ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

Σάββατον, 25 Ἰανουαρίου 1964

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΕΙΣ ΓΕΝΕΤΕΙΡΑΝ!

Ἐκ Πατρῶν τηλεγραφοῦν: «Ὁ ὑποψήφιος τῆς Ἑνώσεως Κέντρου καθηγητής κ. Ἀνδρέας Παπανδρέου ἐπεσκέφθη χθές τήν Τριταίαν, ἰδιαιτέραν πατρίδα τοῦ πατρός του, ὅπου τοῦ ἐπεφυλάχθη θερμοτάτη ὑποδοχή». Ἡ Τριταία θά εὔχεται, βέβαια, νά… τριτώσῃ τό πρᾶγμα, δηλαδή νά ἐκλεγῇ διά τρίτην φοράν πρωθυπουργός ὁ κ. Παπανδρέου. Ἀλλά πολύ φοβούμεθα ὅτι, τήν 17ην Φεβρουαρίου, θά καταληφθῇ καί αὐτή ἀπό… τεταρταῖον!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ
ΤΑΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΦΟΝ
ΚΕΡΥΝΕΙΑ

Κατά πληροφορίας ἐκ Κύπρου, στάσιμος ἐμφανίζεται σήμερον ἡ κατάστασις εἰς τήν ἐπαρχίαν Κερυνείας, ὅπου αἱ προελάσασαι Τουρκικαί δυνάμεις ἀσχολοῦνται μέ τήν ὀχύρωσιν τῶν καταληφθεισῶν ὑπ’ αὐτῶν θέσεων. Ἀντιθέτως, ἔντονος τουρκική δραστηριότης παρατηρεῖται εἰς τά νότια διαμερίσματα τῆς Μεγαλονήσου καί κυρίως εἰς τήν ἐπαρχίαν τῆς Πάφου μέ πρωταγωνιστάς Τούρκους ἀτάκτους, οἱ ὁποῖοι συνεχίζουν τάς, ἀπό τῆς χθές ἀρξάμενας, ἐνόπλους ἐπιθέσεις των κατά τῶν Ἑλλήνων.

*Ἐπειδή ἡ 26η Ἰανουαρίου 1964 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 25ης Ἰανουαρίου 1963.

Απόψεις

«Ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἤ… ζευγᾶς ζευγᾶς κ. Σακελλαροπούλου»

Εφημερίς Εστία
«Εἶναι νίκη τῶν δικαιωμάτων ἡ ἔκπτωση τοῦ ἀξιώματος τῆς Προέδρου ἀπό τόν ἑνωτικό ὑπερκομματικό χαρακτῆρα του καί ἡ συμμετοχή σέ δημόσια ἐπινίκια γιά τόν γάμο σέ οἰνοπωλεῖο;» – «Ἡ σιωπή εἶναι προδοσία τοῦ λειτουργήματος τοῦ Κλήρου» – «Οἱ δηλώσεις πού ἔκαναν βουλευτές, θά τούς ἀκολουθοῦν στό μέλλον»

Ἡ ἠθική χρεοκοπία: Συνηθίσαμε τόν βοῦρκο

Μανώλης Κοττάκης
ΣΗΜΕΡΑ θά εἶμαι ὀλίγον ἐξομολογητικός.

Πρότασις μομφῆς Τσίπρα κατά τοῦ «νάρκισσου» Κασσελάκη

Εφημερίς Εστία
ΒΟΜΒΑ μεγατόνων στήν Κουμουνδούρου ἔρριξε ὁ πρώην Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Ἀλέξης Τσίπρας, λίγες ὧρες πρίν ἀνέβει ὁ κ. Στέφανος Κασσελάκης στό βῆμα τοῦ Συνεδρίου.

Ἡ ἄλλη πλευρά τοῦ «μένουμε σπίτι»…

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι λίγες οἱ φορές πού λές «σήμερα θά κάνω αὐτό», ἀλλά δέν τό κάνεις ποτέ.

Σάββατον, 22 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΜΑΤΑΙΩΣΙΣ