ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022

Σάββατον, 26 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΝΟΩΝ, ΝΟΕΙΤΩ!

Ὁ ἑορτάσας χθές τήν 83ην ἐπέτειον τῶν γενεθλίων του λόρδος Μπήβερμπρουκ, ἐκ τῶν μεγιστάνων τοῦ Ἀγγλικοῦ τύπου, διέθεσεν 6.000 λίρας διά νά καταχωρήσῃ εἰς τάς ἐφημερίδας διαφήμισιν, διά τῆς ὁποίας ἀποκαλεῖ «ἀτιμίαν καί προδοσίαν» τήν ἀπόφασιν τῆς Ἀγγλικῆς Κυβερνήσεως, ὅπως εἰσέλθῃ εἰς τήν Κοινήν Ἀγοράν! Καί ὁ μέν Μπήβερμπρουκ εἶναι γνωστός μισέλλην καί ἀποικιοκράτης. Ἀξίζει ὅμως νά σημειωθῇ, ὅτι, ἐνῶ ὁμιλεῖ περί «ἀτιμίας καί προδοσίας τῆς Ἀγγλικῆς Κυβερνήσεως», οὐδείς ἐσκέφθη νά τόν παραπέμψῃ ἐπί… περιυβρίσει ἀρχῆς, παρ’ ὅλον ὅτι δέν πρόκειται περί προδοτικῆς ἐκχωρήσεως βρεταννικοῦ ἐδάφους, μέ 500.000 Ἄγγλους, εἰς τόν προαιώνιον ἐχθρόν τῆς Κοινοπολιτείας!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΠΛΗΡΩΣΙΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΑΡΧΩΝ

Τήν προσεχῆ ἑβδομάδα θά συνέλθῃ τό ὑπουργικόν συμβούλιον τό ὁποῖον, θά προβῇ εἰς τόν διορισμόν τῶν ἐξ νομαρχῶν εἰς τάς κενάς ἕδρας Νομαρχιῶν. Οἱ ἐξ οὗτοι νομάρχαι θά ἐπιλεγοῦν ἐκ τοῦ καταρτισθέντος πίνακος τῶν 20 διοριστέων νομαρχῶν. Τά ὀνόματα τῶν 20 τούτων ἐπιλεγέντων διά τόν πίνακα, ὁποῖος θά ἰσχύσῃ ἐπί διετίαν, θά ἀνακοινωθοῦν εὐθύς ὡς ἐπικυρωθοῦν καί ὑπογραφοῦν τά σχετικά πρακτικά τοῦ Συμβουλίου Ἐπιλογῆς Νομαρχῶν.

Απόψεις

Περιοδεία πρόκλησις τοῦ Προέδρου τῆς τουρκικῆς Ἐθνοσυνελεύσεως στήν Θράκη

Εφημερίς Εστία
Ὁ Μουσταφᾶ Σεντόπ συνάντησε τόν νέο ψευδομουφτῆ συνοδευόμενος ἀπό δέκα Τούρκους βουλευτές καί τόν βουλευτή τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Ζεϊμπέκ – Ἀμφισβητεῖ τήν κυριαρχία τήν στιγμή πού περιοδεύουν στήν περιοχή ὁ ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ καί ὁ Ἀμερικανός πρέσβυς

Γιατί ἡ Ἑλλάς εἶναι ἀντίθετη μέ τά δημοψηφίσματα τοῦ Πούτιν

Μανώλης Κοττάκης
Ἀλλά καί γιατί αὐτά μπορεῖ νά εἶναι ὁ καταλύτης γιά τήν τελική ἔκβαση τοῦ πολέμου

Ἀνταλλαγή ἀξιωματικῶν τοῦ «Ἀζοφστάλ» μέ τόν Βίκτωρ Μεντβέντσουκ

Εφημερίς Εστία
Εν μέσῳ τῆς παγκοσμίας κατακραυγῆς γιά τό διάγγελμα Πούτιν…

Εἴμαστε δίπλα στίς ἡρωικές γυναῖκες τοῦ Ἰράν

Δημήτρης Καπράνος
Ἑνώνουμε τήν φωνή καί τήν ψυχή μας μέ τίς γυναῖκες τοῦ Ἰράν…

Σάββατον, 22 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ