Σάββατον, 26 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΝΟΩΝ, ΝΟΕΙΤΩ!

Ὁ ἑορτάσας χθές τήν 83ην ἐπέτειον τῶν γενεθλίων του λόρδος Μπήβερμπρουκ, ἐκ τῶν μεγιστάνων τοῦ Ἀγγλικοῦ τύπου, διέθεσεν 6.000 λίρας διά νά καταχωρήσῃ εἰς τάς ἐφημερίδας διαφήμισιν, διά τῆς ὁποίας ἀποκαλεῖ «ἀτιμίαν καί προδοσίαν» τήν ἀπόφασιν τῆς Ἀγγλικῆς Κυβερνήσεως, ὅπως εἰσέλθῃ εἰς τήν Κοινήν Ἀγοράν! Καί ὁ μέν Μπήβερμπρουκ εἶναι γνωστός μισέλλην καί ἀποικιοκράτης. Ἀξίζει ὅμως νά σημειωθῇ, ὅτι, ἐνῶ ὁμιλεῖ περί «ἀτιμίας καί προδοσίας τῆς Ἀγγλικῆς Κυβερνήσεως», οὐδείς ἐσκέφθη νά τόν παραπέμψῃ ἐπί… περιυβρίσει ἀρχῆς, παρ’ ὅλον ὅτι δέν πρόκειται περί προδοτικῆς ἐκχωρήσεως βρεταννικοῦ ἐδάφους, μέ 500.000 Ἄγγλους, εἰς τόν προαιώνιον ἐχθρόν τῆς Κοινοπολιτείας!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΠΛΗΡΩΣΙΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΑΡΧΩΝ

Τήν προσεχῆ ἑβδομάδα θά συνέλθῃ τό ὑπουργικόν συμβούλιον τό ὁποῖον, θά προβῇ εἰς τόν διορισμόν τῶν ἐξ νομαρχῶν εἰς τάς κενάς ἕδρας Νομαρχιῶν. Οἱ ἐξ οὗτοι νομάρχαι θά ἐπιλεγοῦν ἐκ τοῦ καταρτισθέντος πίνακος τῶν 20 διοριστέων νομαρχῶν. Τά ὀνόματα τῶν 20 τούτων ἐπιλεγέντων διά τόν πίνακα, ὁποῖος θά ἰσχύσῃ ἐπί διετίαν, θά ἀνακοινωθοῦν εὐθύς ὡς ἐπικυρωθοῦν καί ὑπογραφοῦν τά σχετικά πρακτικά τοῦ Συμβουλίου Ἐπιλογῆς Νομαρχῶν.

Απόψεις

Τά πλοκάμια τοῦ τουρκικοῦ προξενείου «πνίγουν» κομματικές ὀργανώσεις στήν Θράκη

Εφημερίς Εστία
Ἡ παραίτησις στελέχους τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Κομοτηνῆς – Οἱ μεθοδεύσεις τῶν Τούρκων Ἡ προκλητική ἀνάρτησις τοῦ ΥΠΕΞ στήν Ἄγκυρα

Ἡ ἐσωτερική ἀπειλή

Μανώλης Κοττάκης
ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ ὅσοι μέ ξέρετε δέν χρειάζεται νά καταλάβετε τό γιατί ἡ ἀκριτική μας πόλη εἶναι ὁ δεύτερος σταθμός μου.

Ἄνοιγμα Ἀνδρουλάκη ἐνῷ φεύγουν στελέχη τοῦ ΠΑΣΟΚ

Εφημερίς Εστία
Ἐν μέσῳ ἀποχωρήσεων, ὁ Πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ Νῖκος Ἀνδρουλάκης προχώρησε στήν ἀνακοίνωση τῶν ὑποψηφίων στίς ἐθνικές ἐκλογές.

Ἀναμένοντες τό Τριώδιο καί τίς Ἐκλογές…

Δημήτρης Καπράνος
Πολυπληθής χθές ἡ συντροφιά, Κυριακή γάρ, μέ τόν καιρό νά εὐνοεῖ, καί μαζευτήκαμε στήν καφετέρια γύρω ἀπό τίς σωτήριες ὑπαίθριες θερμάστρες.

Τετάρτη, 30 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΥΔΕΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ;