλοίμονον, λοιπόν, εἰς ὅσους σφάξουν ἀρνί κατά τήν διάρκειαν τοῦ Μπαϊραμιοῦ: Θά εὕρουν τόν… Μπέν Μπελλά των!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΗΜΕΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Ὑπό τοῦ 1ου Συστήματος Προσκόπων Ἀμπελοκήπων ὀργανοῦται αὔριον ἀπό 9ης πρωινῆς μέχρι 6ης ἀπογευματινῆς εἰς τόν ναόν Ἁγίου Δημητρίου Ἀμπελοκήπων «ἡμέρα αἱμοδοσίας». Εἰς σχετικήν των προκήρυξιν οἱ πρόσκοποι τοῦ ὡς ἄνω Συστήματος καλοῦν τούς γονεῖς καί τούς φίλους των ὅπως προσφέρουν ἐθελοντικῶς αἷμα.

* Ἐπειδή ἡ 28η Ἀπριλίου 1963 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 27ης Ἀπριλίου 1963.

Απόψεις

Την Κυριακή 03.03 με την Εστία: Οδηγός επιβίωσης σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε στις 03.03 με την Εστία της Κυριακής: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ & ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΕΩΝ! 

«Χάραξε» ἐκ νέου τά σύνορα στό Αἰγαῖο ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης

Εφημερίς Εστία
Τί σηματοδοτεῖ ἡ πτῆσις του στό Ἀρχιπέλαγος μαζί μέ τήν ἡγεσία τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων

Οἱ δρόμοι τῆς Ἀνατολῆς

Εφημερίς Εστία
ΤΕΡΑΣΤΙΑ στρατηγική σημασία ἔχει ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Κυριάκου στήν Ἰνδία, ἡ ὁποία ἐπραγματοποιήθη σέ ἀνταπόδοση ἐκείνης τοῦ Ἰνδοῦ Πρωθυπουργοῦ Ναρέντρα Μόντι στήν Ἀθήνα, πρίν ἀπό λίγους μῆνες.

Ἡ Ὄλγα Γεροβασίλη ἀντίπαλος τοῦ Στέφανου Κασσελάκη

Εφημερίς Εστία
Ποιοί στηρίζουν ἀνοικτά τήν ἀντιπρόεδρο τῆς Βουλῆς

Περί ἔθνους, περί πατρίδος καί περί χώρας…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ καθηγητής Ἀδαμάντιος Πεπελάσης, στόν δημοσιογράφο Γιῶργο Καραβίδα, τόν Μάρτιo τοῦ 2012…