ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023

Σάββατον, 26 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΝΟΩΝ, ΝΟΕΙΤΩ!

Ὁ ἑορτάσας χθές τήν 83ην ἐπέτειον τῶν γενεθλίων του λόρδος Μπήβερμπρουκ, ἐκ τῶν μεγιστάνων τοῦ Ἀγγλικοῦ τύπου, διέθεσεν 6.000 λίρας διά νά καταχωρήσῃ εἰς τάς ἐφημερίδας διαφήμισιν, διά τῆς ὁποίας ἀποκαλεῖ «ἀτιμίαν καί προδοσίαν» τήν ἀπόφασιν τῆς Ἀγγλικῆς Κυβερνήσεως, ὅπως εἰσέλθῃ εἰς τήν Κοινήν Ἀγοράν! Καί ὁ μέν Μπήβερμπρουκ εἶναι γνωστός μισέλλην καί ἀποικιοκράτης. Ἀξίζει ὅμως νά σημειωθῇ, ὅτι, ἐνῶ ὁμιλεῖ περί «ἀτιμίας καί προδοσίας τῆς Ἀγγλικῆς Κυβερνήσεως», οὐδείς ἐσκέφθη νά τόν παραπέμψῃ ἐπί… περιυβρίσει ἀρχῆς, παρ’ ὅλον ὅτι δέν πρόκειται περί προδοτικῆς ἐκχωρήσεως βρεταννικοῦ ἐδάφους, μέ 500.000 Ἄγγλους, εἰς τόν προαιώνιον ἐχθρόν τῆς Κοινοπολιτείας!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΠΛΗΡΩΣΙΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΑΡΧΩΝ

Τήν προσεχῆ ἑβδομάδα θά συνέλθῃ τό ὑπουργικόν συμβούλιον τό ὁποῖον, θά προβῇ εἰς τόν διορισμόν τῶν ἐξ νομαρχῶν εἰς τάς κενάς ἕδρας Νομαρχιῶν. Οἱ ἐξ οὗτοι νομάρχαι θά ἐπιλεγοῦν ἐκ τοῦ καταρτισθέντος πίνακος τῶν 20 διοριστέων νομαρχῶν. Τά ὀνόματα τῶν 20 τούτων ἐπιλεγέντων διά τόν πίνακα, ὁποῖος θά ἰσχύσῃ ἐπί διετίαν, θά ἀνακοινωθοῦν εὐθύς ὡς ἐπικυρωθοῦν καί ὑπογραφοῦν τά σχετικά πρακτικά τοῦ Συμβουλίου Ἐπιλογῆς Νομαρχῶν.

Απόψεις

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ