Σάββατον, 26 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΝΟΩΝ, ΝΟΕΙΤΩ!

Ὁ ἑορτάσας χθές τήν 83ην ἐπέτειον τῶν γενεθλίων του λόρδος Μπήβερμπρουκ, ἐκ τῶν μεγιστάνων τοῦ Ἀγγλικοῦ τύπου, διέθεσεν 6.000 λίρας διά νά καταχωρήσῃ εἰς τάς ἐφημερίδας διαφήμισιν, διά τῆς ὁποίας ἀποκαλεῖ «ἀτιμίαν καί προδοσίαν» τήν ἀπόφασιν τῆς Ἀγγλικῆς Κυβερνήσεως, ὅπως εἰσέλθῃ εἰς τήν Κοινήν Ἀγοράν! Καί ὁ μέν Μπήβερμπρουκ εἶναι γνωστός μισέλλην καί ἀποικιοκράτης. Ἀξίζει ὅμως νά σημειωθῇ, ὅτι, ἐνῶ ὁμιλεῖ περί «ἀτιμίας καί προδοσίας τῆς Ἀγγλικῆς Κυβερνήσεως», οὐδείς ἐσκέφθη νά τόν παραπέμψῃ ἐπί… περιυβρίσει ἀρχῆς, παρ’ ὅλον ὅτι δέν πρόκειται περί προδοτικῆς ἐκχωρήσεως βρεταννικοῦ ἐδάφους, μέ 500.000 Ἄγγλους, εἰς τόν προαιώνιον ἐχθρόν τῆς Κοινοπολιτείας!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΠΛΗΡΩΣΙΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΑΡΧΩΝ

Τήν προσεχῆ ἑβδομάδα θά συνέλθῃ τό ὑπουργικόν συμβούλιον τό ὁποῖον, θά προβῇ εἰς τόν διορισμόν τῶν ἐξ νομαρχῶν εἰς τάς κενάς ἕδρας Νομαρχιῶν. Οἱ ἐξ οὗτοι νομάρχαι θά ἐπιλεγοῦν ἐκ τοῦ καταρτισθέντος πίνακος τῶν 20 διοριστέων νομαρχῶν. Τά ὀνόματα τῶν 20 τούτων ἐπιλεγέντων διά τόν πίνακα, ὁποῖος θά ἰσχύσῃ ἐπί διετίαν, θά ἀνακοινωθοῦν εὐθύς ὡς ἐπικυρωθοῦν καί ὑπογραφοῦν τά σχετικά πρακτικά τοῦ Συμβουλίου Ἐπιλογῆς Νομαρχῶν.

Απόψεις

Την Κυριακή 21.04 με την Εστία: Τα ντοκουμέντα της 21ης Απριλίου

Εφημερίς Εστία
Στις 21.04 η Εστία της Κυριακής θυμάται: Τα ντοκουμέντα της 21ης Απριλίου • Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο, με τα πιο κρίσιμα γεγονότα της ταραγμένης επταετίας.

Οἱ ἀπειλές Πούτιν στά ἑλληνικά σημαίνουν ὅτι παίζουμε μέ τήν φωτιά!

Εφημερίς Εστία
Γιατί ἡ ρωσσική πρεσβεία τῶν Ἀθηνῶν ἀνήρτησε ἑτεροχρονισμένα στόν λογαριασμό της στό Twitter αὐστηρό μήνυμα κατά τῆς ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως – Προειδοποιήσεις γιά ἀντίποινα σέ περίπτωση πού ἐμπλακοῦμε στόν πόλεμο μέ στρατεύματα ἤ ἀποστολή μαχητικῶν – Ἡ σύμπτωσις μέ τήν παρουσία Ζελένσκυ στούς Δελφούς – Δεύτερη προειδοποίησις, μετά τήν Ὀδησσό

Ἡ ἀνανέωσις τοῦ ἀεροπορικοῦ μας στόλου

Εφημερίς Εστία
ΓΕΝΙΚΗ εἶναι ἡ ἱκανοποίησις ἀπό τήν ἀποστολή πρός τήν χώρα μας τῆς ἐπιστολῆς ἀποδοχῆς (Letter of Acceptance-LOA) τοῦ αἰτήματός μας, νά ἀποκτήσουμε μαχητικά 5ης γενιᾶς τύπου F-35.

«Γκρίζες» οἱ Κυκλάδες, μέ τήν Διακήρυξη Εἰρήνης καί Φιλίας μέ τούς Τούρκους

Εφημερίς Εστία
Η Τουρκία, μέ ἐφαλτήριο τήν ἀπόρριψη τῆς δημιουργίας θαλασσίων περιβαλλοντικῶν πάρκων, πλέον ἀμφισβητεῖ ἀνοικτά τήν ἑλληνικότητα τῶν Κυκλάδων καί ἐνοχλεῖται ὄχι βεβαίως γιά τήν διάσωση χελωνῶν, θαλασσοπουλιῶν καί ψαριῶν, ἀλλά γιά ὁτιδήποτε γαλάζιο κυματίζει πάνω στούς βράχους τῶν νησιῶν μας.

Μέ τό μέλι ἤ μέ τό ξίδι, ἡ ἴδια γεύση μένει…

Δημήτρης Καπράνος
Μέ τόν ἀξέχαστο φίλο μου, θυμόσοφο Σπῦρο Ράνη, ἀποθησαυρίσαμε διάφορα γνωμικά. Αὐτά πού λέμε «λόγια μεγάλων ἀνδρῶν». Καί γιά τί δέν ἔχουν γράψει οἱ μεγάλοι αὐτοί ἄνδρες!